Go Back   DefineBurada.CoM > BÖLGELERE GÖRE İLLERİMİZ HAKKINDA BİLGİLER > Güneydoğu Anadolu Bölgesi
alan tarama | dedektör | toprak altı görüntüleme sistemleri

Cevapla
 
Seçenekler Değerlendirme: Değerlendirme: Toplam 1 oy almıştır,  ortalama Değerlendirmesi 5,00 puandır. Stil
Alt 06-21-2008, 11:07 AM   #1
hira_pc
Administrators
 
hira_pc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 1.482
Tecrübe Puanı: 10
hira_pc has a reputation beyond reputehira_pc has a reputation beyond reputehira_pc has a reputation beyond reputehira_pc has a reputation beyond reputehira_pc has a reputation beyond reputehira_pc has a reputation beyond reputehira_pc has a reputation beyond reputehira_pc has a reputation beyond reputehira_pc has a reputation beyond reputehira_pc has a reputation beyond reputehira_pc has a reputation beyond repute
Standart Gaziantep

Gaziantep'in tarih devirleri Kalkolitik, Paleolitik, Neolitik dönemler, tunç çağı, Hitit, Met, Asur, Pers, İskender, Selefkoslar, Roma ve Bizans İslam-Arap ve İslam-Türk devirleri olarak sıralanabilir. Bu dönemlerin izlerini günümüzde de açık bir şekilde görmek mümkündür.
Ayıntap olarak bilinen eski kent, bugünkü Gaziantep'in 12 km. kuzeybatısında dülük köyü ile Karahüyük köyü arasındadır. Yapılan arkeolojik araştırmalarda taş, kalkolitik ve bakır dönemlerine ait kalıntılara rastlanmış olması yörenin Anadolu'nun ilk yerleşim alanlarından birisi olduğunu göstermektedir.

Bir süre Babil imparatorluğunun egemenliği altında kalan Gaziantep M.Ö.1700 yıllarında Hitit devletinin bir kenti olmuştur. "Dülük" şehri ise Hititlerin önemli bir dini merkezi olduğundan ayrı bir önem taşımaktadır.

Gaziantep ve çevresi M.Ö. 700-546 yılları arasında Asur, Med, ve Pers İmparatorluklarının yönetimine girmiştir. Büyük İskender'in Pers devletini yıkmasından sonra Romalılar'ın, M.S. 636 yılına kadar da Bizanslılar'ın egemenliği altına girmiştir.

HİTİT DÖNEMİ


MÖ1800-1200 yıllarına kadar hüküm süren Hitit Devletinin sınırları Dülük ve çevresini de içine almaktaydı. Bölge daha sonra Suriye'nin kuzeyinde kurulan Hitit Şehir Devletlerinin ardından da Asurluların hakimiyetine girdi. MÖ613-612 yıllarında Medya Kralı Kiyaksar'ın Asurluları mağlup edip Ninevayı (Ninova) almasıyla Dülük Bölgesi İran da saltanat değişikliğine rağmen uzun müddet yine İranlıların nüfuz sahasında kaldı. MÖ334 de Asya seferine çıkan Büyük İskender Issus savaşını kazanıp Dülük ve bölgesini sınırlarına kattı.


MÖ 190 yıllarında Dülük te Roma MS395ten itibaren de Bizanslılar hakim oldular. Bizans hakimiyeti sırasında Dülük ve yöresi Arap Sınır Bölgesinde önemli bir mevki teşkil etmekteydi. Uzun süre Arap ve Bizanslılar arasında mücadeleler devam etti. Muhtemelen bu mücadeleler sırasında bir kale inşa edilmiş ve burası Antep adıyla anılan yerin ilk çekirdeği olmuştur. Nitekim Süryani Yeşva Vekayı namesinde Selefki Takvimiyle 800 yılında meydana gelen bir depremin Urfa, Diyarbekir ve Akka'yı içine alan bölgede büyük tahribat yaptığını, hatta Fırat Nehrinin bazı kollarının sularının kuruduğunu kaydetmektedir. MS 499 yılına rastlayan bu depremde Dülük Kalesi ve çevresininde tahrip olduğu kabul edilebilir. Bu sebeple Bizansın önemli mevkideki kalenin yıkılması yeni bir kalenin yapılmasını gerektirmiş ve I.Justinianos döneminde (527-565) Antep Kalesi inşa edilmiş olmalıdır. Ancak buranın Antep adıyla ne zaman anıldığı bilinmemektedir.

ANTEP İSMİ

İlk Arap Coğraafyacılarının eserlerinde Dülük adı sık geçerse de Antep (Ayıntap) adının Araplarca buraya verildiği söylenebilir. XIII.yy Müelliflerinden Yakut-el Hamevi'nin ifadesine göre "Aynütap" sağlam kale olup Dülük adıyla anılmaktaydı. Bu ad muhtemelen Haçlı seferleri öncesinde yaygınlık kazanmıştır. Haçlı seferleriyle ilgili Vekayi namelerde Hamtap, Ermeni kaynaklarında Anthoph, diğer bazı kaynaklarda ise Hantap, Entap, Hatap gibi adlandırmalara rastlanır.

ARAPLAR DÖNEMİ

Bölgeler Araplar tarafından ilk defa Hz.Ömer'in kumandanlarından İyaz b. Ganm tarafından İslam topraklarına dahil edildi. Bu tarihlerde Bizans tahtında Heraklios bulunmaktaydı. Kuzey Suriye ileri tarihlere kadar Bizanslı'larla Araplar arasında mücadele bölgesi olmakta devam etti. Harun Reşid'in 782 yılında Bizanslılardan geri aldığı Kuzey Suriye kaleleri içinde Dülük vardı. Burasını "Avasım"şehirleri arasında sayan Belazuri 169 da (785-86) Hades şehrinin yeniden inşası bitince Dülük'ün de dahil olduğu yöredeki bazı şehirlerden 2000 kişinin göç ettirilip buraya yerleştirildiğini yazar. Muhtemelen bu tarihten sonra Dülük'ün yerini yavaş yavaş Ayıntap denilen kale almaya başlamıştır.

TÜRKLER DÖNEMİ

Türklerin Anadoluya yönelik harekatları sırasında Türkmenlerden meydana gelen ordusuyla Afşin Fırat'ı geçerek Antep'in kuzeybatısındaki Karadağ da karargah kurup geniş fetih harekatına başladı. Ve 1067 de kuvvetleriyle önce Antep ve Raban ı (günümüzde Araban ) aldı, sonra Antakya Dukalığı arazisine girdi. Pek çok ganimet ve esir topladı. Afşin bu fetihleriyle Suriye bölgesinde Türk hakimiyetini kesinleştirdi.


Alparslan dan sonra fetihlere girişen Süleyman Şah 1084 yılında Antakyayı yeniden aldı,bu suretle Halep ve civarıyla Antep kendiliğinden Süleyman Şahın idaresine girdi. Nitekim Haçlılar Suriye ye geldiklerinde Antep bölgesi Suriye Selçuklularının idaresinde bulunuyordu. Haçlı kuvvetlerinin Bu bölgeye yerleşmesiyle Antep önce 1098 yılında Urfa Kontluğunu kuran Bovdovin de Bovlogne a daha sonra Maraş Kontlu ğuna tabi oldu.


Haçlılar zamanında Antep ve Telbaşir bölgenin önemli müstahkem mevkileriydi. Haçlı seferleri şiddetini kaybedince I. Mesud un damadı olan Atabeg Nureddin Mahmut Zengi 1149 yılında düzenlediği bir seferle Antep,Telbaşir ve Azaz ı geri aldı ise de kuvvetleri mağlup oldu. Bunun üzerine Sultan Mesud, oğlu Kılıçarslan la beraber kuzey Suriye ye sefer yaptı ve Maraş ı kuşatarak aldı;ordusu Telbaşir önünde Jocelin kuvvetleriyle karşılaştı,fakat Franklar savaşa cesaret edemediler Bundan sonra Sultan Mesud Kılıçarslan la beraber 1150 yılında Haçlıların işgalinde bulunan Göksün,Behisni,Göynük,Ra ban ve Antep şehir ve kalelerini zaptetti. I.Mesud un ölümü üzerine (1155)Atabeğ Nureddin Mahmut Zengi Antep ve Ra ban ı Selçuklulardan aldı. II.Kılıçarslan Nureddin den adı geçen şehirleri iade etmesini istediyse de Nureddin bunu reddederek saldırısını sürdürdü. Bunun üzerine Kılıçarslan 1157 yılında kuvvetli bir orduyla gelerek Antep i kuşattı;surlarını tahrip ederek şehri ele geçirdi. NureddinMahmut ise Halep e çekilmek zorunda kaldı. Ardından Selçuklu Sultanı İzzeddin I.Keykavus Halep emirliği topraklarını isteyerek Samsat Emiri olan Eyyubi Meliki el Melikül Efdal ile birlikte hareket edip 1218 yılında Antep i aldı. Ancak El-Melikül Efdal ın ihaneti üzerine ordusu bozguna uğrayınca Antep yine Halep Emirliğinde kaldı.


Bütün Anadoluyu sarsan Moğol istilası önce bu bölgede etkili oldu.1259 da Hülagü Suriye seferine çıkıp Halep i alınca Boycu Noyan ın 1258 de başlattığı harekat tamam landı Ve Antep bölgesi Moğolların eline geçti. Ancak az sonra Memlük Sultanı Kutuz Moğollarla mücadeleye girişerek 1260 yılında Aynicalüt ta onları yendi. Böylece Halep ve Antep bölgesi Memlüklu nüfuzu altına girdi. Moğolları tamamen kuzey Suriye den uzaklaştırmak isteyen I.Baybars 1277 de Antep ten geçerek Elbistan Ovasında Muinüddin Süleyman Pervane idare- sindeki Selçuklu-Moğol ordusunu mağlup ederek Kuzey Suriye yi Moğol baskısından kurtardı.


Bundan sonra Antep ve bölgesi Memlük Sultanlığı ile Maraş ve Elbistan a hakim olan Dulkadiroğulları arasında ihtilaf söz konusu oldu. Dulkadir Beyliği nin Kurucusu olan Zeynüddin Karaca Bey Dulkadir Ulusunu bir beğlik haline getirmiş, aynı zamanda Bozoklar ın ve Halep Türk- menlerinin de reisi olmuştu. Antep ve çevresi ise daha fazla Dulkadirli Türkmenleri ile meskundu. Bu yüzyılda Dulkadirli-Memluk çatışmaları bölgeyi derinden etkiledi. Mücadeleler sırasında Atabeğ Berkuk 1381 Temmuzunda büyük bir orduyu Dulkadirliler üzerine sevketti. Tarihçi Bedreddin el- Ayni nin Antep e gelişini gördüğü bu ordunun Dulkadirli Halil Beyin küçük kardeşi Suli Bey in (Selvi?) idare ettiği kuvvetleri yenmesiyle Antep ve Halep in kuzey bölgesi Memlük idaresine geçti. Ancak Suli Bey mücadeleyi sürdürdü. Malatya Naibi Mintaş ile de yakın ilişkiler kurup güç ve nüfuz kazandıktan sonra kuvvet leriyl Antep e gelerek burayı yağmaladı, ve kardeşi Osman Bey i iç kalenin muhasarası için görevlendirdi. Bir ay kadar süren kuşatmada şehre ve halkına çok zarar veren Osman Bey kaleyi zaptedemeyince kuvvetlerini çekip Maraş a gitti.


Bundan bir müddet sonra 792 Şevvalin de (Eylül 1390) Suli Bey ve Mintaş orduları ile Maraş tan gelip Antep i işgal ederek kaleyi kuşattılar. Bu arada kardeşi Şahabettin Ahmet ile beraber kalede mahsur kalan Bedreddin el-Ayni kuşatmayı anlatırken Antep halkının uğradığı zulüm ve eziyetlerden kendisinin geçirdiği tehlikelerden söz etmektedir. Antep şehrinin işgali ve kuşatması sürerken Halep Valisi Kara Demirtaş'ın ordusu ile buraya doğru geldiği duyulunca Suli Bey ve Mintaş muhasarayı kaldırıp Maraş a çekildiler.


Dulkadiroğulları ile Memlüklar arasında kuzey Suriye üzerindeki hakimiyet mücadelesi devam ederken Timur da Ordusu ile Güneydoğu Anadolu ya gelerek Mardin i kuşattı,ve Diyarbekir'i zaptetti 1400 de önce Behisni yi ele geçirip Antepe Yöneldi .Şehri zaptederek kaleyi muhasara altına aldı. Timur un yanında seferlerine iştirak eden Nizameddin Şami nin Zafer Namesinde şehrin zaptından sonra bir kısım halkın bağışlandığı ancak çoğunun kılıçtan geçirildiği, binaların ,evlerin yıkılıp yerle bir edildiği belirtilir Ayrıca Antep Kalesini uzun uzadıya tarif ve tasvir eden Şami kalenin çok sağlam olduğunu da yazar.


Timur istilasının ardından tekrar Memlük idaresine geçen şehir ve yöresi 1418 yılında yeni bir saldırıya uğradı. Akkoyunlu Beyi Karayülük Osman Bey Karakoyunlu topraklarına girerek Mardin i kuşatıp civarını yağmalamış, Kara Yusuf un üzerine gelmesiyle de kaçarak Memlük topraklarına girip Halep e sığınmış, onu takip eden Karakoyunlu kuvvetlerinden Kara Yusufun oğlu Pir Budak ın idaresindeki bir kısım askerler Antep üzerine yürümüşlerdi. Bu harekat duyulunca Antep Naibi ve halkının bir kısmı şehri terkedip kaçtı. Kara Yusuf un Memlük sınırlarına girip Antep yöresine gelmesi Kahire de telaş ve endişeye yol açtı. Karayülükün durumunu öğrenmek için Halepe kadar yaklaşan bir Karakoyunlu birliğini mağlup eden Halep Naibi Yeşbek alınan esirlerden Kara Yusuf un Antep şehrinde olduğunu öğrendi. Kara Yusuf askerlerinin bu yenilgisi üzerine Yeşbek e gönderdiği mektupta Karayülük ü cezalandırmak için Memlük topraklarına girdiğini belirterek Antep'e gelmiş olduğu için özür diledi. Bir müddet sonra da Memlük topraklarından ayrıldı. Fakat giderken Antep in çarşı ve pazarlarını yaktığı gibi şehri de askerlerine yağma ettirdi, ayrıca Antep halkından da 100.000 dirhemle kırk at aldı.

OSMANLI DÖNEMİ

Bu tarihten sonra yeniden başlayan Dulkadirli-Memlük mücadelesi Osmanlıların da devreye girmesiyle farklı bir safhaya büründü ve Antep i de etkiledi.1467 doğrudan Memlüklerle savaşa girişerek önce Şam Naibi Berdi Bey kumandasındaki orduyu Turnadağ eteklerinde yenen Dulkadirli Beyi Şehsuvar Bey, Memlük Sultanı Kayıtbay ın EmirCanıbek kulaksız idaresindeki ordusunu da Antep yakınlarında bozguna uğrattı.(30 Mayıs 1468) ve Antep dahil Halep e kadar olan yer- leri kontrolü altına aldı. Ancak az sonra Emir Yeşbek kumandasındaki bir Memlük ordusuna Antep yakınlarındaki savaşta yenildi. Bunun üzerine Antep yeniden Memlük Sultanlığı idaresine girdi.


Alaüddevle nin Beğliği sırasında ise Antep Dulkadir oğullarının hakimiyetinde bulunuyordu Dulkadiroğullarının çok önem verdiği bu şehir daha önce olduğu gibi Alaüddevle Bey tarafından da imar edildi. Alaüddevle burada kendi adıyla anılan bir cami ile bir maslak (Büyük su haznesi) yaptırdı. .Bunların masrafları için vakıflar kurdu. Dulkadir Beyliği Osmanlı himayesi altında Şehsüvaroğlu Ali Beyin idaresine verilirken memlük ler bu fırsattan faydalanarak Antep şehrini tekrar işgal ettiler.


Yavuz Sultan Selim'in İran seferi sırasında ve sonrasında Memlük Sultanı Kansu nun Şah İsmail'i desteklemesi,Memlük teabası sünni halkın memnuniyetsizliğine sebep oldu. Yavuz Sultan Selim bu hususta geniş bir propagandaya girişerek sünnileri Osmanlılar tarafına davet etti Şam ve Halep Naibleri yanın- da Antep Naibi de bu davete olumlu cevap verdi. Nitekim Osmanlı ordusu Memlük topraklarına doğru ilerleyerek Behisni üzerinden gelip Antep yakınlarındaki Merbüzan suyu kenarında ordugah kurduğu sırada Memlükler in Antep Naibi Yunus Bey Osmanlı hizmetine girdi. Yavuz Sultan Selim 20 Ağustos 1516 da Antep'e gelerek üç gün konakladı. Bu suretle Antep Şehri Osmanlı Devletine katılmış oldu.


Osmanlı idaresi sırasında Gaziantep'te önemli bir olay meydana gelmemiştir. Yalnız diğer Anadolu şehirleri gibi burası da XVII. yüzyıldan itibaren zaman zaman Celali saldırılarına uğramıştır. Yöredeki bazı nüfuzlu şahsiyetler ve mütegallibenin et- kisi altına girdi. Şehir Haziran 1839 da kısa bir süre için Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa kuvvetleri tarafından işgal edildi.

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ

I. Dünya Savaşından sonra ilk olarak 17 Aralık 1918 de İngilizler şehre girdiler. Yaklaşık Bir yıl süren işgalin ardından Fransızlar ile yaptıkları anlaşma gereği burayı Fransızlara terk ettiler.(5 Kasım 1919)Gerek Fransızların gerekse onlarla hareket eden Ermenilerin baskı ve zulümleri halkın direnişine yol açtı. Antep-Kilis hattında Şahinbey liderliğinde işgale karşı büyük bir savunma başladı. Şahin Bey in şehit edilmesinden sonra bu defa Antep çatışmalara sahne oldu. Antep halkı 1 Nisan 1920 den 7 Şubat 1921 e kadar Fransız kuvvetlerine karşı büyük bir direniş gösterdi. Daha sonra direniş kırıldı,ve Türk Askerleri geri çekilmek zorunda kaldı. Böylece Fransızlar 9 Şubat 1921 de şehre hakim oldular. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi gücüyle işgale 10 ay dayanan ve düşmana geçit vermeyen Antep'e 6 Şubat 1921 de Gazilik unvanı verdi. Böylece şehir Gaziantep adıyla anılmaya başladı. Fransızlar Ankara Antlaşmasının ardından 25 Aralık 1921 de şehri boşalttılar ve Gaziantep iki yıl süren işgalden kurtulmuş oldu.
hira_pc isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

Facebook'ta Paylaş


Alt 07-10-2008, 08:46 PM   #2
kemik
Yeni Üye
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Mesajlar: 1
Tecrübe Puanı: 17
kemik is on a distinguished road
Standart

araban tümülüsleri
kemik isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

Alt 01-26-2010, 08:37 PM   #3
aslan6641
Tecrübeli Üye
 
aslan6641 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2009
Mesajlar: 1.120
Tecrübe Puanı: 65016
aslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond repute
Standart güneydoğuanadolu bölgesi adıyaman

adıyaman ağaçkonak köyü (1)
adıyaman ahmethoca köyü (1)
adıyaman akçalı köyü (1)
adıyaman akdere köyü (1)
adıyaman akpınar bucak köyü (1)
adıyaman akyazı köyü (1)
adıyaman alibey köyü (1)
adıyaman ardıçoluk köyü (1)
adıyaman aydınlar köyü (1)
adıyaman bağdere köyü (1)
adıyaman bağlıca köyü (1)
adıyaman bağpınar bucak köyü (1)
adıyaman başpınar köyü (1)
adıyaman battalhüyük köyü (1)
adıyaman bebek köyü (1)
adıyaman besni akdurak köyü (1)
adıyaman besni akkuyu köyü (1)
adıyaman besni akpınar köyü (1)
adıyaman besni aktepe köyü (1)
adıyaman besni akyazı köyü (2)
adıyaman besni alıçlı köyü (1)
adıyaman besni alişar köyü (1)
adıyaman besni aşağıçöplü köyü (1)
adıyaman besni aşağısöğütlü köyü (1)
adıyaman besni atmalı köyü (1)
adıyaman besni bahri köyü (1)
adıyaman besni başlı köyü (1)
adıyaman besni bereketli köyü (1)
adıyaman besni beşkoz köyü (1)
adıyaman besni beşyol bucak köyü (1)
adıyaman besni boncuk köyü (1)
adıyaman besni burunçayır köyü (1)
adıyaman besni çamlıca köyü (1)
adıyaman besni çamuşçu köyü (1)
adıyaman besni çaykaya köyü (1)
adıyaman besni çilboğaz köyü (1)
adıyaman besni çomak köyü (1)
adıyaman besni çorak köyü (1)
adıyaman besni dikilitaş köyü (1)
adıyaman besni dogankaya köyü (1)
adıyaman besni dörtyol köyü (1)
adıyaman besni eğerli köyü (1)
adıyaman besni geçitli köyü (1)
adıyaman besni gümüşlü köyü (1)
adıyaman besni güneykaş köyü (1)
adıyaman besni güzelyurt köyü (1)
adıyaman besni hacıhalil köyü (1)
adıyaman besni harmanardı köyü (1)
adıyaman besni hasanlı köyü (1)
adıyaman besni karagüveç köyü (1)
adıyaman besni karalar köyü (1)
adıyaman besni kargalı köyü (1)
adıyaman besni kesecik köyü (1)
adıyaman besni kızılhisar köyü (1)
adıyaman besni kızılin köyü (1)
adıyaman besni kızılkaya köyü (1)
adıyaman besni kızılpınar köyü (1)
adıyaman besni konuklu köyü (1)
adıyaman besni kurugöl köyü (1)
adıyaman besni kutluca köyü (1)
adıyaman besni kuzevleri köyü (1)
adıyaman besni oyalı köyü (1)
adıyaman besni oyratlı köyü (1)
adıyaman besni ören köyü (1)
adıyaman besni pınarbaşı köyü (1)
adıyaman besni sarıkaya köyü (1)
adıyaman besni sayören köyü (1)
adıyaman besni taşlıyazı köyü (1)
adıyaman besni tekağaç köyü (1)
adıyaman besni tokar köyü (1)
adıyaman besni toklu köyü (1)
adıyaman besni topkapı köyü (1)
adıyaman besni yazıbeydilli köyü (1)
adıyaman besni yazıkarakuyu köyü (1)
adıyaman besni yelbastı köyü (1)
adıyaman besni yeniköy köyü (1)
adıyaman besni yoldüzü köyü (1)
adıyaman besni yukarısöğütlü köyü (1)
adıyaman boğazözü köyü (1)
adıyaman bozhüyük köyü (1)
adıyaman boztepe köyü (1)
adıyaman börkenek köyü (1)
adıyaman büklüm köyü (1)
adıyaman büyükkavaklı köyü (1)
adıyaman büyükkırıklı köyü (1)
adıyaman çamgazi köyü (1)
adıyaman çamlıca köyü (1)
adıyaman çamyurdu köyü (1)
adıyaman çatalağaç köyü (1)
adıyaman çayırlı köyü (1)
adıyaman çaylı köyü (1)
adıyaman çelikhan aksu köyü (1)
adıyaman çelikhan altıntaş köyü (1)
adıyaman çelikhan bozgedik köyü (1)
adıyaman çelikhan çampınar köyü (1)
adıyaman çelikhan gölbağı köyü (1)
adıyaman çelikhan izci köyü (1)
adıyaman çelikhan kalecik köyü (1)
adıyaman çelikhan karaçayır köyü (1)
adıyaman çelikhan karagöl köyü (1)
adıyaman çelikhan korucak köyü (1)
adıyaman çelikhan köseuşağı köyü (1)
adıyaman çelikhan mutlu köyü (1)
adıyaman çelikhan taşdamlar köyü (1)
adıyaman çelikhan yağızatlı köyü (1)
adıyaman çelikhan yeşiltepe köyü (1)
adıyaman çelikhan yeşilyayla köyü (1)
adıyaman çemberlitaş köyü (1)
adıyaman çobandede köyü (1)
adıyaman damdırmaz köyü (1)
adıyaman dardağan köyü (1)
adıyaman davuthan köyü (1)
adıyaman derinsu köyü (1)
adıyaman dişbudak köyü (1)
adıyaman doyran köyü (1)
adıyaman durak köyü (1)
adıyaman durukaynak köyü (1)
adıyaman ekinci köyü (1)
adıyaman elmacık köyü (1)
adıyaman esence köyü (1)
adıyaman esentepe köyü (1)
adıyaman eskihüsnümansur köyü (1)
adıyaman gerger açma köyü (1)
adıyaman gerger ağaçlı köyü (1)
adıyaman gerger aşağıdağlıca köyü (1)
adıyaman gerger beşgöze köyü (1)
adıyaman gerger beybostan köyü (1)
adıyaman gerger budaklı köyü (1)
adıyaman gerger burçaklı köyü (1)
adıyaman gerger cevizpınar köyü (1)
adıyaman gerger çamiçi köyü (1)
adıyaman gerger çifthisar köyü (1)
adıyaman gerger çobanpınarı köyü (1)
adıyaman gerger dağdeviren köyü (1)
adıyaman gerger dallarca köyü (1)
adıyaman gerger demirtaş köyü (1)
adıyaman gerger eskikent köyü (1)
adıyaman gerger geçitli köyü (1)
adıyaman gerger gölyurt bucak kö.. (1)
adıyaman gerger gönen köyü (1)
adıyaman gerger gözpınar köyü (1)
adıyaman gerger gümüşkaşık köyü (1)
adıyaman gerger gündoğdu köyü (1)
adıyaman gerger güngörmüş köyü (1)
adıyaman gerger gürgenli köyü (1)
adıyaman gerger güzelsu köyü (1)
adıyaman gerger kaşyazı köyü (1)
adıyaman gerger kesertaş köyü (1)
adıyaman gerger kılıç köyü (1)
adıyaman gerger konacık köyü (1)
adıyaman gerger korulu köyü (1)
adıyaman gerger koşarlar köyü (1)
adıyaman gerger köklüce köyü (1)
adıyaman gerger kütüklü köyü (1)
adıyaman gerger nakışlı köyü (1)
adıyaman gerger onevler köyü (1)
adıyaman gerger ortaca köyü (1)
adıyaman gerger oymaklı köyü (1)
adıyaman gerger saraycık köyü (1)
adıyaman gerger seyitmahmut köyü (1)
adıyaman gerger sutepe köyü (1)
adıyaman gerger üçkaya köyü (1)
adıyaman gerger yağmurlu köyü (1)
adıyaman gerger yayladalı köyü (1)
adıyaman gerger yenibardak köyü (1)
adıyaman gerger yeşilyurt köyü (1)
adıyaman gerger yukarıdağlıca kö.. (1)
adıyaman gökçay köyü (1)
adıyaman gölbaşı akçabel köyü (1)
adıyaman gölbaşı akçakaya köyü (1)
adıyaman gölbaşı aktoprak köyü (1)
adıyaman gölbaşı aşağıazaplı köyü (1)
adıyaman gölbaşı aşağıkarakuyu k.. (1)
adıyaman gölbaşı aşağınasırlı kö.. (1)
adıyaman gölbaşı bağlarbaşı köyü (1)
adıyaman gölbaşı belören köyü (1)
adıyaman gölbaşı cankara köyü (1)
adıyaman gölbaşı çatalağaç köyü (1)
adıyaman gölbaşı çataltepe köyü (1)
adıyaman gölbaşı çelik köyü (1)
adıyaman gölbaşı gedikli köyü (1)
adıyaman gölbaşı hacılar köyü (1)
adıyaman gölbaşı hamzalar köyü (1)
adıyaman gölbaşı haydarlı köyü (1)
adıyaman gölbaşı karabahşılı köyü (1)
adıyaman gölbaşı karaburun köyü (1)
adıyaman gölbaşı kösüklü köyü (1)
adıyaman gölbaşı küçükören köyü (1)
adıyaman gölbaşı meydan köyü (1)
adıyaman gölbaşı ozan köyü (1)
adıyaman gölbaşı örenli köyü (1)
adıyaman gölbaşı savran köyü (1)
adıyaman gölbaşı yarbaşı köyü (1)
adıyaman gölbaşı yaylacık köyü (1)
adıyaman gölbaşı yeniköy köyü (1)
adıyaman gölbaşı yeşilova köyü (1)
adıyaman gölbaşı yukarıçöplü köyü (1)
adıyaman gölbaşı yukarıkarakuyu .. (1)
adıyaman gölbaşı yukarınasırlı k.. (1)
adıyaman gölpınar köyü (1)
adıyaman gözebaşı köyü (1)
adıyaman gümüşkaya köyü (1)
adıyaman güneşli köyü (1)
adıyaman güzelyurt köyü (1)
adıyaman hacıhalil köyü (1)
adıyaman hasankendi köyü (1)
adıyaman incebağ köyü (1)
adıyaman inceler köyü (1)
adıyaman indere köyü (1)
adıyaman kahta adalı köyü (1)
adıyaman kahta akalın köyü (1)
adıyaman kahta akdoğan köyü (1)
adıyaman kahta akkavak köyü (1)
adıyaman kahta akpınar köyü (1)
adıyaman kahta aktaş köyü (1)
adıyaman kahta alidam köyü (1)
adıyaman kahta arılı köyü (1)
adıyaman kahta aydınpınar köyü (1)
adıyaman kahta bağbaşı köyü (2)
adıyaman kahta ballı köyü (1)
adıyaman kahta belenli köyü (1)
adıyaman kahta beşikli köyü (1)
adıyaman kahta boğazkaya köyü (1)
adıyaman kahta bostanlı köyü (1)
adıyaman kahta bozpınar köyü (1)
adıyaman kahta boztarla köyü (1)
adıyaman kahta burmapınar köyü (1)
adıyaman kahta büyükbağ köyü (1)
adıyaman kahta büyükbey köyü (1)
adıyaman kahta çakıreşme köyü (1)
adıyaman kahta çaltılı köyü (1)
adıyaman kahta çardak köyü (1)
adıyaman kahta çataltepe köyü (1)
adıyaman kahta çaybaşı köyü (1)
adıyaman kahta çıralık köyü (1)
adıyaman kahta çukurtaş köyü (1)
adıyaman kahta damlacık köyü (1)
adıyaman kahta dardağan köyü (1)
adıyaman kahta doluca köyü (1)
adıyaman kahta dumlu köyü (1)
adıyaman kahta dutköy köyü (1)
adıyaman kahta eceler köyü (1)
adıyaman kahta ekinci köyü (1)
adıyaman kahta erikdere köyü (1)
adıyaman kahta erikli köyü (1)
adıyaman kahta eskitaş köyü (1)
adıyaman kahta fındıklıçalı köyü (1)
adıyaman kahta fıstıklı köyü (1)
adıyaman kahta geldibuldu köyü (1)
adıyaman kahta göçeri köyü (1)
adıyaman kahta gökçe köyü (1)
adıyaman kahta gölgeli köyü (1)
adıyaman kahta güdülge köyü (1)
adıyaman kahta güzelçay köyü (1)
adıyaman kahta habipler köyü (1)
adıyaman kahta hacıyusuf köyü (1)
adıyaman kahta hasandiğin köyü (1)
adıyaman kahta hasköy köyü (1)
adıyaman kahta ikizce köyü (1)
adıyaman kahta islamköy köyü (1)
adıyaman kahta karacaören köyü (1)
adıyaman kahta karadut köyü (1)
adıyaman kahta kavaklı köyü (1)
adıyaman kahta kayadibi köyü (1)
adıyaman kahta kocahisar köyü (1)
adıyaman kahta koçtepe köyü (1)
adıyaman kahta kozağaç köyü (1)
adıyaman kahta köseler köyü (1)
adıyaman kahta menzil köyü (1)
adıyaman kahta mülkköy köyü (1)
adıyaman kahta narince bucak köyü (1)
adıyaman kahta oluklu köyü (1)
adıyaman kahta ortanca köyü (1)
adıyaman kahta ovacık köyü (1)
adıyaman kahta salkımbağı köyü (1)
adıyaman kahta sarısu köyü (1)
adıyaman kahta sıraca köyü (1)
adıyaman kahta sırakaya köyü (1)
adıyaman kahta susuz köyü (1)
adıyaman kahta şahintepe köyü (1)
adıyaman kahta taşlıca köyü (1)
adıyaman kahta teğmenli köyü (1)
adıyaman kahta tuğlu köyü (1)
adıyaman kahta tütenocak köyü (1)
adıyaman kahta ulupınar köyü (1)
adıyaman kahta yapraklı köyü (1)
adıyaman kahta yelkovan köyü (1)
adıyaman kahta yenikuşak köyü (1)
adıyaman kahta yolaltı köyü (1)
adıyaman kahta zeytinköy köyü (1)
adıyaman kahta ziyaret köyü (1)
adıyaman karaağaç köyü (1)
adıyaman karagöl köyü (1)
adıyaman karahöyük köyü (1)
adıyaman karakoç köyü (1)
adıyaman kaşköy köyü (1)
adıyaman kavak köyü (1)
adıyaman kayacık köyü (1)
adıyaman kayaönü köyü (1)
adıyaman kayatepe köyü (1)
adıyaman kemerkaya köyü (1)
adıyaman kındırali köyü (1)
adıyaman kızılcahöyük köyü (1)
adıyaman kızılcapınar köyü (1)
adıyaman koçali bucak köyü (1)
adıyaman kozan köyü (1)
adıyaman kuşakkaya köyü (1)
adıyaman kuştepe köyü (1)
adıyaman kuyucak bucak köyü (1)
adıyaman kuyucak köyü (1)
adıyaman kuyulu köyü (1)
adıyaman külafhüyük köyü (1)
adıyaman mestan köyü (1)
adıyaman olgunlar köyü (1)
adıyaman oluklu köyü (1)
adıyaman ormaniçi köyü (1)
adıyaman palanlı köyü (1)
adıyaman paşamezraası köyü (1)
adıyaman payamlı köyü (1)
adıyaman pınaryayla köyü (1)
adıyaman samsat akdamar köyü (1)
adıyaman samsat bağarası köyü (1)
adıyaman samsat bayırlı köyü (1)
adıyaman samsat çiçekköy köyü (1)
adıyaman samsat doğanca köyü (1)
adıyaman samsat göltarla köyü (1)
adıyaman samsat gülpınar köyü (1)
adıyaman samsat kırmacık köyü (1)
adıyaman samsat kızılöz köyü (1)
adıyaman samsat kovanoluk köyü (1)
adıyaman samsat kuştepe köyü (1)
adıyaman samsat taşkuyu köyü (1)
adıyaman samsat tepeönü köyü (1)
adıyaman samsat uzuntepe köyü (1)
adıyaman samsat yarımbağ köyü (1)
adıyaman sarıharman köyü (1)
adıyaman sarıkaya köyü (1)
adıyaman sincik aksu köyü (1)
adıyaman sincik alancık köyü (1)
adıyaman sincik arıkonak köyü (1)
adıyaman sincik balkaya köyü (1)
adıyaman sincik çamdere köyü (1)
adıyaman sincik çat köyü (1)
adıyaman sincik çatbahçe köyü (1)
adıyaman sincik dilektepe köyü (1)
adıyaman sincik eskiköy köyü (1)
adıyaman sincik geçitli köyü (1)
adıyaman sincik hasanlı köyü (1)
adıyaman sincik hüseyinli köyü (1)
adıyaman sincik karaköse köyü (1)
adıyaman sincik kıran köyü (1)
adıyaman sincik narlı köyü (1)
adıyaman sincik sakız köyü (1)
adıyaman sincik serince köyü (1)
adıyaman sincik serindere köyü (1)
adıyaman sincik söğütlübahçe köyü (1)
adıyaman sincik subaşı köyü (1)
adıyaman sincik şahinbeyler köyü (1)
adıyaman sincik taşkale köyü (1)
adıyaman sincik yarpuzlu bucak k.. (1)
adıyaman şerefli köyü (1)
adıyaman taşgedik köyü (1)
adıyaman taşpınar köyü (1)
adıyaman tekpınar köyü (1)
adıyaman toptepe köyü (1)
adıyaman tut akçatepe köyü (1)
adıyaman tut boyundere köyü (1)
adıyaman tut çiftlik köyü (1)
adıyaman tut elçiler köyü (1)
adıyaman tut havutlu köyü (1)
adıyaman tut kaşlıca köyü (1)
adıyaman tut köseli köyü (1)
adıyaman tut meryemuşağı köyü (1)
adıyaman tut öğütlü köyü (1)
adıyaman tut tepecik köyü (1)
adıyaman tut ünlüce köyü (1)
adıyaman tut yalankoz köyü (1)
adıyaman tut yaylımlı köyü (1)
adıyaman tut yeşilyurt köyü (1)
adıyaman uğurca köyü (1)
adıyaman uludam köyü (1)
adıyaman uzunköy köyü (1)
adıyaman uzunpınar köyü (1)
adıyaman yarmakaya köyü (1)
adıyaman yayladamı köyü (1)
adıyaman yazıbaşı köyü (1)
adıyaman yazıca köyü (1)
adıyaman yazlık köyü (1)
adıyaman yedioluk köyü (1)
adıyaman yenice köyü (1)
adıyaman yenigüven köyü (1)
adıyaman yeniköy köyü (1)
adıyaman yeşilova köyü (1)
adıyaman yeşiltepe köyü (1)
adıyaman ziyaretpayamlı köyü (1)
aslan6641 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

Alt 01-26-2010, 08:39 PM   #4
aslan6641
Tecrübeli Üye
 
aslan6641 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2009
Mesajlar: 1.120
Tecrübe Puanı: 65016
aslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond repute
Standart

Akyazı, Adıyaman

Akyazı, Adıyaman ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün eski ismi Holholik'tir. Tunceli ili pertek ilçesinin Çukurca köyünden bir kısım Şıkak aşireti mensubu insanlar 1889 yılında göç ederek ,günümüzde Adıyaman iline bağlı Samsat ilçesinin köylerine gelerek yerleşirler. Burdaki şıkak aşireti mensupları daha sonra Adıyaman merkeze bağlı Akdere köyüne bağlı Holholik mezrasını 1938 yıllarında satın alarak Samsat ilçesinin köylerinden göç edip bu köye gelip yerleşirler. Akyazı(Holholk köyünün 4km batısında bulunan Kuyulu köyü 1547 yılında Kahta kazasına bağlı bir nahiyedir. Bu nahiyeye bağlı köyler arasında Akyazı köyü bulunmamaktadır.Köy 1938 yılından önce bir kaç harebe evden oluşmaktayken, Köyün 1938 yılında Şekak aşiretine mensup insanlar tarafından alınarak, bu köye yerleşmeleri sonucu önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Akyazı köyü 2000 yılına kadar Akdere köyüne bağlı bir mezra konumunda iken 2000 yılında Akdere köyünden ayrılarak muhtarlık köy olmuştur. köyün hepsi Şıkak-Şikaki aşiretine mensupturlar.Akyazı köyünden başta Adıyaman merkez olmak üzere, Adıyaman'nın mekezine bağlı birkaç köy ile Besni ilçesinin birkaç köyüne göç edenler olmuştur. 40,50 yıl önce nufusu hayli kalabalık olan Akyazı köyü o tarihlerde Akdere köyünden ayrılıp, ayrı bir muhtarlık köy olmayı istememişler. 2000 yıllarına doğru resmi kurumlardaki işlerinin ağır yürümesi, mezra olduklarından dolayı devletin hizmetlerinden tam olarak yararlanamamalarından dolayı, Akyazı köyü Akdere köyünden ayrılarak 2000 yılında muhtarlık köy olmuştur.700 metre bitişiğinde 1960 tarihinde yapılmış Kamışlı mezrası vardır. Mezra halkının tamamı Şikak aşiretinden oluşmaktadır. Aşiret, bölgede gövenir ve saygınlık görmektedir.

Şıkak aşireti; günümüzde Tunceli,Elazığ,Erzincan, Adıyaman,Mardin, Şırnak, Diyarbakır, Van , İranın birçok şehri ve Suriyenin birçok şehrinde yoğun olarak yaşamaktadırlar. Aşiretin tümü sünni inancına mensup olup. Rivayetlere göre şıkak aşireti dersim bölgesine yaklaşık 500 yıl önce padişah fermanıyla Diyarbakır yöresinden gittikleri söylenmektedir.
aslan6641 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

Alt 01-26-2010, 08:40 PM   #5
aslan6641
Tecrübeli Üye
 
aslan6641 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2009
Mesajlar: 1.120
Tecrübe Puanı: 65016
aslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond repute
Standart

Ardıçoluk, Adıyaman

Ardıçoluk, Adıyaman ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

köyün gertçek ismi termandır. ali dağının eteğindedir.önünde büyük ova vardır. tarihi yönden oldukça zengindir. topraklarında petrol üretimi yapılmaktadır. ali dağında mahmud el ensari türbesi vardır aynı zamanda tarihte bu dağda büyük bi şavaş olmuş oluğp 366 şehit bulunduğu söylenmektedir.manzarası harikadır hafta sonu adıyaman halkı piknik yapmak için bu dağa geirler dağın tepesinden adıyamanı kuşbakışı ile izlemek mümkündür
aslan6641 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

Alt 01-26-2010, 08:43 PM   #6
aslan6641
Tecrübeli Üye
 
aslan6641 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2009
Mesajlar: 1.120
Tecrübe Puanı: 65016
aslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond repute
Standart

Akdurak, Besni

Akdurak, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Akdurak Köyü 1900'lü yıllardan itibaren şu anki yerindedir. Daha önceleri ise baharla birlikte Hatay ya da Suriyeden Ağrı iline doğru yaylaya gittikleri, kışları ise kışlaklarına döndükleri söylenmektedir. Bu gidiş-dönüşler esnasında bazı ailelerin şu anki yerde konakladıkları vr göçebe hayatından vaz geçerek yerleştikleri anlatılmaktadır. 1970'li yıllara kadar "Devecilik" yapmışladır. Develerle yurdun dört bir yanına nakliyecilik yapmışlardır.Halen Besni'de deveci olarak bilinirler.
aslan6641 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

Alt 01-26-2010, 08:43 PM   #7
aslan6641
Tecrübeli Üye
 
aslan6641 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2009
Mesajlar: 1.120
Tecrübe Puanı: 65016
aslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond repute
Standart

Akkuyu, Besni

Akkuyu, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün gercek adi Cakkali, dir vakti Osmanli zamaninda vergi toplayan vekil gezerken halk hayvan derisi hediye edermis günün birinde bu kyöe gelmis vekil ve halk bir cakal yakalamis öldürüp derisini vekile hediye etmek icin vekil demis o cakali birakin köylü yok demis vekil köylüye biraz birseyler verip anlasmis öldürmememesi icjn ve o gün bu gün cakal cakali azad eden köy diye söylenmis ve köyün adi cakali diye kalmis
aslan6641 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

Alt 01-26-2010, 08:44 PM   #8
aslan6641
Tecrübeli Üye
 
aslan6641 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2009
Mesajlar: 1.120
Tecrübe Puanı: 65016
aslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond repute
Standart

Aktepe, Besni

Aktepe, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün ilk ismi HARABA'dır.daha sonra AKTEPE olarak değiştirilmiştir..Köyün ileri gelenleri ŞAHİN'lerdir.
aslan6641 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

Alt 01-26-2010, 08:45 PM   #9
aslan6641
Tecrübeli Üye
 
aslan6641 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2009
Mesajlar: 1.120
Tecrübe Puanı: 65016
aslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond repute
Standart

Akyazı, Besni

Akyazı, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

koyun eskı adı canakcıdır ypılan son muhtarlık sonucunda akyazı olarak degıstırıldı

Kültür

Köyün etnik yapısı civardaki bütün köyler gibi Kürtlerden müteşekkildir. Kürtçenin Kurmancî lehçesini kullanırlar. Gelenekler komşu illerdeki Kürt topluluklarla benzerlik gösterir ve aşiret anlayışı yok denilecek kadar azdır. Osmanlının son dönemlerinde Rişvan ana aşiretine bağlı misurk kabilesinden bu kol devletle toprak anlaşmazlığı nedeniyle sürgün edilmiştir ve burada yerleşik hayata geçmişlerdir. Köyde en çok Özoğlu, Demirkol, Turan ve Köseoğlu aileleri yaşamakta olup, ayrıca Tay, Şenoğlu, Şener, Özalp ve Bilen gibi küçük aileleride bulunmaktadır hepsi aynı soydan gelmektedir. Aslen Bitlis Tatvan dolaylarından gelen bu Kabile ataları olan Köse velinin adını soyadı olarak kullanmıştır. Bazı aileler Besni merkeze taşınmış.
aslan6641 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

Alt 01-26-2010, 08:46 PM   #10
aslan6641
Tecrübeli Üye
 
aslan6641 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2009
Mesajlar: 1.120
Tecrübe Puanı: 65016
aslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond reputeaslan6641 has a reputation beyond repute
Standart

Alıçlı, Besni

Alıçlı, Adıyaman ilinin Besni ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi köyün adı köyün cografyasında çogunlukta bulunan alıç meyvesinden gelmiştir daha önceleri bir çok isim alan köy su anda bu isim de kalmıştır.1900 lerde kuruldugu biliniyor köy kurucusu hasan korkmaz adında aşiret beyi tarafından kuruldugu biliniyor.
aslan6641 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

Cevapla

Etiketler
Yok

Seçenekler
Stil Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu KapalıWEZ Format +3. Şuan Saat: 09:26 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Siz bu Konuyu değerlendirmişsiniz: