Go Back   DefineBurada.CoM > DEDEKTÖRLER ALANTARAMALAR VE YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER > Define Cihazları , Dedektörler , Alantaramalar , Radarlar Hakkında Bilgi Paylasımı
alan tarama | dedektör

Cevapla
 
Seçenekler Değerlendirme: Değerlendirme: Toplam 2 oy almıştır,  ortalama Değerlendirmesi 5,00 puandır. Stil
Alt 01-22-2009, 05:45 PM   #1
istihkam
Guest
 
Üyelik tarihi: Jan 2009
Mesajlar: 1.736
Thanks: 557
Thanked 671 Times in 338 Posts
Standart Jeoradar ve GPS sistemleri ile ilgili hiç bir yerde bulamayacağınız mukemmel açıklama


DEGERLİ KARDESLERIM JEORADAR VE GPS SISTEMLERİYLE ILGILI BENZERSIZ VE BULUNMAZ ACIKLAMALAR ICEREN BIR YAZI... HIC BU KADAR BASIT VE DETAYLI ACIKLANMAMISTI. İŞTE SIZE SİTEMIZ FARKIYLA IHTIYAC DUYDUGUNUZ HER AN INCELEYEBILECEGINIZ SOLUKSUZ BIR KAYNAK. SIZ DEGERLI KARDESLERIMIZ ADINA HAYIRLI OLSUN.

JEORADAR YÖNTEMİNİN TANITILMASI:
Jeoradar sistemi, bir transmitter (verici), bir receiver (alıcı) antenler ve bir kontrol ünitesinden oluşmaktadır. Bir jeoradar sisteminin temel bileşenleri şekil 2.1 ‘de görülmektedir.Sistemin çalışması, yere transmitter tarafından gönderilen elektromanyetik sinyalin yer içindeki süreksizliklerden yansıyarak receiver tarafından algılandıktan sonra kontrol ünitesinde amplitüd titreşimi olarak kayıt edilmesine dayanmaktadır.

NOT:
Örnek yuzey arastırma taslagı verılerı eklentıdedır hemen bakınız......

Elektromanyetik dalgalar ortamın kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre yayınırlar.Buna göre elektromanyetik dalgaların hızları,içinde yayıldıkları ortamın fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlıdır.Herhangi bir atom içinde yayılan radyo dalgalarının hızları, ışığın boşluktaki hızına (c=0.3 m/ns), göreceli dielektrik sabitesine (Er) ve göreceli manyetik geçirgenliğe bağlıdır. kutuplardaki buzun elektromanyetik dalgalara karşı geçirimli olmasına karşın suya doymuş kil ve deniz suyu gibi maddeler ise elektromanyatik dalgaları yutarlar ve yansıtırlar. Elektromanyatik dalga hızı;

Vm = c / ( rr / 2) (1+P2) +11 /2 (2.1)

formülü ile verilir. Burada;

c = ışığın boşluktaki hızı,
r = göreceli dielektrik sabiti,
r = göreceli manyetik geçirgenlik
(r =1, manyetik olmayan maddeler için),
P = gönderilen dalga enerji şiddetindeki kaybolma, azalma faktörü

P =  /  (2.2)

 = kondüktivite (iletkenlik), açısal frekans ise,  = 2f ile verilir. Burada;
f = frekans,
 = geçirgenlik (bırakımlılık)
 = r0 , ve 0 = boşluğun geçirimliliği (8.854 10 –12 F / m)

Gönderilen elektromanyatik dalganın enerjisindeki azalmanın düşük olduğu maddelerde P 0 alınabilir. Bu durumda elektromanyatik dalgaların hızı,

Vm = C / ¬¬ r = 0.3 /  r (2.3)

ile verilir.

Bitişik iki tabakanın dielektrik sabitlerindeki farklılıklardan gönderilen elektromanyetik dalgaların yansıması gerçekleşir.Tabakalar arasındaki dielektrik farklılık ne kadar farklı ise yansıyan elektromanyetik dalgaların enerjileri de o derece yüksek olur.

Yansıyan elektromanyetik dalga enerjisinin oranı, yansıma katsayısı (R) ile gösterilir. Her durum için, R’nin şiddeti  1 aralığındadır. Gönderilen enerjinin oranı 1-R ye eşittir. Aşağıda verilen eşitlik düzgün bir yüzeyde hiç sinyal kaybının olmadığını varsayan normal durumlar için uygulanır ve bir sinyalin şiddetini (magnitüdünü) gösterir. Yansıma katsayısının gücü R2 ile gösterilir. Yansıma katsayısı;

(V1 - V2)
R = . (2.4)
(V1 + V2)

ile verilir. Burada;

V1 = 1. tabakadaki elektromanyetik dalgaların hızı,
V2 = 2. tabakadaki elektromanyetik dalgaların hızı. V1  V2 olmalıdır.

2 - 1
R = (2.5)
2 + 1

dir. Burada,

1 ve 2 karşılıklı olarak 1. ve 2. tabakaların göreceli dielektrik (r) sabitleridir.

Bu formül dalgaların yansıma düzlemine dik açıda olma durumlarında uygulanabilir. Tipik olarak (r) derinlikle artar.

Bilindiği üzere, elektromanyetik dalgaların yayılımı Maxwell eşitliği ile belirtilmiştir. Burada, Maxwell eşitliğindeki,  elektrik bileşeni,  manyetik bileşene dik yöndedir.

2.1 Jeoradar Verilerinin Prosesi

Jeoradar kayıtlarının sismik-yansıma yönteminde olduğu gibi bir takım veri-işlem aşamalarından geçirilmesi gerekir. Arazide alınan jeoradar kayıtları üzerinde, bilgisayar ortamında belirgin aşamalardan geçirilerek çeşitli filtreleme ve proses programları kullanılarak son yığma kesitlerine ulaşılır. Bununla ilgili filtreleme ve proses programları, aşağıdaki bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

2.1.1 Dc filtresi

DC filtresi, veride her zaman mevcut olan DC parçalarının yok edilmesi amacıyla uygulanır. DC filtrenin uygulamasında önce, her bir iz seçilen örnekler için bir ortalama değer hesaplanır. Sonra bu değer izdeki bütün örneklerden çıkarılır. Bu filtreleme 127 izlik pencereden bakılarak gerçekleştirilir. Bu değişikliğin nedeni, filtre işlemine hız kazandırmaktadır. Eğer herhangi sebepten ötürü bir diğer aralık belirlemiş ise, kullanılan örneklerin sayısının hesaplanan değerin doğru olduğunu garantilemek için yeterli ölçüde büyük olmasından emin olunmalıdır,(Şekil 2.3).

2.1.2 Zaman kazanım filtresi (time gain filter)

Zaman kazanç filtresi, ortamda her zaman oluşan sinyalin yok edilmesini sağlamak amacıyla uygulanır.Sinyalin geri kazanılması bir jeoradar sistemi için bir amaçtır. Aynı zamanda, dalganın geometrik yayılmasından dolayı dalga boyunun azalması olduğundan, bu geri kazanılma bir amaç olarak görülür. Bunu formüle edersek,
G( t )= A ( t – to) + e B ( t – to ) (6)
eğer t > to değilse G=1
Burada;
G = t zamandaki artış (kazanma )
A =çizgisel (doğrusal ) katsayı
B =exponensiyel (ünitsel ) katsayı
t= örneğin kaydedildiği zaman
to =zaman tekrar başlatıldığı zaman
Uygulandığında nüfuz ettiği ara bölgesindeki her bir örnek, mevcut kazanç ile çarpılır. Böylece, doğrusal ve exponensiyel katsayıları belirlendiğinden, kazanç için başlangıç zaman yerine, örnek numarası verilir,(Şekil 2.4).Şekil 2.4 Ham veriye zaman kazanım filtresi uygulanmış hali

2.1.3 Kişi tarafından seçilen kazanım (custom gain)

Yeraltında, derin yatay yansıtıcı olduğu durumlarda, jeoradar profilinin belirli bir kısmına ilave kazanç uygulaması yapılmak istenebilir. Bu işlem, custom–gain filtre uygulaması ile gerçekleştirilir. Burada her bir örnek için ayrı kazanç faktörü hesaplanır,(Şekil 2.5).Şekil 2.5 Ham veriye kişi tarafından seçilen kazanım filtresi uygulanmış hali

2.1.4 Ortalama averaj filtresi

Gürültüler jeoradar profillerinde belirgin olabilir. Averaj filtresi ile bu gürültü yok edilerek düzgün görüntü elde edilebilir. Uygulamada jeoradar profili üzerinde belirli bir alanda hesaplanan ortalama bir kare tanımlanır. Seçilen bu karenin genişliği ve yüksekliği profilin numarası ile ölçülerek kullanıcı tarafından Gridsize olarak belirlenir. Daha sonra ise, bu kesime uygun frekans aralığında filtre uygulaması yapılır. Eğer karşılaştırılabilir düşük bir örnekleme frekansı kullanıldıysa, ortalama filtre yansımaları gizleyebilir,(Şekil 2.6).


Şekil 2.6 Ham dataya ortalama filtre uygulanmış hali

2.1.5 Median orta filtre

Bu filtre, Average filtresine benzer olup sadece, profile bitişik alanın ortalama değerini kullanmak yerine, o alanın ortalaması kullanmaktadır. Bu durum, elektromagnetik izleri belirginleştirmenin yanı sıra, mevcut jeoradar profilinin proses yapma zamanında da artışa neden olacaktır. Çünkü orta değerin hesaplanması bütün dahil olan örneklerin sıfırlanmasını gerektirir. Aksi takdirde her iki filtrenin görüntüyü aynı ölçüde etkileyeceği bilinmektedir,(Şekil 2.7).Şekil 2.7 Ham dataya medianrta filtre uygulanmış hali

2.1.6 Moving average : kayan ortalama

Belirli durumlarda yatay yansıtıcılar dalan nesne yapılardan gelen yansımaları gizleyebilir, örtebilir.Haraket eden ortalama radar görüntüsünden bütün yatay yapıları etkili olarak uzaklaştıracaktır.Yatay yapılar, buna karşın yatay olmayan yapılar tutulur.Eğer yanı başındaki izlerin amplitüdleri (dalga boyları)çok olarak değişirse filtre istenmeyen bir etkiye sahip olabilir.Bu durumda aşağıdaki hareket eden orta değer tanımlanır.

Filtre uygulandığı zaman yapışık izlerden örnek numaraların bir ortalama değeri zamanla benzer pozisyonlarla hesaplanır.Ortalama değer sonra ortada izdeki örnekten çıkarılır.

Çalıştırıcı ortalama değeri hesaplarken dahil edilecek örnek numaralarını belirlemesi gerekir. Bu filtre uygulandığı zaman bütün yatay yapıların atıldığını dikkat edilmesi gerekir,(Şekil 2.8).Şekil 2.8 Veriye kayan ortalama uygulanmış hali2.1.7 Delete mean trace rtalama izi sil

Bu filtre jeoradar görüntüsünde yatayı atmak için kullanılır.Uygulamada ilk olarak seçilmesi gereken filtre işlemidir. Bu filtre ile seçilen alan üzerinde bir ortalama iz hesaplanarak elde edilen bu değer daha sonra profildeki bütün izlerden çıkarılır.

Bu filtrenin avantajı, kayan ortalama filtrelere karşın bütün yatay yapıları silmemesi yalnızca tamamen yatay olanları ve hesaplanan alan içindekileri silip uzaklaştırmasıdır. Birinci iz ortalama iz hesaplanmasında dahil edilmesi gereken birinci izin sayısıdır ve sonunda iz dahil edilmesi gereken son izin sayısıdır,(Şekil 2.9)


Şekil 2.9 Ham dataya delete mean tracertalama izi sil filtresi uygulanmış hali

2.2. Jeoradar Verilerinin Yorumu

Jeoradar verileri, sayısal yada analog olsun her iki durumda da yorumlama yapılabilir. Bunun için, ortamın uygun bir dielektrik sabiti için belirlenen elektromagnetik dalga hızı tayin edilir. Daha sonra yapılacak yorumlamada seçilen bu elektromagnetik dalganın hızı önemlidir.

Jeoradar görüntülerinden yapılan yorumlamalar sismik-yansıma çalışmalarına benzetilebilir. Alınan görüntülerden yeraltına doğru yapısal değişim izlenerek, belirli bir tabakanın derinliğini de elde etmek mümkündür. Bu yaklaşımla, çok tabakalı ortamlar faylar, yer altı suyu, boşluk ince tabakalar v.b çok sayıda yapısal unsurlar belirlenebilmektedir. Bazı durumlarda tabakalar arasındaki geçişler belirgin olmayabilir. Bu durumda, jeoradar yansımalarının geldiği yapılar önem arzetmektedir.

Yorumlamada kullanılan en önemli programlarda biri REFLEX programıdır. Biz bu çalışmadaki jeoradar profillerinin yorumlanmasında REFLEX programını kullandık. Bu program yardımıyla ilk olarak model profiller sonra da arazi profilleri yorumlanmıştır.

2.3. Model Tankı Kullanılarak Jeoradar Modellemesi

Model verileri 1999 yılında çalışılan yer olan Brüksel’den elde edilmiştir. Jeoradar için hazırlanan model tankı, 1 m derinliğinde, 98 cm eninde ve 232 cm boyunda içi kumla doldurulmuş fiberglas havuzdan oluşmaktadır. Kumun üzeri düzgünleştirildikten sonra, yüzeyin 1 cm üzerinden 1 GHz ‘lik Era Teknoloji yapımı bir Gpr cihazıyla ölçüler alınmıştır. Şekil.2.10’da model tankında kullanılan modellerin konumları gösterilmektedir. Tablo.2.1‘de ise, kullanılan modeller liste halinde verilmiştir. İlk olarak model tankına herhangi bir model yerleştirilmeden 99 adet jeoradar profili alınmıştır. Daha sonra ise, modeller yerleştirilerek yine 99 adet jeoradar profili alınmıştır. Gerçekte her model geometrik bir yapıya karşılıktır.

Şekil 2.10 Model tankında kullanılan modellerin şekilleri ve konumları

Tablo 2.1 Model tankında kullanılan modellerin boyutları

Sayı Obje Model Boyutları Derinlik
(cm) Doğrultu
X (cm) Doğrultu (cm)

1 Fişek Çantası 7 cm uzunluğunda 8 26 32
2 Metal Halka Dış çap 8 cm, iç çap 4 cm, 1.5 cm kalınlık 6.5 81 29
3 PMA-3 Mayını Çap10 cm yükseklik 5 cm 5 83 20
4 Ufak Cam Şişe Çap 3.5 cm, uzunluk 10 cm 5 75 23
5 PFM-1 Mayını 5x9 cm 6 84 63
6 PRB-M409 Mayını Çap 8.5 cm, yükseklik 3 cm 6 32 110
7 PMA-1 Mayını 14 x 7 x 3 cm 6 75 127
8 Büyük Taş 10 cm çapında 6 49 170
9 Cam Kola Şişesi Uzunluk 20 cm, Çap 6 cm 5 23 172
10 Bakır Şerit Uzunluk 30 cm 8 10 212
11 PRB- M409 Mayını Çap 8.5 cm, Yükseklik 3 cm 9 62 189
12 Küçük Taş Maksimum 10x6x3 cm 9 70 194

Model tankında alınan 99 adet jeoradar profili üzerinde, REFLEX programı ile 2 ve değişik 2 boyutlu proses yapılmıştır. Çok sayıda örnek model kullanıldığı için biz burada sadece bir kısmını veriyoruz. Elde edilen verilerin bir kısmı Şekil 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16,2.17 ,2.18, 2.19, 2.20 ,2.21 ,2.22 ,2.23, 2.24 ,2.25 ,2.26 ,2.27 2.28 ,2.29 ,2.30, 2.31, 2.32 ,2.33 ,2.34’de görülmektedir.Şekil 2.11 Model tankında model kullanılmadan alınan 1.profilŞekil 2.12 Model tankında fişek çantası modeli kullanılarak alınan 1.profilŞekil 2.13 Model tankında model kullanılmadan alınan 2.profil

Şekil 2.14 Model tankında metal halka ve pma-3 mayını modeli kullanılarak alınan 2.profil
Şekil 2.15 Model tankında model kullanılmadan alınan 3.profil


Şekil 2.16 Model tankında pma-3 mayını modeli kullanılarak alınan 3.profil
Şekil 2.17 Model tankında model kullanılmadan alınan 4.profil


Şekil 2.18 Model tankında ufak cam şişe modeli kullanılarak alınan 4.profilŞekil 2.19 Model tankında model kullanılmadan alınan 5.profil


Şekil 2.20 Model tankında pfm-1 mayını modeli kullanılarak alınan 5.profilŞekil 2.21 Model tankında model kullanılmadan alınan 6.profilŞekil 2.22 Model tankında prb-m409 mayını modeli kullanılarak alınan 6.profilŞekil 2.23 Model tankında model kullanılmadan alınan 7.profil


Şekil 2.24 Model tankında pma-1 mayını modeli kullanılarak alınan 7.profilŞekil 2.25 Model tankında model kullanılmadan alınan 8.profil.


Şekil 2.26 Model tankında büyük taş modeli kullanılarak alınan 8.profil.Şekil 2.27 Model tankında model kullanılmadan alınan 9.profil


Şekil 2.28 Model tankında cam kola şişesi modeli kullanılarak alınan 9.profil


Şekil 2.29 Model tankında model kullanılmadan alınan 10.profil

Şekil 2.30 Model tankında bakır şerit modeli kullanılarak alınan 10.profil


Şekil 2.31 Model tankında model kullanılmadan alınan 11.profilŞekil 2.32 Model tankında prb-m409 modeli kullanılarak alınan 11.profil
Şekil 2.33 Model tankında model kullanılmadan alınan 12. profil


Şekil 2.34 Model tankında küçük taş modeli kullanılarak alınan 12.profil

Alınan model kayıtlarına ayrıntılı olarak bakıldığında içine model konularak alınan profillerin sadece kumlu profillerden olan farkları görülmektedir.Model içeren profiller farklı türde hiperbollerle kendilerini göstermektedir.Yoğun amplitüd değişimlerinin olduğu bölgeler de modelli profillerde kendini mavi izlerle göstermektedir.Bu derinlik kesitlerinden sonra aşağıdaki şekillerde yüzeyden iki boyutlu gösterimler yapılmıştır.Bu tür gösterimlerde ise profillerde görülen hiperbolik işaretlerin yerini dairesel işaretler almaktadır.Şekil 2.35 5 cm. Derinlikteki modelin 2 boyutlu görünümü

Şekil 2.35’te derinlikleri 5 cm. olan modellerin 2 boyutlu görüntüleri gözükmektedir.Elekromanyetik dalgaların kumdaki yaklaşık hızı 0.05 m/ns dir.Bu hızda ilerleyen dalgalar modellerden yansıyarak alıcı tarafından kaydedilmişlerdir. Sağdan sola doğru gidersek en sağda yukarda PMA-3 mayını gözükmektedir.Ortada ufak cam şişe,en solda altta cam kola şişesi gözükmektedir.Hepsi de gömüldükleri derinlikte yeralmaktadır.Şekil 2.36 6cm.derinlikteki modelin 2 boyutlu görünümü

Şekil 2.36’da 6 cm.derinliğe gömülmüş modelin 2 boyutlu görünümleri yeralmaktadır.Sağdan sola doğru ilk olarak PFM-1 mayını,sol altında PMA-1 mayını,daha solda büyük taş en solda ise PRB-M409 mayını gözükmektedir.PFM-1 mayını olması gerektiği yerin biraz üstünde gözükmektedir.Bunun sebebi gömülü kütlelerin üzerlerindeki kumların yerlerine tam oturmamış olduğu söylenebilir.Çünkü bu tip durumlarda kum yerine oturmazsa ilgili modeller görülmeyebilir.Yine elektromanyetik dalga hızı kum için olan değer 0,05 m/ns olarak alınmıştır.

Şekil 2.37 6.5 cm derinlikteki modelin 2 boyutlu görünümü

Şekil 2.37’de en sağda 0.05m/ns’lik dalga hızında metal halka tam olması gereken yerde gözükmektedir.6.5 cm derinlikte bir dairesel işaret şeklinde gözükmektedir.

Şekil 2.38 8 cm derinlikteki modelin 2 boyutlu görünümü.

Şekil 2.38’de bakır şerit en solda gözükmektedir.Tam olması gerektiği yerdedir.Ancak fişek çantası gözükmemektedir.Bunun sebebi modelin yansımaya katılmamış olmasıdır.Bilindiği üzere elektromanyetik dalgalar metalik yüzeylerden daha iyi yansırlar.Bu çanta kumaştan yada deriden olabilir.Dolayısıyla yansıma olayı gözükmemiştir.Şekile dikkatlice bakıldığında 6.5 cm derinlikteki metal halkanın halen 8. santimetrede bile gözüktüğüdür.Bunun sebebi metal halkanın derinliği ve boyutlarıdır.

Şekil 2.39 9 cm.derinlikteki modelin 2 boyutlu görünümü

Şekil 2.39’da ise en sağdan yorumlamaya başlarsak, küçük taş olması gerektiği yerde,.ortada ise PRB-M409 mayını gözükmektedir.Elektromanyetik dalga hızı kum için olması gereken değer 0.05 m/ns’dir.En solda ise, 8.santimetredeki bakır şeritin boyutlarıyla ilgili olarak yansıması devam etmektedir.

BÖLÜM 3. SAKARYA ALİFUATPAŞA VE KOCAELİ GEBZE BÖLGELERİNİN JEOLOJİSİ

Şekil 3.1 Türkiye haritası

Şekil 3.2 Alifuatpaşa ve Gebze bölgelerinin yer bulduru haritası
3.1 Sakarya-Alifuatpaşa Bölgesinin Jeolojisi


Şekil 3.3 Alifuatpaşa bölgesinin jeoloji haritasıŞekil 3.4 Alifuatpaşa bölgesinin jeoloji haritasının lejantı

Hendek fay kuşağının kuzeyinde yedi adet, Karadere, Karapürçek ve Sapanca fay kuşaklarının güneyinde (Sakarya havzası güneyi) ise beş adet olmak üzere toplam on iki adet yaşlı temel kayaç birimi ayırtlanmıştır. Bunlar Kuzey Alan ve Güney Alan başlıkları altında açıklanmıştır. Kuzey Alandaki yaşlı temel kayaçlar alttan üste doğru Soğuksu, Karadere, Kocatöngel, Bakacak, Yılanlı ve Çakraz formasyonları olarak; Güney Alanlardaki ise Pamukova Metamorfitleri, İznik metamorfitleri ve Bakacak olistostromu inceleme alanı ve yakın çevresinde örtülü durumda olduğundan aşağıda kısaca açıklanmıştır.

Bu formasyonlardan kuzey Sakarya’yı temsil eden birimler aşağıda özetler halinde verilmiş olup Güney Sakarya’da yer alan (Alifuatpaşa’nın da içinde yer aldığı kesim) daha detaylı olarak anlatılmıştır.

3.1.1 Sakarya kuzeyinin temel kayaç toplulukları

3.1.1.1 Soğuksu formasyonu (paleozoik)

Sakarya ilinde yüzeylenen en yaşlı birimi oluşturan Soğuksu Formasyonu oluşturur. Çok düşük dereceli metamorfizma geçirmiş mor, pembe ve beyaz renkli sleyt, kuvars kumtaşı ardalanmasından oluşmaktadır.

3.1.1.2 Kocatöngel formasyonu (ordovisyen )

Yeşil renkli silisifiye-çamurtaşlarından oluşan Kocatöngel formasyonu, Çamdağ’ın orta kesiminde yer alan Kocatöngel Köyü yöresindeki yaygın yüzleklerine dayanılarak adlandırılmıştır. Kocatöngel formasyonu, Çamdağ ve batısında yer alan homoklinal bir yapının orta kesiminde yüzeyler. Adapazarı ovasının sadece kuzeydoğusunda ve Mağara köyünün kuzeyinde bu birime ait kayaçlar gözlenmektedir.

3.1.1.3 Bakacak, kurtköy ve aydos formasyonları (üst ordovisyen – silüryen)

Adapazarı - Çamdağ alanındaki Paleozik istifinin Üst Ordovisien - Siluriyen yaşlı çökellerini temsil eder. Bakacak ve Kurtköy formasyonları alacalı arkozik kayalardan, Aydos formasyonu ise kuvarsit - kuvarsarenit ve kuvars konglomerasından oluşur.

3.1.1.4 Kartal formasyonu (alt devoniyen )

Adapazarı Ovasının özellikle kuzey kesiminde yer alan oolitik demirli, fosilli kireçtaşlı gri-sarı çamurtaşları İstanbul yöresindeki benzer birimlerle karşılaştırılarak Kartal Formasyonu adı ile tanımlanmıştır. Aynı birim Çamdağın kuzeyinde Bıçkı Formasyonu adı ile tanımlanmış ve ayrıntılı olarak irdelenmiştir.


3.1.1.5 Yılanlı formasyonu (orta-üst devoniyen ):

Koyu renkli, kalın - orta tabakalı kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşından oluşan bu birim için, tüm kuzeybatı Anadolu’da Yılanlı Formasyonu adı kullanılmaktadır.

3.1.1.6 Çakraz formasyonu (üst permiyen- üst triyas )

Birim, Adapazarı ovasının kuzey kesiminde Taşlı Geçit ve Akgölköy arasındaki antiklinalin kenarlarında ve Söğütlü - Kurudil arasındaki antiklinalin güney kanadındaki yüzeylemelerin büyük bölümünü oluşturur. İlk alanda,Yılanlı formasyonu’na ait masif kireçtaşları üzerinde açısal uyumsuzlukla yer alan Çakraz Formasyonu’na ait kaba kırıntılı kayalar kireç taşlarının düzensiz paleo-topografyasını doldurmuş, kireçtaşına ait eski karstik boşlukların içine girmiştir. Birimin, doğrudan kireçtaşları üzerine geldiği kesimlerde yer yer eski lateritik düzeyler ve kırmızı toprak oluşumları gözlenebilir.

3.1.2. Sakarya güneyinin temel kayaç toplulukları (inceleme alanı) çevresinin genel jeolojisi)

Sakarya ili Güney Alanı, kuzey alanlara göre çok farklı özellikte kayalardan oluşur. Bu birimler, başlıca Sakarya ovasının güney - güneybatısında Pamukova ve İznik tektonik birliklerinden, ofiyolitik kayalardan ve Üst Kretase - Pliyosen yaş aralığındaki çeşitli örtü birimleridir. Söz konusu birimler bir diğeri ile karmaşık ilişkiler sunar ve gerek yaşları gerek dağılımları konusunda önceki araştırmalarda fikir birliği saptanamamıştır. Bu birimler aşağıda anlatılmıştır.


3.1.2.1 Pamukova metamorfitleri (paleozoik)

Armutlu Yarım adasının orta ve güney kesiminde ve Almacık Dağının orta bölümünde yüzeyleyen tektonik bir kayaç topluluğudur. Temelinde amfibolit, amfibol - şist ve blasto milonitik granitlerinin yer aldığı ve üzerinde meta sedimenter kayalardan oluşan bir örtüye sahip bu tektonik birlik, Pamukova Metamorfitleri olarak adlandırılmıştır.

Birimin yanal uzantısı Bolu - Sünnüce Dağı antiformunun çekirdeğinde gözlenir. Ali Fuat Paşanın batısında Pamukova ilçesinin kuzeyinde yaygın olarak bu seri yer alır ve temel yükseltileri oluşturur. Pamuk ova Metamorfitleri ile Bolu- Sünnüce antiformu tektonik dokunaklıdır. Ayrıca İncelenen alan çevresinde, birime ait yüzlekler biri Geyve Boğazının kuzey kesiminde ikramiye Doğançay - Kanlıçay yerleşim yerleri arasına yaklaşık D - B uzanımlı bir şerit boyunca, diğeri Akyazı güneyinde Kuzuluk - Güzlek köyleri arasında KD - GB uzanımlı şerit boyunca yer alır.

Birimin, görünür en alt bölümünde, amfibolit - amfibol gnays, metabazalt yeşil şist gibi metabazik kayalarla bir arada gözlenen biyotit gnays, amfibol - biyotit gnays, metafelsit, metagrovak, metapiroklastit gibi meta – volkano sedimanter kayalar ve bunları kesen milonitik granitlerden oluşma bir temel içerir. Bu temel birimine ait kayalar Geyve Boğazının iki yakasında, Doğançay istasyonunun bulunduğu alanda gözlenebilir. Temele ait birimlerin, kuzeye, Sakarya havzasına doğru daha genç birimlerle ( Pliyo - Kuvaterner birimleri) olan dokunakları genellikle Kuzey Anadolu Fayının kuzey kolu (Karapürçek alt fay zonu) ile kesilip ötelenir. Birime ait amfibolitler, siyah – yeşilimsi siyah renkli, yer yer bantlaşmalı, masif, ayrışmış gabroyik dokuludur. Yapraklanmanın belirginleştiği kesimlerde kayaç amfibol gnays olarak adlandırılabilir. Metabazik kayaçlar genellikle amfibolitlerin üst kesimindedir. Meta kırıntılı ve meta volkano klastik kayaçlarla bir arada rastlanır. Yer yer kalıntı şeklinde volkanik yapı ve dokular sunar. Bu kayaçlar belirgin foliasyon göstermeleri ile ayırtlanabilir.

Pamukova metamorfitlerinin üst bölümünü taban konglomerası ile başlayan düşük dereceli metamorfizma gösteren kırıntılı kayaçlar oluşturmaktadır. Genel özellikleri itibariyle kuvars arenit kökenli muskovit - kuvars şist, silttaşı kökenli klorit - muskovit kuvars şist ve benzeri kayalardan oluşan bu birim aşırı derecede makaslanmalı olup tabakalanma yanal yönde süreksizdir. İncelenen alanda Akyazı güneyinde Kuzuluk –Güzlek köyleri arasında yüzeylenen bu birim Akyazı’ya bakan yamaçlarda Üst Kretase yaşlı birimlerle uyumsuz olarak örtülmektedir. Birim olasılıkla alt-orta Paleozoyik yaşlı birimlerin metamorfik karşılığıdır. Olasılı paleozoyik yaşlı meta kırıntılı kayaların yer almış olduğu Kuzuluk-Güzlek arasındaki alanın en kuzey bölümü yine diri faylardan ötürü aşırı derecede makaslanmalıdır. Bu alanlarda birimler sağlam kaya niteliği sunmakla birlikte oldukça fazla ayrışma gösterir.

3.1.2.2 İznik metamorfitleri (alt triyas)

Sapanca’nın güney ve güneybatısındaki yüksek tepeleri oluşturan birimler İznik metamorfitleri (İznik tektonik birliği) olarak adlandırılmıştır Tektonik birlik alttan üstte doğru Şist - mermer birimi, kireçtaşı birimi ve ofiyolitik şist birimlerinden oluşur ve bunlar açısal uyumsuzlukla Üst Kretase, Paleojen ve Neojen yaşlı birimlerle örtülür. İznik metamorfitleri KKD - GGB uzanımlı birkaç tektonik dilimden oluşur ve Pamukova tektonik birliğine (Pamukova metamorfitleri) ait birimlerle tektonik olarak ardalanır. Adapazarı civarında Şist - mermer birimi ve ofiyolitli - Şist birimi yüzeyler.

3.1.2.3 Şist - mermer birimi

İznik metamorfitlerinin görünür en alt kesimini oluşturan, dolomitik kireç taşı, felsik tüf ve epiklastik kayalar ve metabazik kayalar ile ardalanan metakırıntılı kayalar şist mermer birimi adı ile tanıtılmıştır. İstifin alt bölümü gözlenmez. Sapanca güney ve güneybatısında Mahmudiye deresi, İstanbul deresi, Fabrika deresi ve Bıçkı dere boyunca sık kıvrımlarla tekrarlanan ve D - B ve KKD - GGB gidişli faylarla kesilen birim incelenen kesimde kırıntılı kayaçlarla temsil edilir. Temeli görülemeyen birimin incelenen en alt kesiminde, karbonat ara bantlı yeşil şistler yer alır. Yeşil şistler iyi gelişmiş yapraklanmalı, albit porfiroblastlı olup aktinolit, klorit ve epidot yanında muskovit içerir. Üste doğru tedricen metaklastik kayaçlara geçen birimin görünür kılındığı 250 metre dolayındadır.

Metakırıntılı kayaların üstüne belirgin bir kesiklik olmaksızın felsik vokanik ve volkano klastik kayaların egemen olduğu bir bölüm gelir. Sapanca güneybatısında Ortaçay, Solucakdere, Derindere, İstanbul dere, Fabrikadere ve Kumludere volkano klastik meta kumtaşı, felsik meta tüf,meta aglomera gibi volkano klastik ve epiklastik kayaçlar yanında küçük ölçekli domlar oluşturan meta riyolitler ve meta kuvarsporfir daykları gözlenir.

Şist - mermer birimi’nin görünür en üst kesimini, incelenen alanda yüzeylenim sunmayan Üst Triyas yaşlı alacalı rekristalize kireçtaşları ile başlayan, olasılıkla Jura-Alt kretase yaşlı, beyaz, masif kireç taşları ile süren bir karbonat istifi oluşturur. Bu bulguya dayanılarak Şist-mermer Birimi’nin üst triyas öncesi yaşlı olduğu düşünülmektedir.


3.1.2.4 Ofiyolitli şist birimi

Memnuni’yenin hemen güneyinde başlayarak KD - GB gidişli bir şerit halinde uzanan bu birim ofiyolit bloklu bir olistostromla temsil edilir. Birim, yeşil, siyah, bordo renkli çamur taşları; kırmızı - mor renkli, ince tabakalı radiyolaritler; yeşil, boz renkli kumtaşları; metabazik kayalar; volkano karstik kayaçlar ile bunların içinde birkaç santimetreden birkaç yüz metreye kadar varan büyüklükte peridodit, serpantinit, metabazalt, radiyolarit, manganlı çört, mavişist, amfibolit, felsik magmatik, reksiztalize kireçtaşı ve mikaşist bloklardan oluşur. İçerdikleri egemen klast türü çok değişken olmakla birlikte çoğunlukla kuvars, plajiyoklas, kloritleşmiş hornblend, epidot gibi mineraller, serpantinit, radiyolarit, bazalt, rekristalize kireçtaşı, kumtaşı gibi kaya kırıntılarıdır. Hamur olarak killi malzeme egemendir. Killi hamurda yönlenmiş klorit ve serizit mineralleri gelişmiştir. Birim tipik olarak bir ofiyolitli olistostrom özelliğindedir ve görünür kalınlığı 2000 metrenin üzerindedir. Birimin en üst kesiminde, Dereköy ve İkramiye köyleri arasında, olasılıkla bir ayrı dilim olarak nitelendirilebilecek büyüklükte, oldukça düzenli stratigrafi sunan bir ofiyolit dilimi yer alır. İncelenen alanın dışında ise birimin en üst kesmini 300 metre kalınlığa ulaşan ve düzenli bir istif sunan düşük dereceli metamorfizmalı bazik volkanik kayalar oluşturur.

Ofiyolitli şist biriminin üzerine uyumsuz olarak gelen ve metamorfizma sunmayan en yaşlı birim Senomaniyen - Türoniyen yaşlı Kocakır Formasyonu’dur Birimin Sapanca’ya yakın en kuzey kesiminde, yaklaşık olarak Hacıömercan, İlmiye, Fevziye ve İlimbey köyleri güneyinde ise pliyosen yaşlı birimlerle olan dokunağını Sapanca alt fay zonunun güney kolları oluşturmaktadır.

3.1.3. İnceleme alanının jeolojisi

3.1.3.1. Üst kretase-alt eosen sediman toplulukları :
(epimetamorfik seri- kireçtaşı bloklu seri)

Bu seri Alifuatpaşa’nın Tüm yüksek kesimlerinde yüzeyler. Yörede çok geniş bir yayılım sunmaktadır. Sakarya nehri vadisi boyunca vadinin her iki yanında yükselen tepeleri oluşturan birimdir. Bu vadi boyunca 10km (Kuş uçuşu) boyunca kuzeye doğru devam ederek Nuri Osmaniye köyünde ofiyolitlerle dokanaklıdır. Geyve–Alifuatpaşa- Pamukova yönünde uzanan (D-B) dağ silsilesi boyunca yaklaşık D-B yönünde 40 km uzanır. Aşındığı kısımlarda Pamukova Metamorfikleri , Paleozoik yaşlı mermerler ve Sakaya Vadisi boyunca Dereköy kuzeyinde Üst Kretase yaşlı Granitlerle kesilmiştir. Genel karakteristiği itibariyle çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, marn ağırlıklı bir ardalanmadan oluşan filiş fasiyesininin özelliklerini gösteren birim olistostrom şeklinde sedimantasyon ortamına yerleşmiş (allokton) dev kireçtaşı blokları içerir. Birim düşük düzeyde metamorfizma geçirmiş olup epimetamorfik şist – metakumtaşı ardalanması ve bu ardalanma içinde rekristalize kireçtaşı blokları içeren bir seri olarak tanımlanmıştır.

İnceleme alanında olistostrom formunda yer alır. Tepe üstlerinde yer alan Dev Rekristalize Kireçtaşı bloklarının altında, çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı ve marnlarla temsil edilmektedir. Kireçtaşlarının serinin diğer kırıntılı tabakaları içerisine olistostrom şeklinde yerleştiği anlaşılmaktadır. Serinin Görünür Kalınlığı 500m’den fazla olan Üst Kretase - Alt Eosen oluşukları inceleme alanında yer yer yamaç molozları ve Nehrin her iki yakasında Kuvaterner yaşlı alüvyonlarla örtülüdür. Kireçtaşı blokları Alifuatpaşa’nın doğu ve batısındaki Yüksek tepelerin üstünde şapka veya kapak şeklinde kalmıştır. Dikkatle incelendiğinde bu blokların doğu batı uzanımlı olduğu görülmektedir. Kireçtaşları sahada meydana gelen erozyon sonucu olistostrom şeklinde içine yerleştikleri Üst Kretase - Alt Eosen klastiklerinin erozyonu sonucu ortaya çıkmış ve erozyona dayanıklı olduklarından en üstte kalmışlardır.

Bloklar ortalama 100 m kalınlıkta ve sahada yanal devamlılığı az olan (30m- 1200m) tabakalı rekristalize kalkerlerden oluştuğu görülmektedir. Blokların tabakalı bir kireçtaşından kaynaklandığı, tabaka kalınlıklarının 10 cm – 2 m arasında değiştiği, koyu gri, bej ve beyaz renkler sunduğu görülmektedir. Bu blokların en tipik olanı Geyve–Alifuat Paşa yolunun Beldeye girdiği kesimin doğusunda yer almakta olup güneydoğu-kuzeybatı yönünde 1200 m uzunluğa ve kuzeydoğu-güneybatı yönünde 600 m’lik yarım ay şeklinde yaklaşık 200 m bir kalınlık sunmaktadır.

Marnlar ve silttaşları da hafif derecede metamorfize olmuşlardır. Ancak orijinal tabakalanma yapı ve doku korunmuştur. Birim tektonik hareketlerle kırıklı bir yapı kazanmıştır. Çok sayıda fayın birim içinde kuzeydoğu-Güneybatı yönünde ve buna dik yönde (KB-GD) uzandığı bilinmektedir.İnceleme alanı içinde bu faylardan birine ait breşler kireçtaşları içinde tipik olarak Çevre yolunun doğusundaki köy yolu üzerindeki virajda gözlenmektedir. Bu fay buradan parla tepesine doğru uzanan kireçtaşı bloğunu kesmiştir. Fay üzerinde yapılan inceleme yüksek bir yol yarmasında yapılmıştır. Fayda uzun bir süreden beri hareket olmadığı, ve pasif bir fay olduğu silis ve kalsit dolgusunda hiçbir ezilme ve deformasyon gözlenmemesinden anlaşılmıştır.

Yöredeki kaya temeli oluşturan Üst Kretase – Alt Eosen klastikleri genel karakteri itibariyle bir filiş çökelimi esnasında filişin hareketli ortamı içine denizel ortamın daha sığ seviyelerinde oluşan bir su altı heyelanı ile kireçtaşlarının sürüklenmesi ile oluşmuş görüntüsü vermektedir. Saha bilahare Alp orojenezinin etkisi ile yükselmiş ve tabakalar kuzeye doğru genel bir eğim kazanmıştır. Ancak kireçtaşı blokları içindeki orijinal tabakalanmanın yer yer dike yakın bir konum kazanmasın, olistostromun oluşumu aşamasında yerleşen blokların sedimantasyon ortamının yatay eğimli birikintileri ile açılı bir yerleşim gösterdiği anlatmaktadır. Bu oluşumun ardından seri hafif derecede bir metamorfizma geçirmiştir.

3.1.3.2. Alüvyonlar (kuvaterner )

Sakarya nehri Alifuatpaşa çevresinde hızlı bir akış göstermektedir. Bu akış rejimi geyve boğazına girdikten sonra kuzey yönünde artmaktadır. Bu nedenle Alifuatpaşa’nın Kuzey kesiminde derin ve dik bir vadi oluşturacak şekilde tepeleri oymuş ve vadi tabanının her iki yanında ince bir şerit şeklinde alüvyonlar biriktirmiştir. Bu Alüvyonlar kaba kum-kaba çakıl ve blok boyundaki malzeme ağırlıklıdır. Ancak Alifuatpaşa’nın güneyinde Alifuatpaşa-Geyve ve batıda ise Pamukova istikametinde yaklaşık bir dikdörtgen seklinde alanda geniş yayılım gösterir (ortalama 5 km x 25 km ebatlarında). Bu kesimin batı ucunda çok kaba taneli bileşenler bırakan Sakarya, menderesler çizerek orta bölümde daha ince taneli sedimanları çökeltir, ancak Geyve’den sonra Alifuatpaşa yönünde vadi tabanı eğimi artarak suyun akış hızı yükselir ve bu kısımda genellikle yüksek enerjili bir akış hakim olur. Bu ortamda nehrin getirdiği kaba taneli kırıntılar ve yamaç sellenmesi ve yan derelerin getirisi olan ve alüvyo-Kolüviyal özellikler gösteren çökeller birlikte çökelmiş ve Alifuatpaşa’nın alüvyonlarını oluşturmuştur. Bu nedenle alüvyonlar çakıl, kum, silt ve kil karışımından oluşmaktadır. Yalnız nehirce biriktirilen seviyeler daha iyi boylanmıştır.

Alüvyonda yer altı suyu seviyesi 3m. 5m. arasında değişmektedir.Yapılan jeofizik ölçümlerde Alüvyonun kalın kesimlerinde şehir içindeki sınırlamalar dolayısıyla jeofon dizisi yeterince açılamadığından tabana inilememiştir. Ancak alüvyonun ince olduğu bölümlerde alüvyon kalınlıkları ölçülmüştür.

3.1.3.3. Yamaç molozları

Yamaç molozları Sakarya nehri vadisinin orta - yüksek eğime sahip yamaçlarında eğimin kırıldığı kısımlarda birikmiştir. Bileşimi ve tane boyu dağılımı Üst Kretase-Alt eosen yaşlı olistostrom formunda oluşan serideki değişime bağlı olarak fark etmektedir. Yapılan arazi gözlemleri, sondaj ve sismik ölçülerde marn, silttaşı ve kumtaşının yer aldığı kesimde kumlu siltli çakıllı killerden oluştuğu belirlenirken, Rekristalize kireçtaşlarının alt kısımlarında köşeli çakıl ve bloklardan oluştuğu gözlenmektedir.

3.2 Gebze Bölgesinin Jeolojisi


Şekil 3.5 Gebze bölgesinin jeoloji haritası


Şekil 3.6 Gebze bölgesinin jeoloji haritasının lejantı

3.2.1. Gebze grubu

İstanbul yerleşiminin yalnızca Kilyos güneyinde ve Mahmutşevketpaşa kuzeyinde yüzeyleyen bu gruba ilişkin litolojilereden Kocatarla Formasyonu, ileri derecede ayrışmış denizaltı volkanitleri, bazaltik lav ve lav breşlerinden oluşmaktadır.Yaygın biçimde ayrışmıştır.Yamaçlarda dik şevli kazılar yapıldığından bazen heyelanlanmalarla karşılaşılabilmektedir.Bu nedenle böyle uygulamalardan önce gerekli incelemeler yapılmalıdır.Deprem yükleri altında bu birimde de sıvılaşma , yumuşama oturma gibi zayıflamalar ortaya çıkamaz.Anakaya niteliğinde olduğundan bu birimin yüzeylediği yerlerde deprem dalgalarından önemli bir büyütme ortaya çıkmamaktadır.

3.2.1.1 Hereke formasyonu:

Kireçtaşı-Dolomitik kireçtaşı ve dolamitlerden oluştığu için sert kaya niteliğindedir. Bunlar içinde yer altı suyu dolaşımı ile gelişmiş olduğu bilinen karstik boşluk ve mağaralar derin olduğundan yüzeydeki yapılar için olumlu ortamlar oluşmaktadır. Yamaçlarda da duraylı durmaktadır. Büyük katlı yapılar güvenle yapılabilir. Deprem yükleri altında sıvılaşma yumuşama oturma gibi zayıflamalar ortaya çıkamaz.Anakaya niteliğinde olduğundan bu birimin yüzeylediği yerlerde deprem dalgalarında önemli bir büyütme ortaya çıkmamaktadır.

3.2.1.2. Tepecik formasyonu

Şeyllerden oluşması nedeniyle yumuşak kaya niteliğindedir. Taşıma gücü yüksek ve sıkışmayan, yerleşim açısından olumlu ortamlar oluşturmaktadır. Yamaçlarda da duraylı durmaktadır. Çok katlı yapılar da güvenle yapılabilir. Deprem yükleri altında bu birimde de sıvılaşma, yumuşama, oturma gibi zayıflamalar ortaya çıkamaz. Anakaya niteliğinde olduğundan bu birimin yüzeylediği yerlerde deprem dalgalarında önemli bir büyütme ortaya çıkmamaktadır.3.2.2 Darıca grubu

Grubun yalnızca Orta-Üst Maestrihtiyen yaşlı lav, piroklastik ve kireçtaşı ardışımlı ve Şemsettin Formasyonu’nun (Şf) eşdeğeri olan Sarıyer Formasyonu (Saf) harita alanında Sarıyer ve Beykoz kuzeyindeki bindirme fayının kuzeyinde yüzeyler. Bu birimin içinde bulunan tüf-tüfit ve volkanik breşler yaygın biçimde altere olmuş ve ayrışmıştır. Özellikle Sarıyer Maden Mahallesi çevresindeki alterasyon şiddetlidir ve burada özellikle drenaj koşullarının elverişsiz olduğu kesimlerde sığ dönel kayma türü heyelanlar oluşabilmektedir. Deprem yükleri altında sıvılaşma, yumuşama, oturma gibi zayıflamalar ortaya çıkmaz. Anakaya niteliğinde olduğundan bu birimin yüzeylediği yerlerde deprem dalgalarında önemli bir büyütme ortaya çıkmamaktadır.İnceleme alanı ve Kocaeli ve civarında ikinci, üçüncü ve dördüncü zamanlara ait formasyonlar bulunmaktadır. Kocaeli ve civarı jeolojik oluşum esnasında bağımsız bir sistem olarak çalışmıştır. Triyas’ ta bölgeye giren deniz Alt Triyas’ ta çekilmiştir ve bölge yeniden Üst Kretase’ de denizle kaplanmıştır. İzmit Körfezi’ nin kuzey ve güney kıyıları kama şeklinde ilerleyen alüvyon düzlükleri dışında doğuya ve batıya doğru uzanan ve gittikçe doğuya doğru daralan çizgisel bir hat sergilemektedir.

3.2.3. Şemsettin kireçtaşı (kş)

Beyaz, krem, açık gri, koyu gri renklerde görülür. Kavkımsı kırıklı, genellikle düzgün tabakalanmalı ve bol mikrofosillidir. İzmit’ in batısındaki Ağa Dere’ de ölçülmüş stratigrafik kesitte 107 m kalınlık ölçülmüştür. TCK tarafından otoyol için yapılan sondajlarda alt seviyelerinde merceksel olarak bulunan CaCO3 çimentolu kumtaşına rastlanmıştır. Şemsettin Kireçtaşı’ nın ölçülmüş stratigrafik kesiti 633.5 m dir. ayrıca inceleme alanı dışındaki Korucu, Belen, Kalburcu, Arızlı Kaya pınarı ölçülmüş stratigrafik kesitleri de müracaat kesitlerdir. Bol fosilli birimin yaşını Baykal ve erguvanlı Maestrichtiyen olarak belirlemişlerdir.

Şemsettin Kireçtaşı, Ağa Dere’ de ölçülmüş stratigrafik kesitinde kristalize kireçtaşı ile başlar ve mikritik kireçtaşı ile devam eder. İlk seviyelerde litolojik özellikler ani değişim gösterir. Bütün seviyelerde Kampaniyen- Maestrichtiyen yaş aralığını karakterize eden mikrofosiller bulunmuştur. Bu fosillerden de birimin yaşı Maestrichtiyen olarak düşünülmektedir.

3.2.4 Alüvyonlar (kuvaterner-günümüz)

Kocaeli ili çevresinde Kuvaterner yaşlı, pekişmemiş alüvyonlar yaygın olarak gözlenir. Alüvyonlar Sapanca Gölü çevresinden başlayarak batı yönünde genişleyen bir yelpaze gibi açılır ve İzmit Körfezi’nin doğu, kuzey ve güney sınırı boyunca yayılım gösterirler. Ayrıca alüvyal düzlüğü sınırlayan kuzey ve güneydeki yükseltileri kesen vadiler boyunca şeritler halinde alüvyonlar yaygın halde gözlenirler. Yamaçların düzlükle birleştiği kesimlerde ise yamaç molozları ve kolivyal çökellerle birlikte alüvyonlar gözlenmektedir.

Yüksek tepelerin arasından geçen eğimli vadilerin eğiminin kırıldığı kesimlerde iri taneli (bloklu, çakıllı, kumlu) olan alüvyal seri düzlüğe doğru fan (yelpaze) şeklinde açılırlar ve bu bölümlerde de iri taneli bileşenler çoğunluktadırlar. Ova kesimde ise tane boyu hızla düşerek kum, silt ve kil boyu malzemenin alüvyonları oluşturduğu gözlenmektedir. Kuzey Anadolu Fayının atımından dolayı bir çok vadinin düzlüğe açıldığı bölümü değiştiği için alüvyonların boşaldığı düzlükte kalın alüvyonlar gelişmiştir. Miyosenden itibaren bölgede gelişen çek-ayır havza koşulları içinde havza kenarları normal faylarla yükselmiş ve yükselen kesimler Pliyosen ve Kuvaterner boyunca aşındırarak kalın alüvyonların birikmesine neden olmuştur. Alüvyal birikim halen şiddetle devam etmektedir.

İnceleme alanının büyükçe bir bölümünün temelini oluşturan Kuvaterner yaşlı birimler inceleme alanının jeolojisi bölümünde detaylı olarak açıklanacaktır. Bölgesel olarak Kuvaterner, Pliyosen ile geçiş göstermekte ve yer yer birbirinden ayrılmakta güçlük çekilmektedir. Bunun nedeni genel olarak yüksek kesimlerde bulunan Pliosen serisine ait çökellerin aşınıp taşınarak düzlükteki Pliyosenin üzerinde gelişen alüvyal havzaya birikmesi ve kaynak kayanın renk doku ve tane özelliklerinin burada da gözlenmesidir. Ayrıca vadilerin körfeze birleştiği bölümlerde vadilerden gelen kum, silt ve kil bu kısımlara bir delta ortamı çökeli olarak birikmiştir. Bu alanlarda bataklıklar ortaya çıkmış organik madde katkılı alüvyonlar oluşmuştur.

Çalışma alanımızın kuzey kısımlarında geniş alüvyon sahaları mevcuttur. Bu alüvyon sahaları, E-W doğrultusunda uzanan Armutlu yarımadasının dağlık olan orta kısımlarının, akarsular vasıtasıyla erozyonları neticesinde meydana gelen malzemelerin kuzey ve güneydeki eteklerde toplanmasıyla teşekkül etmiştir.

BÖLÜM 4. SAKARYA ALİFUATPAŞA VE GEBZE’DE ALINAN JEORADAR VERİLERİNİN PROSESİ,YORUMLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ


4.1 Unshielded (Kalkansız) 200 MHz Anten Kullanılarak Sakarya-Alifuatpaşa’ da Alınan Kayıtlar ve Prosesi


Şekil 4.1 1.profilin ham hali

Alifuatpaşa’da alınan herbir ham dataya Time Varying Gain(zaman kazanımı) ve Automatic Gain Control(Otomatik kazanç kontrolü) filtreleri uygulanarak proses edilmiştir.Proses için Ramac Ground Vision kullanılmıştır.Burda, yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi datanın daha fazla derinliklere nüfuz etmesi sağlanmaktadır.

Şekil 4.2 1.profilin prosesi

Şekil 4.3 2.profilin ham hali

Şekil 4.4 2.profilin prosesi

Şekil 4.5 3.profilin ham hali

Şekil 4.6 3.profilin prosesi

Şekil 4.7 4.profilin ham hali

Şekil 4.8 4.profilin prosesi

Şekil 4.9 5.profilin ham hali

Şekil 4.10 5.profilin prosesi

Şekil 4.11 6.profilin ham hali

Şekil 4.12 6.profilin prosesi

Şekil 4.13 7.profilin ham hali

Şekil 4.14 7.profilin prosesi

Şekil 4.15 8.profilin ham hali

Şekil 4.16 8.profilin prosesi

Şekil 4.17 9.profilin ham hali

Şekil 4.18 9.profilin prosesi

Şekil 4.19 10. profilin ham hali

Şekil 4.20 10. profilin prosesi

Şekil 4.21 11. profilin ham hali

Şekil 4.22 11. profilin prosesi

Şekil 4.23 12.profilin ham hali

Şekil 4.24 12. profilin prosesi

4.2 Sakarya-Alifuatpaşa’da Alınan Jeoradar Verilerinin Yorumlanması ve Değerlendirilmesi

1. profil, bitkisel toprağın altındaki alüvyonlu arazi üzerinde alınmıştır.Bu alüvyonlar kaba-kum kaba-çakıl ve blok boyundaki malzeme ağırlıklıdır.Bu ortamda nehrin getirdiği kaba taneli kırıntılar ve yamaç sellenmesi ve yan derelerin getirisi olan ve aloviyal ve kolloviyal özellikler gösteren çökelller ile birlikte çökelmiş ve Alifuatpaşa’nın alüvyonlarını oluşturmuştur.Beyaz boşluklar sulu formasyonları göstermektedir.

2. profil, bitkisel toprağın altındaki yamaç molozlu arazi üzerinde alınmıştır.Bileşimi ve tane boyu dağılımı üst kretase-alt eosen yaşlı olistostrom formunda oluşan serideki değişime bağlı olarak fark etmektedir. Beyaz boşluklar sulu formasyonları göstermektedir.18 ila 21 m. arasındaki kesikler arazide aletin ileri geri doğru hareket ettirilmesinden kaynaklanmaktadır.

3. profil, 4 metreye kadar bitkisel toprağın altında yamaç molozlu arazi üzerinde alınmıştır.Marn,silttaşı ve kumtaşının yeraldığı kesimde kumlu, siltli,çakıllı killerden oluştuğu belirlenirken,Rekristalize kireçtaşlarının alt kısımlarında köşeli çakıl ve bloklardan oluştuğu gözlemlenmektedir.Beyaz boşluklar sulu formasyonları göstermektedir.Altta çakıllı formasyonlar vardır.38. metreden itibaren markerla kayıt devam etmiştir.Alt kesimlerde 4 metreden itibaren frekans düştüğü için periyod ve genliklerde büyüme görülmektedir.

4. profil, bitkisel toprağın altında alüvyonlu arazi üzerinde alınmıştır.Alüvyonlar çakıl,kum,silt,kil karışımından oluşmaktadır.Beyaz boşluklar sulu formasyonları göstermektedir.4 metreden itibaren genlik büyümekte frekans düşmektedir.

5. profil, bitkisel toprağın altında yamaç molozlu arazi üzerinde alınmıştır.Moloz kalınlıkları 0,5 m. Ve 5 m. arasında değişmektedir.En derin yerde 5 m’den sonra altta bulunan ana kayanın altere zonuna geçilmektedir. Çakıllı birimlerde mevcuttur.Profilde gözlenen yansıma hiperbolleri civardaki yüksek gerilim hatlarından meydana gelmektedir.

6. profil, bitkisel toprağın altında kumtaşlı arazi üzerinde alınmıştır.Beyaz boşluklar sulu formasyonları göstermektedir.Burada basamaklı bir yapı vardır.Profilde kırmızı olan kesimler sıkı malzemenin olduğu yerlerdir.Kesikliklerin olduğu yerde kumtaşı alüvyon kontak noktaları vardır.Ayrıca profilde ani hız değişimleri gözlemlenmektedir.

7. profil 1 m.lik bitkisel toprağın altındaki faylı arazi üzerinde alınmıştır.Profilde killi bir seviye görülmektedir.Sıkılaşan malzeme alt alta sıralanmıştır.

8. profil, bitkisel toprağın altındaki kumtaşlı arazi üzerinde evlerin arasından alınmıştır.Profilde gözlenen yansıma hiperbolleri yüksek gerilim hatlarından kaynaklanmaktadır.Beyaz boşluklar sulu formasyonları göstermektedir.

9. profil, bitkisel toprağın altındaki şist üzerinde alınmıştır.Beyaz boşluklar sulu formasyonları göstermektedir.

10. profil, bitkisel toprağın altında kumtaşı yamaç molozu kontağında alınmıştır.Beyaz boşluklar sulu formasyonları göstermektedir.

11. profil, bitkisel toprağın altında yamaç molozlu arazi üzerinde alınmıştır.Beyaz boşluklar sulu formasyonları göstermektedir.Moloz kalınlığının ortalama 2.5 m.dolayında olmasının ana nedeni eğimli yamaçta meydana gelen sellenme sonucunda ayrışan malzemenin çoğunlukla vadiye kadar taşınmasıdır.

12. profil, bitkisel toprağın altında alüvyonlu arazi üzerinde alınmıştır.Beyaz boşluklar sulu formasyonları göstermektedir.4.3 Unshielded (Kalkansız) 200 MHz Anten Kullanılarak Gebze’ de Alınan Kayıtlar ve Prosesi

Gebze’de alınan herbir ham dataya Time Varying Gain(zaman kazanımı) ve Automatic Gain Control(Otomatik kazanç kontrolü) filtreleri uygulanarak proses edilmiştir.Proses için Ramac Ground Vision kullanılmıştır.Burda, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi datanın daha fazla derinliklere nüfuz etmesi sağlanmaktadır.

Şekil 4.25 1. profilin ham hali

Şekil 4.26 1.profilin prosesi

Şekil 4.27 2.profilin ham hali

Şekil 4.28 2.profilin prosesi

Şekil 4.29 3.profilin ham hali

Şekil 4.30 3.profilin prosesi

Şekil 4.31 4.profilin ham hali

Şekil 4.32 4.profilin prosesi

Şekil 4.33 5.profilin ham hali

Şekil 4.34 5.profilin prosesi

Şekil 4.35 6.profilin ham hali

Şekil 4.36 6.profilin prosesi

Şekil 4.37 7.profilin ham hali

Şekil 4.38 7.profilin prosesi
4.4 Gebze’de Alınan Jeoradar Verilerinin Yorumlanması ve Değerlendirilmesi

1. profil,1m. lik bitkisel toprağın altında 4. metreye kadar yumuşak zemin 4.metreden sonra temel kaya olan kireçtaşı gözlemlenmektedir.4.metreden sonra frekans düşmüş periyod büyümüştür.

2. profil, 2 metrelik bitkisel toprak altında sert kayaçlar gözlemlenmektedir.Kesitte elektrik direklerinden kaynaklanan yansıma hiperbolleri vardır.Formasyonlar 9.5 metreye kadar gözlenmiştir.

3. profil, 2.metreye kadar bitkisel toprak içermektedir.Bu seviyeden sonra genellikle alüvyona ve pliosene ait killi siltli kumlu çakıllı tabakalar içermektedir.Yüzeydeki 18.metreden itibaren yumuşak zemin tabakaları gözlemlenmektedir.

4. profil, 4.metreye kadar bitkisel toprak altında ayrışmış kireçtaşına rastlamaktayız..Daha derinlerde ise temel kaya olan kireçtaşına rastlamaktayız.Bu bölgede 4 metreden sonra kile rastlamaktayız.Bu yüzden sinyal aşağıya yeterince inememiştir.Profilin 11. metresinden itibaren sol tarafa doğru yasıma hiperbolü gelişmiştir.

5. profil, 4 metreye kadar bitkisel toprak altında alüvyon ve pliyosen kontağı gözlemlenmektedir.Bölgede elektrik kablolarının neden olduğu yansıma hiperbolleri vardır.4. metreden sonra değişken kalınlıklı ve değişken karakterli genellikle alüvyona ve pliyosene ait killi siltli kumlu çakıllı tabakalar içermektedir.

6. profil, 4 metreye kadar bitkisel toprağın altında sert kireçtaşı gözlemlenmektedir.Çakıllı formasyonlara da rastlanmaktadır.0 ila 4 metre arasındaki yansıma hiperbolü elektrik kablolarından kaynaklanmaktadır.

7. profil, 2. metreye kadar bitkisel toprak altında yumuşak zemin vardır.Sinyaller 4. metreden itibaren gözükmemektedir.Formasyonlar 4.metreye kadar izlenmiştir.
BÖLÜM 5. SONUÇLAR


Bu çalışmada jeoradarın temelleri incelenmiş,jeoradarın bir transmitter,bir receiver antenle kontrol ünitesinden oluştuğu,,transmitter ile yere gönderilen elektromanyetik dalgaların ortamın fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak yayıldığı ve ortamın dielektrik sabiti ve manyetik geçirgenliğiyle doğrudan alakalı olduğu belirlenmiştir.Elde edilen jeoradar profillerinin bir takım veri-işlem aşamalarından geçilerek son yığma kesitlerine ulaşılabilmektedir.Daha sonra bu profillerin yorumlanması ve değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Çalışmanın ikinci aşamasında fiberglastan yapılmış bir kum havuzu kullanılmaktadır.Bu kum havuzu 98-232-100 cm ebatlarında bir dikdörtgenler prizması şeklinde tasarlanmıştır.Havuza ilkönce hiçbir model konulmayarak ölçüler alınmıştır.Daha sonra cam şişe,çeşitli tür mayınlar,fişek çantası gibi modeller havuza doldurularak tekrar ölçü alınmıştır.Bu iki farklı denemeden sonra aradaki farklar incelenmiş ve model doldurularak alınan profillerin farkları görülmüştür.Bu tip profillerde yansıma hiperbolik izler olarak gözükmektedir.

Son aşamada ise arazi çalışmalarına geçilmektedir.Bu arazi çalışmalarında Alifuatpaşa’dan 12 adet profil,Gebze bölgesinden ise 7 adet profil kullanılmıştır.Tüm profillerin ham haline automotic gain control(otomatik kazanç kontrolü) ve time varying gain (zaman kazanımı) filtreleri uygulanmış ve verilerin son yığma kesitlerine ulaşılarak yorumlamaya hazır hale getirilmiştir.Yapılan yorumlamalarda 2. aşamada kullanılan modellere paralel olarak bir yorumlama stratejisi geliştirilmiştir.Çıkan sonuçlar şöyle olmuştur.Alifuatpaşa bölgesinde alınan profillerde 5 tür yer altı yapısına rastlanmıştır.Bunlar yamaç molozu,alüvyon,kumtaşı,fay ve şisttir.Başlangıç olarakta bitkisel toprak gözükmektedir.Gebze bölgesinde ise ilk 4 metreye kadar bitkisel toprak,altında yumuşak zemin onun altında ayrışmış kireçtaşı ve en altta ana kaya olan kireç taşına rastlanmıştır.Toplam 19 adet profil bu şekilde incelenmiştir.BÖLÜM 6. TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Jeoradar yöntemi potansiyel alan yöntemlerinin dışında yeraltının direkt olarak yapısal araştırmasını yapabilmektedir.Bu itibarla ölçü alınan profilin sadece yeraltına doğru uzanımları rahatlıkla görülebilmektedir.Ölçü alınan profilin civarındaki etkiler ise kayıtlara fazla etki etmemektedir.Bu yüzden ölçü profilinin dışındaki bölgelerde varolabilen potansiyel anomaliler kayıtlarda görülmemektedir.Jeofizik arazi çalışmalarında jeoradar yöntemi en son uygulanacak yöntem olmalıdır.Jeofizik anlamda ne tür araştırma yapılırsa yapılsın çalışma alanı öncelikli olarak potansiyel alan (gravite,manyetik,elektrik) yöntemleriyle taranmalıdır.Elde edilen anomaliler doğrultusunda jeoradar çalışmaları yapılmalıdır.Aksi takdirde arazide yapılacak doğrudan jeoradar çalışmaları bizi yanıltıcı sonuçlara götürebilir.Tezin arazi uygulamalarında yapılan jeoradar etüdlerinde derinlik skalasına göre antenler seçilerek araştırmalar yapılmalıydı çünkü yapısal etüdlerde daha derinlerden bilgi istendiğinden 100 MHz, 50 MHz, ve 25 MHz’lik antenlerin kullanılması daha yerinde olurdu.Ancak teknik olarak imkanlarımızın yetersiz oluşu bu tür uygulamayı engellemiştir.Öte yandan jeoradar çalışması yapılacak bölgenin jeolojisinin de iyi bilinmesi gerekir.Çünkü elektromanyetik dalgalar killi ortamlarda soğurulmaya uğramaktadır.Çakıllı ortamlarda ise yanıltıcı difraksiyonlar oluşturabilmektedir.Bu tür difraksiyonlar ise yeraltında sanki iletken yapılar varmış gibi algılanabilmektedir.Gelişen teknolojiyle birlikte shielded antenler kullanılmasıyla potansiyel alandan kaynaklanabilecek değişimler minumuma ingirgenmiştir.Bunun özellikle küçük alanlarda yapılacak etüdlerde etkili olduğu görülebilir.Çünkü küçük bir arazide varolduğu düşünülen altyapı sistemlerinin veya arkeolojik yapıların tespit edilmesi civar etkileri en aza indirgeyecek şekilde gerçekleşmektedir.Ancak burada da önemli olan jeofiziğin potansiyel ayrımı yapan yöntemlerinin daha önceden tercih edilmiş olması gereklidir.Jeoradar yöntemi nihai sonuç bildirmez sadece yardımcı olur.


NOT: DEGERLI KARDESLERIM SEKIL VE SEMALARI YUKLEYEMEDIM KESKE YUKLEYEBILSEYDIM DAHA BIR ANLASILIR OLACAKTI FAKAT ARZU EDEN OLURSA KENDISINE SEKIL VE SEMALARLA ORJINALINI VEREBILLRIM SEYGI VE SEVGILERIMLE.
Eklenen Resim Ön İzlemesi
Dosya tipi: jpg clip_image002.jpg (21,9 KB (Kilobyte), 42x kez indirilmiştir)
istihkam isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Bu Konu Icin 8 Uyesine Tesekkur Edenler istihkam For This Useful Post:
alemci1970 (08-28-2011), aliyilmaz (08-24-2011), DAYI (01-15-2012), JOVİYANUS (03-09-2009), mewan (01-31-2009), ozooo (02-14-2012)

Facebook'ta Paylaş

Alt 01-22-2009, 07:36 PM   #2
Gaziosmanpaşa
Moderator
 
Gaziosmanpaşa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
Mesajlar: 575
Thanks: 292
Thanked 324 Times in 105 Posts
Standart


elıne saglı
elıde sema varsa paylasırsan sevınırım
__________________
" Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var
Ben yumurtamı sana verdim, sen yumurtanı bana verdin
Senin bir yumurtan, benim bir yumurtam oldu.
Ama.. Sende bir bilgi var, bende bir bilgi var,
Ben bilgimi sana verdim, sen bilgini bana verdin.
Şimdi benim iki bilgim var, senin de iki bilgin var”
Gaziosmanpaşa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-22-2009, 07:45 PM   #3
istihkam
Guest
 
Üyelik tarihi: Jan 2009
Mesajlar: 1.736
Thanks: 557
Thanked 671 Times in 338 Posts
Standart


sema ve orjınal yeraltı goruntulerını malesef yukleyemedım.
istihkam isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-26-2009, 02:38 AM   #4
enver55
Üye
 
Üyelik tarihi: Jan 2009
Mesajlar: 15
Thanks: 8
Thanked 1 Time in 1 Post
Standart


slm bunun fiyatları ne kadardır yardımcı olursanız sevinirim
enver55 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-26-2009, 03:08 AM   #5
DAYI
Guest
 
Mesajlar: n/a
Standart


SELAMÜNALEYKÜM enver 55 KARDEŞİM SİTEMİZDE SADECE MAKİNALAR ALAN TARAMALAR VE ÇUBUKLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLMEKTEDİR ...ALIŞVERİŞ YAPMAK İSTEYENLERE YARDIMCI OLMAMAKTAYIZ. İŞİN O YÖNÜNÜ KENDİNİZ HELLETSENİZ DAHA İYİ OLUR . SAYGILAR DAYI
  Alıntı ile Cevapla
Alt 01-26-2009, 07:21 AM   #6
bereket_yusuf
Üye
 
Üyelik tarihi: Jun 2008
Mesajlar: 39
Thanks: 0
Thanked 4 Times in 3 Posts
Standart


Alıntı:
enver55 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
slm bunun fiyatları ne kadardır yardımcı olursanız sevinirim
bu sorduğun makinanın ful versiyonu 22 000 ytl tabi internette 2. elinide bulabilir detaylı bilgisinide yine internette bulabilirsin ama bu makinaların görüntülerini gördüğün gibi yorumlamak zordur tecrübe isteyen bir iştir sana güzel bir dedektör almanı tavsiye ederim
bereket_yusuf isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-27-2009, 02:26 AM   #7
enver55
Üye
 
Üyelik tarihi: Jan 2009
Mesajlar: 15
Thanks: 8
Thanked 1 Time in 1 Post
Standart


saolun dedektör var ama işyapmıyor yardımlarınız için tşkr
enver55 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Bu Konu Icin enver55 Uyesine Tesekkur Edenler:
enver55 (02-12-2009)
Alt 01-29-2009, 12:01 PM   #8
esaglam
Yeni Üye
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Mesajlar: 1
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Standart Examiner


slm arkadaşlar.Bu examiner görüntülü çihaz hakkındaki fiyatlar gerçek rakamlar değildir.Birde bu çihazı gerçek manada kullanabileçek insanlar hiç çıkmamıştır.Alanlar hep yandım anam demişlerdir.Fiyatlarına gelinçe gidin yunanistan yada bulgaristan dan 3 ile 4000 euroya alabilirsiniz.Daha uçuzada temin edilebilir.Ama dediğim gibi almak mesele değil gerçek manada doğru kullana bileni görmedim.Çok gelenleri gördüm bu makina ile hep hayali resimler çekip aylarça kazdılar.Sonuç hüsran paraya yazık harçanan emeğe yazık.Bu makinalar ait markalar enfad,examiner,zond,mala,future ve buna benzer isiler altında satılmaktadır.Hepsinde asıl mesele kullanım bilgisi önemlidir.Bu çihazları 100 kişiden belki 3 kişi doğru kullanabilmekdedir.Ayrıça eğitim kazığı da vardır bu çihazların.Çihazı alırsın kullanamazsın sana eğitim verelim derler 1 yada 2 bin euroda öyle alırlar.Ama onun eğitimini verenlerinde gerçekden bilgi sahibi oldukları meçhuldur.Sebebi eğitim alanların çoğu hiç bir şey bulamamasıdır.Ama bu çihazda civiyi görmek mümkün değildir ama öyle ustaları vardırki civiyi bile görenler var.Kimdir nerdedir bilinmez bu şahıslar bilinsede bilgi vermezler.Kısaça bulaşmayın gitsin.Ama adamı olanlar varsa japonya yada koreye ısmarlasınlar orada 950 dolar ile 2000 dolar arasında fiyat veriyormuşlar examiner çihazına.Doğruluğunu oraya gidip gelenler bilir.Benim duyumlarım böyle.saygılarımla.
esaglam isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Bu Konu Icin esaglam Uyesine Tesekkur Edenler:
alemci1970 (01-14-2012)
Alt 01-29-2009, 07:29 PM   #9
rapçi06
Tecrübeli Üye
 
rapçi06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Mesajlar: 129
Thanks: 49
Thanked 40 Times in 18 Posts
Standart


arkadaşlar bu kadar fiyatı bu cihaza vereceğinize 10000 ytl loreenz depmax3 e verin saygılar
rapçi06 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 03-08-2009, 10:53 PM   #10
knight
Tecrübeli Üye
 
knight - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Mar 2009
Mesajlar: 322
Thanks: 203
Thanked 11 Times in 11 Posts
Standart


abi bu cihazlar bu kadar pahalı ve dediklerinize göre kullanımıda zor bizi bu kadar profesyonellik aşar gibi geliyo ehuehu
knight isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
Yok

Seçenekler
Stil Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim


WEZ Format +3. Şuan Saat: 02:38 AM.


Definem.org Alan Tarama Cihazı national geographic izle belsegel seyret facebook paylaş boşnak müzikleri dinle balkan müzikleri izle seyret dinle mp3 indir face paylaş orhan baba ferdi baba müslüm baba dinle facebook video izle paylaş fragman indir izle mp4 indir tek link indir genel video izle facebook paylaş islam videoları ALLAH MUHAMMED SAV sakarlık videoları kaza videoları izle indir paylaş komik videolar izle eğlenceli videolar face paylaş kürtçe müzik dinle face paylaş hozan rozerin dengbej sanal modifiye gerçek modifiye izle facebook paylaş nostalji zeki müren dinle izle seyret videoları paylaş ahmet kaya dinle izle yılmaz güney videoları özgün müzik fan ceza dinle sagopa dinle kolera dinle izle paylaş arabesk rap şampiyonlar ligi çekilişleri 2011 2012 uefa çekilişleri 2011 2012 maç özetleri transfer dosyası online lig tv 2011 yeni türküler face paylaş izle dinle mp3 indir video klip izle paylaş paylaş mp3 indir 2011 albümleri yabancı müzik dinle facebook paylaş full bass dinle indir 2011 facebook videoları izile paylaş video indir kurtlar vadisi filistin full indir tek link indir mp4 indir izle indir
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Siz bu Konuyu değerlendirmişsiniz: