PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İzmit


Sayfa : [1] 2

kandela
05-28-2008, 09:15 AM
Kocaeli ilinin M.Ö. XII. yy’a kadar olan dönemi karanlıklar içindedir. Tarihçiler, bölge başlangıç tarihini M.Ö. XII. yy. olarak kabul etmektedir.

Bölgede, ilk yerleşimlerle ilgili tespitler M.Ö. VIII. yy’a ait olup, bu dönemde adı bilinen en eski yerleşme birimi Astakoz’dur. Astakoz M.Ö. VIII yy. sonlarında Megaralılar tarafından kurulmuş bir Yunan kolonisidir. İzmit’in çekirdeğini teşkil eden Astakoz kenti, Bitinya krallığı döneminde (M.Ö. 262) Nikomedia adı ile bugünkü İzmit’in yerini almıştır.

Yunan döneminde orta büyüklükte bir kent olarak görünen il, Roma devrinde önemli bir merkez haline gelmiş ve hızla gelişmiştir. Roma imparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla Bizans hakimiyetine giren şehir, depremlerin de etkisiyle ihmale uğramış ehemmiyetini kaybetmiştir.

Anadolu’nun Selçuklu hakimiyetine girdiği XI. yy’da Nikomediya Selçuklulara geçmiş, ancak Haçlı seferleri sırasında tekrar Bizans’a katılmıştır.

Tarih boyunca birçok medeniyete merkez ve ev sahipliği yapan ilimiz (İzmit), Orhan Gazi zamanında Türk Komutanlarından Akçakoca tarafından fethedilerek ilk defa Osmanlı Devletine katılmış ve 1337’de kesin olarak Osmanlı hakimiyetine girmiştir. İzmit’in ilk fatihi Akçakoca’nın mütevazı anıt mezarı Kandıra ilçesinde bulunmaktadır.

Birinci Dünya Savaşında İngilizler ve Yunanlılar tarafından işgal edilen İzmit, 28 Haziran 1921 de düşman işgalinden kurtarılmış, 1924 yılında ise İl olmuştur.

salot
03-26-2009, 09:55 PM
elıne sağlik arkatasım

AKINCI
03-28-2009, 05:08 PM
s.a emeğine sağlık .

aslan6641
01-08-2010, 09:21 PM
s.a emeğine sağlık

salot
01-08-2010, 11:20 PM
izmıt tarıhını bıraztaha acarsanız we etraflıca bılgı werebılrsenız sıde uyelerıne taha fazla bılgı sunacagınıza emınım astagozun sımtıkı basıskele cıwarı yenıkoy .bahcecık hasbahce menewse yaylası beskayalar dan ıbaret olmatıgını . yınede teskkur eder arastırmalarınızın dewamını beklerız saygılarımla salot

DAYI
01-08-2010, 11:45 PM
Selamünaleyküm arkadaşlar konuyu açan arkadaş şu anda sitede yok ayrılmıştır bilgilerinize sunulur dayı

aslan6641
01-09-2010, 11:18 PM
İZMİT’İN.TARİHİ.ADI.NEREDEN.GELİYOR?
Tarih kaynaklarına göre ilimiz bilinen en eski yerleşme merkezi Astakos'tur. Milattan önce sekizinci yüzyıl sonralarında Megarlılar tarafından kurulmuş bir kolonidir. Bazı tarihçilere göre bu şehri Astlar kurmuş, sonradan bölgeye gelen Megarlılar şehre "Astların köyü anlamına gelen Astakos" adını vermişlerdir.
Başka bir söylenceye göre yörede bol istakoz bulunduğu için şehre Astakoz adı verilmiştir. Ayrıca Astakos, bu şehri kura kişinin adı olduğu da söylenir. Mısır Firavunlarından milattan önce 2800 yıllarında yaşamış olan Seostros, "Sit" ordularına bu yörede yenildiği yazar.
Milattan önce 1927 tarihinde Üçüncü Ramses'e ait yazıda bütün Anadolu'yu. Sit ülkesini aldığı kaydedilir. Bu sit ülkesi, İzmit ve çevresidir. Sitler bir süre sonra Dördüncü Ramses'in İzmit çevresinde bozguna uğratarak vatanlarını düşmanda kurtarmışlardır. Bu olaylar bize İzmit çevresinde Megarlılardan iki bin yıl önce uygar kavimlerin yaşadığını gösterir.
Söylencelere göre İzmit yöresinde yaşamış en eski kavimler Sit'ler Amazon'lar ve Ast'lardır. Milattan önce üçüncü yüzyılda Biritanya kralı Birinci Nikomedes bu yöreye yerleşmeye karar verince İskender'in komutanlarından Lizimakhoz'un harabeye çevirdiği Astakos şehrinin karşısına yeni bir şehir kurmuş ve ona Nikomedye (Nicomedia) adını vererek krallığına başkent yapmıştır.
Nikomedya adı Araplar ve Selçuklular döneminde Nikumidiya'ya dönüşmüş, Osmanlıların Kuruluş Döneminde İznikomid, bir süre sonra İznikmid olmuştur. Türkçe eserlerde İznikmid şeklinde yazılan şehrin adı halk tarafından kısaltılarak İzmid'e çevrilmiş, sonunda bu günkü yazılışı ile "İzmit" şeklini almıştır.
11 Şubat 1922'de İzmit sancağının adı "Kocaeli" Sancağı"na çevrilmiştir. Kocaeli adı, on dördüncü yüzyıl başlarında Osman ve Orhan Gazi döneminde ilimiz topraklarının büyük bölümünü savaşla Osmanlı Devletine kazandıran ünlü kumandan Akçakoca Bey' adından kaynaklanmaktadır.
MİLATTAN ÖNCE İLİMİZ:
İznik Gölünün kuzeyinde yapılan araştırma ve kazılarda elde edilen buluntulara göre ilimiz sınırları içinde ilk yerleşmelerin Bakır çağında başladığı tahmin edilmektedir.
Coğrafyacı Strabon'un yazdığına göre Sakarya Irmağı ile İstanbul Boğazı arasındaki bölgeye milattan önce 1200-800 yılları arasında Ege göç kavimleri Bebrikler, Misler ve Bitinler yerleşmişlerdir. Bu bölgeye Bitinya adını almadan önce Bebrikya deniyordu. Bebrikler, friglerin bir koludur.
Megarlılar milattan önce 712'de Ege Denizinden gelerek İzmit'in bulunduğu yerde Astakos şehrini kurdular. Daha sonra Lidyalılar Kral Kroissos zamanında önemli bir ticaret şehri olan Astakos'u aldılar. Lidya Devleti milattan önce 546'da Preslerin saldırısına uğradı. Astakos şehri Pres İmparatoru Birinci Dareios'un Kuzey Trakya Seferi sırasında Pers ordusunun üslerinden biri oldu.
İskender'in Bitinya üzerine gönderdiği Kalas adlı komutan, Bitinyalı önder Bas tarafından yenilgiye uğratıldı. İskender ayrıca Bitinya üzerine gitmedi. Bas'ın ölümünden sonra milattan önce 326 yılında Bitinyalılar, Bas'ın yerine geçen oğlu Zipotes zamanında bağımsızlıklarını ilan ederek Bitinya Krallığını kurdular. İskender'in eski komutanlarından Lizimakhos üç defa Bitinya'ya saldırdıysa da başarılı olamadı. Bu arada Astakos'u yakıp yıktı harabeye çevirdi.
Zipotes'in ölümünden sonra yerine büyük oğlu Nikomedes geçti. _self Avrupa'dan gelen Galatlara Trakya'dan Anadolu'ya geçme çağrısında bulundu. Milattan önce 278 yılında Galatlar Anadolu'ya geçince her yanı yağmaladılar. Bitinya halkı ile toprakları bu yağma ve yıkımdan büyük zarar gördü.
Astakos şehri iyice harabeye döndü. Nikomedes, koloni şehri Astakos'un karşısında yeni bir şehir kurdu ve Nikomedia adını vererek Bitinya krallığının başkenti yaptı.
SELÇUKLULAR DÖNEMİ:
1087 yılında İzmit Anadolu Selçuklularının eline geçti Kutalmışoğlu Süleymanşah'ın kurduğu Anadolu Selçuklu Devleti topraklarına katıldı. 1097 yılında önce İzmit, sonra iznik Haçlıların eline geçti. 1204-1207 yılları arasında İzmit Latin işgali dönemini yaşadı.
1261 yılına kadar İzmit Türkler, Latinler ve Bizanslılar arasında birkaç kere el değiştirdi.
ROMALILAR DÖNEMİ:
Romalılar Bitinya şehirlerine önce ekonomik sebeblerle yerleştiler. Bunu askeri istilalar izledi. Bu arada Bergama Krallığı ordularının saldırısına uğrayan şehir, Kral Prusias devrinde Annibal'e sığınma hakkını tanıdı ve kabul etti. (M.Ö 148) O sırada Bitinya Roma egemenliği altına girmiş bulunuyordu.
Midridat Seferinde Roma'ya sadık bir müttefik olan Üçüncü Nikomed, milattan önce 74 yılında ülkesini bu devlete bağışladı. Nikomedia, Roma'nın bir eyalet merkezi oldu. Romalılar Nikomedia'yı imar ettiler, geliştirdiler.
Şehir 258 yılında Gotlar'ın 284 yılında İran ordularının saldırısına uğradı, yakılıp yıkıldı. Diocletianus Nikomedia'yı kendisine başkent yapmak istedi, burada bir çok büyük inşaata başladı. 358 ve 362 yıllarındaki depremler şehri harabeye çevirdi.
BİZANSLILAR DÖNEMİ:
Milattan sonra 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Anadolu gibi Kocaeli de Bizans İmparatorluğu payına düştü.
Diocletianus'tan sonra altıncı yüzyılda Justianus'tan sonra şehir Orhan Gazi'nin eline düşünceye kadar bakımsız kaldı, acılı günler yaşadı.
OSMANLILAR DÖNEMİ:
Osman Gazi'nin oğlu Orhan Bey, 1321'de Mudanya'yı 1323'te Akyazı'yı aldı. Bu sırada Osmanlı orduları Bursa'yı kuşatmış, şehri almaya çalışıyorlardı. Orhan Bey, Babasının silah arkadaşları Akçakoca, Gazi Abdurrahman, Karamürsel, Konur Alp gibi beyleri yeni yerler almakla görevlendirdi.
Orhan Gazi 1326'da Bursa'yı aldı. Akçakoca Bey Sapanca Gölü tarafındaki Palanga'yı alarak burasını kendisine merkez yaptı. Daha sonra Kandıra'yı ve diğer bazı kaleleri ele geçirdi. Bu çevreye sonradan Akçakoca'nın adından ötürü Kocaeli denildi. Aydos Kalesiyle Samandıra Gazi Abdurrahman ile Konur Alp tarafından alındı.
Kara Mürsel de iskale'yi zapt ederek bu kasabaya kendi adını vermiş, Türklerin İzmit Körfezinin güney kıyılarına yerleşmesini sağlamıştır. Karamürsel 1324 yılında, Kandıra 1326'da, İzmit 1337 yılında kesin olarak Osmanlıların eline geçmişti. Kara Mürsel Bey ele geçen kıyıların korunması için bir donanma kurmuştur. Türk ordularının Kocaeli yarımadasındaki kaleleri alarak İstanbul'a yaklaşmaları üzerine Bizanslılar 1329'da Orhan Gazi'nin üzerine yürüdü.
Darıca ile Eskihisar arasında yapılan savaşta Bizanslılar yenildi. Yardım umudu kalmayan İznik Türklere teslim oldu. 1331 yılında İzmit kuşatıldı. Bizans İmparatorluğu şehrin yardımına koşunca Orhan Gazi kuşatmayı kaldırdı. Bu arada yakınındaki kalelerin büyük bir bölümü Orhan Gazi'ye kendiliklerinden teslim oldular. İzmit yeniden kuşatıldı ve 1337 yılında ele geçirildi.
Ankara Savaşından sonra 1402 yılında Timur'un askerleri 10 000 kişilik bir ordu ile İzmit'i kuşatmış, daha sonra Gelibolu'da yapılan bir anlaşma ile Kocaeli yöresi Bizanslılara bırakılmıştır. İzmit önce Musa Çelebi tarafından Bizanslılardan geri alındı. Musa Çelebi'nin Mehmet Çelebi'ye yenilmesi üzerine 1423'te İzmit Osmanlı egemenliğine geçmiş oldu.
Mehmet Çelebi, kardeşini destekleyen Bizanslılarla iyi geçiniyordu. Bu yüzden İzmit ve çevresi bir süre daha Bizans etkisi devam etti. Ancak 1419'da Gazi Timurtaşoğlu Umur Bey, Hereke, Gebze, Pendik, Kartal gibi kasabalarla beraber İzmit'i Bizanslılardan kesin olarak geri aldı.
1420 yılında Çelebi Mehmet (Birinci Mehmet), Bayezit Paşa'yı İzmit sancakbeyliğine atadı. İzmit'in ilk sancak beyi Orhan Gazi'nin büyük oğlu Gazi Süleyman Paşa'dır. İzmit önceleri Anadolu Eyaletine bağlı bir sancaktı. Yavuz Sultan Selim zamanında Hersekzade Ahmet Paşa Karamürsel'deki, Deftardar Abdüsselam Efendi de izmitteki tersaneleri onartarak çalışır duruma getirdiler.
Daha sonra İzmit Tersane birkaç kere onarım gördü. İkinci Abdülhamid döneminde bağımsız sancak olan İzmit'in ilk mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa'dır. İzmit Bağımsız kazaları (İlçeleri) Yalova, Karamürsel, Adapazarı, Kandıra ve Geyve idi. Daha sonra İznik de İzmit Mutasarrıflığına bağlandı.
KURTULUŞ SAVAŞI YILLARI:
Birinci Dünya Savaşından sonra Mondros Mütarekesi gereğince Yavuz Savaş gemimizin İzmit Körfezinde alı koyulması bahane ederek İngilizler 6 Temmuz 1920'de İzmit'e asker çıkardılar. Hükümet Konağı İşgal kuvvetlerinin karargahı oldu.
Konağın bahçesine, Saat Kulesi çevresine ve başka yerlere toplar yerleştirdiler, şehrin çevresini tel örgülerle çevirdiler. Sivas Kongresinden sonra İzmit'te işgale karşı direniş teşkilatı olarak Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin İzmit Şubesi Kuruldu.
Diğer bir teşkilat da 13 Kasım 1919'da İstanbul'a kurulan Gizli Karakol Cemiyeti Kocaeli Grubu idi. Bu grubun asıl amacı Rum Mavrimira Cemiyeti'nin Kocaeli yöresindeki ayrılıkçı etkiliklerini önlemekte. 23 Ekim 1920'de İngilizlerin koruması altında Yunanlılar Karamürsel'i işgal ettiler.
Kasabada yakın köylerde dükkanları, evleri yağmaladılar. Ancak Mevlüt Efendinin yönettiği Kuvayi Milliye yoğun direnişi karşısında saldırılarını yaygınlaştırılamadan kasabaya dönmek zorunda kaldılar. 26 Ekim 1920'de İngilizler İzmit'i Yunanlılara teslim ederek ayrıldılar.
27 Ekim 1921'de 11 ay 22 gün işgalden sonra İzmit Ankara Hükümeti tarafından geri alındı. İzmit'in geri alınmasından sonra Türk birlikleri köyleri yakıp yıkarak kıyı boyunca kaçan Yunanlıların peşine düştüler ve Karamürsel yönünde ilerlediler.
4 Temmuz 1921'de Karamürsel Türk birliklerinin eline geçti. Yunanlılar gemilere binip çekilmeden önce halkın büyük bölümünü kılıçtan geçirmiş. Kasabanın hemen her yerini ateşe vermişlerdi. Temmuz 1921 sonraları doğru İzmit ve Karamürsel'le birlikte Değirmendere ve Kandıra da Türk askerleri tarafından kurtarılmıştır.
Gebze'nin kurtuluşu ise 17 Ekim 1922'de Nurettin Paşa'nın yönettiği Birinci Ordu tarafından gerçekleştirilmiştir. İzmit'te her yıl 28 Haziran Kurtuluş Günü törenlerle kutlanır. Atatürk 19 Haziran 1922'de İzmit'te Türk dostu Fransız yazarı Claude Farrere'le görüşmüşdür.
CUMHURİYET DÖNEMİ:
Cumhuriyet Döneminde Kocaeli, özellikle sanayileşme alanında en çok gelişen illerimizden biridir. Bunun başlıca nedeni İstanbul'a komşu oluşudur. 1924 yılında Gölcük'te ilk kağıt üretim tesisi olan İzmit Kağıt Fabrikası açıldı. 1944'te İzmit'e ikinci selüloz ve Kağıt Fabrikası açıldı.
SEKA tesisleri 1954, 1957 ve 1959'da genişletildi. Böylece günümüze kadar deva eden hızlı bir sanayileşme ile Kocaeli Türkiye'nin ileri düzeyde sanayi bölgesi durumuna geldi. Buna paralel olarak şehirler büyüdü, köyler, kırsal alanlar, sayfiyeler şehir görünümünü kazandı
DÜĞÜN DOĞUM VE ÖLÜM GELENEKLERİ :
Yörenin geleneklerine göre, söz kesimi için kız evine giden damat anası, 'gelinimi getirin' diye seslendikten sonra yere kumaş serer ve kız bu kumaşın üstünden yürüyerek kaynanasının önünde oturur.
Kıza takılar takılır ve armağanlar verilir. 2-3 hafta sonra erkeğe takılar takılır, kız evi 2 tepsi baklava gönderir. Düğünden önce kız ve erkek büyükleri "çeyiz düzmeye"çıkarlar. Düğün, çeyiz asma'yla başlar. Bazı çevrelerde ilk gün gelin gelin ve güvey çörekleri yapılır, kız evinde kadınlar erkek evinde erkekler toplanır.
Gece yarısından sonra mumlarla "heyamola" çekilerek oğlan evine gelinir. Eğlenceler sabaha dek sürer. Yöredeki kına gecesine "dürü gecesi" denir. Gelin çoğunlukta perşembe günü alınır. Gelin almaya. damadın sağdıcının önderliğinde gidilir. Damat, gelin alayını kapıda karşılar ve gelin arabadan indikten sonra bıçağını çekerek kapıya saplar, birlikte içeri girerler.
Topluca yatsı namazı kılındıktan sonra dini nikah kıyılır. Yörede kısırlık ve sürekli kız çocuğu doğurma uğursuzluğa yorulur. Gebenin midesinin yanması bebeğin saçlarının çıkmasına, gebenin çillenmesi doğacak çocuğun erkek olacağına yorulur.
Çocukları yaşamayanlar, yeni doğmuş bebeklerini hiç çocuğu ölmemiş bir kadının koynundan geçirirler. Yörede al basmasından korkulduğu için loğusa ve bebek 40 dolduk tan sonra komşulara götürülür.
Her gidilen evden yeni doğan bebeğin dölünün bereketli olması için yumurta verilir. Bir dumanın bacadan çıkışı gibi, ruhun da bedenden çıktığına, göğe yükseldiğine ve başka bir varlığa dönüşeceğine inanan Kocaeli'liler ölünün hemen gömülmesine özen gösterirler. Ölü yakınları mezarlıkta yoksullara para dağıtır.
TARİHİ VE TURİSTİK YERLER :
İzmit Surları: İzmit surları iki bölümdür. Moloz, taş ve tuğladan dış surlar Romalılardan, dışarıdan getirme malzeme ile yapılan iç surlar Bizanslılardan kalmadır.
İzmit Surları geniş bir alana çevirmektedir. Dış surlar Baç Mahallesi Camiinin bulunduğu yerden başlar, doğu sırtlarının egemen noktalarını izleyerek Terzibayırı mevkinin kuzeyinden devam eder, bu sırtların zirvesinde bir kule ile birinci bölüm sona erer. Buradan batıya dönen surlar, ile birinci bölüm sona erer. Buradan batıya dönen surlar, ara ara kulelerle Bağ Çeşme mevkiinden Turgut Mahallesi Mescidinin arkasından geçer.
Askeri hastanenin batısında Seka Bahçesine kavuşarak denize ulaşır. Bizans Çağına ait olan iç surlar İzmit'in kuzeyindeki tepede Orhan Mahallesindedir. Burası eski Nikomedya şehrinin akropolü durumundadır. Buraya İzmit Kalesi denilmektedir. İçinde Orhan Cami Vardır. İzmit surları Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar Döneminde onarım görmüştür.
İzmit Tershanesi : Eskiçağda çevresi ormanlarla kaplı olan İzmit'te gemi inşa ediliyordu. İmparator Diokletianus'un İzmit'te bir tersane kurduğu bilinmektedir. İzmit'te ilk Türk Tersanesi Kanuni Sultan Süleyman'a deftadarlık etmiş olan Abdüsselam Efendi tarafından kurulmuştur.
İzmit Tersanesinde, buharlı gemilerin çoğalarak ahşap gemilerin yerini aldığı yıllara kadar gemi yapımı devam etmiştir. Tersane köprülüler zamanında genişletildi. Venediklilerle savaşan Osmanlı donanması İzmit'te yapıldı. On dokuzuncu yüzyıl başlarında tersanenin çalışmaları gerilemeye başladı. Yirminci yüzyılın başında çalışmalarını tamamı durdurmuştu. Cumhuriyet Döneminde yeni tersanenin körfezin karşısında Gölcük'te kurulması üzerine _selfdan kayboldu.
Eskihisar Kalesi : Gebze'nin Eskihisar köyünün doğusundaki bir tepe üzerindedir. Kale,dış sur ve iç kaleden oluşmaktadır. Kale, Bir dizi tuğla, bir dizi taş örülerek yapılmıştır. Duvarlarında tuğladan yapılmış süslemeler vardır. Dikdörtgen planlı kale, yarım daire ve dörtgen kulelerle desteklenmiştir. Kalenin Bizanslılar Döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Fatih Sebili : Gebze dolaylarında Tekfur Çayırındadır. Fatih Sultan Mehmet Mısır Seferine çıktığında Gebze Tekfur Çayırında ordu karargahında vefat etmiş, onun hatırasına burada çeşme şeklinde sebil yapılmıştır. Deniz Hamamı Kalıntıları: Gölcük ilçesi Değirmendere Bucağı, Tekeli koyunda İmparator Herakliyus tatafından yaptırılmış deniz hamamı kalıntıları vardır.
Arızlı Yer altı Mezarları : İzmit'te Zeytinlik mevkiindedir. Üst mezarı binası ile altında ve yanlarında 10 bölümden (hypojeden) oluşmaktadır. Mezarların dördüncü yüzyılın _selfları ile beşinci yüzyılın başlarına ait olduğu tahmin edilmektedir.
Gonca Mezar Anıtı:Halıdere il Gonca arasındadır. Bir kaide üzerine oturtulmuş lahit ve ayrıntılardan oluşmaktadır. Mezar üçüncü yüzyılda yapılmış. Üzerinde yazıtlar ve tasvirler vardır.
Eski tapınak ve Okul : İzmit'in Akmeşe Bucağında Gregoryanlara ait büyük bir Hristiyan tapınağı ve el sanatları öğretim sitesinden günümüzde bu sitenin ipekböcekçiliği yapılan binası ayakta kalmıştır.
Su Kemerleri : Antik Nikomedi'ya su getiren kemerler, kentin doğusundadır. Sarıca köyü'nün batısında ki vadide iki, doğusunda ise bir büyük su kemeri vardır. Bu kemerlerden köye yakın olan ikisi iki katlı ve beş gözlüdür.
Nymphaion Çeşmesi : İstanbul Caddesi, Yeni Turan İlkokulu yanıdadır. 2.yüzyılda Romalılar tarafından yapılmıştır. Anadolu'nun en büyük çeşmelrindendir.Korint düzeninde süslü olan cephesi kemrinin üzeride yazıtıvardır. (Su perileri) Nymph'lar adına yapılan kutsal çeşmelere Nymphion adı verilmiştir.
Agora : Bugün,sümer okulu yanında Devlet Malzeme Ofisi bahçesinde kalmıştır. Agora'ya ait mermer bloklar ofisi çevreleyen kuzey duvarında kullanılmıştır.
Agustus Tapınağı : Yeni Doğan Mahlle'sindedir. Romalılar tarafıdan yapılan tapınak bugün bir yıkntı halindedir.
Hagios Pantelemon Manastrı : Kentin batısında , Manastır tepesinin yamacındadır.Manastra ait5 m yüksekliğindeki istinat duvarları yamaçta görülebilir.
Sarnıç : İzmit'in doğusunda Cedid mahallesi'nde, Hastane bayırı'ndadır. Kısmen toprağa gömülüdür. Bizans döneminde 250 m lik bir alanı kaplayan ve 1.500 m3 su aldığı hesaplanan sarnıcın bazı sütun ve kemrleri bugün ayaktadır.
Av Köşkü(İzmit Müzesi) : Demiryolunun kuzeyinde saat kulesi'nin yanında Sultan Abdüllaziz tarafında av köşkü olarak yaptırılmıştır. Uzun süre hükümet konağı olarak kullanılmış, 1967'de müzeye çevrilmiştir. Barok üslüpta olan bina iki katlıdır, dış yüzü mermer sütunlarla çevrilidir, Denize bakan yüzünde ikinci kat pencerelerin üstü tuğlalarla süslüdür.
Altkattaki salonlarda, toprak çanak, çömlekler, figürlü kendirler, heykeller, mezar taşları, büstler, madeni ve camesreler , üat katta ise Abdullaziz'in özel eşyaları Osmanlı ve Anadolu beyliklerine ait paralar ve çeşitli etnografig parçalar sergilen mektedir. Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırsında bu binada kalmıştır.
Pertev Paşa Külliyesi : İzmit'teki en eski ve en önemli tarihi yapıladandır. 16. yüzyılda Pertev Mehmed Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırlmıştır. Külliye caamii, hamam,medrese, kervensaray ve imaretten oluşaur.
Pertev Paşa Camii : İzmt'in güneydoğusunda demir yolu ankara yolu arasında, Yenicuma Mahallesi'ndedir. Kentin en büyük ve en güzel camii sayılan yapıyı 1579'da Rumeli Beyler Beyi Mehmed Pertev Paşa Mimar Sinan'a yaptırmıştır. Yenicuma Camii adıyla tanınır.
Kesme taştan, kare planlı olarak yapılmıştır. Altı kubbeli son cemat yeri sonradan kapatılmıştır. Kubbesinin sekizgen kasnağında 24 pencere bulunan camiin içi süslemelidir.Memerden mihrabı ve minberi geometrik motiflerle bezenmiştir. yanında bir çeşmeyele bir hamam verdır.
Orhan Camii : İç kalenin _selfsında, Orhan Mahallesi:'nde, bir set üzerindedir. 1355'te Kocaeli sancakbeyi süleyman tarafından ,kiliseden çevirtilerek babasını adı verilmiştir. İzmit'in en eski cammiidir. Kareplanlı olan bina, ahşap bir çatıyla örtülüdür. Camiin yanındaki,Canfeda Kethüda Kadın'ın yaptıdığı çeşme, 1827'de onarılmıştır.
Akça Koca Camii : Yukarı Pazar'dadır. İzmit'i fetheden akçakoca tarafından yapılan camii çeşitli tarihlerde onarım görmüştür.
İmaret Cami : İzmit'te Tepecik Mahallesinde Kanuni Sultan Süleyman zamanında Deftardar Abdüsselam Efendi tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. 1776 depreminde yıkılan cami 1872'de Altıcıoğlu Hatice Hanım tarafından yenilenmiştir. Cami çatı örtülü, tek minarelidir.
Baç Camii (Urgancı Ahmet Çelebi Camii) : İzmit'in Baç Mahallesindedir. Cami Urgancı Ahmet Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Çatı örtülü, tek minarelidir. Bunlardan başka izmit'te hayırsever ve ünlü kişiler tarafından yaptırılmış mescidler vardır. Saat Kulesi : Atatürk Anıtı'nın arkasındaki parktadır.
Abdulhamid II'nin tahta çıkışını 25'inci yıldöneminde (1901) İzmit Valisi Musa Kazım tarafından yaptırılmıştır,1970'te halkın ve kağıt fabrikasının yardımı ile onarılmıştır.Mimarı Vedat Bey'dir. Kullenin duvarları renkli mermer kaplıdır. Beş katlı olan kule, teraslı geniş bir taban üzerine yükselmektedir. Kulenin üst katında saatler, alt katında bir kapı ve çeşmeler bulunmaktadır. Çatısı kurşun kaplı sivri külah biçimindedir.
Fevziye Camii : Demiryolunun güneyinde eski otagar yakınındadır. İzmit'li Mehmed Bey tarafından yaptırıldığından Mehmed Bey Camii diye tanınır. Mimar Sinan'ın eseri olan cami, harap olduğundan, Mahmut II zamanında kaptan-ı Derya Hain (Firari) Ahmet paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır. Bu yüzden "Fevziye Camii" adını almıştır. 1894'teki yer sarsıntısında yıkılan camiin yerine bugünkü cami yapılmıştır.
Mustafa Paşa Camii : Gebze Çarşısı'nda, Bağdat Caddesi üzeindedir. 1523'te Rumeli beylerbeyi Çoban Mustafa Tarafından yaptırılmıştır. Mimar Acem Ali'nin eseridir. Sonradan Mimar Sinan tarafından onarılmıştır. Kesme taştan, kare plan olarak yapılmıştır. Son cemaat yeri altı sütun uzerinde beş kubbeyle örtülmüştür. Tek şerefli minaresi sağdadır.
Ana mekan dört duvara binen büyük bir kubbeyle örtülüdür. Mihrap ve minberi renki taş levhalar ve küfi yazılarla süslüdür.Mermer mihrabı mozaiklerle , mermer minberi geometrik motiflerle süslenmiştir. Cami'nin güney tarafındaki iki kat pencereli, sekiz köşeli ve kubbeli türbe,kesme taştan yapılmıştır. Türbede Cami yaptıran Çoban Mustafa Paşa'nın sundukası vardır.
Hannibal'ın Anıt mezarı : Ünlü Kartacalı komutanını anıt mezarı Gebze yakınlarındadır. Selvilerler alanın _selfsında Hannibal'ın büyüklüğünü simgeleyen 24 ton ağırlığında bir taş lahit yer alır. Taş lahidin üzerinde hannibal'ın bir portresi vardır.
Osman Hamdi Bey Müzesi : Türk müzeciliğin kurucusu ressam Osman Hamdi Bey'in Eskihisar'daki yalısı restore edilerek müze haline getirilmiştir. Müzede Osman Hamdi Bey'in taploları sergilenmektedir.
Fatih Sebili : Gebze yakınındaki Hünkar Çayırı Semtindedir. Fatih Sultan Mehmed, Mısır seferine çıkarkan burada ölmüştür. Bu çeşme onun anısına yapılmıştır.
Keiser Köşkü : Sümerbank Hereke Halı Fabrikası'nın bahçesindeki köşk, 1942'de Alman İmparatoru Wilhem Keiser'in Türkiye gezisi nedeniyle yapılmıştır.
Akçakoca Anıt Merkezi: Kandıra ilçesinde Babadağı'nın Kocaeli'nin Fatihi Akçakoca'nın anıt mezarı vardır.
Karadeniz Kıyıları : Kocaeli'nin Karadeniz kıyılarında çeşitli doğal güzellikler görülebilir. Kefken,Kerpe ve kovanağızı'nda ince kumlu plajlar vardır. Özellikle Kefken,Kerpe kıyılarında çeşitli dinlenme tesisleri ve lokantalar bulunur.
Hereke : Hereke, halılarıyla ünlüdür. En değerli Türk halıları burada dokunur.
Kartepe : Kocaeli'nin kış sporları merkezidir. İzmit'in güneydoğusunda, denizden 1.606 metre yüksekliktedir. Kartepe çevresinde küçük göllerde lezzetli balıklar bulunur.
Saatçi Ali Efendi Konağı : 1774'te İzmit'in denize hakim, dik yamaçlı bir tepesine yapılmıştır. Çeşitli yıllarda onarım gören konak, en son 1987'de restore edilmiş ve Etnografya Müzesi olarak açılmıştır. Müzede Kocaeli ve çevresinden derlenmiş çeşitli esreler sergilenmektedir.
Mehmet Bey Hamamı : İzmit'te çarşı içindedir. İznikli Mehmet Bey tarafından 1560 yılında yaptırılmıştır. Planına ve yapı tekniğine göre Mimar Sinan'ın yapmış olduğu düşünülmektedir.
Süleyman Paşa Hamamı: On dördüncü yüzyılda yapılmıştır. Sekiz kubbeli hamamın günümüzde kalıntıları görülebilmektedir.
Yeni Hamam : İzmit'te, Kolordu binasının karşısında İstanbul Caddesindedir. On sekizinci yüzyıl _selflarında
yapılmış olan bu hamamın planı İstanbul'daki Cağaloğlu Hamamının planına benzemektedir.
Yalı Hamamı: Eski Balık pazarınında on dokuzuncu yüzyılda yapılmış, son onarımda eklerle genişletilmiştir.
Küçük Hamam: İzmit'in doğusunda, Hüseyin Paşa Camii yakınındadır. On dokuzuncu yüzyılda yapılmıştır.
Mısırlıoğlu Çeşmesi : Hoca Hasan Mahallesi Alaca Mescit Sokağındadır. 1713'te Mısırlıoğlu adlı bir hayırsever tarafından yaptırılmıştır iki yüzlü bir meydan çeşmesidir.
Kanuni Süleyman Köprüsü : Gebze'nin doğusunda Dilovası Deresi üzerindedir. 65metre uzunluğundaki köprünün _selfsında üç büyük gözü vardır. Ayaklarının selfsında boşalma gözleri bulunmaktadır. On altıncı yüz yılda yapılmıştır

seyrani ustam alın size kocaelinin tarihi devamı yolda geliyor

aslan6641
01-09-2010, 11:19 PM
1)Çerkeşli Köyü’nün Tarihi :
Çerkeşli Köyünün tarihi geçmişi oldukça eski zamanlara dayanmaktadır. Anlatılanlara göre bu köyün en eski yerleşim yeri bu günkü Çerkeşli köyü ile Yukarı Hereke arasındaki Altınoluk mıntıkası (diğer bir adıyla Kocataflan mevkii) imiş. Bugünkü Çerkeşli köyünün yaklaşık 4- 5 km kadar kuzeydoğusunda kalan eski Altınoluk köyü günümüzden yaklaşık 2000 yıl evvel kurulmuş olup yine zamanla l600 sene evvel tarihe karışmış olsa gerektir. Bu gün her ne kadar Altınoluk köyünden hiçbir eser kalmadıysa da bu mevkide çok eski bir Rum (Roma) mezarlığının yeri bellidir. Yine burada antik döneme ait olduğu sanılan bir kaya mezarı bulunmaktaydı. Bu kaya mezarı l990’ların başlarında define avcıları tarafından darmadağın edilerek ortadan kaldırıldı. Bu yöre bugün Yukarı Hereke köyünün sınırları içerisinde kalmaktadır. Tamamen Rum köyü olduğu sanılan bu köy, (2)yöre Türkleşmeden çok evvel tarihe karışmıştır.Yukarı Hereke yöresi 22 mayıs 337’de Roma İmparatoru Büyük Konstantin’in öldüğü topraklardır. Bir Romalı tarihciye göre İmparator Konstantin Roma topraklarında Hıristiyanlığı serbest bırakmasına rağmen kendisi ömrünün son zamanlarına kadar putperest olarak yaşadı. Sasani kralı Şahpurun üzerine büyük bir orduyla sefere çıktığı bir sırada Libyssa (Gebze) ile Nicomedeia (İzmit) arasındaki Ancyrona (Hereke) kasabasında aniden hastalanınca başına üşüşen tabipler hastalığına derman aradılar. Ancak hastalığı gitgide ilerliyordu. Güneş tanrısına inanırdı ancak ölüm döşeğinde iken papazlardan alelacele vaftiz edilmesini istemiş Hıristiyan olmuştu. Konstantin’in hastalığı mayıs başından itibaren 3 hafta sürmüş kendisi çok günah işlediğinden üvey annesiyle zina yapan oğlu Krispusu ve karısı Faustinayı öldürdüğünden ve halka zulmettiğinden bu (3)günahlarından kurtulmak üzere vaftiz edildi. Son anlarında “Bende vaftiz edilip günahlarımdan arınmış olarak ölüyorum, cennete gidiyorum” diyordu. Artık beyaz kaftanlarını giyiyor, eflatun renkli askeri üniformalı savaş elbiselerini istemiyordu. Acımasızlığı ve zalimliğinden eser kalmamıştı. Etrafından hekimler ve papazlar hiç ayrılmıyordu. Sasani seferinden de vazgeçmişti. 22 mayıs’ta Ancyrona (Hereke) da ölünce Isa peygamberin on iki havarisini temsil eden mermer bir lahite konup Ancyrona’da toprağa verildi. Mezarı halen bu civarda (toprak altında) bilinmeyen bir yerdedir.
Yörede ayrıca Taflan Bayırı, Kınalıbayır (yada Efeliağıl), Karaağıl, Kuşaklıca, Şakirdüzü mevkiilerinde birer Hıristiyan Rum köyü kurulu bulunuyormuş, yine Eskiköy denen mıntıkada da Türklerden önce bir Rum köyü mevcutmuş. Köyde Rumca adı Peteganon denen mevkide eski çağlarda (4)vebadan ölen insanlara ait toplu Hıristiyan mezarları olduğu bilinir. Bu mezarların 1347-1354 yılları arasında bütün Avrupa’yı kasıp kavuran, yirmi milyondan fazla insanın ölümüne yol açan İstanbul boğazı yoluyla Anadolu’ya da geçen büyük Kara Veba (taun) salgını sırasında ölen insanlara ait olduğu sanılır. Bu salgın yöredeki Rum nüfusunun azalmasında en önemli etkendir.
Ayrıca köyün güneybatı kesiminde Öğren mevkii denen yerde Lefter mezarları denen üç lahit türü mezar bulunuyor. Kimisine göre Ceneviz mezarları olarak da adlandırılan bu mezarlar gerçekte bu yörede Türkler döneminde korku salan soyguncu bir Rum eşkiyasına aitmiş. Lefterin eşkiyalık faaliyet alanı İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli ve Sakarya civarı, yatağı ise Gebze bölgesi Yelken tepe civarıymış. Yine ölü olarak ele geçirildiği yerde Yelken tepeymiş.
Öte yandan bu günkü Çerkeşli köyünün (5)günümüzden yaklaşık olarak 650 sene evvelinde Sultan Orhan Gazi’nin(1324-1362) zamanında yöreye gelen Türkler tarafından kurulduğu bilinmektedir. Bu köyün (Kalburcu’da olduğu gibi) bu bölgede o zamanlar Bizanslılarla yapılan bir savaştan sonra kurulduğu bilinmektedir, İlk olarak Orhangazi döneminde 1326’da Türkler tarafından fethedilen Gebze yöresi 1328’de Bizanslılarca alınmış,1329’da Pelekanon zaferiyle tekrar alındıysa da bu biraz pahalıya mal olmuştur. Anlatılanlara göre Hereke’nin fethedilmesinden sonra Osmanlı ordusu Gebze üzerine doğru ilerlerken bir Bizans ordusuyla karşılaşılmış, yapılan şiddetli bir meydan savaşından sonra Türk ordusu zaferi kazanmış ancak bu savaşta Çerkeş Bölüğü’nden (Ki o zamanlar bölükler memleketlere göre ayrılırmış) dört kişi ya da dört kardeş birden şehit düşmüş ve bu bölgeye gömülmüşler. Bu mezarların başına da birer nöbetçi asker dikilmiş, bundan (6)sonra takip eden yıllarda bu dört şehit askerin anne-babası ve akrabaları yedi hane olarak gelip bu bölgeye yerleşmişler. Şehitlerinin bulunduğu bu yörede bir köy kurmuşlar ve kurulan köye de Çerkeşli adını vermişler. Bu isimde kurulduğu günden beri değişmeyerek zamanımıza kadar böylece gelmiş.
Köy Timur yenilgisinden sonra 1403’te Bizans’ın işgaline uğramış, 1410’da silah zoruyla kurtarılmış ancak 1411’de yapılan antlaşmayla tekrar Bizansa bırakılmış, Gebze yöresindeki bu işgal dönemi 419’a kadar sürmüştür. Sonra Çelebi Sultan Mehmet’in kumandanlarından Timurtaşoğlu Ali Paşa Gebze yöresini son defa Bizans kuvvetleriyle şiddetli muharebeler yaparak ve herbir belde için ayrı ayrı savaş vererek kılıç zoruyla ve bileğinin hakkıyla fethetmiştir.
Çerkeşli köyünün kuruluşu ile ilgili rivayetler bununla da kalmıyor. Osmanlı Türklerinin (7)yöredeki ilk zamanlarında Diliskelesi ile Tavşancıl arasında Eynarce deresinin İzmit Körfezine kavuştuğu kesimde Eynarce yada Gemiciler adında Müslüman bir Türk köyü kurulu bulunuyormuş. Aynı dönemlerde İstanbul’un Galata kesimi Bizanslılara değil Cenevizlilere aitmiş. O zamanlar Bizanslılarla antlaşma halinde olup onlardan yüz bulan Cenevizlilere ait korsan gemiler rahatlıkla Marmara Denizine ve İzmit Körfezine girebiliyorlarmış. Bu gemiler körfez kıyısındaki Türk köylerine o kadar çok baskın düzenlemiş, köylüleri soyup soğana çevirmiş, hatta kızlarını bile kaçırmışlar. Türk köyleri bu durumdan illallah demiş. Soyguncular kaçıp kaybolduğu için hiç kimse onlara bir şey diyemiyormuş. (Hatta 1350’li yılların sonunda İzmit Körfezinde sandal sefası yapan Orhan Gazi’nin oğlu Halil Bey Diliskelesi Eynarce’den Cenevizli korsanlar tarafından kaçırılıp Foça’ya götürülmüş, Bunun üzerine (8)Orhan Gazinin kendilerine zarar vermesinden korkan Bizans imparatoru İonnes Orhan gaziye aracı olup Foça’ya giderek korsanlara 100.000 altın ödeyip Halil Beyi kurtarmıştır). İşte o dönemlerde Cenevizli korsanların sık sık köylerini basmasından bıkan Gemiciler köyünden 15 hane sonunda deniz kıyısından kaçıp 6- 7 km kadar içlere dağların arasına kaçarak Cenevizlilerin saldırılarından kurtulmuşlar. Gemiciler köyü ahalisinin kaçıp saklandıkları yer bu günkü Çerkeşli köyünün bulunduğu yer olup üç tarafı dağlarla çevrilidir, denizi görmez ve denizden de görünmez. Köy 1430’lu yıllarda buraya kasten gizlenilerek kurulmuştur. Çerkeş’den gelen yedi hanelik guruptan sonra Gemiciler köyünden gelen 15 hanelik gurubunda bu yöreye yerleşmesiyle köy 22 haneye ulaşmıştır. Öte yandan l453 yılının mayıs ayında İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet aynı yılın Haziran ayında Cenevizlilerin bulunduğu Galata (9)kesimini de fethetmiş ve Ceneviz korsanları bir daha değil İzmit Körfezine Marmara denizine bile giremez olmuşlar.
Anlatılanlara göre Gemiciler köyünün tamamı Çerkeşli köyüne göç etmediğinden kalan köylüler Eynarce kesiminde günlük hayatlarını sürdürmüşler. Bu köyün ahaliside 17. yüzyılın sonunda ya da 18. yüzyılın başlarında köylerini terk ederek Tavşancıl köyüne yerleşmişler, Böylece bu köyde tarihe karışmıştır. (Tavşancıl Belediyesinin hazırlamış olduğu Tavşancılı tanıtan bir raporda Eynarce denen yerde Bizanslılar döneminde Filogren köyünün ve kalesinin kurulu bulunduğundan bahsediliyor. Ancak yine birçok kaynak Flogreni Eskihisar ya da Darıca ile Tuzla arasında gösterir.)
Yavuz Sultan Selimin Çaldıran ve Ridaniye Seferlerine gider iken ordusuyla kervan ve hac yolları üzerindeki Dilovası’nda konakladığı bilinir. Elimizdeki belgelere bir göz atalım. 24 Nisan 1514 pazartesi. Pendik (10)yakınında Papas Çayırı (sonra Sultan Çayırı, sonra Çayırova) konağına gelindi. (merhum Fatih Sultan Mehmet Han burada vefat eylemişti.). 25 Nisan 1514 Salı. Kekboze (Gebze) yakınındaki bir konağa gelindi. 26 nisan 1514 Çarşamba. Değirmendere konağına gelindi, sonra yola devam edilmiştir. Haydar çelebi Ruznamesinde Değirmendere olarak bahsedilen bu yer bu günkü Dilovası’dır. Dilderesinin o zamanki adı da Değirmendere’dir. Burası bu günkü Dilovası civarında herhalde küçük bir han ve 10-15 hanelik de evin bulunduğu bir konaklama yeriydi. Haydar Çelebi ruznamesinde Gebze yöresini gösteren bir haritada Gebze’den Kekboze, Dilovası’ndan Değirmendere, Hereke civarındaki bir konaklama yerinden de Çınarlık olarak bahsediliyor. Ruznamede Değirmendere’den sonraki konak için Çınarlı kazası yakınında bir konağa varıldı (27 nisan 1514) deniyor. Burası Derince’nin Çınarlı (11)köyü de olabilir. Ancak aynı gün için bir başka sayfada Hereke denen Harap kaleye varıldı deniyor.
Osmanlı zamanında toprak sahipleri,has , zaamet ve tımar olarak üç bölüme ayrılırdı. Bu dönemde başta Gebze’nin Çerkeşli ve Demirciler köyü ahalisi olmak üzere tımar sahibi olarak köylüler her sene Osmanlı ordusundan en az 6 askerin masraflarını karşılamak zorundaydılar. Bu şartlarla köylülere toprak işletme hakkı veriliyordu. Dilovası arazisi de o dönemlerde bağlık ve bahçelik olup Çerkeşli ve Demirciler köylerinde ikamet eden tımar sahiplerine ait idi. Gebze köylerindeki bu durum Sultan İkinci Mahmut (1808-1839) dönemine kadar devam etmiştir. Osmanlı devletinin yükselme ve Duraklama dönemlerinde Gebze’nin Çerkeşli ve Tavşancıl köylerinin çevresi hep üzüm bağlarıyla çevriliymiş, Çerkeşlinin ve Tavşancılın yurt çapındaki meşhur çavuş üzümleri Anadolu’da ve İstanbul’da nam (12)yapmış isim kazanmıştır. Çerkeşli ve Tavşancıl köylerinden her sene üçyüz at arabası dolu üzüm İstanbul pazarlarına ve Topkapı sarayına taşınır bizzat Osmanlı padişahlarına sunulurmuş.
Rivayet edilir ki Irana Sefere çıkan ordu Dilovası’nı geçmiş, Tavşancıla varmış, arazinin hep kayalık olduğunu gören padişah, “Buraları hep taşlık, bir şey yetişmez, yazıktır. Kaldırın
buraların vergilerini” demiş. Yeniçeri ağası cevaben: “Ne dersiniz sultanım, sizin sarayınıza giren üzümler hep buralardan çıkar.”deyince vergiler devam etmiş.
Tarihi Mimar Sinan köprüsü
Hicri 54 (m.1644) senesinde Lali Efendi oğlu İbrahim efendi, Bağdat Valisi Deli Hüseyin Paşanın divan efendisi olduğu bir sırada İstanbul’a gelmek üzere Gegboza yöresindeki Diliskelesi geçindinden (Hersek d2c ilinden, Gebze Diliskelesine) geçerken denizde boğularak öldü. 4.Mehmet Hanın (13)bilginlerinden Abdülaziz efendinin kardeşi idi. Kabri İstanbul’da Siyasi (Sivaslı) tekkesinin kabristan haline getirilen bahçesinde olsa gerektir.
Dilovası Dilderesi üzerinde bulunan tarihi Mimarsinan köprüsü kimine göre l530’lara doğru Mimar Sinan tarafından kimine göre l650’lerde hac yolu üzerinde olduğu ve doğu seferlerine giden ordunun geçit yolu üzerinde gerekli olduğu için padişah 4.Mehmet döneminde yaptırılmıştır. Köprünün tarih kaydı düşülmemiş. Ortadaki büyük üç gözden oluşan köprü 65m. uzunluğunda olup tarihi kervan yolunun (ipek yolu) üzerinde yer alıyordu. Şimdi ise trafiğe bile kapalı kaderiyle baş başadır. Bir dönemde Çerkeşli denize uzak olmasına rağmen ahalisinin Çoğu denizcilik ile, gemi ticaretiyle geçinen bir köy durumundaydı. Ayrıca İstanbul ile üzüm ve kiraz satışı sayesinde kara ticareti, alım ve satım işleri yapılmaktaydı. 18. yüzyılın ortalarında (14)Tavşancıl, Çerkeşli, Demirciler köyleri ile Diliskelesi burnu arasındaki Eynarce mevkii bir iskele durumundadır. Tımar olarak işletilen bu arazinin sahibi Gebze’nin Çerkeşli köyünden Yazıcıoğlu Mehmet olarak gözüküyor. Eynarce ve Diliskelesi yöresindeki araziler bu dönemde ekilip biçilen yerlermiş. Eynarce iskelesinde gemicilik ve denizcilik mesleği (200 yıl evvelinde Avrupa’da buharlı gemilerin türemesi sebebiyle) artık yapılamaz olduğundan 1775-l800 arasında Eynarce köyünün halkı birkaç km. kuzeydoğudaki Tavşancıl köyüne göç etmişler ve böylece buradaki köyde tarihe karışmıştır.
O zamanlar Eynarce köyü terk edildikten sonra bile bu mevkiide bir cami, çeşme ve konaklama yeri ile birkaç da ev mevcutmuş. Çerkeşli köyüne ait bir iskele görünümündeki bu konak yerinde Yazıcıoğlu Mehmet Ağanın birde çiftliği bulunuyormuş. Burada yine Mehmet ağaya hizmet etmiş olan odacıların (15)mezarları bulunuyor. Yazıcıoğlu Mehmet Ağa 1796da Çerkeşli köyünde ölünce mülkü oğlu Yazıcıoğlu İbrahime geçiyor. Oğlu da hemen iki sene sonra 1798de ölünce mülkün yönetimi Yazıcıoğlu Mehmet Ağanın damadı Hacı Kasıma geçiyor. Bu bölgenin tapuları ilk defa Mahmut bin Selim üzerine gözükmektedir. Yazıcıoğlu sülalesinin 18. yüzyılın sonunda Tavşanlı Demirciler arasında dahi geniş arazilerinin var olduğu söylenir. Eynarce mevkii bugünkü Marshall Boya ve vernik fabrikası civarında yer almakta olup bu civarda halen Eynarce (İne Hacı) köyünün kalıntıları bulunmaktadır.
Bugün Eynarce köyünün bulunduğu mevkide bir değirmen yeri ve yazıcıoğulları sülalesinden bazı kimselerin mezarları vardır. Tarihi İstanbul Bağdat yolunun üzerinde Nebinin elmalığının yanında bir zamanlar Benli çeşme diye tarihi bir çeşmenin var olduğu ve Marshall fabrikası yakınlarında halen kalıntılarının bulunduğu (16)söylenmektedir. Osmanlılar döneminde üzümcülüğü meşhur olan, 15. yüzyıl başları olan kurulduğu ilk dönemlerde rençberlik yapıldığı bilinen Çerkeşli köyünde daha sonraki dönemlerde tütün ekiminin ileri olduğu ve en son olarak köyde üzüm ve kiraz yetiştiriciliğine önem verildiği ve daha sonraki dönemlerde de köyün üzümcülüğünün bütün yurt çapında yayıldığı, nam kazandığı bilinmektedir.
Yasincizade seyyid Abdülvahap Efendi(1758-1837) başkanlığındaki bir elçilik gurubu İran gezisinde 21 ekim 1810’da Gebze’yi onurlandırdı. Kurula dahil olan Bozoklu Osman Şakir efendinin kaldıkları Geğbüzede Sultanorhan camii ve civarının minyatürünü yapmış, ertesi günü Diliskelesi köyüne giden bir heyet burada konaklamış ve köprü ile köyün minyatürünü yapmışlar, 23 Ekimde Yarımcaya gidilmiş burada da bir gün kalınmış, hanın gravürü yapılmış ve yola devam edilmiştir. Bozoklu (17)Osman Şakir’in gravüründe Diliskelesi köyündeki hanelerin çokluğu 200 yıl öncesinde burada basbayağı bir köyün varlığının bulunduğunu apaçık olarak ortaya koymaktadır.
1755-1775 ve 1812-1813 yıllarında Gebze’yi ve bütün köylerini vuran veba salgınının bu köyü de etkisi altına alıp çok sayıda insanın ölümüne sebep olmuştur. Demirciler köyü insanının en az yarısı Tepecik köyü insanının da neredeyse 3’te ikisi bu veba salgınları sırasında öldüğü ve koca bir kasaba görünümündeki Tepecik köyünün küçücük bir köye dönüştüğü bilinir. Sultan İkinci Mahmut dönemi olan hicri 1236 (m.1820) de köye (Çerkeşli) hayrat bir çeşme yapıldığı, şimdiki çeşmenin eski çeşmeden kalma olan kutabesinden anlaşılıyor. O zamanki çeşme zamanla yıkılmış. Haydarpaşa -İzmit demiryolu 1873’te Diliskelesinede ulaşınca tarihi ipek yolunun artık pek önemi kalmamış, 1895’te Derinceye liman yapılması (18)buradaki hanları ve konaklama yerlerini işe yaramaz hale getirmiştir. Osmanlı tarihi boyunca Doğuya sefere çıkan Osmanlı ordusunun konak yeri olan bu kasaba artık bu önemini yitirmiştir.
Diliskelesi’nin Bizanslılar döneminde de önemli bir geçit ve konaklama yeri olduğu bilinir. Bizanslılar Ortaçağda Güney doğuya, Suriyeye ve Arabistana Müslüman arapların üzerine sefer için İstanbul’dan yola çıktıklarında Aigiallos (Diliskelesi) denen yerden denizin karşı yakasına geçer, yollarına Prainetos (Karamürsel), Niceia (Iznik) güzergahından devam ederlerdi. İstanbul’a sefer düzenleyen Araplarında bu güzergahı sıkça kullandıkları bilinir. Yedinci ve Sekizinci yüzyıllarda Çukurova’dan sınır askerlerini aşarak yola çıkan Müslüman Arap orduları Bizans topraklarına geceleri girerler, gündüz saklanıp gece yol alarak İznik önlerine kadar gelirler, bu şekilde buralara kadar gelip fark edildiklerinde Rum (19)halkı hemen Yalakdere’de büyükçe bir ateş yakarak Gebze Dilini tehlikeden haberdar eder,diliskelesi’nden giden haberci İstanbul’u uyarır tedbirlerin alınıp savaş hazırlığı yapılmasını sağlardı.
Böylece önceden alınan tedbirler sayesinde İstanbul’a yönelik bütün Müslüman Arap saldırıları ama kolay, ama zor her seferinde bertaraf edilebilmiştir. Tarihi Roma yolu dahi İstanbul’dan Diliskelesi’ne kadar gelir, yolun devamı karşı sahilde başlar, İznik, Konya, Tarsus güzergahında giderdi. Yine Anadolu Selçuklu Türklerine ve Eyyübi Sultanlığına yönelik olarak düzenlenen 1147’deki İkinci Haçlı seferleri sırasında İstanbul boğazından Üsküdar’a geçen Haçlı orduları Diliskelesi yoluyla İznik’e geçerek yola devam etmiş, 1187’deki Üçüncü Haçlı seferlerinde de güzergah aynı olmuştur. Yöre Dördüncü Haçlı Seferleri sırasında 12O4-1241 yılları arasında Latin işgalcilerinin egemenliğinde kaldıysa da (20)tekrar Bizans’ın eline geçti.
Osmanlı beyliği kuruluş çabasındayken l30l’de Osman Gazi İznik’i kuşatır. Bu cürete çok kızan Bizans generali Mozalion Sırp destekli 5000 kişilik kuvvet ile İstanbul’dan Gebze üzerinden Diliskelesi’ne gelir. Oradan da karşı sahil olan Hersek Diline asker çıkarır. Orada yapılan şiddetli bir meydan savaşında, koca Doğu Roma ordusu devlet kurmaya çalışan az sayıdaki bir aşiret birliğine yenilir. Ancak Türklerinde kaybı çoktur. Bu zafer üzerine Konya Selçuklu Sultanı, Osman Gaziye sancak gönderir. Böylece Osmanlı Devleti kurulmuş olur. Bundan sonra Bizanslılar Diliskelesi’nden karşı yakadaki Hersek diline asker çıkaramadılar ve önemli bir geçit noktasından mahrum kaldılar. Türklerin Koyunhisar zaferi dedikleri bu savaşın adı Bizans tarihlerinde Bafeus Savaşı olarak geçer. Yöre Osmanlıların eline ilk olarak 1326’da Aygut Alp tarafından Hereke’nin (21)kalesinin fethiyle geçtiyse de, Bizanslılar Hereke ile birlikte burayı da tekrar topraklarına kattılar.1329 palekanon zaferiyle yöreye Türk mührü vuruldu. 1337’de Aygut Alp’in oğlu Kara Ali Paşa tarafından Hereke kalesi de fethedildi.
Osmanlıların Timur ordularına Ankara yenilgisinden sonra, 1402 sonunda Timur orduları Gavur İzmir’i alıp Bursa’ya yönelince Yıldırım Bayezit’ın büyük oğlu Emir Süleyman kardeşlerinden kız kardeşi Fatma ile küçük kardeşi şehzade Kasımı ve devletin hazinesini de yanı sıra kaçırarak alelacele Yalakdere’ye oradan da tekneyle denizi aşıp Gebze Diliskelesi’ne geçirmiş,sonra Darıcaya kaçarak İzmit kalesini kuşatan Timur ile Darıca Güzelcehisardan gönderdiği Şeyh Ramazan vasıtasıyla görüşmüş ve eman dileyerek Timurun bütün isteklerini kabul edip oradanda Gelibolu’ya geçmiş, burada Bizans’la vardığı anlaşmayla Kadıköy, Kartal, Gebze, Dilovası, Hereke ve İzmit’i Bizans’a (22)terk edildi. Yöre aralıklarla 17 yıl Bizans’ın egemenliğinde kalmıştır.1419da kılıç zoruyla tekrar fethedilmiştir. 1423’te İstanbul’dan bir orduyla Osmanlıya karşı ayaklanarak Diliskelesi üzerinden Herseke gelen Mehmet Çelebinin oğlu Küçük Mustafa Çelebi İznik’e sokulmadı. Bursa’ya yönelen Mustafa, Murad Hanın ordusuyla yapılan savaşta yenilip öldürüldü.
Diliskelesi Osmanlıların Kuruluş döneminde ticari açıdan da önemini korur. Bursa o dönemde Anadolu’da ipekçiliğin ana merkeziydi. Bursa -Istanbul Kervanyolu Herseke gelir. Yol Izmit Körfezini dolaşmaksızın Hersekten Diliskelesine geçerdi. Kervan yolcuları da Diliskelesi’ndeki Handa dinlendikten sonra İstanbul’a doğru devam ederlerdi. İstanbul’dan Bursaya gidenler içinde aynı durum söz konusuydu. Yükselme döneminde Diliskelesi’nden karşı sahile yolcu taşımak için karşılıklı olarak sandal seferleri düzenlendiği bilinir. İşte (23)1873'te lzmit'e ulaşan ve Diliskelesi’nden de geçen tren yolu Diliskelesi yöresinin ta Romalılar hatta daha evvelinde Bithinyalılar döneminden beridir süregelen ulaşım ve kervan yolcularının konakladığı tarihi bir konaklama yeri olma özelliğini bir anda silip süpürmüş, ortadan kaldırmış, buraları bağ ve bahçe olmaktan başka hiçbir işe yaramaz bir duruma düşürmüştür.
Rivayetlere göre 16.ve 17. yüzyıllarda Dilovası kervan yoluna Lefter, Valçon Voyvo gibi mahalli yerli Rum eşkıya çeteleri musallat olmuş, ticaret kervanlarının ve hac yolcularının önlerini kesip paralarını ve mallarını gasp ederler sonrada çekip giderlermiş. Bir çok sefer müslüman ahaliye yönelik cinayetlerde işleyen bu eşkıyalardan Lefter bir seferinde Yelkentepede Osmanlı askerleri tarafından yakalanıp öldürülmüş, Mezarının Çerkeşli yakınlarında olduğu söylenir. Sonraki dönemde yaşayan Valçon (24)voyvo hiç yakalanmamış. Türk ordusundan kaçtığı bir sırada Çerkeşli civarında l3gün saklanmış. Bir seferinde Gebze’nin Camidüzü köyünü basacağını haber vermiş, yada basıp ahaliyi soymuş.
Köylüler tepeden köyümüz görülüyor diye ovaya inip dağların arasına saklanmışlar ve eski köylerini terk ederek burada bu günkü Ovacık köyünü kurmuşlar. Valçon voyva denen Rum eşkıyasının soyduğu altınlara tek başına konabilmek için Taşköprü tarafındaki bir mağarada uyurlarken bütün arkadaşlarını öldürüp altınları tek başına alıp kaçarak kayıplara karıştığı da anlatılır. Rivayetdir ki bundan sonra bu mağaranın adı kemikli mağara olarak kalmış. (Tepemanayır köyünden Ahmet Sezgin(1909-1996) sağlığında Tepemanayır köyü yakınlarındaki Ballıkayalar mevkiindeki mağaralardan birinde gençliğinde insan iskeletleri gördüğünü bana anlatmıştı. Belki de söz konusu olayın geçtiği mağara burasıydı. Yine (25)Şaban İsmail Kabaca ve Eskişehirli Mehmet ile Ağustos 1986’da Çerkeşli köyüne 5 km. mesafedeki Altınoluktaki kaya mezarından Çerkeşli’ye doğru geri dönüşümüzde kayaların arasına oyulmuş oda büyüklüğündeki insan yapması besbelli olan barınak tipi bir mağaraya rastlamıştık.
Yine rivayet edilir ki eski zamanlarda İstanbul’da Osmanlı padişahının aşçısı olan bir Rum, memleketinde önemli bir işinin çıktığı bahanesiyle padişahtan bir süre için izin istemiş. Gebze bölgesine gelip topladığı bir kaç adamıyla silahlanıp birlikte Gebze ve Dilovası güzergahındaki tarihi ipek yolundan işleyen ve develerle İstanbul’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan da İstanbul’a giden ticaret kervanı katarlarının yolcularını soymaya başlamış. Bu sayede yükü epeyce tutan Rum eşkıya başı, çaldığı altınları kimsenin ya memleketindeki yakınlarına kaçırır ya da kimsenin bulamayacağı yerlere saklarmış. Aradan yıllar geçmiş bu eşkıya başı (26)yakalanmış. İzmit’e götürülerek sancakbeyinin emriyle idam edilmiş. Bunu duyan padişah da çalınan altınların yerini söyletmeden eşkıya başını astırdığı için valiyi cezalandırmış. Bu hikaye ne kadar doğrudur bilinmez.
Bilinen o ki Gebze’den deve kervanları ile işleyen yolcular her dönemde yörenin yerli Rum eşkıyalarının iştahını kabartmış bu sebeple Gebze, Dilovası ve Hereke civarında birçok kervan yolcusunun önü eşkıyalar tarafından kesilmiş. Paraları, malları ve altınları gasp ile bazen de canlarına kast edilmiştir. Bu eşkıyalar zaten dağlarda ve sık ormanlarda barındıkları için o zamanın imkanlarıyla devletin kolluk kuvvetleri tarafından yakalanmaları çok zor oluyormuş. Osmanlının son dönemlerinde yörede önceki asırlara ait eşkıyalık hikayeleri anlatmakla bitip tükenmezmiş. Hatta bu tür hikayeleri anlatan kitaplar bile basılmış.
Hakikatten bir taraftan karadan Müslüman (27)Türk köylerini soyan Rum eşkıyaları, bir taraftan Anadolu’nun ortasından toparlanıp devlete İsyan ederek buralara kadar gelen Celali eşkıyaları, öte taraftan denizden İtalya yarımadasından kalkıp İzmit körfezine kadar girebilen Cenevizlilerin korsan gemileri yöreyi yağma ve talan etmiş, her asırda vuran ve bölgemizde binlerce insanın ölümüne yol açan veba salgınları ve kıtlıklar olurmuş. Her savaşta cephelere savaşa gönderilen ve geri dönemeyen yüzlerce genç delikanlıya ne demeli. Anlaşılan Gebze yöresinin fakir halkının yüzü hiç gülmemiş, Gebze ve Dilovası yöresi Yerli Rum eşkıyalarının yanı sıra aşırı vergi alınması yada yöneticilerden de hoşnut olunmaması sebebiyle Osmanlı Devletine ayaklanarak İç Anadolu Bölgesinden İstanbul’a doğru gelen kızılbaş taifesinin de isyanlarına maruz kalmıştır. Ayrıca Anadolu’da çıkan birtakım askeri isyanlar sonucu asiler buralara kadar gelip gasp, (28)soygun ve talanlar yapabilmişlerdir.
Bunların belli başlıcaları, 1550-1590 arasında aralıklarla işsiz kalan medrese öğrencilerinin isyan ederek yerel halka karşı eşkıyalık faaliyetlerine girişmeleri. Kocaeli Sancakbeyleri tarafından ara ara sindirilmiş, ancak tekrar tekrar baş göstermiş. İsyanlar bütün Kocaeli ve Sakarya çapındaymış.1634’te fakirlik dolayısıyla kervan yolları üzerindeki Gebze’ye, Dilovası’na,Tavşancıl’a, Hereke’ye, Yarımca’ya ve Taşköprü köylerine yönelik olarak bir gurup eşkıyanın düzenlediği gasp ve soygun olayları.
Artık halkın can güvenliği kalmamıştı. İzmit’teki Yeniçeri ocağı bu isyanları bastıramaz olunca İstanbul’dan yola çıkan Bostancıbaşı Kartaldan başlayarak bölgemizdeki eşkıyaları birer ikişer temizledi. Elebaşı olan “Abaza” asıldı. Yerel eşkıyalıklar yinede azalsa bile devam etti.1635te görülen Abaza isyanları da (29)şiddetle bastırıldı. 1643’te Nasuhpaşazade Hüseyin Paşanın isyanı çıktı. Gebze dolayları tamamen isyancıların eline geçti. İstanbul’dan yola çıkan Kara Mustafa Paşa isyanı bastırarak asileri şiddetle cezalandırdı. 1649’da Kara Haydar, Katırcıoğlu, Gürcü Abdünnebi, Kazaz Ahmet Abaza Hasan Paşa gibi bir çok asi birbirlerine müttefik olarak ya da yakın zamanlarda Osmanlı yönetimine karşı isyan ettiler. Asiler Gebze ve Dilovası civarını tamamen ele geçirdiler, 2 Temmuz l649da Gebze kırsalında Hükümet kuvvetleriyle yapılan savaşta İsyancılar yenildiler. İsyancılar orta Anadolu’ya kaçtılarsa da yöre tam olarak eşkıyalardan temizlenemedi, 1658de Anadolu’da ayaklanan AbazaHasan paşanın kuvvetleri Gebze bölgesine gelerek kontrolü tamamen ele geçirdiler. Dilovası’nda ve köylerde yol kesip halkın paralarını gasp ettiler. Padişah ve Köprülü Mehmet Paşa Üsküdar’a asker (30)çıkarıp asilerin üzerine yürüdü. Gebze’de 7, Diliskelesi’nde 100, Herekeyi geçince 5 asinin kılıç darbeleriyle kafası kesildi. Kocaeli genelinde 1000 asi öldürüldü. Kalan asiler Orta Anadolu’ya kaçtılar.
Daha önce Osmanlı devletine karşı ayaklanmış olan Ciridoğlu 1691de yine ayaklandı. Gebze bölgesini köyleriyle birlikte ele geçirip Üsküdara kadar ilerledi. Fakat Osmanlı kuvvetlerinin kendisini tuzağa düşürüp yok edeceğini anlayınca Çamlıca yolu, Alemdağı ve Gebze tepeleri üzerinden Adapazarı’na doğru hızla kaçtı. l700’deTaşköprü köylerinde eşkıyalar kol geziyordu. Duraklı Kırk kuyular mevkiinde Türk askerlerinden kaçan eşkıyaların kayaları oyup kendilerine barınaklar yaptıkları görülür. Dilovası yolundada soygunlar sürdü. 1844’te köy 71 hane 355 nüfusluydu. 1912 Ekiminde, 4 küçük Balkan devletinin Rumeli’deki Osmanlı topraklarına saldırmalarıyla başlayan Balkan Savaşı (31)tarihimizin en hazin yenilgilerinden biri olmuştur. Bu tarihlerde vatani görevini İstanbul’un Okmeydanı semtinde Türkiye’nin ilk telsiz operatörü olarak sürdüren Gebze’nin Çerkeşli köyünden denizci asker Rıza Çavuş 1913’te Bulgar askerlerinin Edirne’yi işgal etmelerine telsiz anonsuyla şahit olmuş, Edirne Müdafii Şükrü Paşanın telsiz anonsuyla İstanbul’daki Padişah Mehmet Reşat’tan yalvararak ve ağlayarak asker ve silah yardımı istediğine şahit olmuş, ancak ne yazıktır ki eldeki imkanlar yeterli olmadığından istenen yardım yapılamamış ve Edirne’nin düşmesi çaresizlik içerisinde gözyaşlarıyla telsizden izlenmiştir.
28 Temmuz 1914’te başlayan Birinci Dünya Savaşının ardından henüz savaş dışında olmamıza rağmen 2 ağustos 1914'te bütün Osmanlı ülkesinde seferberlik ilan edildi. Bütün yurt çapında bu arada Gebze ve köylerinde davullar çalınarak eli silah tutan (32)her müslüman evladı savaşa çağırıldı. Osmanlı devleti bu savaşa İngiltere’nin yanında girmek istedi, Ancak Arabistan yarımadasındaki petrol zenginliklerinde gözü olan İngiltere buna yanaşmadı. Ekim l9l4te Akdeniz’de İngiliz donanmasının kovaladığı Goben ve Breslav isimli savaş gemileri ile Çanakkale Boğazını geçip Osmanlı devletine sığındılar. Bu gemileri satın aldığını açıklayan Osmanlı hükümeti de gemilere Yavuz ve Midilli isimlerini verdi. Ancak İstanbul’a çekilen gemilerin mürettebatı değiştirilmeyince gizlice Karadeniz’e açılan gemiler Rus tersane ve limanlarını bombaladılar. Böylece 28 Ekim 1914’te Osmanlı devleti sonunu hazırlayan İngiltere, Fransa ve Rusya’ya karşı Almanya’nın yanında savaşa girmiş oldu.

aslan6641
01-20-2010, 10:47 PM
bunlarda kocaelinin köyleri
 KOCAELİNİN KÖYLERİ
 kocaeli başiskele avcıköy köyü (1)
 kocaeli başiskele cumaköy köyü (1)
 kocaeli başiskele düğmeciler köyü (1)
 kocaeli başiskele kefken köyü (1)
 kocaeli başiskele sarnıçlar köyü (1)
 kocaeli başiskele servetiyecami .. (1)
 kocaeli başiskele sultaniye köyü (1)
 kocaeli başiskele terziler köyü (1)
 kocaeli derince çavuşlu köyü (1)
 kocaeli derince geredeli köyü (1)
 kocaeli derince karapınar köyü (1)
 kocaeli derince kaşıkçı köyü (1)
 kocaeli derince tahtalı köyü (1)
 kocaeli derince tavşanlı köyü (1)
 kocaeli gebze ahatlı köyü (1)
 kocaeli gebze balçık köyü (1)
 kocaeli gebze çerkeşli köyü (1)
 kocaeli gebze demirciler köyü (1)
 kocaeli gebze denizli köyü (1)
 kocaeli gebze duraklı köyü (1)
 kocaeli gebze elbizli köyü (1)
 kocaeli gebze eskihisar köyü (1)
 kocaeli gebze hatiplar köyü (1)
 kocaeli gebze kadıllı köyü (1)
 kocaeli gebze kargalı köyü (1)
 kocaeli gebze kaynarca köyü (1)
 kocaeli gebze mancarlar köyü (1)
 kocaeli gebze mesruriye köyü (1)
 kocaeli gebze ovacık köyü (1)
 kocaeli gebze pelitli köyü (1)
 kocaeli gebze tepecik köyü (1)
 kocaeli gebze tepeköy köyü (1)
 kocaeli gebze yağcılar köyü (1)
 kocaeli gölcük hamidiye köyü (1)
 kocaeli gölcük hasaneyn köyü (1)
 kocaeli gölcük icadiye köyü (1)
 kocaeli gölcük irşadiye köyü (1)
 kocaeli gölcük lütfiye köyü (1)
 kocaeli gölcük mamuriye köyü (1)
 kocaeli gölcük nimetiye köyü (1)
 kocaeli gölcük nüzhetiye köyü (1)
 kocaeli gölcük örcün köyü (1)
 kocaeli gölcük saraylı köyü (1)
 kocaeli gölcük siretiye köyü (1)
 kocaeli gölcük sofular köyü (1)
 kocaeli gölcük şevketiye köyü (1)
 kocaeli gölcük ümmiye köyü (1)

 kocaeli gölcük yusufca köyü (1)
 kocaeli izmit akçaova bucak köyü (1)
 kocaeli izmit akpınar köyü (1)
 kocaeli izmit aksığın köyü (1)
 kocaeli izmit arızlı köyü (1)
 kocaeli izmit arpalıkihsaniye kö.. (1)
 kocaeli izmit avluburun köyü (1)
 kocaeli izmit bağlıca köyü (1)
 kocaeli izmit balaban köyü (1)
 kocaeli izmit balören köyü (1)
 kocaeli izmit bayraktar köyü (1)
 kocaeli izmit biberoğlu köyü (1)
 kocaeli izmit böğürgen köyü (1)
 kocaeli izmit bulduk köyü (1)
 kocaeli izmit camidüzü köyü (1)
 kocaeli izmit çağırğan köyü (1)
 kocaeli izmit çavuşoğlu köyü (1)
 kocaeli izmit çayırköy köyü (1)
 kocaeli izmit çubuklubala köyü (1)
 kocaeli izmit çubukluosmaniye kö.. (1)
 kocaeli izmit dağköy köyü (1)
 kocaeli izmit doğantepe köyü (1)
 kocaeli izmit durhasan köyü (1)
 kocaeli izmit elmacık köyü (1)
 kocaeli izmit emirhan köyü (1)
 kocaeli izmit eseler köyü (1)
 kocaeli izmit fethiye köyü (1)
 kocaeli izmit gedikli köyü (1)
 kocaeli izmit gökçeören köyü (1)
 kocaeli izmit güvercinlik köyü (1)
 kocaeli izmit hakkaniye köyü (1)
 kocaeli izmit hasancıklar köyü (1)
 kocaeli izmit kabaoğlu köyü (1)
 kocaeli izmit kadriye köyü (1)
 kocaeli izmit karaabdülbaki köyü (1)
 kocaeli izmit karaahmetli köyü (1)
 kocaeli izmit karadivan köyü (1)
 kocaeli izmit karatepe köyü (1)
 kocaeli izmit ketenciler köyü (1)
 kocaeli izmit kısalar köyü (1)
 kocaeli izmit köseler köyü (1)
 kocaeli izmit kurtdere köyü (1)
 kocaeli izmit kurtyeri köyü (1)
 kocaeli izmit mecidiye köyü (1)
 kocaeli izmit mülkişeyhsuvar köyü (1)
 kocaeli izmit nebihoca köyü (1)
 kocaeli izmit nusretiye köyü (1)
 kocaeli izmit orhaniye köyü (1)
 kocaeli izmit ortaburun köyü (1)
 kocaeli izmit örnek köyü (1)


 kocaeli izmit pazarçayırı köyü (1)
 kocaeli izmit sapakpınar köyü (1)
 kocaeli izmit sarışeyh köyü (1)
 kocaeli izmit selametli köyü (1)
 kocaeli izmit sepetçi köyü (1)
 kocaeli izmit serindere köyü (1)
 kocaeli izmit servetiyekarşı köyü (1)
 kocaeli izmit sevindikli köyü (1)
 kocaeli izmit sultaniye köyü (1)
 kocaeli izmit süllü köyü (1)
 kocaeli izmit şahinler köyü (1)
 kocaeli izmit şirinsulhiye köyü (1)
 kocaeli izmit tepecik köyü (1)
 kocaeli izmit tepetarla köyü (1)
 kocaeli izmit toylar köyü (1)
 kocaeli izmit yassıbağ köyü (1)
 kocaeli izmit yenice köyü (1)
 kocaeli kandıra ağaçağıl köyü (1)
 kocaeli kandıra ahmethacılar köyü (1)
 kocaeli kandıra akçakese köyü (1)
 kocaeli kandıra alefli köyü (1)
 kocaeli kandıra alihocalar köyü (1)
 kocaeli kandıra anbarcı köyü (1)
 kocaeli kandıra antaplı köyü (1)
 kocaeli kandıra avdan köyü (1)
 kocaeli kandıra ayvazpınar köyü (1)
 kocaeli kandıra babaköy köyü (1)
 kocaeli kandıra bağırganlı köyü (1)
 kocaeli kandıra balaban köyü (1)
 kocaeli kandıra balcı köyü (1)
 kocaeli kandıra ballar köyü (1)
 kocaeli kandıra beylerbeyi köyü (1)
 kocaeli kandıra bollu köyü (1)
 kocaeli kandıra bozburun köyü (1)
 kocaeli kandıra cebeci köyü (1)
 kocaeli kandıra çakırcaali köyü (1)
 kocaeli kandıra çakmaklar köyü (1)
 kocaeli kandıra çalca köyü (1)
 kocaeli kandıra çalköy köyü (1)
 kocaeli kandıra çalyer köyü (1)
 kocaeli kandıra çamkonak köyü (1)
 kocaeli kandıra çerçili köyü (1)
 kocaeli kandıra dalca köyü (1)
 kocaeli kandıra deliveli köyü (1)
 kocaeli kandıra doğancılı köyü (1)
 kocaeli kandıra duraçalı köyü (1)
 kocaeli kandıra duraklı köyü (1)
 kocaeli kandıra eğercili köyü (1)
 kocaeli kandıra esentepe köyü (1)
 kocaeli kandıra eşmeahmediye köyü (1)
 kocaeli kandıra ferizli köyü (1)
 kocaeli kandıra gebeşler köyü (1)
 kocaeli kandıra goncaaydın köyü (1)
 kocaeli kandıra hacılar köyü (1)
 kocaeli kandıra hacımazlı köyü (1)
 kocaeli kandıra hacışeyh köyü (1)
 kocaeli kandıra hediyeli köyü (1)
 kocaeli kandıra hıdırlar köyü (1)
 kocaeli kandıra hüdaverdiler köyü (1)
 kocaeli kandıra incecik köyü (1)
 kocaeli kandıra kabaağaç köyü (1)
 kocaeli kandıra kanatlar köyü (1)
 kocaeli kandıra karaağaç köyü (1)
 kocaeli kandıra karagöllü köyü (1)
 kocaeli kandıra karlı köyü (1)
 kocaeli kandıra kazandere köyü (1)
 kocaeli kandıra ketence köyü (1)
 kocaeli kandıra kıncılı köyü (1)
 kocaeli kandıra kırkarmut köyü (1)
 kocaeli kandıra kızılcapınar köyü (1)
 kocaeli kandıra kocakaymaz köyü (1)
 kocaeli kandıra kozluca köyü (1)
 kocaeli kandıra kubuzcu köyü (1)
 kocaeli kandıra kutluca köyü (1)
 kocaeli kandıra lokmanlı köyü (1)
 kocaeli kandıra muallim köyü (1)
 kocaeli kandıra mudarlı köyü (1)
 kocaeli kandıra nasuhlar köyü (1)
 kocaeli kandıra ömerli köyü (1)
 kocaeli kandıra özbey köyü (1)
 kocaeli kandıra pelitpınarı köyü (1)
 kocaeli kandıra pınardüzü köyü (1)
 kocaeli kandıra pınarlı köyü (1)
 kocaeli kandıra pirceler köyü (1)
 kocaeli kandıra polatlar köyü (1)
 kocaeli kandıra safalı köyü (1)
 kocaeli kandıra sarıahmetler köyü (1)
 kocaeli kandıra sarıcaali köyü (1)
 kocaeli kandıra sarıgazi köyü (1)
 kocaeli kandıra sekbanlı köyü (1)
 kocaeli kandıra selimiye köyü (1)
 kocaeli kandıra selimköy köyü (1)
 kocaeli kandıra sepetçi köyü (1)
 kocaeli kandıra seyitaliler köyü (1)
 kocaeli kandıra sinanlıbilalli k.. (1)
 kocaeli kandıra sucuali köyü (1)
 kocaeli kandıra süverler köyü (1)
 kocaeli kandıra şerefsungur köyü (1)
 kocaeli kandıra tatarahmet köyü (1)
 kocaeli kandıra teksen köyü (1)
 kocaeli kandıra tepeköy köyü (1)
 kocaeli kandıra terziler köyü (1)
 kocaeli kandıra üğümce köyü (1)
 kocaeli kandıra yağcılar köyü (1)
 kocaeli karamürsel akçabeyli köyü (1)
 kocaeli karamürsel çamçukur köyü (1)
 kocaeli karamürsel çamdibi köyü (1)
 kocaeli karamürsel fulacık köyü (1)
 kocaeli karamürsel ihsaniye köyü (1)
 kocaeli karamürsel inebeyli köyü (1)
 kocaeli karamürsel kadriye köyü (1)
 kocaeli karamürsel kulmahmut köyü (1)
 kocaeli karamürsel nusretiye köyü (1)
 kocaeli karamürsel oluklu köyü (1)
 kocaeli karamürsel osmaniye köyü (1)
 kocaeli karamürsel pazarköy köyü (1)
 kocaeli karamürsel safiye köyü (1)
 kocaeli karamürsel semetler köyü (1)
 kocaeli karamürsel senaiye köyü (1)
 kocaeli karamürsel süleymaniye k.. (1)
 kocaeli karamürsel tahtalı köyü (1)
 kocaeli karamürsel topluca köyü (1)
 kocaeli kartepe akıncı köyü (1)
 kocaeli kartepe balaban köyü (1)
 kocaeli kartepe elmacık köyü (1)
 kocaeli kartepe karatepe köyü (1)
 kocaeli kartepe nusrethiye köyü (1)
 kocaeli kartepe pazarçayırı köyü (1)
 kocaeli kartepe suludere köyü (1)
 kocaeli kartepe şirinsulhiye köyü (1)
 kocaeli körfez avluburun köyü (1)
 kocaeli körfez belen köyü (1)
 kocaeli körfez cumaköy köyü (1)
 kocaeli körfez çıraklı köyü (1)
 kocaeli körfez dereköy köyü (1)
 kocaeli körfez dikenli köyü (1)
 kocaeli körfez himmetli köyü (1)
 kocaeli körfez kalburcu köyü (1)
 kocaeli körfez karayakuplu köyü (1)
 kocaeli körfez naipköy köyü (1)
 kocaeli körfez osmanlı köyü (1)
 kocaeli körfez sipahiler köyü (1)
 kocaeli körfez şemsettin köyü (1)

amca
01-21-2010, 04:00 PM
s a ellerine sağlık dostum güzel bilgilendirme ilimizin tanıtımına yardımcı olacaktır.özür sarnıçlar kandıra bölgesi köyüdür .saygılar

salot
01-21-2010, 06:59 PM
sagolasın kardesım arastırmalarından dolayı senı cantan teprık ederım we dewamını dılerım salot

salot
01-22-2010, 03:08 PM
arastırmalarından dolayo sana tesekkur ederım .bırde bu yorelerın eskı ısımlerı ıle werebılırsenız taha makbule gecer .yınede sagolasın kardesım salot

SEYRANİ
01-22-2010, 03:14 PM
emegine saglık kardeşim

salot
01-23-2010, 07:26 PM
azız kardeslerım calısmalarınızı ızlergen ınanın sızlerle sankı beraberım gıbı gelıyo bana okurken muthıs bır haz alıyorum calısmalarınızın dewamını dılerım salot

salot
01-23-2010, 08:30 PM
:6641 arkatasa cok tesekkur ederımhazır yazmaya baslamısken bırde karamursel golcuk basıskele kartepe gıbı yerlesım yerlerındende bahsederse bu cewrede yasayan ınsanlara nerede yasatıklarını yasatıkları yerlerın hangı zorluklarla kazanıltıgını bı nepze olsun anlar we tarıhıne sahıp cıkarlar umut edıyorumbu topraklar bıze boyle hıc bır emek sarfetmeden ewlatlar babasız annele essız kalarak canlarını dıslerıne takarak bıze katar geltı. bu watanın bır cakıltası tahı kan we betel odemeden bu gune gelınmetı. allaha emanet olun.

aslan6641
01-24-2010, 05:21 PM
Hamidiye, Gölcük

Hamidiye, Kocaeli ilinin Gölcük ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adıni Hamidiye Savasgemisi vermistir. Bir cok Gürcü köyün ismi Hamidiye'dir, 1925 Sapka kanununa karsi gelen Gürcülere Hamidye Savasgemisinden tepki gelmistir. Gemi Top Bataryalariyla Denize Ates edip Gürcüleri korkutmasinin nedeniyle Köyümüze Hamidiye ismi verilmistir.

bu haber tamamen asılsızdır uydurmadır,hamidiye ismini sultan abdulhamithandan almıştır.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Kocaeli iline 20 km, Gölcük ilçesine 7 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir ve bir Gürcü köyüdür.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır, bundan haric köylünün bir coku TÜPRAS basta olmali Fabrikalarda calisir.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Necati Değer
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 05:23 PM
İcadiye, Gölcük

İcadiye, Kocaeli ilinin Gölcük ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

köyün asıl adı ali mezardır.zamanında ipek yolu bu köyden gecermiş.burdan gecen ali diye birisi burda ölünce isim ali mezar olmuş

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Kocaeli iline 29 km, Gölcük ilçesine 12 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - hüseyin şen
> 1999 - hüseyin şen
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 05:23 PM
İrşadiye, Gölcük

İrşadiye, Kocaeli ilinin Gölcük ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

irsad dogru yolu gosterme, uyarma;arif bir kimsenin bir kimseye Allah yolunu gostermesi anlamina geliyor.Irsadiye ise irsad ile ilgili,irsadin yapildigi yeri ifade ediyor.koyun ismi bir kac kez degismis olup, en nihayet bunlardan biri olan irsadiye
de karar kilinmasi, bir ihtimal koyde bulunan medrese dolayisiyle din ilimlerinde ehliyetli insanlar yetistirilen yer
anlaminda bu isim verilmis olabilir.
izmit in karsisida beylik denilen hali arazide, Borcka nin Maradit koyunden gelen sahislar, Yenimahalle,camlik,koyyeri
isimleriyle uc koy kurmuslar, daha sonra bu uc koy irsadiye ve yenimahalle isimleriyle ikiye inmis ve nihayet irsadiye
adiyla tek koy halini almistir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur. MISIR EKMEĞİ,KARALAHANA

Coğrafya

Kocaeli iline 31 km, Gölcük ilçesine 13 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - RECEP KURT
> 1999 - İBRAHİM KAMİŞ
> 1994 - HASAN KAMİŞ
> 1989 - HÜSEYİN GÜR
> 1984 - HÜSEYİN GÜR

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 05:24 PM
Lütfiye, Gölcük

Lütfiye, Kocaeli ilinin Gölcük ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. Bu köye Gürcüler'in 93 harbinde geldiği bilinmektedir ve köyün Gürcüce ismi Begogli dir.

Kültür

Lütfiye köyü halkı Gürcü'dür. Yemekleri: hğinkila, hğımıyadi, çadi, lahana...

Coğrafya

Kocaeli iline 30 km, Gölcük ilçesine 13 km uzaklıktadır.lütfiye köyü en iyi baltalık ormana sahip olup bunu koruyan köy seçilmiştir.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 05:25 PM
Mamuriye, Gölcük

Mamuriye, Kocaeli ilinin Gölcük ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adı mamur iye eki ise den almış olup, eskiden köy içinde bulunan gölün etrafında kurulu evlerden oluştuğundan bu ismi almıştır. 93 harbinde 7-8 hasan paşa tarafından Artvinden getirilen Gürcü asıllı köy halkı önce izmit Yeşilova'ya daha sonrada şuanda köy hudutlarına yerleştirlmiştir.mamuriye köyüne öncülük yapan köyün kurulmasın sağlayan hasan paşanın samimi arkadaşı dr.ferhatefendidir.

Kültür

tamamen gürcü kökenli ola bu köy birbirine çok bağlı ve genelde karadeniz kültürünü yaşayan insanlarınyaşadığı şirin bir köydür

Coğrafya

Kocaeli iline 29 km, Gölcük ilçesine 8 km uzaklıkta bir orman köyüdür iki tarafından akarsu geçmektedir

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.köyde 1 adet su üretim tesisi vardır.köyün ve bölgenin suyunun içimi çok iyidir. GUGUNA İSMİYLE ANILAN ŞİFALI SU MEVCUT OLUP, BU ALANDA PİKNİK YÜZME VE YÜRÜYÜŞ YAPMAYA MUSAİT ALANLAR MEVCUTTUR.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Ahmet ŞİŞMAN
> 1999 - Necati UZUNER
> 1994 - M.Emin KESKİN
> 1989 - Necati UZUNER
> 1984 -Hamdi UZUNER

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır [kanalizasyon]] şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 05:26 PM
Nüzhetiye, Gölcük

Nüzhetiye, Kocaeli ilinin Gölcük ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

HİDAYET DEDEMİZDEN KÖYÜMÜZÜN TARİHÇESİ

1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi dolayısıyla, dedelerimiz 1893 yılında, Artvin vilayeti Murgul köylerinden karma olarak İzmit’e göç etmişler. O zamanın padişahı onları Hopa iskelesinden vapurla İzmit Saraylı Köyü’ne iskân ettirmiş. Orada bir müddet oturmuşlar, fakat havası sıtmalı olduğundan şimdiki ismi Nüzhetiye, eski ismi Döşeme olan köyü dağ içinde kurmuşlar, yeni bir köy meydana getirmişler. Dedelerimiz -çoğu İstanbul’da tahsil görmüş- münevver ve cesur, aynı zamanda çok çalışkan insanlardı. Köyün henüz yolları ve altyapıları tamamlanmadan cami, okul bir de on odalı medrese yapmışlar. İki müderris derse girerdi. Civar köyler de burada tahsil görürdü. Yollarımızı atlarla taş, kum taşıyarak arnavut kaldırımı yapmışlar. Büyüklerimizin tümü silahşördü, yani hedefi tam on ikiden vururlardı. İzmit Bahçecik’in Yunanlılar tarafından işgalinde, tepelerde sırf biz köylüler müdafaa hattı kurarak köylerimizi koruduk. Ne yazık ki dilleri ve dinleri ayrı olan, ama İzmitlilerle kardeşçe yaşayan, bütün İzmitlilerin lokmalarını paylaştıkları Rum ve Ermeniler Yunan saflarında yer aldılar. Kuvvayi Milliye’deki biçare insanlar, her türlü fedakârlığa göğüs gererek köylerin müdafaasını yapmışlar ve düşman hiçbir cephemizi bozguna uğratamadan geldiğine pişman olarak gitmiştir. O tarihte sekiz yaşında olduğum halde sıcak çatışmada olan cepheye yemek taşıdığımı çok iyi hatırlıyorum. HİDAYET KUŞ D:1910

allah belanızı versin sizin

Coğrafya

Kocaeli iline 25 km, Gölcük ilçesine 14 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - Mehmet Sertoğlu
> 2004 - Mehmet Kodal
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur.Bunların yanı sıra birçok köyde olmayan ADSL hizmeti Nüzhetiye,bir diğer adı ile Döşeme köyünde mevcuttur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup Gölcük merkezinden köye,sabah ve aksam birer sefer olmak üzere,günde toplam 2 sefer toplu tasıma aracları kalkmaktadır.elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 05:27 PM
Saraylı, Gölcük

Saraylı, Kocaeli ilinin Gölcük ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Saraylı Köyü, adını bir rivayete göre Büyük İskender'in sarayının burada olması dolayısıyla aldığı söylenmektedir.Gerçekten de köyün çeşitli yerlerinde yapılan kazılarda döneme ait bulgulara rastlanmıştır.Ayrıca köyün merkezinde asırlık çınar ağacı vardır.Bu çınaraltı ve kahveler, çaylarını yudumlarken insanların günlük yorgunluklarını atıp, söyleştikleri, yaşanmaya değer bir dinlence ortamı oluşturmaktadır.

Yine bir rivayete göre, bir derviş, çingene kılığında bir yolculuğa başlamış.Amacı yöre insanını tanımak...Derviş, Saraylı'ya gelinceye kadar, gezdiği ve fikir edindiği yerleri tanımlarken şöyle demiş; " Ereğli, Ulaşlı kanlı bıçak...Halıdere halden anlamaz...Değirmendere selam almaz...Örcün misafir sevmez.. Sür eşeğini çingene, Saraylı'ya..." Saraylı' ya gelen derviş, gördüğü ilgi ve sevgiden son derece hoşnut kaldığı için, bir sonraki gerçek kimliğiyle gerçekleştirdiği ziyaretinde köyün camisine şuan hala bulunmakta olan tarihi kapıyı armağan etmiş. Bu rivayet köyümüzün büyükleri tarafından sürekli anlatılır.

Rivayet bir yana, gerçekten de Saraylı insanı sıcak kanlı, misafirperver yapısını korumaktadır.Belki de bu yüzden civar köyler içinde en çok kozmopolitleşen köy olma özelliğine sahip.Çeşitli nedenlerle göç eden, farklı etnik yapıya sahip insanlar, buraya gelerek yaşam alanı bulmuş ve yerleşik düzene geçmiştir.

DİLEK BÜYÜKBUDAK ALTINTAŞ

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Kocaeli iline 20 km, Gölcük ilçesine 3 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.Fındık,kiraz, üzüm, erik, şeftali, incir,dut, nar,kestane, ceviz gibi tadına doyulmayacak pekçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği köyün en gözde meyvesi;Sivri Tepe'nin çavuş üzümüdür.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Rıfat Büyükbudak
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır buna rağmen taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır.Eczane Mevcuttur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 05:29 PM
Sofular, Gölcük

Sofular, Kocaeli ilinin Gölcük ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

zamanında hacca kervan yolu olarak bilinen bu köyde ozamanlar söylentilere sofu olduğu sanılan insanlar yaşıyormuş sofu insanlar yaşadığı için sofular diye günümüze gelmiştir

Kültürsofular köyünün tamamı batumdan gelme olarak bilinen mohti laz yani dil bilen laz olarak adlandırılan kişiler yaşamaktadır laz kültürü devam etmektedir yemekleri ise kara lahana lazca adıyla luku olarak bilinir mısır ekmeği meşhurdur...

Coğrafya

Kocaeli iline 34 km, Gölcük ilçesine 17 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 05:31 PM
Çamdibi, Karamürsel

Çamdibi, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.köyün eski adı kurtköy şu anki mevkiyede yaldaş denen köyün 10 km batısından taşınmış oldugu söylenir dokuzlar dede denilen anıt mezarda köy hakkında bilgi bulunmaktadır.köy mezarlıgındaki mezar taşlarından tarihinin çok öncelere dayandıgı bir gerçek.eskiden kalan evler gitgide yok olmakta

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur. taş fırın ekmeği meşhurdur

Coğrafya

Kocaeli iline 44 km, Karamürsel ilçesine 32 km uzaklıktadır.şirin,küçük yeşilliklerle dolu bir köydür

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 05:32 PM
İhsaniye, Karamürsel

İhsaniye, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi=

ihsaniye koyu ismi bosna hersekten gelen bosnaklar icin ikinci Abdulhamid haninkendilerine bu topraklari ihsan ettiginden dolayi koyun adi ihsaniye olmustur.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri tamamiyle Bosna- Hersek kulturudur.Bundan 100 yil once Hersek' in Stolac iline bağlı Korneiç köyünden gelen Boşnaknaklar, koyu kurmuşlardir. Anayurttan kopmanın ardından geçen uzun zamana rağmen Boşnak kültürü ve Boşnakça unutulmamıştır.

Coğrafya

Kocaeli iline 46 km, Karamürsel ilçesine 14 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - Enver Güzel
> 2004 - Sedat Akbaba
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 05:33 PM
İnebeyli, Karamürsel

İnebeyli, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

2.ek. İnebeyli köyü hakkında şimdilik yazılı en eski kaynak Kanuni devrine ait 1530 tarihli Anadolu tahrir defteridir. Burada İzmid livası Yalakabat kazasına bağlı tımar köyü olarak kaydedilmiştir.Köyün Türk iskanının muhtemelen 1326-1337 tarihleri arasında Karamürsel çevresinin fethinden sonra olduğu tahmin edilebilir.İskanın ne zaman olduğu bilinmese de bu çevrenin Akçat ,Ereğli, Dere,Ulaşlı,İlyas gibi köyleri ile beraber en eski köylerinden biri olduğu kesindir.Bazı Anonim Osmanlı tarihi nüshalarında yöreyi fetheden Kara Mürsel Beyin Akçakoca Beyin adamlarından olduğu yazmaktadır.Yine sonraki bazı kaynaklarda Karesioğullarının beylerinden olduğu ifade edilmektedir.1530 tarihli tahrir defterinde Karamürsel kasabası Mürsellü olarak geçmektedir.Yine aynı yazımda Kandırada da Mürsellü adlı bir karye vardır.Buradan Akçakocanın fetih bölgesi olan Kandıradan bu tarafa gelindiği gerçeği ile beraber Akçakocanın fethe başladığı Bolu mıntıkasında İnebey yer ve kişi adlarının sıklığı da düşünülerek İnebeylilerinde o taraftan geldiği akla gelmektedir.Yine bugün Körfez ilçesine bağlı Alihocalar köyünün bir mahallesinin adı İnebeylidir. İnebey adı eski Türk isimlerinden biri olup İnebeyli genel olarak ona bağlı Türkmen oba veya aşiretini ifade eden bir isimlendirmedir.Buraya ilk yerleşenlerin İnebeyli Türkmenleri olduğu kuvvetli ihtimaldir.1. Murat ve Yıldırım Bayezid zamanlarında Balıkesir subaşısı olan İnebeyin Bursa ve Balıkesir taraflarında önemli vakıfların kurucusu olduğu ve fetret devrinde faal bir siyasi rol oynadığı da bilindiğinden kuruluşunun bu döneme ait olması da sözkonusu olabilir.Bu bilgiler çerçevesinde iskanının 1337-1407 yılları arasında olduğu öngörülebilir.Türk devrinden önce de tarım arazisinin verimli ve yerleşime müsait olması dolayısıyla iskan olmuştur.Konumu itibarıyla o devirde Dilden gelen ve Yalakdere vadisi yolu ile İzniğe giden kervan yoluna hakim bir durumdadır.İnebey veya İnebeyli isimli mevki veya köy isimlerine değişik yerlerde rastlanmaktadır.Çanakkale-Eceabat-Karainebeyli köyü,Sivas-Yıldızeli-İnebey köyü,Ankara-Şereflikoçhisar-İnebeyli köyü,Sinop-Boyabat-İnebey mevkii gibi.İnebeyli Türkmen-yörük cemaatleride Osmanlı kayıtlarında yeralır.Bu kayıtlardan İnebeylilerin en eski Orta Karadeniz bölgesinde bulundukları ve Danişmentoğullarının dağılması ile Batı Anadoluya geldikleri ihtimal olarak düşünülebilir.Karesi beyleriyle Germiyanlar içinde gelmiş olabilecekleri gibi Kastamonu Sinop taraflarından Candaroğulları beyliği sahasından gelmiş olabilirler.Her iki halde de Danişmentli bölgesinden gelmeleri sözkonusudur.Danişment bölgesinde Doğu Karadenizde yerleşik Çepni Türkmenleri daha fazla olduğundan Çepnilerden ayrılmış bir kol olabilirler.Giresun Eynesil ilçesi ismi hakkında İne beyin yeri anlamında İnesi den geldiği şeklinde bir görüş vardır.Ancak bunlar şimdilik mantıki tahminlerden öteye geçmez ve önümüzdeki araştırma konularından birini teşkil eder.Yine Karamürsel çevresine özellikle 18..yy da Eğinden ve çevresinden yapılan göçler sırasında bazı kişiler köye yerleşmişlerdir.Bu önceki manavlarla birlikte Karamürsel ve çevresine yerleşen Arnavutlar,1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra gelen Tırnova,Kızanlık muhacirleri, Taşağılı mahallesine yerleşen Hersek Boşnakları ve Trabzon civarından gelen bazı aileler köyün ahalisini teşkil etmişlerdir.Yerleşimin ilk önce Ulupınar denilen mevkiden başladığı ve daha sonra bugünkü köy kahvesi ve caminin olduğu tarafa yayıldığı rivayet edilir.Eski mezarlığın o tarafta bulunması dolayısı ile daha sonra gelişme gösterdiği anlaşılıyor.Köy 1530 tarihli tahrir defterinde 12 hane olarakkaydedilmiş iken 1846 tarihli temettuat defterinde hane reisleri itibarıyla 40 hane olarak gözükmektedir.Temettuat defterleri devletin Tanzimattan sonra köy ve şehir bütün yerleşimlerdeki ahalinin malvarlığını ve ödeyeceği vergileri kaydettiği önemli bilgiler içeren defterlerdir.1846 tarihi itibarı ile köyde yaşayan hane reisleri aşağıda belirtilmiştir:

1.İbrahim oğlu Abdullah 2.Yakup oğlu Ahmet 3.Yakup oğlu Mehmet Arif 4.Memiş oğlu Ömer 5.Ömer oğlu Kara feyzi muhtar 6.Feyzi oğlu Kara mehmet 7.Ali oğlu İsmail 8.Osman oğlu Ali 9.Mehmed oğlu İbrahim 10.Abdüllatif oğlu Selim 11.Emin oğlu mehmet 12.Davut oğlu mehmet 13.Abdüllatif oğlu Ali Osman 14.Ahmet oğlu Ahmet 15.Ali oğlu Molla İshak 16.Salih oğlu Hüseyin testereci oğlu 17.Ebubekir oğlu Halil İbrahim 18.Ebubekir oğlu Molla Ahmet 19.İbrahim oğlu Emrullah 20.Hüseyin oğlu İbrahim 21.Ömer oğlu Molla Ömer 22.İsmail ağa oğlu Osman 23.İmam oğlu Halil oğlu Ali 24.Ali oğlu Hacı Feyzi 25.Mustafa oğlu Hüseyin 26.İmam Ali oğlu İsmail 27.Sadullah oğlu Mehmet 28.Ali oğlu Ebubekir 29.İsmail oğlu Mehmet 30.Mustafa oğlu İsmail 31.İbrahim oğlu Mehmet değirmenci oğlu 32.İsmail oğlu Ömer 33.Hüseyin oğlu Abdullah 34.Süleyman oğlu Abdüllatif 35.Hüseyin oğlu Laz Hüseyin 36.İbrahim ağa oğlu Mehmet 37.Ali oğlu İmam Halil Efendi 38.İsmail oğlu Çakır Ahmet 39.Mustafa oğlu Sadık 40.İmam Ali oğlu İbrahim Köyde bulunan tarihi Kavaklı çesmesi kitabesi :Sahibül hayrat vel hasenat merhum Molla Ahmetin oğlu merhum ve mağfur Bekir Ağanın vakfıdır.Besmeleyle nuş eden bir fatiha ihsan ede. 1302 hicriKitabede belirtildiği gibi çeşmeyi yaptıran Bekir Ağa Molla Ahmetin oğlu olup babası 1846 tarihinde yazılan vergi kayıtlarında Ebubekir oğlu Molla Ahmet olarak geçmektedir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Kocaeli iline 46 km, Karamürsel ilçesine 14 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - İsmail Balkan
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 05:34 PM
Kadriye, Karamürsel

Kadriye, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

büyüklerimizden öğrendiğimiz kadarıyla şu an köyün girişinde bulunan tepede savaş yıllarında, ermeni askerleri konaklama yeri olarak o tepeyi seçmişler.aslında eski ismiyle pilav tepe olan bu yerde ermeni askerleri'ni doyurmak amaçlı yapılan pilav'dan adını aldığını biliyoruz.yani şu anki namı değer kadriye köyü...R.YILMAZ:)

Kültür

Köyde Boşnak kökenli nüfus bulunmaktadır.

Coğrafya

Kocaeli iline 67 km, Karamürsel ilçesine 35 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - İsmail Akkanat
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 05:35 PM
Osmaniye, Karamürsel

Osmaniye, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adını nerden aldığı hakkında bilgi yoktur.93 harbinde Artvin ilinden göç etmişler.4. kuşak olarak ikamet etmektedirler.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri karadeniz yöresine özgündür.Köy halkı 93 harbinde Artvin ilinden göçmen olarak gelmiştir.Yerleşim olarak bu köyü seçmelerindeki en büyük etken,yörenin Karadeniz iklimi ve Artvin' coğrafyasıyla olan benzerliğidir.Ana dilleri Lazca' dır.Fakat yeni nesilin çoğu Lazca' yı bilmez.Düğünleri çok eğlencelidir.Kendilerine özgü çalgıları ile düğünlerini şenlendirirler.Tulum,mızıka Lazların vazgeçilmez müzik aletidir.hem çalar hem maniler söylerler.

Coğrafya

Kocaeli iline 40 km, Karamürsel ilçesine 8 km uzaklıktadır.büyük bir kısmını ormanlık alan oluşturmaktadır.nem oranı düşüktür ve bol temiz havaya sahiptir.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Ali Yılmaz
> 1999 - Ali Yılmaz
> 1994 - Ali Yılmaz
> 1989 - Yaşar Ertan
> 1984 - Yaşar Ertan
> = Nurettin Yıldız

Altyapı bilgileri

Köyde,ilköretim okulu 1961 yılında zamanın muhtarı olan Hasan Güler tarafından yaptırılmış. ilköğretim okulu vardır.kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.karamürselin en büyük köylerinden biridir.uzundere,sünni baba ve balaban olarak üç mahalleye sahiptir.sünni baba,adını bir yatırdan almıştır.Tam olarak tarihi bilinmemekle birlikte M.Ö.yaşamış olduğu tahmin edilmektedir.Bu kişi halk için çok önemlidir.sünni baba aynı zamanda mesire yeridir.çevre il ve ilçelerden gelen insanlar burada piknik yapar ve eşsiz güzellikteki doğanın tadını çıkarırlar.

aslan6641
01-24-2010, 05:36 PM
Pazarköy, Karamürsel

Pazarköy, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi=

yunanın koye gelışinde koy halkı tek kursunla yunanı koyden uzak tutmuştur inanmıyacaksınız ama oyledır yunan subayını 500 m den atın ustundeyken vurunca yunanlılarda geri çekilmek zorunda kalmışlar eski adımız yalakabaktır karamurslden eski bir tarihimiz oldgu için karamurselden koyumuze pazar yapmaya gelinirmiş daha sonra pazarkoy dıye değişmiiz koyumuzde spor usüt seviyelerdedir bir baş pehlıvan KADİR BİRLİK iki prfosyonel futbolcumuz vardır UFUK FİLİZFİDAN ERDAL KILÇARSALANGALATASARAY.FENERBAHCE.EDİRNESPOR .ZZONGULDAK)

Kültür

köyde tarhana saçta yufka meşurdur.köylüler her sene yapar.Bende PAZARKÖY'ünden Furkan Turna herkese selamlar gönderiyorum....mehtap turna'da herkese selamlar yolluyor...

Coğrafya

Kocaeli iline 35 km, Karamürsel ilçesine 3 km uzaklıktadır. GEBZEYE 70 KM UZAKLIKTADIRRRRRRRRR

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Aydın Akgün
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 05:38 PM
Semetler, Karamürsel

Semetler, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köy 1800 lü yıllarin sonunda Bosna'dan göç eden 3 aile tarafindan kuruldu. Köyün tamami Boşnak ailelerden oluşmaktadir

Kültür

Köy, Boşnak köyü olduğu için köylüler, Boşnak gelenek ve göreneklerine sahiptirler.Göçten sonra bir asırdan fazla bir süre geçmesine rağmen,Semetlerliler kültürlerini ve benliklerini kaybetmemişlerdir. Boşnakça hala yaygın olarak kullanılmaktadır.

Coğrafya

Kocaeli iline 75 km, Karamürsel ilçesine 27 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.


Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Emin Soygeniş
> 1999 - Nail Akkanat
> 1994 - Nail Akkanat
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Köyde bakkal veya market yoktur

aslan6641
01-24-2010, 05:39 PM
Senaiye, Karamürsel

Senaiye, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlı bir köydür.

93 harbinden sonra osmanlı tarafından lav edilmiş ve buraya artvin hopa'dan göç edilmeye zorlanmıştır çünkü devamlı ruslarla çtışma yapmaktaydık.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Kocaeli iline 50 km, Karamürsel ilçesine 18 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Eyüp İlhan
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 05:41 PM
slm arkadaşlar ve ustalarım umarım bilgi açısından arkadaşların ve ustalarımın işine yarar bu bilkgiler tşk ederim

salot
01-24-2010, 06:10 PM
sagolasın kardesım arastırmak ınceleme ınsanın ufkunu genısletır we bılgı sahıbı yabar arastırmatan ıncelemeden hıc bır sey elde edılmez .yasatıgımız yoreyı bolgenın tarıhını ınsanlarını gelenek we goreneklerını bılmemız gerekmekdedır . her seyı ben bılırım dememelı . bır bılenden bırbılen ıllakı wardır sewgıler kardesım .

aslan6641
01-24-2010, 06:27 PM
Kalburcu, Körfez

Kalburcu, Kocaeli ilinin Körfez ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adı İstanbul'un fethi yıllarına dayanmaktadır.İstanbul fethetmeye giderken ordudan bir kısım asker mola verilen köyü beğenirler daha sonra sefer dönüşü geri dönen askerler buraya yerleşirler.Orduda boruculuk görevini yapan kişinin köyde kalmak istememesi üzerine kalanların onu ikna etmek için "kal borucu" nidaları daha sonra köye adını vermiş,isim daha sonraları değişerek kalburcu olmuştur.Köyün en tanınmış ve ileri gelen şahsiyeti Doğancı Mehmet Ağa Camii İmamı Hacı Ahmet Nuri Efendi'dir.Bu büyük şahsın mezarı Kirazlıyalı Kabristan'ında bulunmaktadır.

Kültür

Köyün tanınmış geleneksel yemekleri mancarlı pide,ebegümeci,yumurtalı mantı ve pirinçten yapılan zerdedir.Köye 1 km uzaklıkta olan Kapaklı Mevki doğal güzelliği ile dışardan bolca ziyaretçi çekmektedir.

Coğrafya

Kocaeli iline 32 km, Körfez ilçesine 19 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Selahattin Girgin
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 06:28 PM
Karayakuplu, Körfez

Karayakuplu, Kocaeli ilinin Körfez ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Bilinebilen en eski Tarihi mezar taşları yazıtlarından bellidir.Ancak Orhan GAZİ'nin İzmiti fethinden sonra büyüklerimiz bu köyün bugün hala ismi anılan 5 veya 6 mezra niteliğinde mahallere yerleştirilmiştir.Bu yerleşkelere ikame kişelerin isteği üzdemi yoksa günün mahalli idarecisinin isteği üzremi olduğu bilinmemektedir.Yerleşik düzene ilk geçen Karayakuplu,Martılar,Delimahmutlu,Oruçlar,Muratlar olup bu merkezlere insanlar sonradan taşınmış durumdadır.örneğin;Çavuşlar,Yazır,Eskiyazır,Hallar ve bu gibi...Köyümüzün etnik konumu büyük ihtimalle Osman bey kökünden olup Konya dolaylarından mıntıkaya nakledilmiştir.Azda olsa Antalya yöresinden mıntıkaya nakil olunmuş Türk boylarıda vardır.Bilahare Köyümüze iç güveysi olarak gelmiş Karadeniz ve Doğu,Güney doğu kökenli hanemizde vardır.Mezra niteliğinden Köy niteliğine kavuşmanın birkaç sebebinden en önemlisi olan Kurtuluş savaşında Mustafa KEMAL ve arkadaşlarının ve hatta Türkiye Cumhuriyeti Halkının sahir ekseriyeti ile memleketimizin kurtulması için savaşa gitmeyip kendi muhutinde kalıp savunmasız insanlara zulüm eden insanlardan kurtulmak için mezra niteliğinden köy niteliğine geçilmiştir.Yani kısa mesafeli dahili göç olmuştur.

bilmeyenlerin bilgisine..

Kültür

1350 yıllardan bu yana bu mahalde yaşayan bir halk topluluğu olarak kendimizi öteden beri öz be öz Türk soyu biliriz.Ancak 2.şahaslara Devlete zarar vermediği müddetçe vede Türkiye Cumhuriyeti Devletinin alehinde çalışmadığı müddetçe o insanlarda kardeş biliriz en güzel Kültür örneğimiz bu olmalıdır.Misafir perverliğimiz 2.sırada gelmelidir Zeytin yağlı dolma,yufka,tarhana çorbası,lokma ve malak tatlısı neredeyse unutulmayan yüz tutmuş kadar hala övünülcek kültür mirasımızdır.

bilmeyenleere duyurulur..

Coğrafya

Kocaeli mekezine 25 km uzaklıkta ilçe merkezine 17 km mesafededir.Rakımı 200 ile 270 arasında değişmektedir toprakları bayırlar ağar killi ovalar orta killi dir.Tarımsal işçiliği zor bir toprak yapısıdır çok işçilik ister ve aynı zamanda işçilikleri tam zamanında yapılmasını ister.Hava Karadeniz ile Marmara arasında sıkışmış bulutları değişken çok zaman metoorolojik haberlere dahi yanıltan bir yapıdadır yer üstü rençberliği yakından ilgilendiren yazları en büyük etken kuraklıktır ve meyva türlerinde verimsziliğin nedeni olan don olayıdır daha doğrusu Köyün kendi arazi yapısında dahi 4-5 çeşit nitelikte arazi vardır.Meyva olan kısımlar meyva hiç olmayan kısımlar yaz mahsulü olan kısımlar hiç olmayan kısımlar

bilmeyenlere duyurulur..

Nüfus

yıllara göre köy nüfus verileri

1999 köy nüfusu-300 civarındadır o nüfusun çeşitli sebeblerden ağırlıklı olarak il hudutlarına göç etmiş toplam nüfusu 1500 civarındadır.Köyün 1989-1999 yılları arasında Muhtarlığını İbrahim GÜRKAN yapmıştır.1999-2004 yılları arasında Muhtarlığı Ali KORUCUOĞLU yapmıştır.2004-2009 yılları arasında tekrar İbrahim GÜRKAN Muhtarlık yapmaktadır.

bilmeyenlere duyurulur..

Ekonomi

Halkın büyük bölümü tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlamaktayken 1980 yılından sonra sistemli bir şekilde tarımın bitirilmesine yönelik hükümet politikalarına dayanamayıp maalesef zaman zaman ihtiyaçlarını karşılayabilmek için topraklarını süratli bir şekilde metre karesi bir paket sigara parasına satmaktadır.Ama bunun yanında yüzyılların alışkanlığı ya hala 2 inek 1 çanak 10 dönüm buğday 5 dönüm arpa tarım ve hayvancılığın idame ettirmeye kendisini zorlayan hane grupları vardır.birde bunun yanında bu sektörün kendisine istikbal getirmediğini gören insanlardan değişik sektörlere kendi imkânlarıyla giden veya çeşitli mesleklere işçi olarak giden insanlarımız vardır.

bilmeyenlere duyurulur..

Muhtarlık

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır kanalizasyon şebekesi vardır.arazi yi sulamak için göletimiz vardır en az 30 yıl yetecek kadar içme ve kullanma suyumuz vardır 4 mahallede 4 ayrı camii ve köy konağı olup mezarlıkların tümü duvarla çevrilidir.Köy işleri mükemmel bir şekilde kilit parke ile kaplıdır.Muhtar İbrahim GÜRKAN aynı zamanda bir dönem il genel meclis üyeliği yapmış olup 1991 yılında ve 2004 yılında KOCAEL'nde yılın Muhtarı seçilmiştir.Muhtarlık telefon numarası:760 25 32 bu telefondan diğer bilgilere ulaşabilirsiniz. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 06:30 PM
Sipahiler, Körfez

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

F.A. : "Sipahi" denilen askerlerin sık sık konakladığı bölge olması nedeniyle köye bu isim verimiştir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Kocaeli iline 31 km, Körfez ilçesine 18 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Şerifali KAYA
> 1999 - İbrahim GÜRLER
> 1994 - Mehmet KAZEL
> 1989 - Ahmet ASİLTÜRK
> 1984 - Ahmet ASİLTÜRK

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 06:31 PM
Tatarahmet, Kandıra

Tatarahmet, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün tarihi ile ilgili hikâye şöyledir; eski tarihlerde bölgenin posta işlerini yürüten bir postacı ahmet bey varmış ve o tarihlerde postacıya tatar denmekte imiş bu yüzden ahmet beyin bölgesi tatarahmet divanı olarak kalmiştır. Tatarahmet divanı eskiden üç mahalledenoluşmaktaydı.Şu an ise Delihasanlar ve Karamanlı olarak iki mahalleden oluşmaktadır Tatarahmet divanı..... Halen muhtarlık merkezi olan Delihasanlar mahallesinin bir başkadır hikâyesi; divan arazisinin değişik noktalarında yaşayan üç Hasan ve birde yaşlı bir nine yaşarmış, hasanlar kendi arasında bir karar alarak bir noktada yaşama isteklerini dile getirirler ve yaşlı nine'ye bu teklifi götürürler.Yaşlı ninenin mal varlığı çok olduğu için,bu teklife sıcak bakmaz, Hasan' larla birlikte yaşamak istemeyen yaşlı ninenin mallarını bu farklı bölgelerde yaşayan üç hasan yağmalar,yaşlı ninede bunlara her gün hangisini görse Deli hasanlar ,deli hasanlar diye diye bölgenin adı Deli hasanlar kalır hikâyede budur büyüklerimizden duyduğumuz. Dahası deli hasanlar dedik ama bu bölgedeki ilkokul 1928 yılında bu divanda kurulmuş ve şu an nice doktorlar, muhendisler ve öğretmenler yetişmiştir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Kocaeli iline 34 km, Kandıra ilçesine 28 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Şinasi Karagöz
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

1981 Necati ÇELEBİ

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 06:34 PM
Sarıgazi, Kandıra

Sarıgazi, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Bölgemizde yerleşimin alt paleotik dönemden itibaren açık hava konak yerleri olarak seçildiğini görmekteyiz.Beldemize komşu olan Samandıra merkezinde bulunan 6. yüzyıla ait Bizans Damatrys Sarayı kalıntıları da bölgedeki yerleşimin oldukça eskiye dayandığının kanıtıdır.

Sarıgazinin, Ümraniye ilçesinin en eski yerleşim bölgesi olduğu sanılmaktadır. Beldenin kuruluşu İstanbul’un fethine kadar dayandırılmaktadır. Evliya çelebi’nin ‘Seyahatname ve Ayvansarayi’ni Hadikatü’l Cevam’isimli eserlerinde Sarı kadı karpyesi olarak adı geçmektedir.

Evliya Çelebi, Seyahatname’de Sarıgazi’den şöyle bahseder: “İran bahçeleri örneği bir koruluk alanda,bağlı ve bahçeli ikiyüz hanesi, bir camisi, bir okulu, bir tekkesi, bir han, bir hamamı olan yerdir” diyerek kiraz mevsimininde cümle İstanbul halkınında eğlenmeye ve Sarı Gazi Sultan Tekkesini ziyarete geldiğini de belirtir.Sarıgazi ve çevresinde,Celali ayaklanması sırasında çatışmalar olduğunu da yine Evliya Çelebi’den öğrenmekteyiz.

Sarıgazi köyü Camii

Ayvansarayi, ‘hadikatü’l Cevami’ adlı eserinde; Sarı kadı karyesi mescidi ile ilgili bilgiler vermektedir.Bu mescid, Üsküdar’daki Atik Valide Camiyi inşa ettiren, III.Murat ’ın annesi Nurbanu Sultan tarafından yaptırılmıştır.

Caminin minberi, III. Mustafa ’nın hat hocası Bosnalı Osman Efendi’ye yazdırılarak yerine konulmuştur.Ancak bu cami ve minber 1960’lı yılların sonunda yıkılmıştır.

1972 yılında yeni Merkez Camii yapılmıştır. Yeni caminin dışında duvara dayalı kitabeden 991H. 1583 M. Yılında Nurbanu Sultan tarafından yaptırılan eski caminin, 1275 H. 1858 M yılında III. Selimin ’in başkadını tarafından mihrap ve minberiyle birlikte tamir ettirildiğini öğreniyoruz.

SARIGAZİYİ TANIYALIM

Sarıgazi, İstanbul İli Ümraniye ilçesine bağlı bir beldedir. Sarıgazi yerleşim açısından sosyal yaşama uygun coğrafi konumuyla daimi çekim merkezi olmuştur.Anadoludan büyük kentlere yaşanan yoğun göçten en çok nasibini alan beldelerimizden birisidir.Hızlı nüfus artışı gösteren beldemizin,göç aldığı bölgeler arasında Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ön sıralarda yer almaktadır.Nüfusu 2000 yılı sayımlarına göre 48.600 kişidir.Şimdiki nüfusunun 100.000’lere dayandığı tahmin edilmektedir.

Beldemiz Samandıra,Yenidoğan,Taşdelen,Çekmeköy ve yukarı Dudullu ile çevrilidir. Sarıgazi düzlük alan üzerinde kuruludur. Beldenin içinden Esinti ve Palamut dereleri geçmektedir. Sarıgazi Merkez,İnönü, Meclis, Emek ve Kemal Türkle olmak üzere beş mahalleden oluşmaktadır. Sarıgazi, 1992 yılında belde belediyesi olmuştur.

=Sarıkadı Mehmet Efendi Türbesi=

Bu açık bir türbe olup yeri eskiden çayırlık olan şimdiki Ticaret Lisesi nin bahçesindedir. Yine tanıklarından ögrendiğimize göre, tümsekle belirtilen türbenin yeri, olması gereken yerden 5-6 metre ileride bir yerde tespit edilmiş olup, burası okul bahçesi hem de 19 Mayıs Parkı olarak Sarıgazi Belediyesi tarafından düzenlenmiştir.

=Sarı Kadızade Şeyh Mustafa Türbesi=

Bu türbe taş aypı olup üzeri içeriden beton bir tekne tonoz, dışarıdan ise çatı ile örtülüdür. Kapının üzerinde sülüs kitabeden burasının III. Selim ’in annesi Mihrişah Sultan tarafından tamir ettirildiğini öğreniyoruz. Türbenin içinde ahşap bir sanduka bulunmaktadır. Burada bulunan 19 satırlık kitabeden ebced hesabı ile Şeyh Mustafa Efendi’nin 887 H. 1482 M. Yılında öldüğü anlaşılmaktadır. Eşi ve çoçukları türbenin dışına gömülmüşlerdir.

=Sarıgazi Çeşmeşi=

Bu çeşme Şeyh Mustafa Efendi Türbesinin yanında bulunmaktadır.Düzgün kesme taştan kemerli bölümü bugün yoktur. Çeşmenin mermer ayna taşında ise ta’lik bir yazı ile kitabesi mevcuttur. Çeşmenin kitabesinde Nurbanu Sultan tarafından yaptırılan çeşmenin, Mihrişah Sultan tarafından tarafından türbe ile birlikte tamir ettirildiğini anlıyoruz.

=Sarıgazi Kuyu Bilezikleri=

Kuyu bileziği buğün, Bayram Güneş’in evinin bahçesinde bulunan 1289 H. 1872-73 M. tarihi ve kitabesi olan, som mermerden yapılmış kuyu bileziğidir. Sülüs kitabesinden Sultan Abdülaziz’in üçüncü hazinarı Ebr-i Keman kalfa tarafından kazdırıldığı ve vakfedildiği anlaşılmaktadır.

Diğer kuyu bileziği ise daha küçük olup bugün veterinerlik binasının arka tarafında,bir parçası kırılmış olarak ve etrafı biriket duvarla örülerek muhafaza altına alınmıştır. Bugün Merkez Camisinin su ihtiyacını karşılamakta kullanılmaktadır.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Kocaeli iline 56 km, Kandıra ilçesine 16 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Ramis İpek
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 06:36 PM
Sucuali, Kandıra

Sucuali Köyü, Kocaeli'nin Kandıra İlçesine bağlı 30 haneli bir köydür.

Tek köy olarak muhtarlık statüsüne sahip köy, Kandıranın en gelişmiş ve modern köylerinden bir tanesidir. Köy yaşamında modern çizgilerin yer aldığı köyde 3 sokak bulunmaktadır. Köy sakinlerinden bir çok kişi ilde tanınmış kariyer yapmış kişilerdir. Köyün başlıca özelliği Kandıra İlçesinde tek olarak köy statüsüne sahip tek köydür. Birçok köy kendisine bağlı alt mahalle köyleri olmasına rağmen Sucuali köyü bu bağlamda örnek köy olmuştur. Köy'ün geçmişi hakkında birçok var sayım olmakla birlikte köy yakınlarında bulunan bir tepecikte eski dönemlerden kalma Rum evlerinin kalıntılarına rastlanmakta bu konuda köy halkından duyumlar alınmaktadır. Rum bölgesinde geçmiş yıllarda birçok hazine avcısı tarafından kazı yapılmış v kazılardan sonuçlar alındığı duyumu aalınmıştır. Köy'ün İzmit-Kandıra-Adapazarı yönünde ana yol üzerinde oluşu ise önemini daha da artırmış bölgenin en gelişmiş köyü haline getirmiştir. Bölgede asfalt yol bakımından en modern yola sahip olan bir yola sahiptir. Bölge öğrencilerine bakan ortalama 20 köyden taşımalı öğretim yapılan köy okulu köy sınırları içerisindedir. Köy okulunun adı Kırkarmut Şehit Er Ahsen Budak İlköğretim Okulu olup, 400 civarında öğrenci öğrenim görmektedir. Yaklaşık 20 köye bakan köy sağlık ocağıda Sucuali köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Köy SAğlık ocağının adı Sinanlı Bilallı SAğlık Ocağıdır. Yaklaşık 40 köye bakan Tarım ve Kredi Kooperatifi'de köy sınırları içerisindedir. Her anlamda modern çizgilere sahip köy halkının sıcak kanlılığı ve birlikte hareketi ile bu gün Kandırada sayılı köyler arasındadır.

'''Köyde başlıca isim yapmış kişiler

* Orhan ERSÖZ
* Cavit ŞEN
* Ersin ERSÖZ
* İlyas ALAK
* Mehmet ŞEN (''Akbank İzmit Şube Emeklisi.
* İlyas ŞEN

... Muharrem Er.... AZA

* '''İlyas ALAK..... AZA
* '''Hayati Adıyaman
* Serkan ERSÖZ

.....Sucuali KÖYÜ Yeni: Muhtarı..İrfan AK...

Fotoğraflar

Resim:Koy_1.JPG|Köy Üst Taraftan Giriş Eski Sucuali İlkokulu Önü Resim:Koy_2.JPG|Köy Kuşbakışı Görüntüsü Resim:Koy_3.JPG|Köy Kuşbakışı Görüntüsü Resim:Koy_4.JPG|Köy Düğünü, Düğün SAhibinin Evinin Önü Resim:Koy_13.JPG|Köy Düğünü, Düğün SAhibinin Evinin Önü Resim:Koy_7.JPG|Köy SAğlık Ocağının Ön Görünümü Resim:Koy_8.JPG|Köy SAğlık Ocağının Personel Lojmanı Resim:Koy_9.JPG|Köy İlköğretim Okulu Resim:Koy_10.JPG|Köy İlköğretim Okulu Bahçesi Resim:Koy_11.JPG|Köy İlköğretim Okulu A ve B Blok Resim:Koy_12.JPG|Köy İlköğretim Okulu Personel Lojmanı Resim:Koy_14.JPG|Köy İlköğretim Okulu A

Tarihi

Köyün adı kurtuluş yılları sonrasında Suculuk yapan bir gencin köyden bir kıza sevdalanması ve kızın ailesi tarafından kızın sucuya verilmemesidir. Sucu sevdiğini alamayınca köyden uzaklaşırken "Bu köy büyümesin gelişmesin bir adım ileri gitmesin" demiştir ve ah etmiştir... Buradan bahisle; sucunun ahının kaldığı düşüncesiyle köyün adı on yıllardır "SUCAHLI" olarak kalmış, 90'ncı yılların sonunda köy halkının ortak imzasıyla köyün adı "SUCUALİ" olarak değiştirilmiştir.

Kültür

Köyün yerleşik bir kültürü yoktur. Çeşitli kültürel yapya sahiptir. Köyde Gürcü, manav anlayışı vardır. 1 Gürcü aile ve 32 Manavhane bulunmaktadır. Tek Gürcü aile olan ailenin en büyüğü köyün muhtarıdır. Bu bağlamda demokratik ve aptik bir yapıya sahiptir. Yemek kültüründe çeşitlilik göze çarpmaktadır, Türk yemeklerinin tamamına sahip zengin bir mutfağa sahiptir. Tek eşlilik mevcuttur ve aile çocuk ortalaması 2 dir.

Coğrafya

Kocaeli iline 25 km, Kandıra ilçesine 17 km uzaklıktadır. Genelde düz bir alana kurulmuş olan köy, hafif yamaç bir yerdedir. deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 85 metredir. Genelinde tarım alanları mevcuttur. Ormanlık arzi meşe ve palamut ağaçlarından oluşmaktadır. dar alanda köy sayısının fazla olması köyün en gelişmiş köy olmasında etkilidir. Kuzeyinde Kırkarmut Köyü-Duraklı Mahallesi, Güneyinde Sinalı-Bilallı Köyü- Tatarlar köyü, Batısında Kırkarmut Köyü, Doğusunda Töngelli Köyü bulunmaktadır. Güneyinde Sucuali Köyü Deresi Kuzeyinde İzmit-Kandıra D100 Karayolu bulunmaktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Ancak yağış oranı ormanlık alanın çok fazla olmamasından dolayı Kandıra geneline oranla azdır.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Ancak son yıllarda fındıkçılık ömnem kazanmıstır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - İrfan AK
> 2004 - Fikret Ersöz
> 1999 - Fikret ERSÖZ
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır . Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Köyde 24 Kesintisiz Internet ağı mevcut olup, Alt yapı şebekesi kanalizasyon ve İçme suyu şebekesi bulunmaktadır.

aslan6641
01-24-2010, 06:38 PM
Sinanlıbilalli, Kandıra

Sinanlıbilalli, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı 5 mahalleden olusan bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bir bilgi olmamak ile beraber bolgedeki diger koyler gibi MANAV diye adlandirilan , Akcakoca gazi`nin 1300`lu yillarin basinda kocaeli yarim adasini fethi esnasinda bolgeyi Musluman-Turk`lilestirmek icin yerlestirilen yoruk Turkmen`lerden olusmaktadir. Kadinlari genellikle saclarini gozukmeyecek sekilde ORTME diye adlandirilan esarp ile kapatirken SALVAR giymektedirler. Evler genellikle alt katinda inek-koyun gibi hane sahibinin sahip oldugu havyanlari barindirirken ust katinda aile fertlerinin yasadigi iki katki kerpic-ahsap karisimi yapilardan olusmaktadir. Son yillarda sehirden gocenlerin olusturdugu ekonomik iyilesmere paralel olarak beton arme yapilar goze carpmaktadir.

Kültür

Koyun yemeklerı bolge ve cıvar koylerdede oldugu gıbı genellıkle sebze ve bıtkı agırlıklı olup en mushur yemeklerı KESKEK adı verılen cıg bugdaydan yapılan bır yemektir, bolgeye has MANCARLI PIDE adı verılen pıde turu de vazgecılmezler arasındadır.

Coğrafya

Kocaeli iline 28 km, Kandıra ilçesine 16 km uzaklıktadır. Sahip oldugu karadeniz ikliminden dolayi debisi az,kucuk akarsular ve mese ve palat agaclarinin olusturdugu ormanlik alanlar coktur. Hukumetlerin olusturdugu ekonomik caydiriciligina ragmen FINDIK agaclari hizla artmakta Misir, Yulaf, Arpa, Bugday, Silajlik misir, Supergelik otu bolgede yetisen ve encok gorulen bitki ortusudur.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ancak 70`li yillarin sonlarina dogru sanayilesmeye paralel olarak sehire yogun bir goc vermis olmak ile beraber, bu kusagin artik emekli olmasi ile beraber tekrar koye hizli bir donus baslamistir. Hane basi yillik gelir ortalamasi 2000.-$ civarindadir.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Salih Gündoğdu
> 1999 - Salih Gündoğdu
> 1994 - Salih Gündoğdu
> 1989 -
> 1984 bayram duydu köyün ileri gelenlerinden.oğulları salim duydu;yaşar duydu ve kasım duydu

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu yoktur. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 06:41 PM
Pınarlı, Kandıra

Pınarlı, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün Eski Adı "KARAMADIN" köyüdür.KARAMADIN adı KARAMADEN ismini köylülerin ağzıyla söylenmesinden oluşmuştur. Bugün hala yöre halkı "KARAMADIN" adını sıklıkla kullanmaktadır. Fakat bu isim sonradan değiştirilmiş ve köyde bulunan doğal pınarların çokluğu dolayısıyla "PINARLI" adını almıştır.

Karamadın adının "Karamanoğlu Kerimüddin bey" anısına köye verildiği çok güçlü ve sağlam dayanaklı bir ihtimaldir. Çok yakınlarda Keremedin adında bir köy vardır. Karamadın bunun daha kaba bir ağızla söylenmesidir. Akça Koca bey döneminde Akçakoca ilçesinden başlayıp, Karasu, Kandıra, Şile bölgesindeki savaşlar sonrası bölgeye müslüman halk yerleştirilmeye başlanmıştır. Daha sonraları Karamanoğulları beyliğinin dağılması ile Karamanoğulları bu bölgeden başlayıp, Balkanlara ve hatta Makedonyaya kadar yerleştirilmişlerdir.

Geleneksel olarak Akça Koca adı Akçakoca, Kocaeli, Akçaova, Akçakese vb. gibi yer ismi olarak birçok bölgeye verilmiştir.

Aynı mantıkla Karamadın halkının atalarıda aynı dönemde benzer gelenekleri paylaşan insanlar olarak geldikleri bölgenin sevilen bir devlet büyüğü olan "Kerimüddin bey" anısına köylerine Karamadın adını vermiş olabilirler. Zira, bölgede konuşulan Türkçe halk ağzı Farsça ve Arapça kelimeleri hiçbir zaman aslı gibi söylememiş ve öz Türkçe kelime yapısı içinde değiştirerek söylemiştir. Hala bu bölgede yaşlılar arasında isimler Arapça veya Farsça aslı gibi değilde öz Türkçe ses uyumuna göre değiştirilerek telaffuz edilir. Örneğin; Hüseyin "Üsen", Ramazan "Irmazan", Rıza "Irza", Rıfat "Ürfet", Hatice "Hatça", Emine "Emne" vb. gibi

Ayrıca bölgedeki yer ve köy isimleri Kerimüddin'in Karamadın olarak söylendiği tezini çok güçlendiriyor. Şuayipli köyü "Şepli", Ahmetli köyü "Amatlı", Yakuplu Köyü "Yaplı" Ağva "Ava" Bağırganlı köyü "Bargan" olarak söylenegelmiştir.

Kültür

köyümüzün istabul üsküdar ilçesi yavuztürk mahallesinde PINARLI KÖYÜ DERNEĞİ bulunmaktadır. busene 2009 da hıdrellez şenliklerinin 3.sü köy meydanında yapıldı.ilk gün genç ve çocuklara dönük etkinlik ikinci gün mevlüdi şerif okunmuş ve ahirete intikal eden geçmişlerimizin ruhuna hediye edilmiştir.köy denize 3 km.mesafede olması nedeni ile yaz aylarında deniz turizmi olmaktadır yalnız ana yoldan denize giden yollar toprak yol olup stablize yol olarak görmek her köylünün arzusudur ayrıca 2007-2008 yılları arasında kısa bir zamanda köye yapılan görkemli cami köye ayrı bir güzellik katmaktadır.köye hergün istanbuldan otobüs gelmektedir. kandıraya da haftada iki gün köy otobüsügünleri gidip gelmektedir köyümüz Ağvaya 8 km.olup cuma günleri ağva pazartesi ve çarşamba günleride kandıra pazarlarına gitme imkanı vardır

Coğrafya

Kocaeli iline 65 km, Kandıra ilçesine 25 km uzaklıktadır. İstanbul'un Şile İlçesine 50 km, Ağva İlçesine 10 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Batı Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

köyümüzün gelir kaynağı önceleri tarım ve hayvancılığa dayalı olup orman gelirleride oldukça yer tutmaktaidi sonzamanlarda fındıkcılık köyün gelir kaynakları arasına girdi. sonzamanlarda tarım hayvancılık iyice bitmiş ve türkiye genelinde olduğu gibi fındıkcılık da bitme noktasına gelmiştir 2008 yılında çiftçiler aldıkları fındık parasının neredeyse tamamını toplama ve bakım için vermiş ve fındıktan hiç kar etmemişlerdir önceki yıllarda orman bölge şefliği tarafından köye verilen ticari ve ihtiyaç kesimiköyde duran köylülerimize iyi bir gelir kaynağı idi yeni hükümetin orman politikası olsa gerek bu kesimler kaldırıldı köyde duran gençler isteğe bağlı sigorta pirimlerini ödemede sıkıntıda kaldılar

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Cemal Güncan
> 1999 - İsmail Güncan
> 1994 - İsmail Güncan
> 1989 - İsmail Güncan
> 1984 - Niyazi Günay
> - Hüseyin gün

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık Ocağı yoktur. Sağlık evi vardır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 06:42 PM
Pınardüzü, Kandıra

Pınardüzü, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının 1960 yılında giresun espiye avluca köyünden göç gelip yerleşenler bu gün kü camiinin bulunduğu yerde çok eski pınar bulunması düzbir arazi olması sebebiyle pınardüzü adını aldı 1972 yılına kadar özbey divanımahallesi olarak kuruldu daha sonra muhtarlığa ayrılarak köy sıtatüsüne kavuştu yörede mantarkütük diye bilinir.

Kültür

Köyün gelenek görenek ve yemekleri karadeniz giresun kültürü ağırlıklı.

Coğrafya

Kocaeli iline 60 km, Kandıra ilçesine 20 km uzaklıktadır.oldukca düz az eyimli arazisi vardır tarıma hayvancılığa uygun kefken kerpe cebeci sahillerine yakın güzel bir köydür.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. fındık ve ormandan yararlanılır son yıllarda tavukculuk yapılmakta inşatcılık değişik meslek dallarında yapılmaktadır

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır fakat faal olmasını istememize ramen taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. 2003deinşaatına başlanan camii son aşamasına gelmiş durumdadır

aslan6641
01-24-2010, 06:46 PM
Nasuhlar, Kandıra

Nasuhlar, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi köyün adı okunduğu gibi molla hüseyin efendi nin babası nasuh beydir

MOLLA HÜSEYİN EFENDİ

Bu arada eski türk çeden yeni türk çe çalışmalarında bayağı çalışmalar yapmış bir büyüğümüzdür saygı ile anıyor allahtan rahmet dilerim .ayrıca oğlu ismail hakkı eryılmazada allahtan rahmet dilerim saygılarımla

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Kocaeli iline 28 km, Kandıra ilçesine 24 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Sezai Burak
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 06:47 PM
Lokmanlı, Kandıra

Lokmanlı, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Lokmanlı Köyü'nün adı eskiden adı Lokman olarak bilinirdi daha sonra söylene söylene Lokmanlı adını almıştır.Bu köyde birçok tarihi yapılar vardır.Bunlardan biride Ak Baba türbesidir.Bu köyde birçok Osmanlı padişahı yaşamıştır.Bu köyde konaklamışlardır.Lokmanlı Köyü'nde Düz adı verilen mevkide bir han vardı.Buraya padişahlar, soylu kişiler gelirlerdi.Bu köyün önde gelen ailelerinden Zengin soyadıyla bilinen aile çok padişahlar ve sadrazamlar tarafından tanınırdı.Bu Zengin ailesinin soyadı zengin olmalarından gelirdiki savaşlarda devlete parasal yardım yapmışlardır.Bu köy ülkemiz için önemlidir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Kocaeli iline 46 km, Kandıra ilçesine 6 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Cavit Ölmez
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 06:49 PM
Kubuzcu, Kandıra

Kubuzcu, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Adını Kırım Türklerinden Azaklıoğullarından alan köyün ismi AZAKLI dır.köydeki bazı yüksek kesimlerinde altın avcıları kazılarda bulunmuştur.tarihi bir çeşme bulunmaktadır olarak alınır. bu çeşme hala faaliyettedir.onarımı son derece hassasiyetle yapılmıştır.eski mandıra ve civarındaki dereye sahiptir.turkcell ve ayrıca telsim hatlarının çekim tesisaına sahiptir.köyde çayırova yoğurt ve ayranlarının yapılmasına katkıda bulunan AYDEMİR KARDEŞLER de süt toplaması yapılmaktadır.4 katlı su deposuna sahip olup köyün manzarası süperdir.köy evleri modern yapılıdır.

Kültür

bu köy hakikatlı kandıra köylerindendir gelenek ve görenekleri ile son derece vazgeçilmez bir köydür.başlıca damak tatlarından birisi özel mancarlı pidesidir evlerinde fırınların olmasına rağmen gelenek ve göreneklerine bağlı kalıp köy fırınlarında yapılmaktadır.ayrıca bazlamaç gözleme gibi damak zevkinize hitap edecek yemeklerde meşurdur.

Coğrafya

Kocaeli iline 40 km, Kandıra ilçesine 25 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir. bu nedenle fındık tarlaları çok sayıdadır.köy halkı büyük bir geçimini fındıkçılıktan sağlar.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Ali Özaydın
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 06:50 PM
Kırkarmut, Kandıra

Kırkarmut, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

miladi 1309 yilinda orhan beyin kandırayı fethiyle bilecik civarından gelen türkmen ve yörüklerin olusturdugu bir köyümüzdür.

Kültür

geleneksel türkmen kültürü mevcuttur.

Coğrafya

Kocaeli iline 28 km, Kandıra ilçesine 12 km uzaklıktadır.karadeniz iklimi hakimdir.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Fahrettin Ayar
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 06:52 PM
Karaağaç, Kandıra

Karaağaç, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köye , önceleri Osmanlı - Rus savaşında sürgün edilen Kafkaslar yerleşmiş ve köyü kurmuş ; daha sonra da Giresun eşrafından Sakarya - Karasu'ya yerleşip sonra da 1936 yılında Karaağaç'a yerleşen halk , köyü devam ettirmiştir.Köy ; adını o dönemde orada çok bulunan karaağaçtan almıştır.

Kültür

Köy halkı karadeniz kökenli olup karadeniz kültürünü yaşatmaktadır. Kemençe , mısır ekmeği ve lahana yemekleri köy halkının vazgaçilmezleri arasındadır.

Coğrafya

Kocaeli iline 65 km, Kandıra ilçesine 25 km uzaklıktadır.Kefken'e 7 km uzaklıktadır.Ayrıca Sakarya ve Kocaeli illerini birbirine bağlamaktadır. Kaynarca'ya 18 km , Sakarya'ya 47 km uzaklıktadır. Bunlara ek olarak ; Köy 560 haneye ve 14 mahalleye sahiptir.

İklim

Köyün iklimi,Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. bunun yanı sıra konfeksiyon ve sanayi birimleri bulunuyor.

----Muhtarlık---- Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - Mehmet ELMACI
> 2004 - Mehmet ELMACI
> 1999 - Adnan DİŞ
> 1994 - Kemal DURMUŞ
> 1989 - H.Ali BOZKIR
> 1984 - Remzi KICI
> 1979 - Halil KICI

Tarihler Tam Olarak Bilinmemektedir...

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt köy içi parke olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.Tüm çevre düzenlemeleri,köy yollarının asfaltı bitmiş olup sağlık ocağı, sağlık evi,ilk ve ortaokul binaları,3000 kişilik cami ve şadırvanı bulunmaktadır. ayrıca topallar mahallemizde camimiz bulunuyor.

DIŞ BAĞLANTILAR

Ulaşım kolay olmakla birlikte,dolmuşlarla hergün Kandıra'ya düzenli olarak ulaşım yapabilirsiniz.

aslan6641
01-24-2010, 06:53 PM
Kabaağaç, Kandıra

Kabaağaç, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir köydür.

Kurtuluş Savaşı sırasında, Bulgaristandan göçle gelen Türklerin Kurduğu köylerimizdendir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Kocaeli iline 44 km, Kandıra ilçesine 4 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Mustafa Bayram Çelik
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 06:56 PM
Yağcılar, Kandıra

Yağcılar, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adı eskiden köyde bulunan yağ ocaklarından almıştır. Bu ocaklarda ketenden elde edilen bezir yağı yapılmaktadır.ama günümüzde bu ocaklar artık kalmamıştır.Köyün kendi merkezi ile birlikte dört mahallesi bulunmaktadır.bunlar; Yağcılar Köyü köy merkezi, Küçüklü, Ahatlı, Sofular'dır. Köyün yaklaşık 400 senelik mazisi vardır.köyün kurulduğu yıllardaki sülaler şunlardır. İmamoğulları, Gökçeoğulları, Kargaoğulları, Kocaoğullları, Kadiroğulları, Bayrambabalar, Tahtacıoğulları, Köroğulları, Nurioğulları, Salimoğulları, Aliağaoğulları, Sirkecioğullarıdır.Köy Kandıra'nın batısındaki en son köydür.Köy bayramlarda ve hafta sonu tatileirinde kalabalıklaşmaktadır. Köy halkının genç nufusu çoğunlukla İstanbul'da yaşamaktadır.Fakat gençler köylerinden kopuk yaşamazlar köye geliş gidişler devam eder. 60 yaşının üzerindeki yaşlılar ise eskiden gemillerde çalışarak geçimlerini sağlarlarmış.köyde bir çok ihtiyaçlar beş yıl öncesine kadar imece usulü ile sağlanmaktaydı.Son beş yılda ise büyükşehir belediyesinin katkıları ile birçok hizmet yapılmıştır.fakat bunda köy muhtarının hizmetlerini de unutmamak gerek.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Kocaeli iline 72 km, Kandıra ilçesine 28 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Çoğunlukla fındık yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır kanalizasyon şebekesi yapım aşamasındadır.. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 06:58 PM
Dalca, Kandıra

Dalca, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün ilk adı Mesudiye'dir. Daha sonra göçmenlerin ormana DAĞ demelerinden ve çok ormanlık olmasından dolayı DAĞLICA olarak değişmiştir. Kolay söylendiğinden daha sonra köyün ismi DALCA olmuştur.

Kültür

Köy Bulgaristan göçmeni olduğundan dolayı 100 yıl önceki göçmen kültürünün son günlerini yaşamaktadır.Herşey gibi göçmen kültürüde zamana yenilmiştir

Coğrafya

Kocaeli iline uzaklığı 33km, Kandıra ilçesine uzaklığı ise7 km'dir

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Davut Yaşa
> 1999 - Davut Yaşa
> 1994 - Davut Yaşa
> 1989 - Ali Çadırcı
> 1984 - Ali Çadırcı

Köyün İmamı

Mustafa YILDIZ

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 07:02 PM
Ballar, Kandıra

Ballar, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Trabzon’dan gelmişlerdir.İlçede bulunan diğer lazlarla etkileşimleri yoktur dilleri ve kültürleri lazlara benzemez trabzondan geldikleri için lazlarla karıstırılırlar.

kara lahana ve hamsi

Coğrafya

Kocaeli iline 60 km, Kandıra ilçesine 20 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi [inşaat

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Yüksel HOROS
> 1999 - İsmet KARA
> 1994 - Ahmet HOROS
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır.Okuldaki eğitim yetirli sayılabilir.Çünkü birçok Anadolu liseleri ve Üniversite kazanmış öğrenciler vardır.

Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. ayrıca köyde internet cafe gibi bişey yoktur ve lazımdır ve köyün en önemli sorunu susuzluk köydeki okul çok başarılıdır ballar da futbola önem verilmesi gerekmektedir çünkü fazla yetenekli genç var köyde çok güzel yerler var gezilip görülmelidir ve köyün denize yakın olmasına rağmen gelişmemiş olması gariptir

aslan6641
01-24-2010, 07:03 PM
Balaban, Kandıra

Balaban, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Balaban, 15. yüzyılda Halep bölgesinde yaşayan Köpekli Avşarının obalarındandır. Osmanlılar zamanında iskan politikası sonucu Maraş ve çevresi, Batı Anadolu'nun muhtelif yerleri, Belih Nehri ve Rakka çölleri ile Sıvas ve Karaman eyaletlerine iskan oldular. İlerleyen yıllarda bulundukları yerden göçe başlayan Balaban Avşarlarının Anadolu'nun çeşitli yerlerine yerleştikleri biliniyor. Nitekim günümüzde Aydın’ın Seferihisar ve Doğanbey yörelerinde yaşayan Balabanlılar ile Tunceli'de varlığını sürdüren Balabanlılar, bunların ahfadıdır. Köy, adını muhtemelen Balaban Avşarlarından almıştır.Balaban Köyü Taşanbar,Kocaoğlu ve Çıraklı Mahallerinin birleşmesinden oluşmaktadır.Yerleşik halkı manav olan Balaban'da geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Özellikle fındıkçılık gelişmiştir.Balaban Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de köyün tanıtım ve sorunlarıyla ilgilenmektedir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Kocaeli iline 55 km, Kandıra ilçesine 10km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köy halkının genel geliri fındıkcılıktır karadeniz sdahili boyunca olduğu için en önemli gelir kaynakları fındıktır. Hayvancılıkta yapılmaktadır

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -FEHMİ İÇÖZ
> [[1999)) _FEHMİ İÇÖZ
> 1994 _AHMET POLAT
> 1989 -AHMET POLAT
> 1984 -AHMET POLAT

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 07:05 PM
Babaköy, Kandıra

Babaköy, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. Kocaeli fatihi Akçakoca Bey'in mezarı, köy sınırları içinde olan Baba Tepesi'nde olması nedeniyle, köy ismininin Babaköy olarak verildiği düşünülmektedir. Ayrıca Hıdırellez bayramında Babaköyü tepesine çıkılarak piknik yapılır.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Kocaeli iline 90 Km.'den uzak. Kandıra ilçesine 10 Km. civarı uzaklıktadır. Karadeniz'e sahili bulunup Sarısu ve Ömer Ağzı'nda denize girilmektedir.

İklim

Köy iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Mustafa Çevik
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı veya sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 07:06 PM
Avdan, Kandıra

Avdan, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Bu köye gelen üç çavuş kurmuştur. Köy sakinleri çok uyanık olduğu için AVDAN köyü denilmiştir.Halkın hepsi MANAV 'dır Yani TÜRK

Kültür

Köyde dügünlerde, düğün içinde veya sonrasında içkili ortam kurulur.

Coğrafya

Kocaeli iline 55 km, Kandıra ilçesine 25 km, KOCAELİ-Kandıra'ya bağlı Ağva Beldesine ise 12 km uzaklıktadır.Orman Köyüdür

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi odunculuk, tarım ve hayvancılığa dayalıdır ve fındığın köy ekonomisine katkısı büyüktür. Köyde bulunan arsalar son zamanlarda çok değerlendiğinden arsa ve arazi fiyatları yükselmiştir.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

2009- Orhan ÜNSAL

> 2004 - Fahri Karakoç
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 07:07 PM
Akçakese, Kandıra

Akçakese, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Yaklasık 14.yy baslarında Türk egemenlıgıne girmistir.Adini bu bolgede bulunan AKCAKLISE 'den almıs,daha sonra degistırılerek Akcakese olmustur.

Gelenekleri buyuk oranda daha cok Karadeniz ile benzerlik göstermektedır. Dogal hayvansal gıdalarımızdan ,ozellıkle yogurt ile beraber sut urunlerımız bizim referanslarımızdırlar.

Coğrafya

Kocaeli iline 20 km, Kandıra ilçesine 20 km uzaklıktadır. Cok zengin yeraltı su kaynaklarımız mevcuttur.Köy sınırlarımız icerisinde Kocaeli -Kandıra 1 ve 2 nolu F-Tipi cezaevleri bulunmaktadır.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

2007 tarihi itibariyle köy nufüsu 493 kisidir

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Mevlüt Akdeniz
> 2000 - Mevlüt Akdeniz

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-24-2010, 07:21 PM
balıkesir düzoba köyü (1)
balıkesir edremit arıtaşı köyü (1)
balıkesir edremit avcılar köyü (1)
balıkesir edremit beyoba köyü (1)
balıkesir edremit bostancı köyü (1)
balıkesir edremit çamcı köyü (1)
balıkesir edremit çamlıbel köyü (1)
balıkesir edremit çıkrıkçı köyü (1)
balıkesir edremit dereli köyü (1)
balıkesir edremit doyuran köyü (1)
balıkesir edremit hacıarslanlar .. (1)
balıkesir edremit kavlaklar köyü (1)
balıkesir edremit kızılkeçili kö.. (1)
balıkesir edremit mehmetalanı kö.. (1)
balıkesir edremit narlı köyü (1)
balıkesir edremit ortaoba köyü (1)
balıkesir edremit pınarbaşı köyü (1)
balıkesir edremit tahtakuşlar kö.. (1)
balıkesir edremit yaşyer köyü (1)
balıkesir edremit yaylaönü köyü (1)
balıkesir edremit yolören köyü (1)
balıkesir erdek aşağıyapıcı köyü (1)
balıkesir erdek balıklı köyü (1)
balıkesir erdek ballıpınar köyü (1)
balıkesir erdek belkıs köyü (1)
balıkesir erdek çakılköy köyü (1)
balıkesir erdek çayağzı köyü (1)
balıkesir erdek çeltikçi köyü (1)
balıkesir erdek doğanlar köyü (1)
balıkesir erdek hamamlı köyü (1)
balıkesir erdek harmanlı köyü (1)
balıkesir erdek ilhanköy köyü (1)
balıkesir erdek kestanelik köyü (1)
balıkesir erdek narlı köyü (1)
balıkesir erdek ormanlı köyü (1)
balıkesir erdek paşalimanı köyü (1)
balıkesir erdek poyrazlı köyü (1)
balıkesir erdek tatlısu köyü (1)
balıkesir erdek turan köyü (1)
balıkesir erdek tuzla köyü (1)
balıkesir erdek yukarıyapıcı köyü (1)
balıkesir ertuğrul köyü (1)
balıkesir gökçeören köyü (1)
balıkesir gökköy köyü (1)
balıkesir gömeç dursunlu köyü (1)
balıkesir gömeç hacıhüseyinler k.. (1)
balıkesir gömeç hacıoğlu köyü (1)
balıkesir gömeç hacıosman köyü (1)
balıkesir gömeç k0başlar köyü (1)
balıkesir gömeç keremköy köyü (1)
balıkesir gömeç kumgedik köyü (1)
balıkesir gömeç kuyualan köyü (1)
balıkesir gömeç ulubeyler köyü (1)
balıkesir gönen akçapınar köyü (1)
balıkesir gönen alacaoluk köyü (1)
balıkesir gönen alaettinköy köyü (1)
balıkesir gönen alaşar köyü (1)
balıkesir gönen armutlu köyü (1)
balıkesir gönen asmalıdere köyü (1)
balıkesir gönen atıcıoba köyü (1)
balıkesir gönen ayvalıdere köyü (1)
balıkesir gönen babayaka köyü (1)
balıkesir gönen bakırlı köyü (1)
balıkesir gönen balcı köyü (1)
balıkesir gönen balcıdede köyü (1)
balıkesir gönen bayramiç köyü (1)
balıkesir gönen beyoluk köyü (1)
balıkesir gönen bostancı köyü (1)
balıkesir gönen buğdaylı bucak k.. (1)
balıkesir gönen büyüksoğuklar kö.. (1)
balıkesir gönen cambaz köyü (1)
balıkesir gönen çakmak köyü (1)
balıkesir gönen çalıca köyü (1)
balıkesir gönen çalıoba köyü (1)
balıkesir gönen çatak köyü (1)
balıkesir gönen çığmış köyü (1)
balıkesir gönen çınarlı köyü (1)
balıkesir gönen çınarpınar köyü (1)
balıkesir gönen çifteçeşmeler kö.. (1)
balıkesir gönen çiftlikalanı köyü (1)
balıkesir gönen çobanhamidiye kö.. (1)
balıkesir gönen dereköy köyü (1)
balıkesir gönen dişbudak köyü (1)
balıkesir gönen dumanalanı köyü (1)
balıkesir gönen ekşidere köyü (1)
balıkesir gönen fındıklı köyü (1)
balıkesir gönen gaybular köyü (1)
balıkesir gönen gebeçınar köyü (1)
balıkesir gönen gelgeç köyü (1)
balıkesir gönen geyikli köyü (1)
balıkesir gönen gökçesu köyü (2)
balıkesir gönen gündoğan köyü (1)
balıkesir gönen güneşli köyü (1)
balıkesir gönen hacımenteş köyü (1)
balıkesir gönen hacıvelioba köyü (1)
balıkesir gönen hafızhüseyinbey .. (1)
balıkesir gönen hasanbey köyü (1)
balıkesir gönen havutça köyü (1)
balıkesir gönen hodul köyü (1)
balıkesir gönen ılıcak köyü (1)
balıkesir dursunbey hopanlar köyü (1)
balıkesir dursunbey ışıklar köyü (1)
balıkesir dursunbey ismailler kö.. (1)
balıkesir dursunbey karagöz köyü (1)
balıkesir dursunbey karakaya köyü (1)
balıkesir dursunbey karamanlar k.. (1)
balıkesir dursunbey karapınar kö.. (1)
balıkesir dursunbey kardeşler kö.. (1)
balıkesir dursunbey karyağmaz kö.. (1)
balıkesir dursunbey kavacık buca.. (1)
balıkesir dursunbey kavakköy köyü (1)
balıkesir dursunbey kazımiye köyü (1)
balıkesir dursunbey kızılcadere .. (1)
balıkesir dursunbey kızılöz köyü (1)
balıkesir dursunbey kireç bucak .. (1)
balıkesir dursunbey kumlu köyü (1)
balıkesir dursunbey kurtlar köyü (1)
balıkesir dursunbey kuzköy köyü (1)
balıkesir dursunbey küçükakçaala.. (1)
balıkesir dursunbey küçükler köyü (1)
balıkesir dursunbey mahmudiye kö.. (1)
balıkesir dursunbey mahmutça köyü (1)
balıkesir dursunbey meydançayırı.. (1)
balıkesir dursunbey mıcırlar köyü (1)
balıkesir dursunbey naipler köyü (1)
balıkesir dursunbey odaköy köyü (1)
balıkesir dursunbey osmaniye köyü (1)
balıkesir dursunbey poyracık köyü (1)
balıkesir dursunbey ramazanlar k.. (1)
balıkesir dursunbey resuller köyü (1)
balıkesir dursunbey reşadiye köyü (1)
balıkesir dursunbey saçayak köyü (1)
balıkesir dursunbey sağırlar köyü (1)
balıkesir dursunbey sakız köyü (1)
balıkesir dursunbey sarısipahile.. (1)
balıkesir dursunbey sarnıç köyü (1)
balıkesir dursunbey sebiller köyü (1)
balıkesir dursunbey selimağa köyü (1)
balıkesir dursunbey sinderler kö.. (1)
balıkesir dursunbey süleler köyü (1)
balıkesir dursunbey şabanlar köyü (1)
balıkesir dursunbey tafak köyü (1)
balıkesir dursunbey taşkesiği kö.. (1)
balıkesir dursunbey tepeköy köyü (1)
balıkesir dursunbey tezlik köyü (1)
balıkesir dursunbey turnacık köyü (1)
balıkesir dursunbey yassıören kö.. (1)
balıkesir dursunbey yukarımusala.. (1)
balıkesir dursunbey yukarıyağcıl.. (1)
balıkesir dursunbey yunuslar köyü (1)
balıkesir deliklitaş köyü (1)
balıkesir dereçiftlik köyü (1)
balıkesir dereköy köyü (1)
balıkesir dişbudak köyü (1)
balıkesir dursunbey adaören köyü (1)
balıkesir dursunbey akbaşlar köyü (1)
balıkesir dursunbey akçagüney kö.. (1)
balıkesir dursunbey akyayla köyü (1)
balıkesir dursunbey alaçam köyü (1)
balıkesir dursunbey alagüney köyü (1)
balıkesir dursunbey arıklar köyü (1)
balıkesir dursunbey aşağımusalar.. (1)
balıkesir dursunbey aşağıyağcıla.. (1)
balıkesir dursunbey aziziye köyü (1)
balıkesir dursunbey bayıryüzügün.. (1)
balıkesir dursunbey beyce köyü (1)
balıkesir dursunbey beyel köyü (1)
balıkesir dursunbey boyalıca köyü (1)
balıkesir dursunbey büyükakçaala.. (1)
balıkesir dursunbey çakırca köyü (1)
balıkesir dursunbey çaltıcak köyü (1)
balıkesir dursunbey çamharman kö.. (1)
balıkesir dursunbey çamköy köyü (1)
balıkesir dursunbey çanakçı köyü (1)
balıkesir dursunbey çatalçam köyü (1)
balıkesir dursunbey çelikler köyü (1)
balıkesir dursunbey çınarköy köyü (1)
balıkesir dursunbey dada köyü (1)
balıkesir dursunbey değirmencile.. (1)
balıkesir dursunbey delice köyü (1)
balıkesir dursunbey demirciler k.. (1)
balıkesir dursunbey dereköy köyü (1)
balıkesir dursunbey doğancılar k.. (1)
balıkesir dursunbey durabeyler k.. (1)
balıkesir dursunbey emeksiz köyü (1)
balıkesir dursunbey ericek köyü (1)
balıkesir dursunbey gazellidere .. (1)
balıkesir dursunbey göbül köyü (1)
balıkesir dursunbey gökçedağ buc.. (1)
balıkesir dursunbey gökçepınar k.. (1)
balıkesir dursunbey gölcük köyü (1)
balıkesir dursunbey gügü köyü (1)
balıkesir dursunbey gürleyen köyü (1)
balıkesir dursunbey hacıahmetpın.. (1)
balıkesir dursunbey hacılar köyü (1)
balıkesir dursunbey hacıömerler .. (1)
balıkesir dursunbey hamzacık köyü (1)
balıkesir dursunbey hasanlar köyü (1)
balıkesir dursunbey hindikler kö.. (1)
balıkesir dursunbey hondular köyü (1)
balıkesir bigadiç çamköy köyü (1)
balıkesir bigadiç çatak köyü (1)
balıkesir bigadiç çayüstü köyü (1)
balıkesir bigadiç çekirdekli köyü (1)
balıkesir bigadiç çeribaşı köyü (1)
balıkesir bigadiç çömlekçi köyü (1)
balıkesir bigadiç davutça köyü (1)
balıkesir bigadiç davutlar köyü (1)
balıkesir bigadiç dedeçınar köyü (1)
balıkesir bigadiç değirmenli köyü (1)
balıkesir bigadiç dikkonak köyü (1)
balıkesir bigadiç doğançam köyü (1)
balıkesir bigadiç durasılar köyü (1)
balıkesir bigadiç dündarcık köyü (1)
balıkesir bigadiç elyapan köyü (1)
balıkesir bigadiç emirler köyü (1)
balıkesir bigadiç esenli köyü (1)
balıkesir bigadiç güvemçetmi köyü (1)
balıkesir bigadiç hacıömerderesi.. (1)
balıkesir bigadiç hamidiye köyü (1)
balıkesir bigadiç hisarköy köyü (1)
balıkesir bigadiç ışıklar köyü (1)
balıkesir bigadiç iğciler köyü (1)
balıkesir bigadiç ilyaslar köyü (1)
balıkesir bigadiç kadıköy köyü (1)
balıkesir bigadiç kalafat köyü (1)
balıkesir bigadiç karabahçe köyü (1)
balıkesir bigadiç kargın köyü (1)
balıkesir bigadiç kayalıdere köyü (1)
balıkesir bigadiç kayırlar köyü (1)
balıkesir bigadiç kırca köyü (1)
balıkesir bigadiç kızılçukur köyü (1)
balıkesir bigadiç kozpınar köyü (1)
balıkesir bigadiç köseler köyü (1)
balıkesir bigadiç küçükyeniköy k.. (1)
balıkesir bigadiç kürsü köyü (1)
balıkesir bigadiç mecidiye köyü (1)
balıkesir bigadiç meyvalı köyü (1)
balıkesir bigadiç okçular köyü (1)
balıkesir bigadiç okçularyeri kö.. (1)
balıkesir bigadiç osmanca köyü (1)
balıkesir bigadiç özgören köyü (1)
balıkesir bigadiç panayır köyü (1)
balıkesir bigadiç salmanlı köyü (1)
balıkesir bigadiç topalak köyü (1)
balıkesir bigadiç tozağan köyü (1)
balıkesir bigadiç turfullar köyü (1)
balıkesir bigadiç yağcıbedir köyü (1)
balıkesir bigadiç yağcılar bucak.. (1)
balıkesir bigadiç yeniköy köyü (1)
balıkesir bigadiç yeşildere köyü (1)
balıkesir bigadiç yolbaşı köyü (1)
balıkesir bigadiç yörücekler köyü (1)
balıkesir bigadiç yukarıçamlı kö.. (1)
balıkesir bigadiç yukarıgöcek kö.. (1)
balıkesir bigatepe köyü (1)
balıkesir boğazköy köyü (1)
balıkesir bozen köyü (1)
balıkesir burhaniye ağacık köyü (1)
balıkesir burhaniye avunduk köyü (1)
balıkesir burhaniye bahadınlı kö.. (1)
balıkesir burhaniye börezli köyü (1)
balıkesir burhaniye çallı köyü (1)
balıkesir burhaniye çamtepe köyü (1)
balıkesir burhaniye çoruk köyü (1)
balıkesir burhaniye damlalı köyü (1)
balıkesir burhaniye dutluca köyü (1)
balıkesir burhaniye hacıbozlar k.. (1)
balıkesir burhaniye hisarköy köyü (1)
balıkesir burhaniye karadere köyü (1)
balıkesir burhaniye kırtık köyü (1)
balıkesir burhaniye kızıklı köyü (1)
balıkesir burhaniye kurucaoluk k.. (1)
balıkesir burhaniye kuyucak köyü (1)
balıkesir burhaniye kuyumcu köyü (1)
balıkesir burhaniye sübeylidere .. (1)
balıkesir burhaniye şahinler köyü (1)
balıkesir burhaniye şarköy köyü (1)
balıkesir burhaniye tahtacı köyü (1)
balıkesir burhaniye taylıeli köyü (1)
balıkesir burhaniye yabancılar k.. (1)
balıkesir burhaniye yaylacık köyü (1)
balıkesir burhaniye yunuslar köyü (1)
balıkesir büyükbostancı köyü (1)
balıkesir büyükpınar köyü (1)
balıkesir cinge köyü (1)
balıkesir çakıllık köyü (1)
balıkesir çamköy köyü (1)
balıkesir çanacık köyü (1)
balıkesir çandır köyü (1)
balıkesir çayırhisar köyü (1)
balıkesir çaypınar köyü (1)
balıkesir çınarlıdere köyü (1)
balıkesir çiçekpınar köyü (1)
balıkesir çifçidere köyü (1)
balıkesir çiftlikköy köyü (1)
balıkesir çukurhüseyin köyü (1)
balıkesir dallımandıra köyü (1)
balıkesir davutlar köyü (1)
balıkesir dedeburnu köyü (1)
balıkesir bağalan köyü (1)
balıkesir bahçedere köyü (1)
balıkesir bakacak köyü (1)
balıkesir balıklı köyü (1)
balıkesir balya akbaş köyü (1)
balıkesir balya alidemirci köyü (1)
balıkesir balya bengiler köyü (1)
balıkesir balya çakallar köyü (1)
balıkesir balya çalova köyü (1)
balıkesir balya çamavşar köyü (1)
balıkesir balya çamucu köyü (1)
balıkesir balya çiğdem köyü (1)
balıkesir balya çukurcak köyü (1)
balıkesir balya danişment bucak .. (1)
balıkesir balya değirmendere köyü (1)
balıkesir balya dereköy köyü (1)
balıkesir balya doğanlar köyü (1)
balıkesir balya dörtyol köyü (1)
balıkesir balya farsak köyü (1)
balıkesir balya gökmusa köyü (1)
balıkesir balya göktepe köyü (1)
balıkesir balya göloba köyü (1)
balıkesir balya habipler köyü (1)
balıkesir balya hacıhüseyin köyü (1)
balıkesir balya havutbaşı köyü (1)
balıkesir balya kadıköy köyü (1)
balıkesir balya karacahisar köyü (1)
balıkesir balya karlık köyü (1)
balıkesir balya kaşıkçı köyü (1)
balıkesir balya kavakalanı köyü (1)
balıkesir balya kayalar köyü (1)
balıkesir balya kayapınar köyü (1)
balıkesir balya kocabük köyü (1)
balıkesir balya koyuneri köyü (1)
balıkesir balya mancılık köyü (1)
balıkesir balya medrese köyü (1)
balıkesir balya müstecap köyü (1)
balıkesir balya narlı köyü (1)
balıkesir balya orhanlar köyü (1)
balıkesir balya ören köyü (1)
balıkesir balya patlak köyü (1)
balıkesir balya semizköy köyü (1)
balıkesir balya söbücealan köyü (1)
balıkesir balya yarışalanı köyü (1)
balıkesir balya yaylacık köyü (1)
balıkesir balya yazlık köyü (1)
balıkesir balya yenikavak köyü (1)
balıkesir bandırma akçapınar köyü (1)
balıkesir bandırma bereketli köyü (1)
balıkesir bandırma beyköy köyü (1)
balıkesir bandırma bezirci köyü (1)
balıkesir bandırma çakılköy köyü (1)
balıkesir bandırma çalışkanlar k.. (1)
balıkesir bandırma çarıkköy köyü (1)
balıkesir bandırma çepni köyü (1)
balıkesir bandırma çinge köyü (1)
balıkesir bandırma dedeoba köyü (1)
balıkesir bandırma doğa köyü (1)
balıkesir bandırma doğanpınar kö.. (1)
balıkesir bandırma doğruca köyü (1)
balıkesir bandırma dutliman köyü (1)
balıkesir bandırma emre köyü (1)
balıkesir bandırma ergili köyü (1)
balıkesir bandırma erikli köyü (1)
balıkesir bandırma eskiziraatli .. (1)
balıkesir bandırma gölyaka köyü (1)
balıkesir bandırma hıdırköy köyü (1)
balıkesir bandırma karaçalılık k.. (1)
balıkesir bandırma kirazlı köyü (1)
balıkesir bandırma kuşcenneti kö.. (1)
balıkesir bandırma külefli köyü (1)
balıkesir bandırma mahbubeler kö.. (1)
balıkesir bandırma misakça köyü (1)
balıkesir bandırma orhaniye köyü (1)
balıkesir bandırma ömerli köyü (1)
balıkesir bandırma şirinçavuş kö.. (1)
balıkesir bandırma yenice köyü (1)
balıkesir bandırma yenisığırca k.. (1)
balıkesir bandırma yeniyenice kö.. (1)
balıkesir bandırma yeniziraatli .. (1)
balıkesir bandırma yeşilçomlu kö.. (1)
balıkesir bayat köyü (1)
balıkesir bereketli köyü (1)
balıkesir beşpınar köyü (2)
balıkesir beyköy köyü (1)
balıkesir bigadiç adalı köyü (1)
balıkesir bigadiç akyar köyü (1)
balıkesir bigadiç alanköy köyü (1)
balıkesir bigadiç altınlar köyü (1)
balıkesir bigadiç aşağıçamlı köyü (1)
balıkesir bigadiç aşağıgöcek köyü (1)
balıkesir bigadiç babaköy köyü (1)
balıkesir bigadiç bademli köyü (1)
balıkesir bigadiç balatlı köyü (1)
balıkesir bigadiç başçeşme köyü (1)
balıkesir bigadiç beğendikler kö.. (1)
balıkesir bigadiç bekirler köyü (1)
balıkesir bigadiç bozbük köyü (1)
balıkesir bigadiç çağış bucak kö.. (1)
balıkesir bigadiç çaldere köyü (1)
balıkesir akarsu köyü (1)
balıkesir akçakaya köyü (1)
balıkesir akçaköy köyü (1)
balıkesir aktarma köyü (1)
balıkesir alacabayır köyü (1)
balıkesir aliağa köyü (1)
balıkesir armutalan köyü (1)
balıkesir aslıhan köyü (1)
balıkesir aslıhantepeciği köyü (1)
balıkesir ataköy köyü (1)
balıkesir atköy köyü (1)
balıkesir aynaoğlu köyü (1)
balıkesir ayşebacı köyü (1)
balıkesir ayvacık köyü (1)
balıkesir ayvalık akçapınar köyü (1)
balıkesir ayvalık bağyüzü köyü (1)
balıkesir ayvalık beşiktepe köyü (1)
balıkesir ayvalık bulutçeşme köyü (1)
balıkesir ayvalık çakmak köyü (1)
balıkesir ayvalık çamoba köyü (1)
balıkesir ayvalık hacıveliler kö.. (1)
balıkesir ayvalık karaayıt köyü (1)
balıkesir ayvalık kırcalar köyü (1)
balıkesir ayvalık murateli köyü (1)
balıkesir ayvalık mutlu köyü (1)
balıkesir ayvalık odaburnu köyü (1)
balıkesir ayvalık tıfıllar köyü (1)
balıkesir ayvalık türközü köyü (1)
balıkesir ayvalık üçkabaağaç köyü (1)
balıkesir ayvalık yeniköy köyü (1)
balıkesir ayvatlar köyü (1)
balıkesir gönen ılıcaoba köyü (1)
balıkesir gönen incirli köyü (1)
balıkesir gönen kalburcu köyü (1)
balıkesir gönen kalfaköy köyü (1)
balıkesir gönen kaplanobası köyü (1)
balıkesir gönen karaağaçalanı kö.. (1)
balıkesir gönen karalarçiftliği .. (1)
balıkesir gönen karasukabaklar k.. (1)
balıkesir gönen kavakalanı köyü (1)
balıkesir gönen kavakoba köyü (1)
balıkesir gönen keçeler köyü (1)
balıkesir gönen kınalar köyü (1)
balıkesir gönen killik köyü (1)
balıkesir gönen kocapınar köyü (1)
balıkesir gönen koçbayırı köyü (1)
balıkesir gönen korudeğirmen köyü (1)
balıkesir gönen körpeağaç köyü (1)
balıkesir gönen köteyli köyü (1)
balıkesir gönen kumköy köyü (1)
balıkesir gönen küçüksoğuklar kö.. (1)
balıkesir gönen küpçıktı köyü (1)
balıkesir gönen muratlar köyü (1)
balıkesir gönen ortaoba köyü (1)
balıkesir gönen osmanpazar köyü (1)
balıkesir gönen ömerler köyü (1)
balıkesir gönen paşaçiftliği köyü (1)
balıkesir gönen pehlivanhoca köyü (1)
balıkesir gönen saraçlar köyü (1)
balıkesir gönen sebepli köyü (1)
balıkesir gönen söğütköy köyü (1)
balıkesir gönen suçıktı köyü (1)
balıkesir gönen şaroluk köyü (1)
balıkesir gönen tahtalı köyü (1)
balıkesir gönen taştepe köyü (1)
balıkesir gönen turplu köyü (1)
balıkesir gönen tuzakçı köyü (1)
balıkesir gönen tütüncü bucak kö.. (1)
balıkesir gönen ulukır köyü (1)
balıkesir gönen üçpınar köyü (1)
balıkesir gönen üzümlü köyü (1)
balıkesir gönen yeniakçapınar kö.. (1)
balıkesir gönen yürükkeçidere kö.. (1)
balıkesir halalca köyü (1)
balıkesir halkapınar köyü (1)
balıkesir havran büyükşapçı köyü (1)
balıkesir havran çakırdere köyü (1)
balıkesir havran çamdibi köyü (1)
balıkesir havran dereören köyü (1)
balıkesir havran eğmir köyü (1)
balıkesir havran eseler köyü (1)
balıkesir havran fazlıca köyü (1)
balıkesir havran halılar köyü (1)
balıkesir havran hallaçlar köyü (1)
balıkesir havran hüseyinbeşeler .. (1)
balıkesir havran inönü köyü (1)
balıkesir havran kalabak köyü (1)
balıkesir havran karalar köyü (1)
balıkesir havran karaoğlanlar kö.. (1)
balıkesir havran kobaklar köyü (1)
balıkesir havran kocadağ köyü (1)
balıkesir havran kocaseyit köyü (1)
balıkesir havran köylüce köyü (1)
balıkesir havran küçükdere köyü (1)
balıkesir havran küçükşapçı köyü (1)
balıkesir havran sarnıçköy köyü (1)
balıkesir havran tarlabaşı köyü (1)
balıkesir havran taşarası köyü (1)
balıkesir havran temaşalık köyü (1)
balıkesir havran tepeoba köyü (1)
balıkesir hisaralan köyü (1)
balıkesir ışıklar köyü (1)
balıkesir ibirler köyü (1)
balıkesir inkaya köyü (1)
balıkesir ivrindi akçal köyü (1)
balıkesir ivrindi akçalören köyü (1)
balıkesir ivrindi aşağıkaleoba k.. (1)
balıkesir ivrindi ayaklı köyü (1)
balıkesir ivrindi bozören köyü (1)
balıkesir ivrindi büyükfındık kö.. (1)
balıkesir ivrindi büyükılıca köyü (1)
balıkesir ivrindi çakmak köyü (1)
balıkesir ivrindi çarkacı köyü (1)
balıkesir ivrindi çatalan köyü (1)
balıkesir ivrindi çelimler köyü (1)
balıkesir ivrindi çiçekli köyü (1)
balıkesir ivrindi çobanlar köyü (1)
balıkesir ivrindi çukurlar köyü (1)
balıkesir ivrindi çukuroba köyü (1)
balıkesir ivrindi değirmenbaşı k.. (1)
balıkesir ivrindi demirciler köyü (1)
balıkesir ivrindi döşeme köyü (1)
balıkesir ivrindi erdel köyü (1)
balıkesir ivrindi eriklikömürcü .. (1)
balıkesir ivrindi evciler köyü (1)
balıkesir ivrindi gebeçınar köyü (1)
balıkesir ivrindi geçmiş köyü (1)
balıkesir ivrindi gökçeler köyü (1)
balıkesir ivrindi gömeniç köyü (1)
balıkesir ivrindi gümeli köyü (1)
balıkesir ivrindi hacıahmetler k.. (1)

balıkesir ivrindi haydarköy köyü (1)
balıkesir ivrindi hüseyinbeyobas.. (1)
balıkesir ivrindi ılıcakpınar kö.. (1)
balıkesir ivrindi ikizce köyü (1)
balıkesir ivrindi kaleoba köyü (1)
balıkesir ivrindi karaçepiş köyü (1)
balıkesir ivrindi kaşağıl köyü (1)
balıkesir ivrindi kılcılar köyü (1)
balıkesir ivrindi kınaköy köyü (1)
balıkesir ivrindi kınık köyü (1)
balıkesir ivrindi kıpıklar köyü (1)
balıkesir ivrindi kışladere köyü (1)
balıkesir ivrindi kirazköy köyü (1)
balıkesir ivrindi kocaeli köyü (1)
balıkesir ivrindi kocaoba köyü (1)
balıkesir ivrindi kuşdere köyü (1)
balıkesir ivrindi küçükfındık kö.. (1)
balıkesir ivrindi küçükılıca köyü (1)
balıkesir ivrindi küçükyenice kö.. (1)
balıkesir ivrindi mallıca köyü (1)
balıkesir ivrindi okçular köyü (1)
balıkesir ivrindi osmanköy köyü (1)
balıkesir ivrindi osmanlar köyü (1)
balıkesir ivrindi pelitören köyü (1)
balıkesir ivrindi sarıca köyü (1)
balıkesir ivrindi sarıpınar köyü (1)
balıkesir ivrindi sofular köyü (1)
balıkesir ivrindi soğanbükü köyü (1)
balıkesir ivrindi susuzyayla köyü (1)
balıkesir ivrindi taşdibi köyü (1)
balıkesir ivrindi topuzlar köyü (1)
balıkesir ivrindi yağlılar köyü (1)
balıkesir ivrindi yaren köyü (1)
balıkesir ivrindi yeşilköy köyü (1)
balıkesir ivrindi yürekli köyü (1)
balıkesir kabakdere köyü (1)
balıkesir kabaklı köyü (1)
balıkesir kalaycılar köyü (1)
balıkesir kamçılı köyü (1)
balıkesir karabeyler köyü (1)
balıkesir karacaören köyü (1)
balıkesir karakavak köyü (1)
balıkesir karakaya köyü (1)
balıkesir karakolköy köyü (1)
balıkesir karaman köyü (1)
balıkesir karamanlar köyü (1)
balıkesir kavaklı köyü (1)
balıkesir kepsut ahmetölen köyü (1)
balıkesir kepsut akçakertil köyü (1)
balıkesir kepsut akçaköy köyü (1)
balıkesir kepsut alagüney köyü (1)
balıkesir kepsut armutlu köyü (1)
balıkesir kepsut bağtepe köyü (1)
balıkesir kepsut bektaşlar köyü (1)
balıkesir kepsut beyköy köyü (1)
balıkesir kepsut bükdere köyü (1)
balıkesir kepsut büyükkatrancı k.. (1)
balıkesir kepsut çalkandil köyü (1)
balıkesir kepsut dalköy köyü (1)
balıkesir kepsut danahisar köyü (1)
balıkesir kepsut darıçukuru köyü (1)
balıkesir kepsut dedekaşı köyü (1)
balıkesir kepsut dereli köyü (1)
balıkesir kepsut dombaydere köyü (1)
balıkesir kepsut durak köyü (1)
balıkesir kepsut eşeler köyü (1)
balıkesir kepsut eyüpbükü köyü (1)
balıkesir kepsut göbel köyü (1)
balıkesir kepsut gökköy köyü (1)
balıkesir kepsut hotaşlar köyü (1)
balıkesir kepsut ışıklar köyü (1)
balıkesir kepsut isaalan köyü (1)
balıkesir kepsut kalburcu köyü (1)
balıkesir kepsut karacaağaç köyü (1)
balıkesir kepsut karacaören köyü (1)
balıkesir kepsut karaçaltı köyü (1)
balıkesir kepsut karagöz köyü (1)
balıkesir kepsut karahaliller kö.. (1)
balıkesir kepsut kayacıklar köyü (1)
balıkesir kepsut kayaeli köyü (1)
balıkesir kepsut keçidere köyü (1)
balıkesir kepsut kepekler köyü (1)
balıkesir kepsut kızıloluk köyü (1)
balıkesir kepsut küçükkatrancı k.. (1)
balıkesir kepsut mahmudiye köyü (1)
balıkesir kepsut mehmetler köyü (1)
balıkesir kepsut mestanlar köyü (1)
balıkesir kepsut nusret köyü (1)
balıkesir kepsut osmaniye köyü (1)
balıkesir kepsut ovacık köyü (1)
balıkesir kepsut örencik köyü (1)
balıkesir kepsut örenharman köyü (1)
balıkesir kepsut örenli köyü (1)
balıkesir kepsut piyade köyü (1)
balıkesir kepsut recepköy köyü (1)
balıkesir kepsut saraçköy köyü (1)
balıkesir kepsut sarıçayır köyü (1)
balıkesir kepsut sarıfakılar köyü (1)
balıkesir kepsut sayacık köyü (1)
balıkesir kepsut seçdere köyü (1)

balıkesir kepsut serçeören köyü (1)
balıkesir kepsut servetköy köyü (1)
balıkesir kepsut şeremetler köyü (1)
balıkesir kepsut tekkeışıklar kö.. (1)
balıkesir kepsut tilkicik köyü (1)
balıkesir kepsut tuzak köyü (1)
balıkesir kepsut yaylabaşı köyü (1)
balıkesir kepsut yeşildağ(kansız.. (1)
balıkesir kepsut yoğunoluk köyü (1)
balıkesir kılcılar köyü (1)
balıkesir kırmızılar köyü (1)
balıkesir kirazköy köyü (1)
balıkesir kirazpınar köyü (1)
balıkesir konakpınar bucak köyü (1)
balıkesir kozderegüvem köyü (1)
balıkesir kozören köyü (1)
balıkesir köseler köyü (1)
balıkesir köteyli köyü (1)
balıkesir köylüköyü köyü (1)
balıkesir kurtdere köyü (1)
balıkesir kuşkaya köyü (1)
balıkesir kutludüğün köyü (1)
balıkesir kuyualan köyü (1)
balıkesir küçükbostancı köyü (1)
balıkesir küpeler bucak köyü (1)
balıkesir kürse köyü (1)
balıkesir macarlar köyü (1)
balıkesir manyas akçaova köyü (1)
balıkesir manyas boğazpınar köyü (1)
balıkesir manyas bölceağaç köyü (1)
balıkesir manyas cumhuriyet köyü (1)
balıkesir manyas çakırca köyü (1)
balıkesir manyas çal köyü (1)
balıkesir manyas çamlı köyü (1)
balıkesir manyas çataltepe köyü (1)
balıkesir manyas çavuşköy köyü (1)
balıkesir manyas darıca bucak kö.. (1)
balıkesir manyas değirmenboğazı .. (1)
balıkesir manyas dereköy köyü (1)
balıkesir manyas dura köyü (1)
balıkesir manyas erecek köyü (1)
balıkesir manyas eskiçatal köyü (1)
balıkesir manyas eşen köyü (1)
balıkesir manyas hacıibrahimpına.. (1)
balıkesir manyas hacıosman köyü (1)
balıkesir manyas hacıyakup köyü (1)
balıkesir manyas hamamlı köyü (1)
balıkesir manyas haydarköy köyü (1)
balıkesir manyas hekim köyü (1)
balıkesir manyas ışıklar köyü (1)
balıkesir manyas irşadiye köyü (1)
balıkesir manyas kalebayırı köyü (1)
balıkesir manyas kalfa köyü (1)
balıkesir manyas kapaklı köyü (1)
balıkesir manyas karakabaağaç kö.. (1)
balıkesir manyas kayaca köyü (1)
balıkesir manyas kızık köyü (1)
balıkesir manyas kocagöl köyü (1)
balıkesir manyas koçoğlu köyü (1)
balıkesir manyas kubaş köyü (1)
balıkesir manyas kulakköy köyü (1)
balıkesir manyas necipköy köyü (1)
balıkesir manyas örenköy köyü (1)
balıkesir manyas soğuksu köyü (1)
balıkesir manyas süleymanlı köyü (1)
balıkesir manyas şevketiye bucak.. (1)
balıkesir manyas tepecik köyü (1)
balıkesir manyas yaylaköy köyü (1)
balıkesir manyas yeniköy köyü (1)
balıkesir marmara asmalı köyü (1)
balıkesir marmara çınarlı köyü (1)
balıkesir marmara ekinlik köyü (1)
balıkesir marmara gündoğdu köyü (1)
balıkesir marmara topağaç köyü (1)
balıkesir marmara yiğitler köyü (1)
balıkesir meryemdere köyü (1)
balıkesir orhanlı köyü (1)
balıkesir ortaca köyü (1)
balıkesir ortamandıra köyü (1)
balıkesir ovabayındır köyü (1)
balıkesir ovacık köyü (1)
balıkesir ovaköy köyü (1)
balıkesir paşaköy köyü (1)
balıkesir sarıalan köyü (1)
balıkesir savaştepe akpınar köyü (1)
balıkesir savaştepe ardıçlı köyü (1)
balıkesir savaştepe aşağıdanişme.. (1)
balıkesir savaştepe beyköy köyü (1)
balıkesir savaştepe bozalan köyü (1)
balıkesir savaştepe çaltılı köyü (1)
balıkesir savaştepe çamurlu köyü (1)
balıkesir savaştepe çavlı köyü (1)
balıkesir savaştepe çiftlikdere .. (1)
balıkesir savaştepe çukurçayır k.. (1)
balıkesir savaştepe deveören köyü (1)
balıkesir savaştepe dikmeler köyü (1)
balıkesir savaştepe eyerci köyü (1)
balıkesir savaştepe güvem köyü (1)
balıkesir savaştepe güvemküçükta.. (1)
balıkesir savaştepe hıdırbalı kö.. (1)
balıkesir savaştepe isadere köyü (1)
balıkesir savaştepe kalemköy köyü (1)
balıkesir savaştepe karacalar kö.. (1)
balıkesir savaştepe karaçam köyü (1)
balıkesir savaştepe karapınar kö.. (1)
balıkesir savaştepe kocabıyıklar.. (1)
balıkesir savaştepe kongurca köyü (1)
balıkesir savaştepe kovukyurt kö.. (1)
balıkesir savaştepe kurudere köyü (1)
balıkesir savaştepe madenmezarı .. (1)
balıkesir savaştepe mecidiye köyü (1)
balıkesir savaştepe minnetler kö.. (1)
balıkesir savaştepe pelitcik köyü (1)
balıkesir savaştepe sarısüleyman.. (1)
balıkesir savaştepe sıtmapınar k.. (1)
balıkesir savaştepe söğütcük köyü (1)
balıkesir savaştepe söğütlügözle.. (1)
balıkesir savaştepe tavşancık kö.. (1)
balıkesir savaştepe türediler kö.. (1)
balıkesir savaştepe yazören köyü (1)
balıkesir savaştepe yeşilhisar k.. (1)
balıkesir savaştepe yolcupınarı .. (1)
balıkesir savaştepe yukarıdanişm.. (1)
balıkesir savaştepe yukarıkaraça.. (1)
balıkesir savaştepe yunakdere kö.. (1)
balıkesir selimiye köyü (1)
balıkesir sındırgı akçakısrak kö.. (1)
balıkesir sındırgı aktaş köyü (1)
balıkesir sındırgı alacaatlı köyü (1)
balıkesir sındırgı alakır köyü (1)
balıkesir sındırgı alayaka köyü (1)
balıkesir sındırgı armutlu köyü (1)
balıkesir sındırgı aslandede köyü (1)
balıkesir sındırgı bayırlı köyü (1)
balıkesir sındırgı bayraklı köyü (1)
balıkesir sındırgı bulak köyü (1)
balıkesir sındırgı bükrecik köyü (1)
balıkesir sındırgı büyükdağdere .. (1)
balıkesir sındırgı çakıllı köyü (1)
balıkesir sındırgı çaltılı köyü (1)
balıkesir sındırgı çamalanı köyü (1)
balıkesir sındırgı çaygören köyü (1)
balıkesir sındırgı çayırköy köyü (1)
balıkesir sındırgı çelebiler köyü (1)
balıkesir sındırgı çıkrıkçı köyü (1)
balıkesir sındırgı çılbırcı köyü (1)
balıkesir sındırgı çoturtepe köyü (1)
balıkesir sındırgı danaçayır köyü (1)
balıkesir sındırgı dedeler köyü (1)
balıkesir sındırgı derecikören k.. (1)
balıkesir sındırgı devletlibaba .. (1)
balıkesir sındırgı düğüncüler kö.. (1)
balıkesir sındırgı düvertepe buc.. (1)
balıkesir sındırgı eğridere köyü (1)
balıkesir sındırgı eşmedere köyü (1)
balıkesir sındırgı gözören köyü (1)
balıkesir sındırgı hisaralan köyü (1)
balıkesir sındırgı ılıcalı köyü (1)
balıkesir sındırgı ışıklar köyü (1)
balıkesir sındırgı ibiller köyü (1)
balıkesir sındırgı izzettin köyü (1)
balıkesir sındırgı karaağaç köyü (1)
balıkesir sındırgı karacalar köyü (1)
balıkesir sındırgı karagür köyü (1)
balıkesir sındırgı karakaya köyü (1)
balıkesir sındırgı kepez köyü (1)
balıkesir sındırgı kertil köyü (1)
balıkesir sındırgı kınık köyü (1)
balıkesir sındırgı kıranköy köyü (1)
balıkesir sındırgı kızılgür köyü (1)
balıkesir sındırgı kocabey köyü (1)
balıkesir sındırgı kocasinan köyü (1)
balıkesir sındırgı kozlu köyü (1)
balıkesir sındırgı küçükbükü köyü (1)
balıkesir sındırgı küçükdağdere .. (1)
balıkesir sındırgı kürendere köyü (1)
balıkesir sındırgı mandıra köyü (1)
balıkesir sındırgı mumcuköy köyü (1)
balıkesir sındırgı ormaniçi köyü (1)
balıkesir sındırgı osmanlar köyü (1)
balıkesir sındırgı pelitören köyü (1)
balıkesir sındırgı pürsünler köyü (1)
balıkesir sındırgı sinandede köyü (1)
balıkesir sındırgı süller köyü (1)
balıkesir sındırgı şahinkaya köyü (1)
balıkesir sındırgı şapçı köyü (1)
balıkesir sındırgı taşköy köyü (1)
balıkesir sındırgı umurlar köyü (1)
balıkesir sındırgı yaylacık köyü (1)
balıkesir sındırgı yolcupunar kö.. (1)
balıkesir sındırgı yusufçamı köyü (1)
balıkesir sıvatpınar köyü (1)
balıkesir susurluk alibey köyü (1)
balıkesir susurluk asmalıdere kö.. (1)
balıkesir susurluk aziziye köyü (1)
balıkesir susurluk babaköy köyü (1)
balıkesir susurluk balıklıdere k.. (1)
balıkesir susurluk beyköy köyü (1)
balıkesir susurluk bozen köyü (1)
balıkesir susurluk buzağlık köyü (1)
balıkesir susurluk danaveli köyü (1)
balıkesir susurluk demirkapı köyü (1)
balıkesir susurluk dereköy köyü (1)
balıkesir susurluk duman köyü (1)
balıkesir susurluk ekinlik köyü (1)
balıkesir susurluk eminpınar köyü (1)
balıkesir susurluk gökçeağaç köyü (1)
balıkesir susurluk gökçedere köyü (1)
balıkesir susurluk günaydın köyü (1)
balıkesir susurluk gürece köyü (1)
balıkesir susurluk ılıcaboğazı k.. (1)
balıkesir susurluk iclaliye köyü (1)
balıkesir susurluk kalfaköy köyü (1)
balıkesir susurluk karaköy köyü (1)
balıkesir susurluk kayalıdere kö.. (1)
balıkesir susurluk kayıkçı köyü (1)
balıkesir susurluk kepekler köyü (1)
balıkesir susurluk kiraz köyü (1)
balıkesir susurluk kocapınar köyü (1)
balıkesir susurluk kulat köyü (1)
balıkesir susurluk kurucaoluk kö.. (1)
balıkesir susurluk muradiye köyü (1)
balıkesir susurluk odalıdam köyü (1)
balıkesir susurluk okçugöl köyü (1)
balıkesir susurluk ömerköy köyü (1)
balıkesir susurluk paşaköy köyü (1)
balıkesir susurluk reşadiye köyü (1)
balıkesir susurluk söğütçayır kö.. (1)
balıkesir susurluk söve köyü (1)
balıkesir susurluk sultançayır k.. (1)
balıkesir susurluk sülücek köyü (1)
balıkesir susurluk ümiteli köyü (1)
balıkesir susurluk yağcıköy köyü (1)
balıkesir susurluk yahyaköy köyü (1)
balıkesir susurluk yaylaçayır kö.. (1)
balıkesir susurluk yıldız köyü (1)
balıkesir taşkesiği köyü (1)
balıkesir taşköy köyü (1)
balıkesir taşpınar köyü (1)
balıkesir tatlıpınar köyü (1)
balıkesir tayyipler köyü (1)
balıkesir toybelen köyü (1)
balıkesir turnalar köyü (1)
balıkesir turplu köyü (1)
balıkesir türkali köyü (1)
balıkesir üçpınar köyü (2)
balıkesir yağcılar köyü (1)
balıkesir yakupköy köyü (1)
balıkesir yaylabayır köyü (1)
balıkesir yaylacık köyü (1)
balıkesir yenice köyü (1)
balıkesir yeniiskender köyü (1)
balıkesir yeniköy bucak köyü (1)
balıkesir yeroluk köyü (1)
balıkesir yeşiller köyü (1)
balıkesir yeşilova köyü (1)
balıkesir yeşilyurt köyü (1)

DAYI
01-24-2010, 07:26 PM
SELAMÜNALEYKÜM ASLAN 6641 ELİNE SAĞLIK VERDİĞİN BİLGİLER İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ALLAH RAZI OLSUN dayı

aslan6641
01-24-2010, 08:27 PM
ben tşk ederim dayı ustam
81 ilin köyleri var zamanla hepsini yükleyeceğim
ustalarım

aslan6641
01-25-2010, 09:24 PM
adana aladağ boztahta köyü (1)
adana aladağ büyüksofulu köyü (1)
adana aladağ ceritler köyü (1)
adana aladağ darılık köyü (1)
adana aladağ dayılar köyü (1)
adana aladağ dölekli köyü (1)
adana aladağ eğner köyü (1)
adana aladağ gerdibi köyü (1)
adana aladağ gökçe köyü (1)
adana aladağ ibrişim köyü (1)
adana aladağ kabasakal köyü (1)
adana aladağ karahan köyü (1)
adana aladağ kıcak köyü (1)
adana aladağ kışlak köyü (1)
adana aladağ kızıldam köyü (1)
adana aladağ kökez köyü (1)
adana aladağ köprücük köyü (1)
adana aladağ küp köyü (1)
adana aladağ madenli köyü (1)
adana aladağ mazılık köyü (1)
adana aladağ posyağbasan köyü (1)
adana aladağ topallı köyü (1)
adana aladağ uzunkuyu köyü (1)
adana aladağ yeniköy köyü (1)
adana aladağ yetimli köyü (1)
adana aladağ yüksekören köyü (1)
adana ceyhan adapınar köyü (1)
adana ceyhan ağaçlı köyü (1)
adana ceyhan ağaçpınar köyü (1)
adana ceyhan akdam köyü (1)
adana ceyhan altıgöz köyü (1)
adana ceyhan altıkara köyü (1)
adana ceyhan azizli köyü (1)
adana ceyhan başören köyü (1)
adana ceyhan burhanlı köyü (1)
adana ceyhan büyükburhaniye köyü (1)
adana ceyhan camızağılı köyü (1)
adana ceyhan celiluşağı köyü (1)
adana ceyhan ceyhanbekirli köyü (3)
adana ceyhan çakaldere köyü (1)
adana ceyhan çataklı köyü (1)
adana ceyhan çatalhüyük köyü (1)
adana ceyhan çevretepe köyü (1)
adana ceyhan çiçekli köyü (1)
adana ceyhan çiftlikler köyü (1)
adana ceyhan çokçapınar köyü (1)
adana ceyhan dağıstan köyü (1)
adana ceyhan degirmenli köyü (1)
adana ceyhan değirmendere köyü (1)
adana ceyhan dikilitaş köyü (1)

adana ceyhan dokuztekne köyü (1)
adana ceyhan durhasandede köyü (1)
adana ceyhan dutlupınar köyü (1)
adana ceyhan ekinyazı köyü (1)
adana ceyhan elmagölü köyü (1)
adana ceyhan erenler köyü (1)
adana ceyhan gündoğan köyü (1)
adana ceyhan günlüce köyü (1)
adana ceyhan günyazı köyü (1)
adana ceyhan hamidiye köyü (1)
adana ceyhan hamitbey köyü (1)
adana ceyhan hamitbeybucağı köyü (1)
adana ceyhan ırmaklı köyü (1)
adana ceyhan ısırganlı köyü (1)
adana ceyhan imran köyü (1)
adana ceyhan incetarla köyü (1)
adana ceyhan inceyer köyü (1)
adana ceyhan isalı köyü (1)
adana ceyhan karakayalı köyü (1)
adana ceyhan kılıçkaya köyü (1)
adana ceyhan kıvrıklı köyü (1)
adana ceyhan kızıldere köyü (1)
adana ceyhan köprülü köyü (1)
adana ceyhan körkuyu köyü (1)
adana ceyhan kuzucak köyü (1)
adana ceyhan küçükburhaniye köyü (1)
adana ceyhan küçükmangıt köyü (1)
adana ceyhan narlık köyü (1)
adana ceyhan sağırlar köyü (1)
adana ceyhan sarıbahçe köyü (1)
adana ceyhan sarıkeçili köyü (1)
adana ceyhan selimiye köyü (1)
adana ceyhan soğukpınar köyü (1)
adana ceyhan soysalı köyü (2)
adana ceyhan tatarlı köyü (1)
adana ceyhan tatlıkuyu köyü (1)
adana ceyhan toktamış köyü (1)
adana ceyhan tumlu köyü (1)
adana ceyhan üçdutyeşilova köyü (1)
adana ceyhan yalak köyü (1)
adana ceyhan yellibel köyü (1)
adana ceyhan yeniköynazımbey köyü (1)
adana ceyhan yeşilbahçe köyü (2)
adana ceyhan yeşildam köyü (1)
adana ceyhan yılankale köyü (1)
adana feke akkaya köyü (1)
adana feke akoluk köyü (1)
adana feke bağdatlı köyü (1)
adana feke bahçecik köyü (1)
adana feke çandırlar köyü (1)
adana feke çondu köyü (1)
adana feke çürükler köyü (1)
adana feke değirmenciuşağı köyü (1)
adana feke gaffaruşağı köyü (1)
adana feke gedikli köyü (1)
adana feke göbelli köyü (1)
adana feke görbeyaz köyü (1)
adana feke gürümze köyü (1)
adana feke güzpınarı köyü (1)
adana feke hıdıruşağı köyü (1)
adana feke kaleyüzü köyü (1)
adana feke kaşaltı köyü (1)
adana feke kayadibi köyü (1)
adana feke kırıkuşağı köyü (1)
adana feke kısacıklı köyü (1)
adana feke kızılyer köyü (1)
adana feke koçyazı köyü (1)
adana feke konakkuran köyü (1)
adana feke kovukçınar köyü (1)
adana feke mansurlu bucak köyü (1)
adana feke musalar köyü (1)
adana feke olucak köyü (1)
adana feke ormancık köyü (1)
adana feke ortaköy köyü (1)
adana feke oruçlu köyü (1)
adana feke paşalı köyü (1)
adana feke süphandere köyü (1)
adana feke şahmuratlı köyü (1)
adana feke tenkerli köyü (1)
adana feke tokmanaklı köyü (1)
adana feke tortulu köyü (1)
adana feke uğurlubağ köyü (1)
adana feke yaylapınar köyü (1)
adana feke yerebakan köyü (1)
adana imamoğlu ağzıkaraca köyü (1)
adana imamoğlu alaybeyi köyü (1)
adana imamoğlu ayvalı köyü (1)
adana imamoğlu camili köyü (1)
adana imamoğlu çörten köyü (1)
adana imamoğlu danacılı köyü (1)
adana imamoğlu faydalı köyü (1)
adana imamoğlu hacıhasanlı köyü (1)
adana imamoğlu koyunevi köyü (1)
adana imamoğlu malıhıdırlı köyü (1)
adana imamoğlu otluk köyü (1)
adana imamoğlu sayca köyü (1)
adana imamoğlu saygeçit köyü (1)
adana imamoğlu sevinçli köyü (1)
adana imamoğlu sokutaş köyü (1)
adana imamoğlu ufacıkören köyü (1)
adana imamoğlu üçtepe köyü (1)
adana imamoğlu yazıtepe köyü (1)
adana karaisalı akçalı köyü (1)
adana karaisalı altınova köyü (1)
adana karaisalı aşağıbelemedik k.. (1)
adana karaisalı aşağıyirikler kö.. (1)
adana karaisalı ayakkıf köyü (1)
adana karaisalı barakdağı köyü (1)
adana karaisalı bekirli köyü (1)
adana karaisalı beydemir köyü (1)
adana karaisalı bolacalı köyü (1)
adana karaisalı bozcalar köyü (1)
adana karaisalı boztahta köyü (1)
adana karaisalı bucak köyü (1)
adana karaisalı çakallı köyü (1)
adana karaisalı çevlik köyü (1)
adana karaisalı çorlu köyü (1)
adana karaisalı çukur köyü (1)
adana karaisalı demirçit köyü (1)
adana karaisalı dörtler köyü (1)
adana karaisalı döşekevi köyü (1)
adana karaisalı durak köyü (1)
adana karaisalı eğlence köyü (1)
adana karaisalı emelcik köyü (1)
adana karaisalı etekli köyü (1)
adana karaisalı fadıl köyü (1)
adana karaisalı gildirli köyü (1)
adana karaisalı gökhasanlı köyü (1)
adana karaisalı gökkuyu köyü (1)
adana karaisalı gülüşlü köyü (1)
adana karaisalı hacılı köyü (1)
adana karaisalı hacımusalı köyü (1)
adana karaisalı kaledağı köyü (1)
adana karaisalı karahasanlı köyü (1)
adana karaisalı karakılıç köyü (1)
adana karaisalı karakuyu köyü (1)
adana karaisalı karayusuflu köyü (1)
adana karaisalı kaşoba köyü (1)
adana karaisalı kıralan köyü (1)
adana karaisalı kırıklı köyü (1)
adana karaisalı körüklü köyü (1)
adana karaisalı kösefakılı köyü (1)
adana karaisalı kuşcusofulu köyü (1)
adana karaisalı kuyucu köyü (1)
adana karaisalı kuzgun köyü (1)
adana karaisalı küçükçınar köyü (1)
adana karaisalı maraşlı köyü (1)
adana karaisalı memişli köyü (1)
adana karaisalı murtçukuru köyü (1)
adana karaisalı nergizlik köyü (1)
adana karaisalı nuhlu köyü (1)
adana karaisalı ömerli köyü (1)
adana karaisalı örcün köyü (1)
adana karaisalı pirili köyü (1)
adana karaisalı sadıkali köyü (1)
adana karaisalı sarıkonak köyü (1)
adana karaisalı söğütlü köyü (1)
adana karaisalı tatık köyü (2)
adana karaisalı topaktaş köyü (1)
adana karaisalı topkaralı köyü (1)
adana karaisalı tümenli köyü (1)
adana karaisalı yazıbaşı köyü (1)
adana karataş adalı köyü (1)
adana karataş ataköy köyü (1)
adana karataş bebeli köyü (1)
adana karataş beyköyü köyü (1)
adana karataş cırık köyü (1)
adana karataş çakırören köyü (1)
adana karataş çakşırlı köyü (1)
adana karataş çavuşlu köyü (1)
adana karataş çimeliyeni köyü (1)
adana karataş çukurkamış köyü (1)
adana karataş damlapınar köyü (1)
adana karataş develiören köyü (1)
adana karataş dolaplı köyü (1)
adana karataş eğriağaç köyü (1)
adana karataş gökçeli köyü (1)
adana karataş gölkaya köyü (1)
adana karataş gümüşyazı köyü (1)
adana karataş hacıhasan köyü (1)
adana karataş hasırağacı köyü (1)
adana karataş helvacı köyü (1)
adana karataş innaplıhüyüğü köyü (1)
adana karataş isahacılı köyü (1)
adana karataş kamışlı köyü (1)
adana karataş kapı köyü (1)
adana karataş karagöçer köyü (1)
adana karataş karataş köyü (1)
adana karataş kesik köyü (1)
adana karataş kırhasan köyü (1)
adana karataş kızıltahta köyü (1)
adana karataş kiremitli köyü (1)
adana karataş köprücek köyü (1)
adana karataş meletmez köyü (1)
adana karataş oymaklı köyü (1)
adana karataş sarımsaklı köyü (1)
adana karataş sirkenli köyü (1)
adana karataş tabaklar köyü (1)
adana karataş tabur köyü (1)
adana karataş terliksiz köyü (1)
adana karataş topraklı köyü (1)
adana karataş tuzkuyusu köyü (1)
adana karataş yanlızca köyü (1)
adana karataş yassıören köyü (1)
adana karataş yemişli köyü (1)
adana karataş yenice köyü (1)
adana karataş yenimurat köyü (1)
adana karataş yüzbaşı köyü (1)
adana kozan acarmantaş köyü (1)
adana kozan akarca köyü (1)
adana kozan akçalıuşağı köyü (1)
adana kozan akdam köyü (1)
adana kozan akkaya köyü (1)
adana kozan alapınar köyü (1)
adana kozan andıl köyü (1)
adana kozan arslanlı köyü (1)
adana kozan aydın köyü (1)
adana kozan ayşehoca köyü (1)
adana kozan bağözü köyü (1)
adana kozan bağtepe köyü (1)
adana kozan boztahta köyü (1)
adana kozan bucakköy köyü (1)
adana kozan bulduklu köyü (1)
adana kozan çamdere köyü (1)
adana kozan çamlarca köyü (1)
adana kozan çandık köyü (1)
adana kozan çelenuşağı köyü (1)
adana kozan çobanpınarı köyü (1)
adana kozan çokak köyü (1)
adana kozan çukurören köyü (1)
adana kozan çulluuşağı köyü (1)
adana kozan çürüklü köyü (1)
adana kozan dağlıca köyü (1)
adana kozan damyeri köyü (1)
adana kozan dikilitaş köyü (1)
adana kozan dilekkaya köyü (1)
adana kozan doğanalanı köyü (1)
adana kozan duraluşağı köyü (1)
adana kozan durmuşlu köyü (1)
adana kozan düzağaç köyü (1)
adana kozan ergenuşağı köyü (1)
adana kozan eskikabasakal köyü (1)
adana kozan eskimantaş köyü (1)
adana kozan faydalı köyü (1)
adana kozan ferhatlı köyü (1)
adana kozan gedikli köyü (1)
adana kozan gökçeyol köyü (1)
adana kozan gökgöz köyü (1)
adana kozan güneri köyü (1)
adana kozan hacımirzalı köyü (1)

adana kozan hamamköy köyü (1)
adana kozan henüzçakırı köyü (1)
adana kozan ılıcaköy köyü (1)
adana kozan ışıkkaya köyü (1)
adana kozan ışıklı köyü (1)
adana kozan idemköy köyü (1)
adana kozan kabaktepe köyü (1)
adana kozan kalkumaç köyü (1)
adana kozan kapıkaya köyü (1)
adana kozan karabucak köyü (1)
adana kozan karacaören köyü (1)
adana kozan karahamzalı köyü (1)
adana kozan karanebili köyü (1)
adana kozan kemer köyü (1)
adana kozan kıbrıslar köyü (1)
adana kozan kızıllar köyü (1)
adana kozan kızlarsekisi köyü (1)
adana kozan köseli köyü (1)
adana kozan kuytucak köyü (1)
adana kozan kuyubeli köyü (1)
adana kozan kuyuluk köyü (1)
adana kozan mahyalar köyü (1)
adana kozan marankeçili köyü (1)
adana kozan minnetli köyü (1)
adana kozan oruçlu köyü (1)
adana kozan örendere köyü (1)
adana kozan özbaşı köyü (1)
adana kozan pekmezci köyü (1)
adana kozan postkabasakal köyü (1)
adana kozan salmanlı köyü (1)
adana kozan şerifli köyü (1)
adana kozan tepecikören bucak kö.. (1)
adana kozan tufanlı köyü (1)
adana kozan turgutlu köyü (1)
adana kozan turunçlu köyü (1)
adana kozan velicanlı köyü (1)
adana kozan yanalerik köyü (1)
adana kozan yassıçalı köyü (1)
adana kozan yeniköy köyü (1)
adana kozan yukarıkeçili köyü (1)
adana kozan yüksekören köyü (1)
adana kozan zerdali köyü (1)
adana pozantı alpu köyü (1)
adana pozantı aşçıbekirli köyü (1)
adana pozantı belemedik köyü (1)
adana pozantı çamlıbel köyü (1)
adana pozantı dağdibi köyü (1)
adana pozantı eskikonacık köyü (1)
adana pozantı fındıklı köyü (1)
adana pozantı gökbez köyü (1)
adana pozantı hamidiye köyü (1)
adana pozantı kamışlı bucak köyü (1)
adana pozantı karakışlakçı köyü (1)
adana pozantı ömerli köyü (1)
adana pozantı yağlıtaş köyü (1)
adana pozantı yazıcık köyü (1)
adana pozantı yenikonacık köyü (1)
adana pozantı yukarıbelemedik kö.. (1)
adana saimbeyli aksaağaç köyü (1)
adana saimbeyli avcıpınarı köyü (1)
adana saimbeyli ayvacık köyü (1)
adana saimbeyli beypınarı köyü (1)
adana saimbeyli cıvıklı köyü (1)
adana saimbeyli cumhurlu köyü (1)
adana saimbeyli çatak köyü (1)
adana saimbeyli çeralan köyü (1)
adana saimbeyli çorak köyü (1)
adana saimbeyli değirmenciuşağı .. (1)
adana saimbeyli eyüplü köyü (1)
adana saimbeyli gökmenler köyü (1)
adana saimbeyli gürleşen köyü (1)
adana saimbeyli halilbeyli köyü (1)
adana saimbeyli himmetli köyü (1)
adana saimbeyli kandilli köyü (1)
adana saimbeyli kapaklıkuyu köyü (1)
adana saimbeyli karakuyu köyü (1)
adana saimbeyli kızılağaç köyü (1)
adana saimbeyli mahmutlu köyü (1)
adana saimbeyli naltaş köyü (1)
adana saimbeyli payamburnu köyü (1)
adana saimbeyli tülü köyü (1)
adana saimbeyli yardibi köyü (1)
adana saimbeyli yeniköy köyü (1)
adana seyhan büyükçıldırım köyü (1)
adana seyhan büyükdikili köyü (1)
adana seyhan camuzcu köyü (1)
adana seyhan çakalkuyusu köyü (1)
adana seyhan çaputçu köyü (1)
adana seyhan dervişler köyü (1)
adana seyhan dörtağaç köyü (1)
adana seyhan gökçeler köyü (1)
adana seyhan gölbaşı köyü (1)
adana seyhan kabasakal köyü (1)
adana seyhan karahan köyü (1)
adana seyhan karakuyu köyü (1)
adana seyhan karslı köyü (1)
adana seyhan kayışlı köyü (1)
adana seyhan kireçocağı köyü (1)
adana seyhan koyuncu köyü (1)
adana seyhan köylüoğlu köyü (1)

adana seyhan kurttepe köyü (1)
adana seyhan kuyumcular köyü (1)
adana seyhan küçükçıldırım köyü (1)
adana seyhan mürseloğlu köyü (1)
adana seyhan salmanbeyli köyü (1)
adana seyhan sarıhamzalı köyü (1)
adana seyhan sarıhuğlar köyü (1)
adana seyhan şambayadı köyü (1)
adana seyhan yalmanlı köyü (1)
adana seyhan yenidam köyü (1)
adana seyhan yolgeçen köyü (1)
adana seyhan zeytinli köyü (1)
adana tufanbeyli akçal köyü (1)
adana tufanbeyli akpınar köyü (1)
adana tufanbeyli ayvat köyü (1)
adana tufanbeyli çakırlar köyü (1)
adana tufanbeyli çatalçam köyü (1)
adana tufanbeyli çukurkışla köyü (1)
adana tufanbeyli damlalı köyü (1)
adana tufanbeyli demiroluk köyü (1)
adana tufanbeyli doğanbeyli köyü (1)
adana tufanbeyli evci köyü (1)
adana tufanbeyli fatmakuyu köyü (1)
adana tufanbeyli güzelim köyü (1)
adana tufanbeyli iğdebel köyü (1)
adana tufanbeyli karsavuran köyü (1)
adana tufanbeyli kayapınar köyü (1)
adana tufanbeyli kayarcık köyü (1)
adana tufanbeyli kirazlıyurt köyü (1)
adana tufanbeyli koçcağız köyü (1)
adana tufanbeyli ortaköy köyü (1)
adana tufanbeyli pekmezli köyü (1)
adana tufanbeyli pınarlar köyü (1)
adana tufanbeyli polatpınarı köyü (1)
adana tufanbeyli taşpınar köyü (1)
adana tufanbeyli tozlu köyü (1)
adana tufanbeyli yamanlı köyü (1)
adana tufanbeyli yeşilova köyü (1)
adana yumurtalık ayvalık köyü (1)
adana yumurtalık demirtaş köyü (1)
adana yumurtalık deveciuşağı köyü (1)
adana yumurtalık gölovası köyü (1)
adana yumurtalık hamzalı köyü (1)
adana yumurtalık haylazlı köyü (1)
adana yumurtalık kalemli köyü (1)
adana yumurtalık kesmeburun köyü (1)
adana yumurtalık kırmızıdam köyü (1)
adana yumurtalık kuzupınarı köyü (1)
adana yumurtalık narlıören köyü (1)
adana yumurtalık sugözü köyü (1)
adana yumurtalık yahşiler köyü (1)
adana yumurtalık yeniköy köyü (1)
adana yumurtalık yumurtalık köyü (1)
adana yüreğir akpınar köyü (1)
adana yüreğir belören köyü (1)
adana yüreğir çatalpınar köyü (1)
adana yüreğir güveloğlu köyü (1)
adana yüreğir kaşlıca köyü (1)
adana yüreğir vayvaylı köyü (1)

slm arkadaşlar ve ustalarım bu akşam adana bölgesini yükledim

aslan6641
01-25-2010, 09:26 PM
Dölekli, Aladağ

Dölekli, Adana ilinin Aladağ ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adı köy rislerinin çok çocuk yapmasından dolayı verilmiştir. --212.175.112.169 22:09, 5 Eylül 200806/09/2008

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 112 km, Aladağ ilçesine 12 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Kişları fazla olmamakla birlikte kar yağmaktadır. Son baharda başlayan yağmurlar kış sonlarına kadar devem etmektedir. İlk bahar ve yazları fazla yağış olmamaktadır. Yazlar çok sıcak geçmesine rağmen nem oranı düşük olduğu için fazla hissedilmemektedir. Ama kişları çok soğuk geçmektedir.

Nüfus

Sürekli dış göç vernektdedir.Nüfus son yıllarda sürekli azalmaktadır.

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. bununla beraber ormancılıkta yapılmaktadır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -Kasım Yerli
> 1999 -Kasım Yerli
> 1994 -İsmet Kozan
> 1989 -Ahmet Dede
> 1984 -Ahmet Dede

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır okulda 11 öğretmen 1 müdür 1 müdür yrd.cısı vardır . Köyün içme suyu şebekesi vardır ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefonvardır.

köyde genelikle gençler okumakla birlikta ilçe dışına çalışmaya gidiyor.

dölekli aladağin köyleri içerisinde eğitim ve kültür seviyesi yüksek bir köydür cahil insan yoktur gençler büyük şehirlerde yönetim sahibidir.

aslan6641
01-25-2010, 09:28 PM
Eğner, Aladağ

Eğner, Adana ilinin Aladağ ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak köyün muhtelif yerlerinden çıkan büyük ve küçük çaplı kaynak sularının bulunması ve bu kaynaklar üzerinde yapılma zamanı belli olmayan eski dönemden kalma su değirmenlerinin yaklaşık olarak 10-15 yıl öncesine kadar aktif alarak çalışmasından dolayı bölgedeki kasaba ve çevre köylerinin halkının hizmetinde idi. Köyün tamamı ormanlık alanla kaplı olup çevre köyler arasıda en yeşil doğal alana sahip ve sulak bir yerdir.Seyhan nehri üzerinde bulunan bölge halkı tarafından bilinen Boztahta köyü sınırlarındaki köprünün yapımından önce Aladağ bölgesi halkının Adana ve civar köylerle ulaşımının sağlanmasında nehir üzerinde karşıdan karşıya gidip gelen gemi tabir edilen su aracının kullnıldığı büyüklerimiz tarafından anlatılmaktadır. Burasının geçit noktası olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu sebeble köy eglenilen yer, durak merkezi ve mola yeri olarak geçmişten bu güne kadar hala kullanılmaktadır.Bundan dolayı köyün bu adı aldığı kanaatindeyim.Geçmiş tarihi kesin olarak bilinmemektedir.Köydeki su değirmenleri ve tarihi kalıntılar köyün çok eski dönemlerden buyana yaşam merkezi olarak kullanıdığını göstermektedir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 70 km, Aladağ ilçesine 30 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.ayrıca selahattin şimşek' in köye muhtar olması ile köy turistik açıdan gelişme göstermiş olup; köyde alabalık lokantaları açılmış ve köy ekonomisine katkıda bulunulmuştur

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - Halil Ünal
> 2004 - Selahattin Şimşek
> 1999 - Halil Turpçu
> 1994 - Selahattin Şimşek
> 1989 - Ahmet Turpçu
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 09:29 PM
Gerdibi, Aladağ

Gerdibi, Adana ilinin Aladağ ilçesine bağlı bir köydür. Orta torosların eteğinde bir orman köyüdür. Köy Ger dağının yamacında bulunmaktadır. Muhtemelen bu yüzden adı Gerdibi olmuştur. Rakımı 900m civarındadır.

Tarihi

Köyün tam tarihi hakkında detaylı bilgi mevcut değildir. Fakat yaşayan büyüklerden edinilen bilgilere göre köye ilk yerleşim muhtemelen bundan 200 sene kadar önce başlamıştır. Köyün ilk sakinlerinin çoğu Adana'nın yakın köylerinden yaylaya çıkan insanlardır. Daha sonraları kışı da orada geçirmeye başladıkları sanılmaktadır.

Kültür

Genel olarak klasik anadolu kültürü hakimdir. Yörede muhafazakar yapısıyla bilinir. Köy, Adana yöresinde bulunan tüm yemek çeşitlerini içerir.

Coğrafya

Adana iline 140 km, Aladağ ilçesine 40 km uzaklıktadır. Kış aylarında genellikle kar yağışı olur. Yaz aylarında Adana'ya göre daha serin bir hava vardır. Adana'da yaşayan bazı eski köy sakinleri yazın yayla yapmak için köye gelmektedirler. Adana-Karaisalı-Etekli-Büyüksofulu yoluyla 120 km dir. Köy Aladağ ile Pozantı arasında bulunur.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz ikliminden karasal iklime geçiş bölgesidir güneydeki toroslar akdeniz ikliminin etkisini azaltmaktadır. Kışlar soğuk olmakla birlikte yazlar serindir.Kış aylarında kar yağışları görülür . torolarda orman üst sınırında bulunur.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Ormancılık ve madencilik de geçim kaynakları arasında önemli bir yer tutar. Nakliyat sektörü şehirler arası ve madenciliğe bağlı olarak gelişmiştir. Köyde üç adet maden konsantre fabrikası bulunmaktadır. Gençler büyük oranda okumakta ve köye dönmemektedir. Okuma oranı yüksektir.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - Mehmet Yapıcı
> 2004 - Mehmet Yapıcı
> 1999 - Mehmet Yapıcı
> 1994 - Behiç Duman
> 1989 - Bilal Ünal
> 1984 - Halil Mehlifakıoğlu

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol toprak olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 09:30 PM
İbrişim, Aladağ

İbrişim, Adana ilinin Aladağ ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

köyün adının nereden geldiği bilinmemekle birlikte 7 defa dolup boşaldığı söylenmektedir.Köyün heryerinde tarihi yapılara rastlamak mümkündür.Köy nufusunun büyük bölümü kışın adanada yaşamakta olup yaz mevsimi yayla olduğu için köyde yaşamaktadır. köyün diğer adı halk arasında aladağ tekir yaylası olarak bilinmektedir.Köy iki mah. oluşmaktadır.Mahallenin diğeri çukurmeşedir.Köyün hertarafı ormanla kaplıdır.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 114 km, Aladağ ilçesine 14 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım, hayvancılık ve orman işçiliğine dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - ZEKİ ÖZKAN
> 1999 - ZEKİ ÖZKAN
> 1994 - ZEKİ ÖZKAN
> 1989 - ZEKİ ÖZKAN
> 1984 -ZEKİ ÖZKAN

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır.KÖYÜN içmesuyu vardır. kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol STABZE olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 09:31 PM
Kıcak, Aladağ

Kıcak, Adana ilinin Aladağ ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köy tarihi çok eskidir. İç Anadolu ile bağlantısı oldugu için eski çağlarda geçiş yeri olarak kullanılmıştır. Köyde bir salgın hastalık başlamış ve çevre köylüler tarafından bu köydekiler GIRILACAK denmiştir. Daha sonra GIRCAK, GICAK ve en son KICAK ismini almıştır. Diğer bir riyayate göre ise köyün bugünkü adıyla köreslik denilen bölgesinde KIPICAK isminde bir yerleşim yeri bulunmaktaymış. bu isim daha sonra Kıcak şeklini almıştır.Bu yerleşim yerinde maden eritilerek işlenmiş olduğu yapılan kazılarla anlaşıltır.Bu bölgedeki madencilik çok eskilere dayandığı anlaşılmaktadır.

Kültür

Köyün gelenekleri zamanla değişiklik göstermektedir. Akdeniz bölgesinin gelenek ve göreneklerinin yanı sıra İç Anadoluya yakın olması dolayısıyla yaşam tarzı ve alışkanlıkları İç Anadolu bölgesine de benzemektedir. Tam anlamıyla bir kültür mozaiğidir. EĞİTİM Yüksek okul okuma oranı oldukça yüksek olup çeşitli görevlerde elamanlar yetiştirmiş bir köydür. Köy misafirperverdir, halis anadoludur. Hatta yaşlı kesim dahi yeniden okula başlamış Köy ilköğretim okulu bölgede tek, başka köyden öğrenci almayan vede dışarı öğrenci göndermeyen 8 yıllık okul olup 20 kişilik sınıflarda eğitim vermekte olup maalesef teknoloji sınıfından derslik yetersizliğinden dolayı mahrumdur.Eğitimin daha iyi ve yüksek düzeyde olması için 5 derslikli bir bina yapılması gerekmektedir.Bu bina ile birlikte eğitim seviyesi eski günlerine dönecektir.Kültür olarak yörük kültürü hakimdir.Yörük gelenek görek ve kültürünü rahatlıkla görebilirsiniz.Fakat son yıllarda hayvancılık iyice azalmış,o eski zamanları aratmaktadır.

Coğrafya

Adana iline Karaisalı üzerinden 105 km, Aladağ ilçesine 25 km uzaklıktadır. Aladağ üzeri 130 km dir. Köy dağlarla çevrilidir. Ayrıca Aladağlara gezi yapmak isteyenler de köyden Aladağların en yüksek zirvesi KALDI zirvesine, Alaca zirvesine ulaşılmaktadır. Köyün yaylalarında tracking, kamp ve dağcılık faaliyetleri yapılabilir. Kıcak köyü ALADAĞ POZANTI KARAİSALI ulaşımının kesişiminde bulunmakta olup yerleşim alanı hafif meyillidir. Arkasında Kerim Çardağı Tepesi ününde Akdere bulunmaktadır. Köyün yerleşimi hafif meyili olup içerisinden bir sulama kanalı geçmektedir. Köy yeşillikler arasındadır. Köyde lastik tamircisi, market, kahvehane, petrol istasyonu, fırın, 2 tane Maden Konsantre tesisi, Dedemen Madencilik A.Ş.'nin Aladağ iletişim bürosu bulunmaktadır.

İklim

Köyün iklimi, Türkiye'de Akdeniz İklimiden karasal iklime geçiş olan bölgesindedir.Yani geçiş iklimi hüküm sürmektedir.İç Anadaolu iklimini Aladağlar,Akdeniz iklimini ise köyün ön bölgesinde bulunan Torosların Kolu olan KALE DAĞI sırası kesmektedir.Köyün bulunduğu bölgeye POS denilmektedir. Köyde kışın kar yağmaktadır. Kar köyün sınırları içerisinde bulunan dağlara bol miktarda yağmakta ve 6 ay boyunca kalmaktadır. Köy bitki örtüsü Çam ormanları hakim olmakla birlikte meşe,günlük,ardıç,köknar. katran ve ağacın her türlüsü yetişmektedir. Türkiye'nin en kaliteli ağacı olarak bilinen POS ÇAMI bu bölgede yetişmektedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım, hayvancılık ve maden işçiliğine ne dayanmaktadır. Organik tarım yapılmaktadır. Ülkemizdeki sayılı süt inekçiliği projelerinden biri uygulanmış olup fakat başarı sağlanamamıştır. 2adet özel firmalara ait krom konsantre fabrikası kurulmuş Maden sektöründe çok sayıda işçi çalışmaktadır. hatta tersine göç yaşanmaktadır. KICAK köyünde tavukçuluk ta gelişmiştir. köyde 8 adet faal tavuk çiftliği vardır. ülke ekonomisine çoook fazla yer altı ve yerüstü zenginliğinden dolayı katkısı yüksektir.ayrıca köyde çok kaliteli fındık yetişmektedir ancak ülke ekonomisinden yatırımlarıdan yeterince faydalanamamaktadır=.......

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır. Köy 4 mahalleden oluşmaktadır.boz hasanlılar,Köseler, Onbaşılılar,Yenioba mahalleri.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> -ibrahim oguz
> 2004-2008 - Arif Mehmet AKÇAY
> 1999-2004 - İbrahim OĞUZ
> ([1994-1999] - İbrahim OĞUZ
> - ibrahim oğuz

Altyapı bilgileri

Köyde eğitim:2004 yılınakadar taşımalı eğitim yapılmakta olan köyde 2004 den sonra Muhtar Arif Mehmet Akçay ın girişimiyle Kıcak ilköğretim okulu 8 yıllık eğitime başlamış ve eğitim kalitesi artmıştır ancak DERSLİK SAYISI YETERSİZDİR: Köyde içme suyu şebekesi yetersiz olmakla mevcuttur. Aladağ da tek Türkiyede ender olarak KANALİZASYON ve ARITMA TESİSİ Mevcuttur. PTT şubesi yoktur Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol [yapım hatası ile aşırı bozuk] olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Köyde sağlık ocağı çok büyük eksikliktir. Bunun için gerekli çalışmaları yapmak gerekmektedir. Fakat köy şehir merkezine çok uzak olduğu için gerekli hizmetleri yeterince alamamaktadır.Eksiklerin aksine ülke ekonomisine katkısı çok yüksektir.Ülke ekonomisine katkısı ile aldığı hizmetler ters orantılıdır.Büyük bir verimli araziye sahip olup arazilerin sulanması için gölet yapılması olumlu olacaktır.

aslan6641
01-25-2010, 09:33 PM
Kökez, Aladağ

Kökez, Adana ilinin Aladağ ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

köyün tarihi yaklaşık olark 200 yıllık bir mazisi vardır. Cumhuriyet döneminden önce kaç kaç döneminde bir çok kişi gelerek yerleştikleri sanmılmaktadır.

Kültür

Gelenek ve görenekleri hakkında bilgi yoktur.

Köyde okuma yazma oranı 1982'den sonra yükselmiştir. Köyde tahminen 30 civarında üniversite mezunu olup devletin çeşitli kademelerinde çalışmaktadırlar. Bunlardan bir kısmı müdürlük, birim sorumluluğu görevlerini yürütmektedir.

Köyün en önemli yemeği hamur işi olan topalak yemeğidir. Genelde hamur işine dayanan bir yemek kültürüne sahiptir. Köy peyniri ve tereyağıyla yapılan böreğiyle tanınmıştır. TRAK kurufasulyesi oldukça ünlüdür.Köyün kuzeyinde köyün içinden geçen derede kükürtlü su ( Yumurtalı su bulunmaktadır Bu suyun mide ekşimesine faydalı olduğu söylenir.

Coğrafya

Adana iline 118 Km., Aladağ ilçesine 14 Km. uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Ancak Toros dağı eteklerinde olduğundan karasal iklim etkileri görülmektedir. Yazları kurak ve sıcak geçmekte ancak nem oranı düşük olduğu için sıcaklık fazla hissedilmemektedir. Kışları ise genelde yağışlıdır. Yağışlar yağmur şeklindedir.

Nüfus

şehirden köye dönüş fazla olduğu için nüfus çogalmaktadır. son 7 yıl içinde nüfus patlaması yaşanmaktadır.

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa ve orman ürünlerine bağlıdır.Kirazcılık gelişmekte olup yetiştirilen kirazlar ihraç edilmektedir.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> - Mustafa OKTAY
> 2004 - Ahmet Aktaş
> 1999 - Ahmet Aktaş
> 1994 - M. Ali Top
> 1989 - Abdurahman Gölükçü
> 1984 - İbrahim Yalçın
> 1977 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır.Okul Aynı zamanda taşıma merkezidir.Köyün içme suyu şebekesi yapılmaktadır. kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 09:34 PM
Madenli, Aladağ

Madenli, Adana ilinin Aladağ ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi=

önceki adı büngüş olan köyün 70li yıllarda linyit kömür madeni bulunup uzun yıllar çalıştığı için köyün adı madenli olarak değiştirilmiştir. maden ocakları atıl durumda bırakılmıştır. ekonomik alanda köy halkı hayvancılık,tarım ve ormancılığa yönelmeye başlamıştır.

Kültür

Köyün kendine has bir gelenek ve görenegi vardır.köyün başlıca yemekleri köye hastır

Coğrafya

Adana iline 118 km, Aladağ ilçesine 18 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ormancılıkta gelişmektedir.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Mehmet Çiçek
> 1999 - mustafa kurt
> 1994 - VELİ ÇİÇEK
> 1989 -
> 1984 -
> 1977 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 09:35 PM
Mazılık, Aladağ

Mazılık, Adana ilinin Aladağ ilçesine bağlı bir köydür. Orhan Hançerlioğlu'nun Karanlık Dünya isimli romanı burada geçmektedir.

Tarihi

Köy etrafında yetişen çam ağaçlarının mazı olarak kullanılması nedeniyle adı Mazılık olmuştur. Eski adı Mansurlu'dur.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 124 km, Aladağ ilçesine 24 km uzaklıktadır. Mazılık köyünün doğusunda Uzunkuyu köyü, güneyinde Akören kasabası, batısında Masiret yaylası, kuzeyinde Gireği Yeniköy köyü bulunmaktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Ahmet Yıldız
> 1999 - Ahmet Yıldız
> 1994 - Ahmet Yıldız
> 1989 -
> 1984 -
> 1977 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol toprak olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 09:36 PM
Uzunkuyu, Aladağ

Uzunkuyu, Adana ilinin Aladağ ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köy içinde bulunan bir kuyudan dolayı bu ismi almıştır. Kuyunun derınlığı 52 metredır ve el gücü ile kazılmıştır.

Kültür

Köy halkı Osmanlı soyundan gelmektedır. Köy halkı gelenek ve göreneğe bağlıdır. Aile bağları güçlüdür. Ailelerde ataerkil bir durum vardır.

Coğrafya

Adana iline 122 km, Aladağ ilçesine 22 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -
> 1977 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 09:37 PM
Yüksekören, Aladağ

Yüksekören, Adana ilinin Aladağ ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün geçmişi yaklaşık yüzyıldır eskiden göçebe olan köylüler son 50 yıldır yerleşik hayata geçmiştir yeri ve yapısı itibarı ile bu ismi almıştır

Kültür

köyün kültürü orta asyadan gelen türk kültürü ile aynıdır düğünleri kına geceleri ve köylünün yaşam tarzı çok güzeldir. ayrıca köy halkı çok sıcak kanlıdır.yemekleri çok güzeldir hemen hemen Adana yemeklri ile aynıdır.

Coğrafya

Adana ya 75 aladağ a 35 km dir.yolun tamamı asvalt ve güzel yolu vardır.Ormanlarla kaplı şirin küçük bir köy.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Osman Çelik
> 1999 - osman çelik
> 1994 - osman çelik
> 1989 - osman çelik
> 1984 -osman Çelik
> 1977 -Osman AKBULUT

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 09:38 PM
Ağaçlı, Ceyhan

Ağaçlı köyü adını almadan önce ÇEÇEN Köyü olarak bilinirdi. Gerçi halen Ağaçlı ÇEÇEN Köyü olarak anılmaktadır. İçerisinde yaşayan ve köyün kurucuları Kafkasyadan gelen çerkez ve çeçenlerden oluşan köy topluluğu halinde uzun yıllar yaşamlarını halen devam ettirmektedirler.

Coğrafı durumu ADANA'nın Ceyhan İlçesine 37 Km. Tarihi ANAVARZA Kalesine 1 Km. uzaklıkta Yeşildam ve Tozluköyleri arasında yer alan yeşili bol olan güzide bir köydür. Şuan Muhtarlık görevini üstlenen Fazıl YILDIR.dır.

Ağaçlı, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

aslan6641
01-25-2010, 09:39 PM
Altıgöz, Ceyhan

Altıgöz, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. Eski zamanlarda köyün köprüsü altıgözlü olup bu şekilde bilinmektedir. Köyün etnik yapısı genelde ceritlerden oluşmaktadır.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur. İçli köfte, mantı, tırşık toga, kısır gibi yemekleri meşhurdur.

Coğrafya

Adana iline 70 km, Ceyhan ilçesine 19 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.köyümüzün toprakları geniş ve bereketlidir.Başlıca mısır bugday soya fasülyesi yer fıstıgı yer yerde karpuz üretimi yapılmaktadır

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır. Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -Mehmet Kılınç
> 1999 -Mehmet Kılınç
> 1994 -Mehmet Kılınç
> 1989 -Osman Altıgöz
> 1984 -Osman Altıgöz
> 1977 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır, Kapalıdır taşımalı eğtim yapılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi vardır ancak ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır ayrıca 1 bakkal ve 2 adet kahve vardır.

aslan6641
01-25-2010, 09:40 PM
Azizli, Ceyhan

Tarihi

Köyün adının tarihçesi şu şekildedir;Üç kardeşolan Hamdi,Aziz ve Tatar Mustafa Ceritlerin sürgün zamanlarında Kahramanmaraş dolaylarından gelerek Ceyhan'ın bazıbölgelerine yerleşmişlerdir.Hamdi Hamdilli Köyüne,Aziz ,Azizli Köyüne,Tatar Mustafa'daTatarlı Köyünü yurt edinmişlerdir. ceritler daha once dag yamaclarında cadırlarda yasarken Patlıoğlu Ömer köyü kurmustur ve azizli köyünün komşu köyü olan yaslıca koyunun bulundugu yeride onlara Patlıoğlu Ömer vermiştir.

Kültür

Köyün gelenek ve görenekleri normal Adana köylerinden farklı değildir köy halkı Ceritler ve Avşarlardan oluşmaktadır.Azizlide düğünler çok önem verilir Cuma gününden başlar Pazar akşamına kadar sürer düğünlerinde bir gelenek vardırki Adananın çoğu yöresinde olmayan Şabadır.Yemekleri çok lezzetli olup özellikle Tirşik çorbası dillere destandır. Ceritler arasında bu çorba ile ilgili bazı inançlarda vardır örneğin bu çorbanın birnevi ilaç olduğu ve her içtiklerinde Cerit olduklarını unutmadıklarına inanırlar. Azizli köyünün kahvehanesi adeta bir kültür yuvasıdır;o kahveden kimler çıkmamıştır ki.Köyde seçim zamanı 2 gurup oluşur 1 ay küskünlükten sonra herşey normale döner . Alkol çok fazla tüketilir. köy küçük olmasına ragmen 2 adet camisi bulunmaktadır . saglık ocagı mevcuttur ama görevlisi yoktur. köy okulunda 3, sınıfa kadar hizmet verilmektedir . Civar köylerden taşımacılıkla eğitim yapılmaktatadır.

Coğrafya

Adana iline 65 km, Ceyhan ilçesine 18 km uzaklıktadır.Osmaniye iline ise 20 km dir.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - Ömer YAĞAN
> 2004 - ismail tan
> 1999_ mehmet eser

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 09:41 PM
Başören, Ceyhan

Başören, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

eski adı çinkoluören dir.sonradan karaköy adını alıp ensonunda başören ismini almışlardır. fakat hala karaköy denilmektedir.ben her yaz kesinlikle giderim.ananemgilin yanına.

Kültür

yemek olarak MANTI çorbası(düğünlerin olmazsa olmazı,kesme çorbası,topalak çorbası meşurdur.hamur işi olarak ise sıkma,bazlama en önemli yiyeceklerdir. düğünler 1 hafta önce perşembe günü çeyiz götürülür düğünden bir gün önce bayrak dikilir.Cuma günü erkek evinde şenliklerle düğün başlar.erkek evinde cuma günü öğle yemeği verilir.şenlikler gece geç saate kadar devam eder.cumartesi günü düğün kız evinde devam eder.akşam üzeri kına yakılır.kınadan sonra kırkım toplanır.pazar günü kız evinden gelin alınarak oğlan evine gidilir.burdada kırkım toplanır.düğün böylece sonuçlanır. Köyümüzün kültür seviyesi her geçen gün artmaktatır.son dönemlerde okuma yazma oranı %95 kadar çıkmıştır.köyümüzden milletvekili enaz 10 doktor ve daha fazlası mühendis kamu da yüksek makamlarda müdürler ve bir çok öğretmenlerimiz mevcuttur.Köyümüz 1950 yılında yerleşime geçmiş bir halis yörük köyüdür.

Coğrafya

Adana iline 39 km, Ceyhan ilçesine 26 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım,hayvancılık yazları saman makinaları ve biçerdöverlerle iç anadoluya giderler

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Köy muhtarı:

Ahmet YARAŞ

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.köyde yaklaşık tüm cep telefonu hatları çekmektedir.ısınma odunla sağlanmaktadır.köyde futbol sahası vardır.üçten fazla bakkal vardır.köy üç mahalleden oluşmaktadır.karakoyunlu,bağşış,ve son olarak hayta.gayet büyük bir köydür.

aslan6641
01-25-2010, 09:43 PM
Burhanlı, Ceyhan

Burhanlı, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Orta Asyadan kuraklık döneminde Hazardenizin kuzeyinden göç eden Türkmen boyunun Karakoyunlu aşiretinden olup hayvancılıkla geçim saglayan devletine baglı Türkmenlerden oluşmaktaydı.Uzun bir süre Mersine bağlı, Burhan köyünde leçelik denilen merada hayvancılıkla geçim saglıyorlardı. Daha sonraki yıllarda hayvancılık yapan çogalınca otlak mera dar gelmeye başlayınca bir kısmı Yüreğir ovasınagöç ederek hayvanlarını otlatacak yer ararlarbir müddet orada ikamet ederler daha sonraki dönemlerde orada barınamayınca tekrar Mersinin Burhan köyüne teklrar göç etmek mecburiyetinde kalmışlar daha sonraki 1900 yıllarda buradan göç ederek hayvanlarının sulak ve otlak mera aramak için Adana İli Ceyhan İlçesine baglı Tatarlı köyüne bügünkü kaynargöz mevkine yerleşmek istemişler birkısmı yerleşmiş bir kısmı ise burada bulunan aşiretlerin merasında yabancı aşiretin hayvanlarını otlattırmamak için buradan tekrar ayrılırlar şuandaki köyün yerine gelirler. Burası Güveloğullarının çifliği olarak yerleşim yeri ama ozamanlar çiflik olarak terkedilmiş bir ören yeri olarak buraya taşınırlar.Tatarlıdan göç eden diger bir aşiret ise sulak olan Ağ Fatma çifliğine yerleşirler.Buraya yerleşen aşiret üyelerinin hayvanlarını orada oturan yerleşik aileler bunlar buraya yerleşirse kendilerine yerkalmayacağını düşünüler ve bir gece hayvanların ağılını ateşe vererek hayvanları yakarlar onlarda ayrılarak iki aşiret üyeleri şimdiki Burhan köyüne yerleşirler daha sonra burada bulunan boş arazileri satın alarak yerleşik düzene geçerler.Köye ilk geldiklerinde Süleyman Arıkan yeni dogmuştur.Köyün tapu ve Nüfus kayıtlarına bakılkdığı zaman Uzel Ailelerinin nüfus kayıtları Tatarlı Köyünde çıkmaktadır.Tapu kayıtlarında ise Güveloğlu çifliğinin sahibinin kızlarının adları geçmektedir.

Her ne kadar Osman Erol'dan dinlediğim; göçebelik yıllarında, bir zamanlar büyük bir buhran yaşandığı için; buhran'ın halk dilinde 'hr', üszüzlerinin 'rh' ünsüzü ile yer değişimi sonucunda Burhan'a dönüştüğünü ve Burhan aşireti adını aldıklarını söylese de; Bu pek mantığa uygun gelmemektedir. Çünkü: Türk veya yörük boylarında burhan aşireti yoktur.

Türkiye'nin bir çok yerinde Burhan, Burhaniye, Burhanlı gibi kökeni Ortaasya'ya dayalı yiğitlik, mertlik kavramlarını içeren yer adları mevcuttur. Yine eski Türkçede 'v' yerine 'b' sesi kullanılmaktadır. Bu duruma göre bur ve han bileşik sözcüğü yine yiğitlik içerikli olup; görüşümüzü güçlü kılmaktadır.

Ablam Teslime Abasıkeleş, 1968 li yıllarda köyümüzde öğretmenlik yaparken, Köyün Tarihi ile ilgili bilgileri yaşlılardan derlemesi sonucunda:

1900'lerden önceki köyün adının Güveloğlu Çiftliği olduğunu ortaya çıkarmıştı. Güveloğulları halen Kadirli ilçesinde geniş bir aile olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Ancak bunların niçin ve nasıl gittikleri hakkında bir bilgi olmadığı gibi, Güveloğullarıyla ilişkilendirmemiz de sadece isim benzerliğinden başka bir şey değildir. Çünkü: Çukurovada başka Güveloğlu adına raslamadım. Yörenin yakınlığı ve 1900 lü yıllardan önceki göç dalgalarını hesaba katacak olursak, bu görüş hiç de yabana atılır cinsten değildir.

Kültür

Köyün gelenek ve görenekleri, hızla değişen Türkiye'nin şartlarını aynen taşımaktadır. Hızlı bir şehirleşme sevdası köyü boşalttığı gibi, gelenek ve göreneklere de tırpan vurmuştur.

Köyde boşalma'nın temel sebebi okuma'dır. İkinci sırada yine okuma uğruna ailelerin; Osmaniye, Ceyhan, Adana, Mersin gibi yakın yerleşim bölgelerine, geçimlerini temin için gitmeleridir.

Eskiden maddi yönden çok güçlü olan köy halkının; hükümetlerin de izledikleri negatif tarım politikası izlemeleri sonucu, köye ilgi ve rağbeti azaltmıştır.

Kısaca köy geleneklerinden:

KIZ İSTEME: Kız isteme genelde, kız evine haber göndermek suretiyle, akşam gerçekleştirilir. İstenecek kız ya ailenin bir büyüğü tarafından beğenilmiştir, ya da oğlanla kız, bir birini beğenmişlerdir. Oğlanla kızın bir birine yakınlaşmasına, arkadaşlığına, yabancı biri de neden olabilir. Bu kişiye hacana adı verilir. Kız istemeye oğlan tarafının uygun göreceği; köyde ağırlığı olan ve kız evinin kıramayacağı, erkrkler tercih edilir. Kız tarafı da hatır kırmamak için amca, dayı, hala..vs. kişileri çağırır. Kızı anne, babadan ziyade, sanki bunlar veriyormuş izlenimi yaratılarak, onlara verilen değeri gösterir.

ŞİRİNCELİK: Kız istemeye gidildiğinde, eğer kız verildiyse, oğlan tarafı orada bulunanlara lokum ve bisküi dağıtır. Bu olaya şirincelik adı verilir. Bunun da özelliği; iki bisküi arasına bir lokum preslanerek yenmesidir. Kız tarafı sabah olunca komşulara da lokum, bisküi dağıtır.

NİŞAN MERASİMİ: Kız isteme işinden kısa bir süre sonra, aile büyükleri nişan için gün kararlaştırır. Nişandan amaç; kız ve oğlanın bir birlerini tanımalarını sağlamaktır. Eski devirde şimdiki gibi flört olayı olmadığından, nişan'ın amacı her yerde aynıdır. Nişanda kırmızı renkli şerbet dağıtılır. Gençler içtikleri şerbetin bardağını çalarlar. Ceplerine koyup evlerine götürmeleri, hırsızlıktan ziyade gelenektir işte. İnanışa göre bardak çalan kişi de bir an önce evlenir, diye bilinir.

BAYRAK DİKME TÖRENİ: İki tam gün süren düğün töreni, cuma namazından sonra uzun bir direğe bayrak bağlanıp, en tepesine kuru soğan çakılır. Evin tepesine veya bir ağaç üzerine bayrak direği dikilir. Bu esnada cuma namazından çıkan köy halkı ile köy imamı da kuran okuyup dua ederler.

Niçin soğan geçirilir, bayrak direğinin tepesine? Kimseye sormadım, kimse de söylemedi. Ama düğün sonunda gelin eve girerken kapıya, bal sürülmüş, pamuktan eğirilmiş, tırlık denen yumuşak bir ipliğin kırılarak eve girildiğini...göz önüne getirirsek; acı ve tatlı günler'in bilmece biçiminde söylenişi çıkıyor ortaya.

Bu soğanı iki gün boyunca mutlaka tabanca ile düşürmeye çalışırlar. Düşüremezlerse de en sonunda Terzi Musa mutlaka av tüfeği ile düşürür. Düğün sahibinden de hediyesini alır.

Daha önceden pazarlık usulüyle getirilen davulcular da bayrak dikildikten sonra, davul ve zurna çalarak düğünün başladığını bildirirler. Bu davul, zurna düğün boyunca hiç susmaz.

OKUNTU: Kız ve oğlan tarafı, düğünden önce, köylye düğünleri olduğu, haberini vermek amacıyla ayrı ayrı havlu, elbiselik, gönleklik..vs. dağıtırlar, buna okuntu, denir. Şimdi bunun yerini davetiye almıştır. Aynı zamanda düğün sahibine gütürülen hediyelik eşyaya da okuntu deniyor.

Düğün akşamı gençler oğlan evinde hem hediyelerini götürüp, hm eğlenirler. Düğün sabibi masa başı bir büyük rakı gırakır. Diğer rakıları konuklar kendi ceplerinden karşılar.

KINA MERASİMİ: Gelin alınmadan bir gün önce kız evine kına yakmak için gidilir. Asıl amaç, gelin adayının eline kına yakmaktır. Kına yakılırken köyün genç kızları, gelin adayının etrafını çevirirler, daha dışta kadınlar ve daha geride köy erkekleri daire biçiminde merasimi seyrederler.

Kına merasiminde bir amaç da gelin adayını ağlatmaktır. Gelin adayını ağlatmak için çeşitli mani'ler söylenir. Bu manilerin özel bir bestesi olup, türküden farkıdır. Duygusal bir ortam yaratılır. Gelinin ağlamasının yanında bazı kızlar, kadınlar, kızın anası da ağlamaya ortak olurlar.

Kız anası, kız anası Evinde mumlar yanası, İşte geldim gidiyorum. Hani bunun öz babası

gibi dörtlüklerle geline bir yetim muamelesi yapılarak; ağlamaya zorlanır.

Bazen ağlama işi çok abartılır. Eskiden kızı deveye bindirmişler, gelin gidiyor. Ağlamasına dayanamayıp; istersen gitme!.. demişler. Gelin de; hem ağlarım, hem giderim, diyerek; evden ayrılmanın hüznü ile koca'ya gitmenin sevincini çok güzel bir şekilde ifade etmiş.

Köyün genç kızları gelin başı'nda bulunan parlak tellerden birer tel koparıp alırlar. Yine inanışa göre gelin başı telinden alan kızların bahtı açılıp, bir an önce evlenirler.

ÇABA Gelen misafirler kasıtlı olarak hediyelerini hemen vermezler. İş davulcunun marifetine kalır. Davulce çeşitli akrobatik hareketler yaparak sanatını icra eder. Bu olaya çaba denir. Bu esnada davulcuya verilen para da davulcuyu iyice coşturur. Sonra ev sahibinin payı da verilerek ya halaya durulur ya da bir masaya oturulur.

Halay; Halebî, Adana Üç Ayağı, berdi gibi ağır oynanan havalardan oluşur. Bir süre sonra halay başında duran kişi bir veya iki eline mendil alarak, halay zincirden ayrılır. Tek başına oynar, maharetini sergiler. Halayı genelde erkekler oynar. Sonradan Lorki vs. gibi hızlı halaylar da düğüne girdi. Tabii değişen zaman içerisinde kadınlar da halayda yerini aldı. Eski halaylar unutuldu.

Halayın en güzel yerinde, genellikle başta buluan kişi;'atalım atalım diye bağırır. Diğerleri de; 'nereye?' diye karşılık verirler. Bu sefer de baştaki; 'herkes sevdiğinin üstüne' demesiyle birkikte, hepsi birden; Heeeeyyyyy! diye nara atarlar. Bo arada halay çeken grup, yerlere yatarcasına eğilirler.

ATKI: Köy halkının kız ve oğlan evine götürdüğü hediyeye verilen addır. Bu hediye eskiden ev kurmaya yarayan eşyalar iken sonradan para verme yolu tercih edilmiştir.

SAĞDIÇ: oğlanın ve kızın en yakın iki arkadaşına verilen addır. Bunlardan biri evli, biri bekar olur. Amaç onlara genelde cinsî bilmedikleri konularda, gerekli bilgiyi vermektir. Sağdıçların koluna kırmızı bir bant bağlanır. Bunlar düğünde her konuda söz sahibidir.

GELİN ALMA: Pazar günü öğleyin, oğlan evinde, köy berberi, damat ve sağdıçları sakal traşı eder. Traştan sonra; Traktöre naylon adı verilen römorklar takılır. Köy halkı arabalaa ve römorklere binerek, kız evine giderler. Kız evinde erkek kardeşler gelinin beline kırmızı beyaz kuşak bağlar, bu kuşağı gerdekten önce damat çözer. Gelini vermemek için kızın bir yakını, kapıyı açmaz. Çeşitli para tekliflerinden sonra kapıyı açar, kızın erkek kardeşleri kızı damatatateslim ederler.

Damat kızı alır arabaya bindirir. Kızın bir yakını bayan da arabaya biner. Mezarlığa uğranılır. Köy imamı dua eder. Oğlan evinde yemekler yenir. Düğün sona erer.

BAYRAK İNDİRME: Bayrağın dikildiğini herkes görür de; indirildiğini kimse görmez. Çünkü: Düğün akşamı, sağdıçlarla birlikte, damat yatsı namazına gider. Namazdan sonra damadı eve götürürler. Damadın sırtına güçlü bir yumruk atarak, zifafa gönderirler. Kız tarafından yaşlı bir kadın da evde bulunması geleneği vardır. Eğer gelin kız çıkmışsa, gece bayrak, sağdıçlar tarafından indirilir.

Eğer zifaf sabahı bayrak indirilmemişse, gelin kız çıkmadı anlamı taşır, ki gelin baba evine geri yollanır. Ama böyle bir olayı daha duymadık.

KÖYDEN FIKRALAR

EYİTTEN DE BİRİNCİ OLMASIN: Sağır Veli, diye bilinen Veli Uzel, tarlaya çift sürmeye giderken, Hanımı Nezihe Abla'ya yemek getirirken mutlaka sigara da getirmesini tembih eder. Nezihe Abla da Bakkal Muhammet'e giderek, eşinin sigara istediğini söyler. O da; 'birinci' vereyim mi? der. Nezihe Abla da; ' yok yok, eyitten birinci olmasın!' diyerek ucuz sigara vermesini ima eder. Oysa birinci en ucuz sigaradır.

AMAN KUMAR OYNAMASIN DA KILIÇ ÇEKSİN: Köylü'nün Ebeli Bacı diye bildiği, Ebeli Asker, oğulları Topal Şükrü ve Topal Ali'nin; gecenin geç saatlerine kadar eve gelmemesi üzerine, elinde bir sopayla, bağırarak kahveye girmeye çalışır. Gene kumar oynuyor bu çocuklar, diyerek onları eve götürmek istemesi üzerine de bir köylünün; 'onlar kumar oynamıyor, kılıç çekiyor!' demesi üzerine de sevinerek. 'İyi, kumar oynamasınlar da kılıç çeksinler!' diyerek, gerisin geri, neşeyle evine döner. Oysa kılıç en hızlı kumarlardan, bir kâğıt oyunu adıdır.

Ahmet ABASIKELEŞ Edebiyat Öğretmeni

Teşekkür ederiz

Coğrafya

Adana iline 69 km, Ceyhan ilçesine 36 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

TARIM

Köyün arazisi 20.000 dönümün üzerinde olup; çevrede ev fazla toprağa sahip köylerden biridir.

Eskden asıl tarım ürünü; buğday, karpuz ve pamuk idi. Bunun yanında tarlanın bir kısmı bahçe gibi bölünür; evin ihtiyacı olan; mercimek, mısır, kavun, nohut, susam ekilirdi. 1960 lara kadar, köyde susuz tarım yapılıyordu. Verim azdı. Araplıdan, Bakırlı çiftliğine, su kanalı yapılması üzerine; köylüler de kaçak olarak sudan fayydalanmayı öğrendi. Daha sonra köyün içinden ve kuzeyinden iki büyük kanal açılarak, sudan olabildiğince yararlanıldı. Artık köylü çeşitli uğraşlardan sonra, su alımı konusunda ağırlığını koydu. Ama arazinin düz olmaması, santrafüj de denilen çakma kuyularla da sulama yöntemi benimsendi.

Sulamayla birlikte, prodenya denen kurtçuk, zenk ve kırmızı örümcek gibi zararlı böcekler türedi. Burları yok etmek için, dünyanın yasakladığı DDT diye bilinen, toz ilaç kullanıldı. Bu ilaç zararlı böceklerle birlikte, insanları da tehdit ediyordu. Uzmanlar DDT'nin, kişilerde kalp, damar, kanser vs. gibi hastalıklara yol açtığını söylediler. Gerçekten de o devrin insanları hep erken yaşta ve kalp'ten öldüler. Hiç kimse babası kadar yaşayamadı, desem yanlış olmaz. Bu ilaç 1970' lere kadar kullanıldı.

Çukurova, Avrupa ve Amerika'nın deneme tahtasına çevrildi. Her yıl beş on çeşit zararlı ilaç piyasaya sürüldü.

1970'li yllarda, tüm Çukurova gibi, köyümüz arazisi de devlet eliyle tesviye edildi. Çakma kuyu ve kanalların yerine, büyük beton kanallar ve her tarlaya erişe bilecek, kanaletler yapılarak, modern tarımın izleri görülmeye başlandı.

1974 yılıda Kıbrıs Harekatıyla birlikte, beyaz sinek diye bilinen çok küçük ama, pamuğun suyunu emip, verim düşmesine sebep olan, haşere türedi. Beyaz sineğe hiç bir ilaç tesir edemedi. Beyaz sineğin de bir çeşit savaş olduğu öne sürüldü. Mevcut ilçların sineğe tesir etmemesi üzerine, TEMİK denilen; insan sağlığını DDT'den daha çok tehdit eden, aynı barut renginde, ama kokusu ciğerleri parçalayacak kadar etkli, bir ilaç daha kullanıldı. Aynen DDT gibi, TEMİK'in de; insanın kemiklerine kadar işlediği; ancak ölünce kemikle birlikte çürüyerek toprağa geçtiği öğrenildi ama iş işten geçmişti. Girdi'lerin çok artması, pamukçuluğu bitirdi.

Değişen ve gelişen çağ; tarım ürünlerini de değiştirdi. Sulamayla birlikte ikinci ürün ekilmeye başlandı. Buğday hasadından sonra; önceleri pamuk ekilirken, daha sonraları, soya ve mısır ekilmeye başlandı. Yılda iki ürünün, toprağı zayıflatması ve verimi düşürmesi üzerine, yine tek ürün ekilmeye başlandı. Bu da mısır. Neredeyse buğday ekimi de ortadan kalktı gibi bir şey.

Maalesef artık toprak; gübre ve hormon olmadan verim vermemetedir. Bunun da kanser ve Kalp- damar hastalıklarının sebebi olduğu bilinmektedir. Ülkemizde Doğal ürünlerin değerini bulmaması da köylümüzü böyle girişimlerden uzak tutmaktadır. Dileriz devletin yapacağı katkılarla, zaralı tarım yerini, doğallığa bırakır.

HAYVANCILIK

Önceleri, evler kalabalıktı. Her ailenin üç beş, ineği olurdu. Her evin süt'ü, yoğurdu, tere yağı olurdu. Herkes tavuğunu yetiştirir, etini ve yumurtasını yerdi. Sonra çocukların ortaokul, lise ve üniversitelerde okuması, hayvancılığı pahalı hale getirdi. Bu hayvanların hepsi, nerdeyse ortadan kalktı. 2000'li yıllarda, devlet politikas sonucu, kredi desteğiyle de moden hayvancılık bir kaç aile tarafından tekrar yapılmaya başlandı. Ama yem'in pahalı, süt'ün ucuz olması da, böyle bir girişimi olumsuz etkileycek gibi görünüyor.

Batılı ülkelerin, Kuş gribi safsatası sonucu, devlet tarafından bütün tavuklar yok edilmiş olup; doğanın dengesi bozulmuş ve kene gibi zararlı böcekler insanlarımızın canına mal olacak şekilde çoğalmışlardır.

Son yirmi yılda bir kaç aile koyunculuğu meslek haline getirmiş olup; köyün kurbanlık ihtiyacının bir kısmını karşılamaktalar. Eskiden kurban bayramında, sadece koyun kesme geleneği varken, yakın köylerden yapılan evlilikler sonucu; keçi de kurbanlık hayvarlar arasında yerini almaya başlamıştır.

Ahmet ABASIKELEŞ Edebiyat Öğretmeni

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Lütfi CAYMAZ
> 1999 - Durmuş UZEL
> 1994 - Durmuş UZEL
> 1989 - Selahattin UYGUN
> 1984 - Mehmet ARIKAN
> 1977 -Turan DURU
> 1987 - ALİ AYDIN

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 09:44 PM
Büyükburhaniye, Ceyhan

Büyükburhaniye, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün ilk adı Yeşilhüyük olup daha sonra, Büyükburhaniye olarak değiştirilmiştir.Köyde daha çok yaşlı nüfus bulunmaktadır. Genç nüfus Ceyhan ilçesi ve Adana iline yerleşmiştir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Coğrafya

Adana iline 48 km, Ceyhan ilçesine 9 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -
> 1977 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi vardır ancak ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 09:51 PM
Ceyhanbekirlinin anlamı aşağıda ki yazımda belirttiğim üzre bu sayfaya tam kapsamlı yazamasakta,konumuza ışık tutar sanırım.

Geçmiş tarihin, derinliklerinden büyük mücadelelerle at üstünde orta asyadan çok uzun yollar katederek Çukurovanın incisi Ceyhanın,önce Altıgözbekirlisine oradanda Ceyhanbekirliye gelen oguzların 24 boylarından birisi olan bayat boyunun mensupları olan Ceritlerin, gelmiş geçmiş en yigit atalarından birisi kabuledilen Ceritbekirin isminden alınmıştır.bizim ceyhanbekirlimiz.

Öncelikle sözlerime başlarken sevgilerimi sunuyorum; Daha önceki yazımda belirttiğim üzere Ceyhanbekirliyi daha kapsamlı bir şekilde anlatacağımı söylemiştim, çünkü ben bu köyün oğluyum,bağırından çıkan yiğeniyim onun için ben ortalama yirmi yıldır Ceritleri araştırmaktayım. Ceyhan yöresinde Cerit köyleri on yedi,Kırşehirde sekiz, Kırıkkale Keskin civarında sekiz, Antepte yirmi bir ayrıca antep hudutları içerisinde yaşamakta olan Baraklarında Cerit oldukları Türk tarihçilerimiz tarafında tescillenmiştir. Maraşta dört,Hatay Kırıkhanda dört ve Anadolunun yirmiüç çeşitli köyleri, merkezlerde yaşayan Ceritler olduğunu ve bunların hepsinin soylarının Ceyhanbekirli ile akraba olduklarını anlatma istiyorum. Ama çok uzun olduğu için şimdilik tüm Ceritlere armağan ettiğim HEY TÜRKMENLERİN OĞLUSUN adlı şiirimi sizlerle paylaşmak istiyorum saygılarımla.


Hey Türkmenlerin Oğlusun

Oğuzların günhan oğlu bayatların boyundansın
Altayların güzel oğlu aralların koyundansın
Sancakların bozoku ceritlerin soyundansın
Hey Türkmenoğlu Türkmenlerin oğlusun

Metehanın bozokundan kaandandır soyumuz
Ergenekon ününden mertlikdir huyumuz
Asyanın cent şehrinden hazardır suyumuz
Hey Türkmenoğlu Türkmenlerin oğlusun

Soranlara seslen ben Anadoluyum
Himalayalardan gelen atlıların oğluyum
Turan ovasından inen kahırların yoluyum
Hey Türkmenoğlu Türkmenlerin oğlusun

Oğullar verinde Ataları gurur duysun
Ceyhanbekirlide emmim halaylar kurulsun
Oğullar oğul versin çağlayanlar durulsun
Hey Türkmenoğlu Türkmenlerin oğlusun

Ceridim duygulandı yolumuzu söyledim
Asırlık aşiret dagıldı halımızı neyledim
Ağıt yaktım obamada gönlümüzü eyledim
Hey Türkmenoğlu Türkmenlerin oğlusun

Kelamları yazarız nice olur halınız
Hısımları severiz beş haneden aslınız
Turan emiri Türkistanız Malazgirtden namınız
Hey Türkmenoğlu Türkmenlerin oğlusun

15-09-1996

Yaşar Cerit

ceyhan bilindigi üzere adana ilinin bir ilçesidir.bekirli ise tarihin geçmişinde ceritlere efsane olan çok yigit,çok mert,ve sözleri bi kanun gibi kabul edilen cerit bekir,dir.geçmişte cerit bekirin üstüne yakılan bi agıtın başlıgını hatırlayalım,cerit bekir öldü kırıldı kolumuz,o kol basit bir kol degildir.koskoca bi yigitler ordusudur.osmanlının rakkaya sürgüne gönderdigi orada aneze arapları ile hele hele arapların en vahşi ırkı ile ceritogullarının atalarından biri sayılan cerit bekir,önderliginde bi koldur.
Ceyhanbekirlinin anlamı aşağıda ki yazımda belirttiğim üzre bu sayfaya tam kapsamlı yazamasakta,konumuza ışık tutar sanırım.

Geçmiş tarihin, derinliklerinden büyük mücadelelerle at üstünde orta asyadan çok uzun yollar katederek Çukurovanın incisi Ceyhanın,önce Altıgözbekirlisine oradanda Ceyhanbekirliye gelen oguzların 24 boylarından birisi olan bayat boyunun mensupları olan Ceritlerin, gelmiş geçmiş en yigit atalarından birisi kabuledilen Ceritbekirin isminden alınmıştır.bizim ceyhanbekirlimiz.

Öncelikle sözlerime başlarken sevgilerimi sunuyorum; Daha önceki yazımda belirttiğim üzere Ceyhanbekirliyi daha kapsamlı bir şekilde anlatacağımı söylemiştim, çünkü ben bu köyün oğluyum,bağırından çıkan yiğeniyim onun için ben ortalama yirmi yıldır Ceritleri araştırmaktayım. Ceyhan yöresinde Cerit köyleri on yedi,Kırşehirde sekiz, Kırıkkale Keskin civarında sekiz, Antepte yirmi bir ayrıca antep hudutları içerisinde yaşamakta olan Baraklarında Cerit oldukları Türk tarihçilerimiz tarafında tescillenmiştir. Maraşta dört,Hatay Kırıkhanda dört ve Anadolunun yirmiüç çeşitli köyleri, merkezlerde yaşayan Ceritler olduğunu ve bunların hepsinin soylarının Ceyhanbekirli ile akraba olduklarını anlatma istiyorum. Ama çok uzun olduğu için şimdilik tüm Ceritlere armağan ettiğim HEY TÜRKMENLERİN OĞLUSUN adlı şiirimden bir dörtlüğü sizlerle paylaşmak istiyorum saygılarımla YAŞAR CERİT Oğuzların günhan oğlu,bayatların boyundansın.Altayların güzel oğlu,aralların koyundansın.Sancakların bozoku,Ceritlerin soyundansın.HEY TÜRKMEN OĞLU, TÜRKMENLERİN OĞLUSUN.

ceyhan bilindigi üzere adana ilinin bir ilçesidir.bekirli ise tarihin geçmişinde ceritlere efsane olan çok yigit,çok mert,ve sözleri bi kanun gibi kabul edilen cerit bekir,dir.geçmişte cerit bekirin üstüne yakılan bi agıtın başlıgını hatırlayalım,cerit bekir öldü kırıldı kolumuz,o kol basit bir kol degildir.koskoca bi yigitler ordusudur.osmanlının rakkaya sürgüne gönderdigi orada aneze arapları ile hele hele arapların en vahşi ırkı ile ceritogullarının atalarından biri sayılan cerit bekir,önderliginde bi koldur.

Ceyhanbekirli, Ceyhan

Ceyhanbekirli, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

CERİD OYMAĞI HAKKINDA

Cerid kelimesinin anlamı hakkında çeşitli sözlüklerde farklı anlamlar verilmektedir.Cerid, yiğit,cesur, ata iyi binen, eli çabuk, becerikli, sopa, kuru hurma dalı, cirit sopası, "kuru verimsiz toprak" gibi anlamlara gelmektedir. Ceridlerin soy kökünün Oğuzların Bozok koluna bağlı olduğu bildirilmektedir. Yerleştikleri yer olarak da Dulkadir beyliğinin sınırları içi olduğu değişik kaynaklarda belirtilmektedir.Dulkadir veya zülkadriye denen yer 1831 yılında Maraş adını almıştır. Ceridlerle Avşar oymağı arasında, hicri ve rumi takvime göre 1205 yılında miladi takvime göre ise 1791 yılında bir savaş olmuştur. Bu savaşın yeri Osmaniye ile Nizip arasındaki Yarsuvat denilen yer ile Zencirli denen yer arasındadır. Buraya daha sonra Kanlıgeçit denmiştir.Ceridler buradaki savaşı kazanmışlar ve Dadaloğlunun oymağı büyük kayıp vermiştir.1691 yılından itibaren devletin iskan politikası gereği Ceridler başka oymaklarla Sırkıntı ve Karsantı türkmenlerininden başlarına devlet tarafından görevlendirilen beyler idaresinde özellikle bugün Suriye sınırları içinde kalan Halep vilayetine bağlı Rakka kasabasına zorla iskan edilmiş, ceridler bu iskandan sonra defalarca geri gelmiş ve defalarca yeniden zorla Rakkaya iskan edilmişlerdir. Bu arada Rakka dışında Harran, Hama, Humus ve Halep'e de iskan edildiklerine dair de bilgiler vardır.Ceridler bu zorla yapılan iskanlara isyan ettikleri için zaman zaman bizzat asker eliyle zaman zaman da üzerlerine başka oymaklar gönderilerek Rakkaya geri gönderilmek istenmiştir.Avşarlar ise o tarihte Ceridleri olursa Rakkaya olmazsa kendi suvatları ve otlakları dışına göndermek istemişlerdir.Bu yüzden aralarında çıkan savaşta Kırım'a dönmeleri istenmiştir.1600lü yıllarda ceridlerin bir kısmı İrana gitmiş, bir kısmı daha sonraki iskanlarla Balkanlar dahil olmak üzere Suriye ve Kıbrısa zorla iskan edilmişlerdir.En son olarak da 1865 yılında Fırka-i İslahiye denilen askeri kuvvetle Ceridler de dahil olmak üzere tüm Yörük-Türkmen oymakları Anadolunun değişik yörelerine zorla iskana tabi tutulmuşlardır.Bunlar arasında Denizli, Afyon, Mersin, Hatay, Karaman,Amasya, Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Adana, Malatya gibi iller sayılabilir.

Cerit Irakka'dan sökün edince Açılsın Urum'un yolu Cerid'in Silsüpür oğlu Fettah beyim ölünce Kırıldı kanadı kolu Cerid'in

Repertuarındaki bozlaklar arasında göçebe Türkmen aşiretlerinden biri olan Cerit aşiretinin göç ve iskan meseleleri ile ilgili bozlaklar da bulunan Taşan'ın Cerit Türkmenlerinden olma ihtimali hayli kuvvetli. Öte yandan bizzat karısının ifadesine göre, kendisi Ceritlerden olduğunu söylermiş. Cerit aşiretiyle ilgili kaynaklardaki mevcut bilgi de Taşan'ın Cerit olma ihtimalini güçlendiriyor:

"Bozulus'un Orta Anadolu'ya gelmesinden sonra ikiye ayrılarak bir kısmının Yeni İl Türkmenlerinin içine karıştığı tesbit olunan Ceritlerin diğer bir bölümü ise Keskin havalisindeki Bozulus içinde yer almakta idi. Hükümetin Keskin havalisindeki Bozulus Türkmenlerini Rakka bölgesine yapılan iskana tabi tutmasının yanında, Beliç nehri boylarına yerleştirilen Cerit aşireti bir müddet sonra yavaş yavaş iskan mahallini terk ederek Çiçekdağı, Kırşehir ve Bozoktarafına dağıldılar. Geride kalanlar ise 'giden evlerimiz gelmedi' diyerek üçer beşer kaçıp onlara katıldı. "Sözlerinin Dadaloğlu'na ait olduğu sanılan Hacı Taşan'ın söylediği pek çok bozlaktan biri olan şu bozlak özellikle bunu anlatır:

Cerit Irakka'dan sökün edince Açılsın Urum'un yolu Cerid'in Silsüpür oğlu Fettah beyim

Coğrafya

Adana iline 60 km, Ceyhan ilçesine 25 km uzaklıktadır. Coğrafı konumu itibariye büyük yerleşim yerleri yakınlığı ile ulaşım sorunu yoktur. arazisi düz ve tarıma verimli Ceyhan ırmağına yakınlı ve yapılan yeni koprü ile diğer köyve ilçelere ulaşım kölaylaşmıştır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Yazları sıcak ve kışları ise yağışlı geçmektedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.muhtarlık aileler arasında belirli secimlerle ve sıra ile gerceklesir.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - SANİ Demir
> 1999 - mansur Cerit
> 1994 - cemil KORKMAZ
> 1989 - Niyazi Polat
> 1984 - A.Cabbar Polat
> 1977 - A.Cabbar Polat
> 1973 - İsmet Cerit
> 1969 - Mehmet Özdemir
> 1965 - Mehmet Özdemir
> 1961 - Ali Paşa Korkmaz
> 1957 - İsmail Korkmaz
> 1954 - NURİ KORKMAZ
> 1950 - M.Ali CERİT

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.Köyün kahvehaneside bulunmaktadır.

aslan6641
01-25-2010, 09:52 PM
Çakaldere, Ceyhan

Çakaldere, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köy adını yakınından geçen Çakıllı Dereden alır, bir memur hatasından dolayı çakaldere adı nı alır.

Kültür

Köy 1860 lı yıllarda Kırımdan göç eden Nogaylar ve Tatarlar tarafından kurulmuştur. Köbete, Çibörek, Sorpa,Sarı Burma gibi Geleneksel Kırım Yemekleri pişirilmektedir.Ayrıca su,çay, süt karabiber ve tuz ile kaynatılarak noga çayı tahinle tatlandırıldıktan sonra içine ekmek doğrayarak yenilen ilginç bir nogay yemeğidir. Çakaldere köyünün kurucularından birisi de benim dedem olan GAZİ KEMAL TEK dir.60 lı yıllarda Kahramanmaraşın Göksun ilçesinden Adanaya gelip buraya yerleşmişlerdir.

Coğrafya

Adana iline 42 km, Ceyhan ilçesine 15 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009- fatih UÇAR
> 2004 - Cem ÖZDEN
> 1999 - Cem ÖZDEN
> 1994 - Yüksel SAĞINDIK
> 1989 - Yüksel SAĞINDIK
> 1984 - Yücel KESER

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 09:52 PM
Çataklı, Ceyhan

Çataklı, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köy ilk defa 1905 yılında, Balkanlardaki kargaşa sebebi ile Bulgaristandan göç eden muhacirlerin söz konusu bölgeye iskan edilmeleri ile kurulmuştur. Bu köy ve civarındaki muhacir köylerinin sakinlerinin geldiği yer genel olarak Şumnu'ya bağlı olan Akdere Köyüdür. İlk ismi olan Haliliye, köyün hemen yanıbaşına kurulmuş olduğu ve arada doğal sınırının olmadığı Tatarlı köyünün ağalarından olan Halil Körez'in adı ile kurulmuş olup, Çataklı isminin ne alaka olduğu pek bilinmemektedir.

Kültür

Köy nüfusu Bulgaristandan göç eden Türklerden oluştuğu için, Rumeli kültürü ile Adana yöresinin kültürünün bir harmonisinden oluşan bir kültüre sahiptir. Örneğin şivesi ile veya kadınlarının büyük beyaz çarşaflar örtünmeleri ile bu köyde yaşayanların muhacir olduklarını anlamak çok kolaydır.Bu durum yeme alışkanlıklarında da kendisini göstermektedir. Hamur işleri yemeklerde ağırlığını hissettirmektedir, Ancak tabii ki Adana yöresinde et ve kebabın yeri ayrı olduğu için bu köyde de etin yeri ayrıdır.

Coğrafya

Adana iline 77 km, Ceyhan ilçesine 35 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Halil Mercan
> 1999 - Necati Özyavuz
> 1994 - Necati Özyavuz
> 1989 - Necati Özyavuz
> 1984 - Ahmet Uslu

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır ancak faal değildir. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. ve internet agıda vardır.

aslan6641
01-25-2010, 09:55 PM
Çevretepe, Ceyhan

Çevretepe, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Yıl 1908, 1912 ve 1915 tarihleri arasında balkan savaşları öncesi eli silah tutmayan ve sonrasında sırp ve sırp destekçisi toplumların baskıları sonuçu balkanlardan 1,5 milyonun üzerinde Müslüman Arnavut, Türk, Boşnak, Pomak Anadoluya göç etmek zorunda kalmıştır, bu zorunlu göçün içindeki Arnavut nüfusun 800 bin olduğu tahmin edilmektedir ve 400 bini Kosova Kökenlidir. Göçle gelen bu Arnavutları Anadolunun bir çok bölğesine dağıtmışlardır bir kısmıda Adana'nın Ceyhan ilçesinin Cevretepe köyüne yerleştirilmiştir ve köyün Tamamı bu göçlerle gelen Arnavutluğun muhtelif bölğelerinden gelen Arnavutça konuşan Arnavutlarla meskundür, bir önceki kuşak Türkçeyi hiç bilmemekle birlikte günümüzdeki kuşak Arnavutça ve Türkçeyi iki dilide iyi şekilde konuşmaktadır. Pershendetje.Jam krenar qe jam shqiptar:)Nga bursa ne zafer mahall.emri ime ferdija kumanoves dhe rrofte pavarsia e kosovare... Te dua shume shqiptare dhe kosoveeee.:) civar köylerden KÜÇÜK KOSOVA diye adlandırılır.

Kültür

Yaklaşık 100 yıllık gelenek ve göreneklerini sürdürmektedirler.En ünlü yemekeri mişoriz,fliya,pırpeç,kokra çorbası,tespişte..

Coğrafya

Adana iline 60 km, Ceyhan ilçesine 15 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Bahri Kaya
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 09:56 PM
Çokçapınar, Ceyhan

Çokçapınar, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adı çevresinde çok sayıda pınar bulunduğu için çokçapınar olduğu rivayet edilir

Kültür

köy halkı türk örf ve adetlerini yaşayış şeklini devam ettiren ve bunu günümüze taşıyabilen nadir köylerden birisidir

Coğrafya

Adana iline 48 km, Ceyhan ilçesine 11 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Muharrem Metin
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Dış bağlantılar

* Yerelnet

cehyan belediye başkanı hüseyin sözlü çokçapınarlı olup 2 dönemdir başkanlık yapmaktadır.çokçapınar kireç ocakları kum ocakları ve bir adet kireç paketleme fabrikası ile bölgenin ekonmik yönden üst düzey köylerindendirçköy halkının %45 i bu iş yerlerinde çalışmaktadır.köyün ileri gelenlerinden mevlüt turmuş köyün tek alış veriş marketine sahiptir.

aslan6641
01-25-2010, 09:57 PM
Dağıstan, Ceyhan

Dağıstan, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Dağıstan köyü 1869 yılında Rus Çarlığı'ndaki Dağıstan adlı bölgeden yapılan baskılardan kurtulmak için göç eden insanların farklı yerlere yerleştirilerek rahat edemedikleri ve ayrıca o gün için bu bölgede çogalmaya çalışan ermenileri durdura bilecek kapasite ve cesarete sahip oldukları için 1886 yılında Osmanlı memurları tarafından bugünkü yerleşim yerine yerleştirilmesi ile kurulmuştur.

Köyün İsimleri

Köyün geçmişten günümüze aldığı isimler: 1869-1960 Naşidiye 1960-1978 Beşkuyu 1978-Dağıstan

Coğrafya

Adana iline 70 km, Ceyhan ilçesine 24 km uzaklıktadır. Ceyhan nehrinin bir uzantısının yanında kuruludur.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.Bölgedeki topraklar tarım yapmaya çok elverişlidir.

Spor

Köyde geçmiş yıllarda köyün gençleri tarafından kurulmuş son derece başarılı,maçlarını köyün mera kısmındaki top sahasında oynayan bir futbol takımı bulunmaktaydı.

Nüfus

Ulaşım

Köyün Ceyhan ile bağlantısı özel minibüs ve Kösreli Belediyesi'ne bağlı araçlarla yapılır. Dosya:minibüss.jpgÖzel Bir Minibüs

Ekonomi

Köyün ekonomisi çoğunlukla tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köydeki ailelerin büyük kısmı tarımla geçinir. Hayvancılıkla uğraşanlarda vardır.Köyün genelinde büyükbaş hayvancılık yapılır. hayvancılıkta , süt, peynir gibi ürünlerin üretimi yaygındır.Ayrıca çoğu kişi kendi bahçelerinde sebze üretimi de yapmaktadır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:Yalçın Kurt

:1925-1930 Mahmut Yılmaz

> l930-1935 Hasan Türkyaşar
> l935-l940 Bali Yılmaz
> 1940-1944 Mustafa Yılmaz
> l944-l954 Muhittin Mert
> l954-l963 Şamil önal
> l963-l968 Nuh Kale
> l968-l973 Ökkeş Kaya
> l973-l989 Ali Şahin Kurt
> l989-.... Cengiz Arıkan

halen devam etmekte

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı yoktur ama faal sağlık evi vardır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Dağıstan Köyü'nde mezarlık, değirmen,ilköğretim okulu,sağlıkevi, cami ve tarım kredi kooperatifi bulunmaktadır.

Dosya:14691898fq4.jpgSağlıkevi

Dosya:78785090kp8.jpgCami

Dosya:67660011df2.jpgOkul

Dosya:ghjjkl.jpgKooperatif

Dış bağlantılar

* Yerelnet
* Google Blog Sitesi > Site Sahibi : Tanju Önal

aslan6641
01-25-2010, 09:59 PM
Degirmenli, Ceyhan

Degirmenli, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. KÖYÜMÜZ HALKI ESKİ RUSYA NIN KAFKAS BÖLGELERİNDEN GÖÇEBE OLARAK GELMİŞTİR, ESKİ ADI ŞEVKİYE DİR. ESKİDEN ÇEVRE KÖYLERİNDE İHTİYACINI KARŞILAYAN TEK SU DEĞİRMENİNE SAHİP OLDUĞUNDAN KÖYÜN ADI DEĞİRMENLİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur. KÖYÜMÜZ ÇERKEZ KÖYÜ OLDUĞUNDAN ÇERKEZLERE AİT GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZ VARDIR YEMEKLERİMİZİN EN BAŞINDA LEPSİ VE BASTA GELİR.

Coğrafya

Adana iline 67 km, Ceyhan ilçesine 22 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve [[hayvancılık|hayvancılığa DAYANMAKTADIR. KÖYÜMÜZ DE BULUNAN TARIM ARAZİLERİNİN ÇOĞU BELİRLİ ÇİFTLİK SAHİPLERİNDE OLDUĞUNDAN KÖYÜMÜZ NÜFUSU DEVAMLI GÖÇ E MARUZ KALMIŞTIR. HAYVANCILIKLA UĞRAŞIMIZ MADDİYATSIZLIKTAN DOLAYI AZALMIŞTIR.KÖYÜMÜZ MERALARI ZENGİN ÇİFTLİK SAHİPLERİNCE CEBREN ZAPT EDİLİP TARLA OLARAK KULLANILMAKTADIR. KÖY KURULUŞUNDAN BERİ GELEN MUHTARLIKLARDA BUNLARA GÖZ YUMMAK ZORUNDA BIRAKILMIŞLARDIR.SON MUHTARLIĞIMIZIN YAPMIŞ OLDUĞU MERA DAVALARI HALA MAHKEMELERDE BEKLEMEKTEDİR. KÖY NÜFUSUMUZU KORUYABİLMEK İÇİN KURMUŞ OLDUĞUMUZ KALKINMA KOOPERATİFİMİZE SÜT HAYVANLARI ALABİLMEK İÇİN MÜRAACATIMIZ HİÇBİR EKSİĞİMİZ OLMADIĞI HALDE UZUN YILLARDAN BERİ KABUL GÖRMEMİŞTİR.21.YÜZYILDA SESİMİZİ DUYURABİLECEK HİÇBİR GÜCÜMÜZ YOKTUR ÖNCE İLÇE KAYMAKAMLIĞIMIZDAN SONRA DEVLETİMİZDEN YARDIM BEKLİYORUZ. ANKARA DESTEKLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADIMIZI ARTIK EZBERLEMİŞTİR.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarlarıYalçın Kurt.

> l925-l933 Şahin Akgün
> l933-l948 İsa Pekar
> l948-l963 Şahin Üstok
> l963-l973 Nedim Serin
> l973-l989 Mehmet Pekar
> l989-l994 Halit İlhan
> l994-2004 Zekeriya Altuğ
> 2004-.... SAHİPSİZ

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 09:59 PM
Değirmendere, Ceyhan

Değirmendere, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Değirmendere Köyü'nün eski adı Çakılı olarak bilinmektedir. Köy civarında gerçekleştirilen yol yapımı vb. çalışmalarda ortaya çıkan çeşitli kalıntılar, köyün esasen çok eskilere dayanan bir yerleşim yeri olduğunu kanıtlamaktadır. Özellikle dere yataklarında ortaya çıkan çok sayıda eski paralar, bölgenin daha önce Romalılar tarafından da yerleşim yeri olarak kullanıldığını göstermektedir. Bölgede aramalarda bulunan define avcıları, Pers Kralı Daryüs'ün tacının da köy sınırları içinde bulunduğu iddiasındadırlar.

Kültür

Köyün gelenek ve görenekleri Adana-Ceyhan yöresinin özgün yapısıyla bağdaşıktır. İçli Köfte, Tırşik, Analı Kızlı, Babagannuş, Sarımsaklı Köfte, Nogay Çayı yöresel yemeklerden bazılarıdır. Özellikle nogay çayı diğer yörelerde pek rastlanılmamakla birlikte, adına binaen Ceyhan'a yerleşen Kırım Tatarları veya diğer göçmen boylarından gelmektedir diye düşünülmektedir. Nogay Çayı, kaynatılmış sütün içine demlenmiş çay katılarak bir süre brilikte kaynatılmasıyla elde edilmektedir. İçine tuz, karabiber, tereyağı ilavesi ile çeşnilendirilerek içilmektedir. İçine yufka ekmek doğranması da yaygın alışkanlıklardandır. Köyde yerel halk arasında yaygın olarak görülen edebi tarz şiirdir. Köyün bir önceki Muhtarı Mehmet Yeltekin tarafından yazılmış küçük bir şiir kitabı olduğu bilinmektedir.

Coğrafya

Adana iline 55 km, Ceyhan ilçesine ise 7 km uzaklıktadır. Hamdilli, Erenler, Çiftlikhat, Sarıkeçili köyleri arasında kalmaktadır. Akdenize kuş uçuşu mesafesi 8 kilometre civarındadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde Akdeniz bitki türlerinin tamamına rastlanılmaktadır. İncir, dut, karadut, üzüm, her türlü narenciye, nar yetişmektdir. Karpuz, pamuk, mısır, buğday, yer fıstığı, soya en çok yetiştirlen tarım ürünleridir. Köy arazisi zaman zaman, yörük ve aydınlı göçmenleri tarafından küçük baş hayvancılık amacıyla mevsimlik olarak da kullanılmaktadır. Göçerler genellikle kış aylarında köy merasına gelerek, yaz aylarında buradan ayrılmaktadırlar.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> [[2009 cetin yeltekin

> 2004 - Bedir Baydan
> 1999 - Menderes Duymaz
> 1994 - Mehmet Yeltekin
> 1989 - Mehmet Yeltekin
> 1984 - Mehmet Yeltekin

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır ancak öğrenci sayısındaki azalma ve köy mukimlerinin çocuklarını Ceyhan'daki okullara göndermeyi tercih etmeleri nedeniyle gayrii faaldir. Zaman zaman biçki dikiş gibi kurslar verilmektedir. Köyün camisi ve köy imamı bulunmaktadır.Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:00 PM
Dikilitaş, Ceyhan

Dikilitaş, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Fransızların işgali sırasında çevre köylerde dahil ayakta kalan tek köydür. "Bir dikili taşımız kaldı" sözünden gelmektedir.

Kültür

Çeçenlerin ve Kürtlerin kurduğu bu köyde cirgidiş, kurzunuş en güzel yemeklerdir.

Coğrafya

Adana iline 75 km, Ceyhan ilçesine 24 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:01 PM
Dokuztekne, Ceyhan

Dokuztekne, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adı köy meydanındaki köy çeşmesinden gelmektedir. Köy meydanındaki çeşmenin 9 adet teknesi bulunmasından dolayı verilmiştir. Daha önceleri su şebekesi olmadığından tüm köy halkı ve o güzergahtan göç eden yörükler buradan faydalanmaktalarmış. Çeşme halen aynı işlevi görmektedir.köyün tamamı yörük halkından oluşmaktadır.. 1880 yıllarında şu anda İzmir ilçeleri olan Selçuk, Torbalı, Tire bölgelerinden göç etmişler ve o tarihlerde köye yerleşim başlamıştır. Köyün ismi Durahocalı ismiyle 1918 yılına kadar devam etmiş. Fıransız istilasında çetelerin Fransız birliklerine vur kaç taktiği kendi aralarında parola olarak kullandıkları bu şifrenin dokuztekne olarak tespit edilmesi ile köyün adı Dokuztekne olarak değiştirilmiştir. Ayrıca Atatürk'ün Ordular ilk hedefiniz Akdeniz emrini borazanla çalan Borozan Ahmet isimli şahısta Dokuzteknelidir. 1947 yılında vefat etmiştir.

Kültür

Geleneksel yemekler; köfte, analı kızlı, bulgur pilavi, aşure, sütlaç.

Düğünler cuma günü başlar. Bayrak kaldırmada evin yüksek bir yerine Türk bayrağı asılır. Tüm akraba komşu para altın ve küçük ev araç gereçleri ile destek verir. Buna kesim denir. Davullu ve mevlütlü olarak 2 çeşit düğün geleneği vardır. Cumartesi günü kız evinde kına merasimi yapılır; gelin ve damadın ellerine kına yakılır. Pazar günü gelin almaya gidilir. Gelin gelir ve düğün sona ermiş olur.

Coğrafya

Adana iline 65 km, Ceyhan ilçesine 17km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Zeytincilik ve bağcılık giderek hızla gelişmektedir. Hayvancılık yayılım arazisi sıkıntısı nedeniyle çok düşük seviyeye düşmüştür. Hazine arazilerinde çam ormanı ile ağaçlandırma yapılmıştır. Köyde işsizlik sıkıntısı %5 civarındadır. 2 adet köy kahvesi, 4 adet bakkal vardır. Haftada 1 gün semtpazarı kurulmaktadır. Civar köylerden nüfüs olarak büyük olması nedeni ile taşımalı öğrenciler dokuzteknede 8 yıl eğitim almaktadırlar. Öğretmen evi, lojmanı olmaması nedeni ile öğretmen sıkıntısı nadir de olsa zaman zaman yaşanmaktadır. 1 adet camisi ve imam evi ve kuran kursu lojmanlı olarak mevcuttur.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Adem Eren
> 1999 - Adem Eren
> 1994 - Yemliha Eren
> 1989 - Yemliha Eren
> 1984 - Mustafa Çelen

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi kanalizasyon şebekesi mevcutturPtt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

{BİLGİ VE DESTEĞİNİ ESİRGEMEYEN HERKESE ~TEŞEKKÜR EDERİZ.}

aslan6641
01-25-2010, 10:08 PM
Dutlupınar, Ceyhan

Dutlupınar, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

köyün adı köy meydanın daki merkezdeki pınar ve çevresindeki dut ağacının çok olmasından dolayı dutlupınar adını almıştır.şu an o pınar köy halkına köy çeşmesi olarak hizmet vermektedir. yani pınar depo yapılarak çeşmeye dönüştürülmüş ve üzeri kapatılmıştır. sağlık açısından .

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri yörük örf ve adetlerine bağlı bir köydür. köyün tamamı yörüktür.şehir merkezine biraz uzak olduğundan dolayı hala özünden ödün vermemiş fazla dışarıdan katılım olmamasından dolayı eski adetlerine bağlıdırlar. geçim kaynağı tarım ve hayvancılık ana temel olsada yeni nesil sosyal imkânlardan yararlanabilmek için çevre sanayi bölgelerinde iş yapmaya büyük önem vermektedir.yani sosyal güvence ön pılana çıkmaktadır.

düğünleri hala eski atalarımızdan gördüğümüz gibi .devam etmektedir.cuma günü bayrak kaldırma dediğimiz merasimle başlar cuma namazından çıkan cemaat düğün evine davet edilir.gelen köy halkına yemek ikram edilir .dualar okunur ve düğün merasimi başlar. genellikle davullu dediğimiz yani çalgı lı olur zaman zaman mevlüt ile yapılır.cumartesi kız evinde kına merasimi olur gelinin eline kına yakılır pazar günü kız evine gelin almaya gidilir ve gelin alınır oğlan evinde düğün sona erer.

yemekleri .içli köfte,bulgur pilavı,analı kızlı ,mantı , dolma gibi ana menüden oluşur.tatlı olarak yemekyen sonra aşure ve sütlaç yenir.

Coğrafya

Adana iline 65 km, Ceyhan ilçesine 22 km uzaklıktadır.osmaniye organize sanayi bölgesinede 19 km civarındadır. köye sıfır otaban yolu geçmektedir. ve aynı zamanda osmaniye adana sınır bölgesi konumundadır.

İklim

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

<Muhtarlık Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 1979 - huseyin ates
> 1984 -ali yuce
> 1989--2009 - bekir biten

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır. kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:09 PM
Ekinyazı, Ceyhan

Ekinyazı, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

CEYHAN IRMAĞININ GÜNEY KENARINDA OLAN KÖY 1912 YILINDAN 1936 YILINA KADAR BALKANLARDAN GÖÇ EDİP GELMİŞ GÖÇMEN AİLELERDEN OLUŞMUŞTUR. KÖYÜN ÖNCEKİ ADI SIDIKKİYE DİR. 1945 YILINDA BU KÖYÜN 1,5 KM DOĞUSUNDA BULUNAN BAHRİYE KÖYÜÜNDEN BÜYÜK DEPREM VE SEL NEDENİYLE EVLERİ YIKILDIĞINDAN YAKLAŞIK 15 HANE BU KÖYE GÖÇ ETMİŞTİR. 1956 DEN SONRA KÖYÜN ADI EKİNYAZI OLMUŞTUR. KURULDUĞU YER BAKIMINDAN DÜZ BİR ARAZİ ÜZERİNDE OLMASI NEDENİYLE ÇOK VERİMLİ EKİNLER OLDUĞUNDAN EKİNYAZI DENİLMİŞTİR. YAŞLILARIN ANLATTIĞINA GÖRE 1922 YILINDA FRANSIZLAR BU KÖYÜN ÜZERİNDEN GEÇİP KOZANA GİTMİŞLERDİR.KOYUMUZUN NUFUSU 800 DUR

Kültür

MUHACİRLER SOMUN, CERİTLER YUFKA EKMEK YAPARLAR. DOMETES BİBER PATLICAN ÇOK TÜKETİLİR DOMETES OLMADAN YEMEK OLMAZ. ceritlere ait bazı yemekler. bulgur pilavu, tutmaç, gerniş, yoğurtlu patlıcan, tırşık sayılabilir.MUHACIR YEMEKLERİ: Muhacır Tarhanası, kıvrım pidesi, dızmana,sütlü dolma, akıtma

Coğrafya

Adana iline 53 km, Ceyhan ilçesine 22 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> - APONUN ÇOCUKLARI
> 2004 - Zeki Ağzıdeli
> 1999 - Hayri Şensoy
> 1994 - Hayri Şensoy
> 1989 - Hayri Şensoy
> 1984 - Selahattin Özen

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağıyok ancak sağlık evi var ve köyde bir kadrolu ebe mevcuttur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol stabilize olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:10 PM
Elmagölü, Ceyhan

Elmagölü, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Ceyhan nehrine dökülen ve hemen hemen köyün içinden geçen bir akarsu vardır. Uzun zaman önce, köylüler geçiş ücreti adı altında gelip geçenden zorla haraç alırlarmış. Bu sebepten dolayı 'almak' kelimesinden 'Alma Gölü denmiş daha sonra bu dilden dile değişmiş ve 'Elmagölü' adını almıştır. Köyde, kum ocaklarından dolayı bir çok gölet oluşmuştur.

Kültür

Köyün gelenekleri tipik Ceyhan gelenekleridir. Köy genel olarak Cerit aşiretlerinden meydana gelmektedir ve köyun geneli birbirlerine akrabadır.

Coğrafya

Adana iline 65 km, Ceyhan ilçesine 20 km uzaklıktadır.Arazi tamamen düz, sulak ve çok verimlidir.Köy küçük elmagölü ve keli mahallelerinden meydana gelmektedir.Mesafe olarak bu üç köyün arası toplam 2 km dir.Köye dışarıdan gelen yoktur. ancak gene de son yıllarda göç alınmasına engel olunuyor.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.Yazlar çok sıcak ve kurak kışlar ise ılık ve yağışlıdır.Akdeniz ikliminin tüm özellikleri mevcuttur.

Nüfus

Nüfusun azalmasının ana nedeni köyde okulun olmaması ve değişen geçim şartları nedeni ile köylü ceyhana yerleşmiştir.Ancak okullar kapandıktan sonra köylü tekrar köye gelmekte ve nüfus tekrar artmaktadır.

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Daha önceleri pamuk ekilirken son yıllarda pamuğun üretimi zor olmasından, pamuk işçisinin zor bulunmasından dolayı değişen iklim şartlarıyla da köylü mısır, buğday, soya fasulyesi, karpuz, yer fıstığı,azda olsa küncü ekimine yönelmiştir.Köyde yeni olarakta hayvancılık kooperatifi kurulmuştur.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Halil KORKMAZ
> 1999 - Halil KORKMAZ
> 1994 - Halil KORKMAZ
> 1989 - Nazım SAVRUN
> 1984 -Ahmet Cevdet KORKMAZ

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu var fakat son 2000'li yıllarda taşımalı eğitime geçildiği için kullanılmamaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:11 PM
Erenler, Ceyhan

Erenler, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Erenler köyü halkı Azerbeycana bağlı Karabağdan 1900 yılında gelmiştir.Köy ilk yerleşim yeri olarak şuanki Ceyhanın bulunduğu yere kurulmuş.Burada aşırı sivri sinek ve sıcak havadan bunalan köy önde gelenleri buradan 8 km ileride rakım olarakta biraz yüksek ve esintisi olan şuanki mevcut köyün bulundu yere yerleşilmiştir.Köyün ilk ismi Papaktır köyün kurulduğu yerde daha öncede bir kaç kabine yerleşmiş olup bu kabineler çeşitli hastalıklardan ölmüş yok olmuştur.Papak halkı buraya yerleştinde komşu köy halkı tarafından nasıl olsa bunlarda bir hastalığa yakalanır ölürler diye düşünerekten kabinenin yerleşmesine tepki göstermemişler.Zamanlada kimsenin ölmediğinide görünce burada oturan halka ermiş bunlar denmeye başlanmış komşu köy halkı arasında erenlere gidiyorum geliyorum söylemleri başlayınca köyün adıda Erenler köyü olarak değiştirilmiştir.

Kültür

Kahvaltıda Noğa Çayı İçilir. Tarifi 4 Su Bardağı süt kaynatılıp, içine Rengi Koyulaşınçaya kadar Demlenmiş çay ilave edilir. daha sonra tuz ve karabiber eklenir ve içine ekmek doğranarak afiyetle yenilir.not:daha çok tatversin diye tereyağı katılır.

Coğrafya

Adana iline 53 km, Ceyhan ilçesine 8 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 yeni seçim yapılacak
> 2009 - LÜTFU ALTUNALAN 10/05/2009 Muhtar Vefat Etti.
> 2004 - LÜTFU ALTUNALAN
> 1999 - Lütfu ALTUNALAN
> 1994 - Emin Yıldız
> 1989 - Emin Yıldız
> 1984 - Emin Yıldız

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır

aslan6641
01-25-2010, 10:12 PM
Gündoğan, Ceyhan

Gündoğan, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

köyün eski adı Hurşudiye^dir. Adını yıllar önce köye gelen nüfus memurundan aldığı söylenir. Köyün kurucuları Karamandan Selanik Yenişehir e oradanda Adanaya göç etmiştir. 1897 yılında Veyis Ağa oğlu Ahmet Ağanın çocukları Hasan, Mustafa ve İbrahim Ağalar tarafından kurulmuştur.

Eğitim

Köyde, 3 sınıflık ilköğretim okulu vardır,Okulda ilk görev yeri olan bir öğretmen mevcuttur. Fakat taşımalı eğitimdende yararlanılmaktadır.

Kültür

Gündoğan tipik bir bulgaristan muhaciri köyüdür. Her evde birer muhacir fırını bulunur. Mısır unundan yaptıkları kaçamak, et suyundan yaptıkları papara, sütlü tarhana çorbası ve kırma muhacir pidesi köylüye has yemeklerdir.

Coğrafya

Adana iline 60 km, Ceyhan ilçesine 40 km uzaklıktadır. Köy Cebeli-nur dağı eteğinde kurulmuştur.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - HÜSEYİN DAĞLI
> 1999 - CELAL DAĞLI
> 1994 - HÜSEYİN GÜL
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol çakıl taşlı olup köyde elektrik sık sık kesilmekte ve sabit telefon da,elektriğe bağlı olarak kesilmektedir.

Dış bağlantılar

aslan6641
01-25-2010, 10:16 PM
Hamitbeybucağı, Ceyhan

Hamitbeybucağı, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.ancak kurtuluş savaşı sırasında bölge halkından olan ve kahramanca mucadele eden hamit beyin adına istinaden verildigi düşünülmektedir.köy özellikle bosna hersek göcmenlerinin yerleştirilmesiyle nufus kazanmıştır.

Kültür

köy halkı göçmenlerden oluşmaktadır bosnadan ve bulgaristandan göçetmişlerdir. Ayrica köyde türkçenin yani sira boşnakçada etkinliğini yitirmişte olsa konuşulmaktadir. Köy islam kültür ve geleneklerinin yani sira kendine has kültür ve gelenekleri bulunan bir kültür yapisina sahiptir.

Coğrafya

Adana iline 61 km, Ceyhan ilçesine 16 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Ayrica köy halkinin önemli bir kısmı geçimini yurt dışında çalışarak sağlar.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - Şerif Dizidar
> 2004 - Fuat Elkas
> 1999 - Hasan Dizdar
> 1994 - Hasan Dizdar
> 1989 - Muharrem Gündüz
> 1984 - Muharrem Gündüz
> 1980 - İbrahim Dizdar

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.ayrıca koyde 2 bakkal ve muhtarlıga ait muhtarlık binası ve muhtarlık misafirhanesi vardır.koy bitişiginde kamuya ait geniş bir fidanlık bulunmaktadır.araziler dsi sulama kanalları vasıtasıyla sulanmaktadır.80 li yıllarda ceyhan ırmagının sellere sebep olması ve koye zarar vermesi sebebiyle devlet tarafından yaptırılmış afet evleri mevcuttur.

Yemek

Köy halkının yaptığı boşnak yemekleri; piriyan, pide çeşitleri, sütlü dilonsa,zelansa, lukuşa, cicipapa vs. gibi buna benzer yemekler mevcuttur

aslan6641
01-25-2010, 10:17 PM
Irmaklı, Ceyhan

Irmaklı, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

eskı ısmı Yılkı Bucagidir ondan once de Mahmudiye olarak ta bilinir geçmiş dönemde büyük ve yeşil alana sahip olan köyümüzde yılkı atları yaşarmış.o yüzden köyümüzün adı yılkı bucağı olarak adlandırılmıştır.kim ne düşündüyse sonradan ırmaklı olmuştur.

Kültür

Köyün gelenek, görenekleri hakkında bir bilgi yoktur ama burma pide,kabaklı pide,dızmana gibi lezzetli börek ve pideleri vardır.Tatlılardan muska tatlı,öküz ünüğü, sutlu ve pirincli kabak tatlisi en yapılan ceşitlerdendir "" her evin onunde firini olup yufkadan ziyade somun ekmek yapilir ve yenir. köyümüzde genel olarak kerpiç evler bulunur.bunlr bembeyaz badanalı bahçelerinde rengarenk çiçekler bulunan tertemiz evlerdir.insanları misafirperver güleç yüzlü ve yardım severdir.cenaze,düğün,bayram gibi günlerde herkes birbirinin yardımına koşar,birlik ve beraberlik içerisinde herşeyin üstesinden gelinir.babaanne.anneanne yerine kocaanne,yenge yerine gelin abla.çocuklarına kız veya erkek fark etmez oğlum diye hitap edilir.düğünler üç gün üç gece sürer,kadınlar ve erkekler bir arada eğlenir,eskiden delikanlılar sevdiği kız oynamaya kalktığında havaya tabancayla kurşun sıkar diğer delikanlılar birdaha o kıza bakmamaları gerektiğini anlarlardı.köyümüz ileri görüşlü ve aydındır,köyümüzden bir bakan ARİF SEZER çıkmıştır.doktorlar,mühendisler,öğretmenler,iş adamları gibi bir çok aydınımız vardır.dışarıya göç az miktarda olsada gidenler baglantilarini tamamen kesmemislerdir,şehirlerde yaşayanlar bayram,düğün,tatil gibi günlerde köyüne gelir.Irmağıyla,yemyeşil merasıyla,uçsuz bucaksız tarlalarıyla,planlı oturum alanıyla,nergiz kokulu bir muhacir ve gocmen köyü.ÖZCAN ÇAKIR

Coğrafya

Adana iline 80 km, Ceyhan ilçesine 35 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım: genellikle yılda 2 mahsül ekilir ve yeterli miktarda verim alınır,Irmak kenarında oldugu için su sorunu yaşanmaz.Başlıca tarım ürünleri:bugday,mısır,soya,fıstık,pamu,karpuz vb. ve hayvancılık: büyük baş hayvancılığı yapılmaktadır ""

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> -Ali ÇAKIR
> 2004 -Ali ÇAKIR
> 1999 -Ali ÇAKIR
> 1994 -Recep ERKEK
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır

aslan6641
01-25-2010, 10:21 PM
İncetarla, Ceyhan

İncetarla, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

köyün eski adı Mercin olup adını içerisinden geçen Mercin nehrinden almıştır.Köyde 1. ve 2. mercin muharebeleri olmuştur mercin ırmağında vuruşmuşlardır.

Kültür

Köy tipik bir çukurova köyüdür. Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'dan göç almıştır.Her köy düğününde bütün köy halkı birlik olur hatta düşmanlar bile barışır.

Coğrafya

Adana iline 58 km, Ceyhan ilçesine 13 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - HASAN IŞIK
> 2004 - KEMALCANERKİN
> 1999 - HASAN IŞIK
> 1994 - AHMET ÖZÇELİK
> 1989 - ABDURREZAK KOÇ
> -oğuzhan yeşil

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:22 PM
İnceyer, Ceyhan

İnceyer, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihiköy kayseri taraflarından alınan aşiret göçlerinin burada konaklaması sonucu oluşmuştur köyhalkı birbirleriyle akraba olup geneli iki büyük ailenin fertlerinden oluşmuştur.

Kültür

Gerniş yemeği, Nogay çayı, tırşik, bazlama bu yöreye özgü olup bu köyde hala yoğun olarak yapılıp adeta gelenek haline gelmiştir. Köyde yaşayan efsaneler Yazı boyutunu büyütmek için köy halkı : MEHMET ALİDEMİRÖZOĞUL,FUAT DEMİRÖZOĞUL,NİHAT DEMİRÖZOĞUL,MUSTAFA DEMİRÖZOĞUL,SELÇUK DEMİRÖZOĞUL ORKUN DEMİRÖZOĞUL DEMİRHAN DEMİRÖZOĞUL, yahya koyuncu, çetin koyuncu, murtaza koyuncu, dede memmet koyuncu, çelik ahmet ertem, mahmut sekitmen, aşşık soysal, yakup soysal, ibiş soysal, ibraam telli, sülo demir, seyit demirözoğlu, hacı ibraam uçan, çelebi osman yayın, kazım telli, cevdet yayın, mustafa uçan, abdulla uçan, helmi ağzıdeliler, alisan ağzıdeliler, hamit koç, fakı koç, battal telli, emin telli, çerkez halil telli, anşa telli, kel memmet güzel, eşe soysal, kaya koyuncu... ismet demirözogul... zafer yıldız...

Coğrafya

Adana iline 72 km, Ceyhan ilçesine 27 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Çetin KOYUNCU
> 1999 - Çetin KOYUNCU
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

KÖY HAKKINDA BİLGİ :Köy şuan bitik bi durumda yakında haritadanda silinebilir.köyde yaşayan insan sayısı 100 ü geçmez.henüz bi marketi bile yok insanlar ihtiyaçları için sarıbahçeye gidiyor.köye ulaşım olarak pazartesi ve cuma günleri otobüs gelmekte.

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:23 PM
İsalı, Ceyhan

İsalı, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adı, 16. yüzyılda Sis bölgesinde yaşayan Avşarların İsalı obasından gelmektedir. İsalı cemaatinin bazı bölükleri aynı yüzyılda Dulkadır Türkmenleri arasında da bulunuyordu. İfraz-ı Dulkadır‘a tabi olup daha önce Hama ve Humus’a iskan olan İsalı Avşarlarından bazıları 1707’de Adana-Kınık’ta yerleşmiştir.

Köyde halen Avşarlar yaşamaktadır.

Kültür

Köyün narı meşhurdur.

Coğrafya

Adana iline 62 km, Ceyhan ilçesine 17 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım bahcecilik ve hayvancılığa dayalıdır.

aslan6641
01-25-2010, 10:23 PM
Karakayalı, Ceyhan

Karakayalı, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Cebre Köyü Adana'nın Ceyhan ilçe merkezinin 18 km. kuzeybatısında yer alır. Köy yerleşmesi Kıllıhüyük tepesinin 1km. kuzeyinde Ceyhan Nehri'nin taşkınları sonucu biriken alüvyal düzlük üzerinde kurulmuştur. Köyün eski adı olan Cebre isminin nereden geldiği tam olarak bilinmemektedir. Ancak sonradan değiştirilen Karakayalı adını Toros dağlarında Karakayalı adındaki yörüklerden almıştır. Tarsus'un kuzeyinde Navrun Yaylası civarında göçebe halde yaşayan Karakayalı Yörükleri 20.yüzyılın başlarında iskan edilmişdir.

Eğitim amaçlı başlayan şehire göç olgusu 2000 li yıllarda arazilerin miras yoluyla parçalanması, makinalı tarımın yaygınlaşması ve işgücüne olan ihtiyacın asgari düzeye inmesiyle topraksız ve az toprağı olan köylüler başta Ceyhan ve Adana olmak üzere çeşitli şehirlere göç etmişlerdir.

İlköğretimin zorunlu 8 yıl olmasından sonra köyün okulu kapanmış ve taşımalı eğitime geçilmiştir. Yeterince tarım arazisi olan köy halkından ise çok azı köyde yıl boyu yaşamaktadır. Cebre köyünde 1 cami ve imam lojmanı, iki bakkal, bir kahvehane ve kapalı halde olan ilkokul binası ve öğretmen lojmanı mevcuttur.

Yemekleri

Köylüler daha çok et yemeklerine düşkündürdür ve bugdayın çok yetiştirildiğinden dolayı bulgur ve unda aşırı fazla tüketilir

Coğrafya

Adana iline 62 km, Ceyhan ilçesine 17 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Mehmet Özen
> 1999 - Ali Kurt
> 1994 - Ali Kurt
> 1989 - Yusuf Dal
> 1983 - Remzi Gök
> 1977 - Remzi Gök
> 1973 - Yusuf DAL
> 1971 - Remzi GÖK
> 1968 - Remzi GÖK

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Elektiriği olmayan, içme suyu kuyulardan temin edilen ve sıtma hastalığının yaygın olduğu köyde 1960'lı yılların sonuna kadar hayat şartları oldukça zordu. 1970 li yıllar Cebre köyü için dönüm noktası olmuştur. Cebre Köyü 1970 li yılların başlarında elektiriğe ve Tatarlı Köyünden getirilen içme suyu şebekesine kavuşmuştur. Cebre Köyü'nün de içinde yer aldığı geniş ova tabanı ilkbahar aylarında Ceyhan Nehri'nin taşkınlarına maruz kalmaktaydı. DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'nün drenaj kanalları açarak ovayı ıslah etmesi, sel afetlerinin önlenmesi ve arazinin tesviye edilerek sulu tarıma açılması neticesinde köyün çevresindeki arazilerin ekonomik değeri arttı. 1970 li yıllara kadar kuru zirai faaliyetin ana geçim kaynağı olduğu köyde, genelde buğday, pamuk ve karpuz ekimi yapılmaktaydı. 1980'li yılların başlarında sulu tarımla birlikte buğday + soya fasulyesi ve mısırın ikinci ürün olarak ekilmeye başlamasıyla pamuk ekimi oldukça azalmıştır.

aslan6641
01-25-2010, 10:24 PM
Kılıçkaya, Ceyhan

Kılıçkaya, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında net bilgi yoktur.nogayların kurdugu bir ködür tahmini kuruusu 1800 yıllarıdır. öy adını yakınında bulunan kılıçkaya dağndan almıştır

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur. kilickayada yasayanlarin cogu bir bolumu nogaylardan olusmaktadir.zaten kurulusunuda nogaylar yapmistir.en populer kahvaltiliklari nogaylarin cayidir bu cay sut su ve caydan olusur nogaylar icin tereyagi ile birlikte nefis bir hal alan kahvaltiliktir. Köylülerin kendilerinin inşaa ettiği topraktan yapılmış kümbet fırınlarının ekmeği çok lezztidir. köyde düğünler 3 gün 2 gece sürer ilk gün cuma namazından sonra bayrak dikimi denilen adetle başlarki bu adet de bayrak düğünü yapan erkek evinin enyüksek yerine asıl amaç etraftan görünler gelsinler ve düğünü şenlendirsinler. milletimiz ve devletimiz daimi olsundur.ayrıca cuma günleri okuntu dağıtma işlemi olurki bu köy halkının havlu veya benzeri hediyelik kumaşlar hediye edilerk davul zurna eşliğinde düğüne davet edilmesidir.davucu ve düğün evine yakın akaraba birkişi köyün tamamını gezer ve hediyeler her kapıda davul çalınarak dağıtılır. öğleden sonra gelinin ceyizleri baba evinden alınarak oturacağı eve hep birikte serilir.aksama düğün evine yakın akraba kisiler düğün evine toplanır.ikinci gün yani cumartesi günügndüz yemekler yapılır ve gündüz gelenmisafirlere ikram edilir.aksam düğün ız evinde kına gecesi ile başlar alkol almak isteyenlere ayrı bir kösede erkek evinde davulzrna esliğnde alkol ve meze verilir.diğer tarafta ise alkol almayan insanlar eğlenirler.gece saat geceyi bölünce alkol alanlar davulzurna esliğinde köy halkından düğün yapan ailenin arasının iyi olduğu dostlarından tavuk toplarlar.bu tavuklar meze olarak hazırlatılır ve damat ile geline yedirilir. 3. gün ise gelin alma olur.gelin baba evinden alınır gekini o ailenin önde geleni aileye sözü geçen erkek evden çıkartarak damada teslim eder.gelin alınınca damadın baba ocağına getirilir ve geli ile damadın bası üzerinde köyün tellalı bağırarak kırkım adı altında yeni çifte para toplamaya başlar "darısı oğlunuza kızınıza" diyerek yardım verenlere tesekür ederek toplanan paranın ve altınların toplamını açıklayarak bu işleme son verilir.fakat gelinler kayınbabasından bir hediye almadan kırkım alanından eve geçmez. daha sonra damat geli kaynana ve kayınbabalar oynarlar. buarada oynayanların üstüe buğday seker.cerez ve para krısımından olusan ve boluğu simgeleyen hediyeler atılır.gerdek gecesi saat 22.00 24.00 arasında köyde silah atma adeti baslar.ve bu son adetle düğün sona erer. pazartesi veya salı günü kadınlar arasında mevlüt .kuran okunur.düğün böylece son bulur.

Coğrafya

Adana iline 68 km, Ceyhan ilçesine 23 km uzaklıktadır. güney cphesi akdeniz kıyısına kadar ormanlık olup yükseltisi 150m dir yazları ceyhan ilçesine göre daha serindir.köyün içinen geçen ve kışın akan iki adet dere vardırbunlardan biri değirnen gölü dersi diğeride köyün deresi adındadır.köyün güney doğusunda kılıçkaya dağı adında birdağ vardır kayalık olan bu dağda keklik popilasyonu oldukca fazladır.kuzey dogusunda efem kayası isminde fundalıkların sıkca olduğu bir dağ vardır.koca yatak.kavlak tepe.hendekarası.kocabahce.dagarkası.degirmentas.m eseli.malaz.pörenk.sırkıntıl.bağlar.küçükgöz.cin çukuruarmutlu.damlar.evcialtı köylünün kulandığı tarım alanlarına ait yer isimleridir.kışları ılık ve yağışı geçer tarihnde kar çok az yagmıştır.kış ayı kasımda başlar nisanda havalar ısınır ve dolu yağabilir.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.kar yağmaz.mart nisan ve mayıs aylarında dolu yagabilir. BENİM KÖYÜM

Yine geldi tüm gülücükleriyle çıplak sonbahar.yeri binlerce kez öpen taze ve kuru yapraklar,insanın görmek istediği en güzel görüntülerden bir buket yapıyor sanki.Hep taptaze bir ılık hava insanın içini müthiş bir koku gibi sarıyor daima.Güneşin doğuşu da bir başka oluyor ,dans eden ağaçların arasından.Toprağın soğuğu sabahları inssanın ayaklarında ve yerdeki çiçeklerin kokularında hissediliyor.İnsanın yüzünde hep bir gülümseme bir tebessüm beliriyor o vakit.Çünkü orada bir damla huzur bulabiliyor insan.Yerde rengarenk açmış ve solmayı bekleyen ,rüzgarın hafif bir ıslığıyla yapraklarını döken papatya lale ve nergisler ;nar ağaçlarının altında tıpkı akşam güneşinin bulutlara olan hayranlığı gibi bakıyor.Ortalıkta tek tük gezen tavuk kaz civciv kedi ve köpekler bile bu büyüyü bozmamak için elinden geeleni yapıyor sanki.Öğlene doğru sabahın kucağından yavaşça inen rüzgarlar yerini ılık bir yele bırakıyor.İnsanı sıkmayan bu yel ilk önce kulaklarınızda hafif bir ses bıraktıktan sonra zeytin ve dut ağaçlarının arasından usulca süzülerek karşısındaki yüce dağın cüssesine aldırmadan onunla boy ölçüşüyor.Güneş bugün gökyüzüne umarsızca uçan melekler gibi dağılan bulutlardan fırsat bulursa yüzümüze vuruyor şimdi.Sıcaklığı yüzümüzde hissettiğinizde bir gölgeye geçip,güneş ışıklarının tiyatrosunu uzun uzun akan yel' şarkısını ,koca dut aağaçların uyumlu dansını ve tüm bu olanların bir muhteşem tablo gibi önünüzde duruşunu hayal bile edemessiniz.

Bu topraklarda her zaman taptaze bir kokuk tüylerinizi ürperten bir koku gibi gözlerinizin uzaklara dalmasına neden oluyor.Ufacık bir ses ta uzaklardan evine dönmüş bir yolcunun anlam dolu şarkısı gibi geliyor size. Burası Herkes için böyle değildir Sadece "bakmasını bilen gözler görebilir"

UFUK GÜNEŞ TÜFEK

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. köy halkı 1995 li yıllardan buyana yerfıstığı yetiştiriciliği ile ekonomisini düzeltmiştir.2006 yılında yapımı başlayan ve 2009 yılında yapımı tamamlanacak olan sulama şebekesinin köy ekonomisine büyük katkıları olacağı düşünülmektedir. son yıllarda yğlık açiçeği yetiştiriciliği ön plana çıkmıştır

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmak

2008 DURMUS TEKIN 2007 DURMUS TEKIN 2006 SAHIN GURBAZFIDAN 2005 ZUBEYIR SAHIN 2004 ZUBEYIR SAHIN 2003 IRFAN SAHIN 2002 IRFAN SAHIN 2001 IRFAN SAHIN 2000 IRFAN SAHIN 1999 IRFAN SAHIN

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak ilk okul 3. sınıfa kadar eğitim vermektedir diğer öğrenciler doruk kasabasına taşımalı eğitime tabi lerdir. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi ve ads vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyden ceyhan ilçesine günlük 4-5 dolmuş seferi vardır elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:25 PM
Kıvrıklı, Ceyhan

Kıvrıklı, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Kıvrıklı köyü ilk kurucuları olan Kıvrıkoğulları aşiretinin 1800’lü yıllarda yerleşmesiyle oluşturulmuş ve yerleşim tamamlandıktan sonra diğer akraba ların gelmesiyle köy haline geldiği, Köyün adını Kıvrıkoğlu aşiretinden aldığı ve köken olarak ise Horasan Türklerinden geldiği söylenmektedir. Kültür Köyde 1960’ lı yılların ünlü aşıklarından Aşık Ferrahi yaşamıştır. Aşık Ferrahi 1967 yılında Konya aşıklar bayramında birinci olmuş ve 1968 yılında ise türkü dalında Köroğlu birincilik ödülünü kazanmıştır. Kıvrıklı köyünde 1989 Yılında O Zaman Ceyhan Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı olan ve KIVRIKLI Köyünden olan Miktad TURAN'ın da katkılarıyla şenlikler 1989 yılında başlamış olup, 1989 yılından beri heryıl Aşık Ferrahi’ yi anma şenlikleri olarak yapılmaktadır.Yine döneminin aşıklarıyla atışan ve namı Ceyhan çevresinde yayılan Abdurrahman, Aşık Ferrahi’ den önce yaşamasına rağmen okuma yazma bilmemesi nedeniyle eserleri günümüze kadar gelememiş ve kayda alınamadığı için unutulmuş gitmiştir. Aşık Abdurrahman’ın yeğeni olup,aynı zamanda çalıştığı dönemde sayısız insan yetiştiren ve emekli öğretmen olan Aşık Ali Rıza'nın "ilk Göz Ağrım" adlı şiir kitabının ilk baskısı 2007 yılı-Haziran ayında yapılarak, yayınlanmıştır.

-***Önceleri buraya dedelerim gelmişler***

-***Köyümü iki yol çatına kurmuşlar***

-***Adını Kıvrıklıoğlu lakabından almışlar***

-***Sonunda ne güzel bir karara varmışlar***

-***Ali Rıza köyünü ne güzel tanıttın***

-***Yirmi sene köyünde vazife yaptın***

-***Köyüne ne güzel hizmetler kattın***

-***Okudun, öğrettin köyünde kaldın***

-**Aşık AliRıza**

Coğrafya

Adana iline 57 km, Ceyhan ilçesine 12 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Kıvrıklı köyünün içerisinden HAN Deresinin geçmesi toprakların sulanmasına katkıda bulunsa da yeterli gelmemekte olup, köy halkı sulama kanal ve sisteminin köy arazisinden geçmesini beklemektedir. Köy arazilerinde Buğday, karpuz, ayçiçeği ve sera ürünleri yetiştirilmekte olup,yer fıstığı da başka bir gelir kaynağıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -Kadir MEHLİ
> 1999 -Halil ABLAK
> 1994 -Halil ABLAK
> 1989 -Osman AKÇA
> 1984 -Fevzi MEHLİ

sayın kıvrıklı köyü muhtarı kadir mehliye köye yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ederim inşallah buyıl muhtarımız yine kadir mehli olacaktır

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Köy içerisinde 2 adet Kıvrıklı ve komşu köy olan Tatlıkuyu köyünün içme suyunun dağıtımında kullanılan su deposu bulunmaktadır.

aslan6641
01-25-2010, 10:26 PM
Kızıldere, Ceyhan

Kızıldere, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Tarihi 130 yıl öncesine dayanan Kızıldere köyünün eski halkı şimdiki Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının dışından göç edip, Doğu Anadolu bölgesinde farklı yerleşim yerlerinde yaşamaya baslamışlardır. Şimdiki Kızıldere halkının ataları K.Maraş Pazarcık bölgesinde yaşamış ve uzun zaman o bölgede kalmışlardır. Daha sonra bu bölgeden de göç edip şimdiki yerleşim yeri olan Kızıldere köyü yakınlarında Ceyhan nehri kenarındaki Misis-Havraniye bölgesinde yaşamaya baslamışlardır. Hayvancılıkla uğraşan halk sulu araziye yerleşince çiftçiliklede uğraşmaya başlamışlardır. Bulundukları bölgede yağmur sonucunda hayvanları ve tarlaları büyük ölçüde zarar görünce tekrar göç edip şimdiki Kızıldere köyünün bulunduğu bölgeye yerleşmişlerdir.

Kültür

Kızıldere Köyü sakinleri Alevi halktan oluşmaktadır. Köylüler Alevi kültürünü yaşatmak ve tanıtmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bu kapsamda 2006 yılında "KIZILDERE HACI BEKTAŞ-I VELİ TANITMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ" adı altında Hacı Bektaş-ı Veli Derneğine bağlı bir oda kuruldu.ve bu güne kadar hep saglık ve esenlikle ve baglılıkla yasamıştır

Coğrafya

Adana iline 33 km, Ceyhan ilçesine 18 km uzaklıktadır. E-5 karayoluna 6, Adana - Gaziantep otoyoluna 8 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Nüfusun büyük bir bölümü Adana ilinde ikamet edip, yakınlığından dolayı gündüz köydeki tarım ve hayvancılık işleri ile ilgilenip, akşamları Adana'ya dönmektedirler..

BU ARADA SAYIN MUHTARIMIZ MENDERES YALÇINA BUNDAN SONRAKİ MUHTARLIK HAYATINDA BASARILAR DİLERİM Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> - Menderes yalçın
> 2004 - Menderes Yalçın
> 1999 - Hasan Görür
> 1994 - Ali Seyit Can
> 1989 - Mustafa Koç
> 1984 - Mustafa Arslan

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır. kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı yoktur.Sağlık evi vardır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik, sabit telefon ve ADSL vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:27 PM
Köprülü, Ceyhan

Köprülü, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

köyün eski adı kârhane dir.isminin nereden geldiği köyün yanından geçen ırmağın şu anda bulunan köprünün olduğu yer tarihte han olarak kullanılırdı.kervanlar oradan geçer konaklar ve alışveriş yaparlardı.daha sonra köyün ismi değiştirilerek köprü olması gerekçesiyle köprülü köyü olarak değiştirilmiştir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 55 km, Ceyhan ilçesine 10 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Muhammet Bulut
> 1999 - muhammet BULUT
> 1994 - gazi ulaş
> 1989 - durdu pektaş
> 1984 - durdu pektaş

Ayrıca köy 1935 yılında devlet tarafından iskan edilmiştir tarsusdan gelme yörük aşiretidir. çoğunluğu menemenci yörüğüdür.

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:27 PM
Körkuyu, Ceyhan

Körkuyu, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarih Körkuyu halkının aslı Yörüktür. 1950'de devletin Yörüklere toprak dağıtmasıyla Ceyhan'a 13 Km. uzaklıkta toprağı verimli bir bölgeyi vermesiyle yerleşik hayata geçmişlerdir. Köy, ismini köyün içinde bulunan su kuyusundan almıştır. Zamanla körleşen yani su çıkmayan bu kuyu köye ismini vermiştir. Birçok uygarlığın yaşadığı verimli topraklarda kurulmuştur.

Kültür

Körkuyu halkı Yörük ve dinleri İslamdır.

Köy düğününde, Perşembe günü ikindi ezanından sonra gençler ve köyün imamı ve ileri gelenleri erkek evine bayrakla giderler. Bayrak, Kuran okunarak uzun bir kamış ile erkek evinin damına dikilir. Kız çeyizi, Cuma günü sabahı davullu ve eğlenceli bir şekilde erkek evine getirilir. Çeyiz kız evinden çıkarken kızın yakınlarından birisi sandığa oturur ve erkek tarafından sandık parası alınır. Çeyiz, köyün gençleri tarafından taşınır.

Düğünleri üç gün sürmektedir. İlk gün, yani Cuma günü akşamı oğlan kınası olur. Cumartesi günü kız evinde kına olur ve kız kınası yakılır. Aynı zamanda erkek evinde isteğe bağlı içkili ve yemekli erkekler eğlenirler, davul zurna ile halay çekerler. Pazar günü ise sabah 10:00 gibi kız evine gidilir, kuşaklar bağlanır. Gelin Kuran okunarak kız evinden ayrılır.

Erkek evine gelindiğinde gelin ve damat arabadan inmeden kırkım yapılır. Burada herkes gönlünden para veya altın verir. Gelin, arabadan inerken naz yapar. Erkek anasına, kıza ne verdiği sorulur. Erkek anası da inek, koyun, bilezik gibi bir hediye söyler. Arabanın üstüne şeker, buğday ve bozuk paralar atılır ve arabadan inerler. Kırkım esnasında köyün bekar gençleri para atarken yanına bozukluk ekler. Örneğin 20 TL, 250 TL gibi... Burada bekar genç, babasına evlilik çağının geldiğini izah etmektedir.

Her düğünde içki içilecek diye şart yoktur. Çoğu dügünlerde yemekli mevlitte okutulabilir. Son zamanlarda düğünler düğün salonunda olmaktadır. Ama köylüler adetlerine sahip çıkarlar.

- Köyün yemekleri: Bulgur pilavı, döğme pilavı, yüzük çorbası, bolsulu karışık dolma, kurufasülye, patlıcan tavası, güveç, lahmacun, cacık, saç kavurması, Adana kebabı, bamya...

- Köyün tatlıları: Sütlaç, aşure, irmik tatlısı, karakuş tatlısı, tel kadayıfı, taş kadayıfıdır.

Körkuyu kadınları evlerinde yemek için kendi ekmeklerini imece usulü sabah erken saatlerde başlayarak ikindiye kadar yaparlar. Bu ekmeğin ismi yufka ekmeğidir ve sulanarak yenir. Kadınlar ekmek esnasında bazlama ve sıkman yaparlar. Kalan hamuru da değerlendirerek erişte hazırlarlar. Erişteyi kurutarak kesme çorba yaparlar.

- Öğrenim durumu: Körkuyu köyünde ilkokul mevcuttur. Köyün öğrencileri Ceyhan ilçesinde orta okul ve liseyi okurlar. Köyün öğrenim durumu yüksektir. Üniversite ve yükseköğrenimde okuyan çok sayıda öğrencisi vardır.

Coğrafya

Adana iline 58 km, Ceyhan ilçesine 13 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Yazları çok sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır.

Ekonomi

Tarım ve hayvancılık yapılır. Pamuk, mısır, soya, buğday ekilmektedir.

Hayvancılıkla uğraşan köyde büyükbaş hayvan olarak inek yetiştiriliciği yapılır. Süt üretimi köyün geçim kaynağıdır. Küçükbaş hayvan olarak koyun ön plandadır. Kümes hayvancılığı fazla yer almamaktadır. Her ev sahibi kendinin yumurta ve et ihtiyacını karşılayacak kadar kümes hayvancılığı yapmaktadır.

Tarım işçileri Güneydoğudan gelmektedir Şanlıurfa ve çevresinden gelen tarım işçileri mahsullerin toplanmasında kullanılırlar.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

2009 - Zamir ÖLKE 2004 - Niyazi YUVANÇ 1999 - Niyazi YUVANÇ 1994 - Şevki YELEÇ 1989 - Ramazan AYDIZ

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Her evde telefon mevcuttur. İki adet baz istasyonu faaliyettedir. Ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefonvardır. Köyün dört bir tarafı su kanallarıyla çevrilidir.

aslan6641
01-25-2010, 10:28 PM
Kuzucak, Ceyhan

Kuzucak, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün esas adı Salihiye olup tamamına yakını Bulgaristan göçmenidir. Abdülhamid Han döneminde, 1893 yılında göç ederek yurdun çeşitli yerlerine yerleşmişlerir.

Fransız işgalinde köy, silahlı mücadele vermiş, bu mücadelede 11 şehit verilmiştir. Bu şehitlerin verilmesinden dolayı adı uzun yıllar Yaslıca olarak anılmıştır. TCDD tren biletleri halen Yaslıca olarak verilmektedir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Köyün yemeklerinden meşhur olanı dolangaç isminde hamur işidir. Ayrıca yüksük çorbası ve tarhanası nam yapmıştır.

Coğrafya

Adana iline 62 Km., Ceyhan ilçesine 17 Km., uzaklıktadır. Köyün güneyinde Nur Dağlarının uzantısı, kuzeyinde Osmaniye ili ve Osmaniye ilininden gelen Karaçay bulunmaktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ortadoğu'nun en büyük sulama kanalı köyün yakınından geçtiğinden sulamalı tarım yapılmaktadır.

Başlıca yetişen ürünler; pamuk, mısır, buğday, soya fasulyesi, karpuz ve zeytindir.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

:2009-recep tanıyıcı

:2004-recep tanıyıcı :1999 - Burhan Dönmez

> 1994 - Recep Tanıyıcı
> 1989 - Emin Eser
> 1984 - Emin Eser
> 1954 - İbraim samsa

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Fransızlarla mücadele sonunda, TCDD köye 300 metre mesafede bir yolcu indirme ve bindirme durağı yapmış fakat 2005 yılından sonra, yolcu azlığı nedeniyle bu durak kaldırılmıştır.

aslan6641
01-25-2010, 10:29 PM
Küçükmangıt, Ceyhan

Küçükmangıt, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Küçükmangıt Köyü; yaklaşık 150 yılı aşkın zamandan beri bulunmaktadır. Köyün ilk yerli aileleri, Hanifi İSTANBULZADEİSTANBULLUOĞLU,Lütfullah Ağa ve Afgan Ahmet Ağa'dır. Köyün ilk cumhuriyet muhtarı Afgan Ahmet Ağa'dır. Günümüzde bile Afkan Ahmet Ağa'nın evinin bahçesinde çok önemli Tarsus'ta bulunan Esafir Kefil kardeşi olduğu söylenen yatır bulunmaktadır.Bu ailelerden sadece Lutfullah İSTANBULLUOĞLU Ailesi modern örnek bir çiftçilik yapmakta, çukurovanın en modern çiftliğini kurmuşlardır. Gelişen dönemde araziler eskiden olduğu gibi tekrar büyümeye başlamıştır.

Köyün kurucularından Afgan Ahmet'in oğlu Şükrübaz 2007 yılında vefat etmiştir.

Kültür

Nogay , Göçmen ve Kürt kökenli vatandaşlarımıza ait kültür hakim olmaktadır. Adını da Kafkasya Boyu olan Nogay türklerinden almıştır. en tipik özelliği tuzlu,sütlü nogay çayıdır ama unutulmaya yüz tutmuştur.

Coğrafya

Adana iline 55 km, Ceyhan ilçesine 4 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, ADANA dan, 3-4 derece daha soğuktur.[[Türkiye'de Akdeniz İklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi [tarım] ve [hayvancılığa] dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyün içme suyu şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol stabilize olup, köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:31 PM
Sağırlar, Ceyhan

Sağırlar, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Ceyhan'ın 13 km doğusunda, daha Ceyhan kasabası kurulmadan önce kurulmuş küçücük ve şirin bir köydür. Köyün adı geçmiş dedelerimizden Sağırın Oğlu diye nam salmış zaata izafeten Sağırlar diye isimlendirilmiştir. Atalarımız 1800lü yıllarda Hatay'ın Reyhanlı kasabasından Maraş'ın Andırın kasabasına yerleşmiş, Yaycıoğulları ve diğer eşrafla uzun bir zaman orada kalmışlardır.

Daha sonra 1900lü yılların başında Keşiş'in suyu Hemit'e ve Endel üzeri şu anda bulunduğu mevkiye yerleşmişlerdir. Doğusu Batısı ve Güneyinde çok eski yerleşim yeri bulunmaktadır.

Kışı ılık ve yağışlı,yazı da Güneyden esen rüzgarı ile gayet serindir. güzel kültürü, hoş gelenek ve görenekleri olan köyümüz meşhur ve leziz yemeklerinin başında ; yağlı bazlama, sıkma, saç ve sini börekleri, içli köfte, mantı,yüksük çorbası, sarma, dolma ve yöreye mahsus ekşili çorbası ve toga çorbası meşhurdur.. ......................

Coğrafya

Adana iline 61 km, Ceyhan ilçesine 13 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomisi vardır. Zeytin ağaçları çok güzeldir. tadına doyum olmayan nefis AKDAŞ ZEYTİNYAĞLARI ve çok erken yetişip piyasaya sürülen ince kabuklu, yalova incisi, bal küpü AKDAŞ ÜZÜMLERİ meşhurdur..

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - yusuf doğdu
> 2004 - ismail ipek
> 1999 - ismail ipek
> 1994 - ismail ipek
> 1989 -,ismail ipek
> 1984 -

Altyapı bilgileri

İlköğretim okulu var ama köyde ilköğretim taşımalı yapılmaktadır.. içma suyu köyün doğusunda bulunan KOCAKUYU diye ünlü yazın suyu soğuk, kışın sıcak akan pınardan, şebeke suyu olarak evlere verilmektedir. kanalizasyon şebekesi yok. PTT , sağlıkocağı, sağlık kabini yoktur. Camisi yeniden yapılmış olan köyümüzün ulaşım yolu asfalttır. elektirik ve sabit telefonu vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:32 PM
Sarıbahçe, Ceyhan

Sarıbahçe, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi. Bu köyün tarihteki isimlerinden biri Kürtler köyüdür.

Kültür

Kültür

Sarıbahçe adını almadan önce köyün asıl adı kürtköyüdür, kurucuları Horasandan yıllar önce kalkıp çukurova gelen DEDO VE SİNO ŞIH KARDEŞLER Tarafından kurulmuştur. Zamanla tarım arazileri açarak köy konumuna geçince özellikle doğudan gelen tarım işçilrinin DEDO ve SİNO Kardeşlerinin yanında kalmalarından dolayı köy büyümeye ve nüfüsun çağalmasına yol açmıştır.Şu an DEDO ve SİNO Kardeşlerin ASIL Ailerinden yok denecek kadar az soyları kalmıştır. Köyün bu günkü durumu kürt kökenli insanların yaşamalarına devam ettikleri mekanları olarak, son zamanlarda ceyhan'ın yeniden isim veverek SARIBAHÇE Köyü olarak adlandırılmıştır.

Coğrafya

Adana iline 70 km, Ceyhan ilçesine 25 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Bunun yanı sıra çevre köylerin en gelişmişi olduğu için köyde;market,kasap,lokanta ,berber ve kırahathane gibi köyün ekonomisine katkıda bulunan ticarethanelerde bulunmaktadır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Nayim Odabaşı
> 1999 - Naim ODABAŞI
> 1994 - Naim ODABAŞI
> 1989 - NAim ODABAŞI
> 1984 - Naim ODABAŞI

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır, kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik , sabit telefonve adsl vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:34 PM
Soğukpınar, Ceyhan

Soğukpınar, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür. Ceyhandan eski Osmaniye yolu üzerinden ilerlerken Hamdilli'yi geçince Azizli'den önceki köydür.

Tarihi

Köyün eski adı Çanlı'dır ve yörede bu isimle de bilinir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 60 km, Ceyhan ilçesine 15 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve her evde sabit telefon vardır. SOĞUKPINAR köyünü ilk oluşturanlar KEVÜKLER VE KABUKÇU lardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:39 PM
Tatarlı, Ceyhan

Tatarlı, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adı TATAR'dan yani eskiden tatar durak yeri anlamına gelir. Dolayısıyla köyde su kaynaklarının olması eskiden postacıların, kervancıların burada duraklar burada ihtiyaçlarını giderirlermiş. Tatarlı ismi de burdan kalmıştır. Kökeninin tatar ırk' ı olduğundan değildir. Tatarlı köyünde cerit türkleri 1800' lerin başından beri boy edinmektedir.

Kültür

Tırşik,toga,etli kömbe,içli köfte,kömeç eşkilisi,bulgur pilavı,döğme pilavı.Köyümüzde mesire alanları bulunmakta. Tazılı tepesi, Kaynargöz aile tesisleriköy camisi içerisinde romalılardan kalma tarihi hamam kalıntıları bulunmakta. Çukurovada gezilmesi görülmesi gereken ender yerlerden birisidir.Ramazan Bayramında şekerli kömbe yapılır.Fırınını önünde sabahlara ve günlerce şekerli kömbe yapanlar vardır.Köyümüzde Arife günleri ikindi namazından sonra topluca mezarlık ziyareti yapılır.bu bir gelenektir.Mezarlıkta toplu Kuranı kerim okunur.Dualar yapılır.Bütün mezarlar ziyaret edilir.Köy halkımız cenaze ve düğnlerde birbirine çok tutkundur.Herkes biribiirine yardımcı olur.

Coğrafya

Adana iline 80 km, Ceyhan ilçesine 35 km uzaklıktadır.Osmaniye ilene de 18 km uzaklıktadır.Mustafabeyli kasabasınada 5 km. uzaklıkta.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. ayrıca köyün tepesinde düğün salonu bulunmaktadır ayrıca tatlı su balıkcılığıda yapılmaktadır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Ahmet Yaşar Körez

> 1999 - Ahmet Yaşar KÖREZ

> 1994 - Mustafa TAŞYÜREK

> 1989 - osman ŞAHİN

> 1984 - Ali Körez

Altyapı bilgileri

Köyde ilk öğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık evi vardır ancak sağlık ocağı yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Tatarlı Grup Köyleri İçme Su Birligi, Tatarlı köyünden 2 belde ve 18 köye içme suyu dağıtımı yapmaktadır. Ayrıca Ceyhan ilçesi ve Mustafabeyli beldesinin içme suyu da Tatarlı köyündeki doğal su kaynaklarından gitmektedir ama malesef kireç dagı civarında taş ocagı var ve bu taş ocagında galeri patlatılmaktadır, yani tonlarca gübre nin patlatılması dogal su kaynaklarının kaybolmasına sebep olabilir. Bu yüzden Tatarlı'yı bekleyen tehlike her an gerçekleşebilir. Köyün bütün yolları asfaltır.

Tatarlı Höyük

Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. K.Serdar Girginer başkanlığında 15 Eylül'de başlayan Tatarlı Höyük'teki bu yıl yapılan kazı çalışmaları çok sayıda uzmanın katılımıyla 26 Ekim 2007'de tamamlandı. Münih Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Ünal, yaptığı açıklamada, Tatarlı Höyük'teki ilk kazmayı vurmadan önce bazı hipotezlerden hareket ettiklerini belirterek, bazı antik Kizzuwatna kentlerinin burada lokalize edilebileceğini düşündüklerini ve bu düşüncelerle kazıya başladıklarını söyledi. Ünal, "Lawazantiya uzun bir tarih, din ve kültür geleneğine sahip bir kenttir. Burası ortaya çıkarıldığında mutlaka çivi yazılı belge verecektir ve bu belgeler Kizzuwatna'nın ilk otokton yazılı kaynaklarını oluşturacaktır. Ne var ki kesin sonuç elbette, kazılar ilerledikçe ortaya çıkacaktır. Tatarlı Höyük, Lawazantiya ile eşit olmasa bile coğrafi konumu, ona tüm Çukurova höyükleri arasında eşsiz bir pay vermektedir. Su kaynaklarının hem bolluğu, hem de yapısı bakımından Anadolu'da bir benzeri yoktur. Boyutları en az aşağı kentle birlikte 300x400 metredir. Bahsettiğimiz gibi alışılmışın dışında çok geniş bir alana yayılmış aşağı kenti vardır. Yapılacak kazılar bu aşağı kentte kimlerin oturduklarını, buranın bir surla çevrili olup olmadığını gösterecek" dedi. Nitekim höyüğün en üstünde yer alan büyük taş yapı, daha şimdiden Tilmen ve Alalah'taki devasa saray ve tapınakları anımsatmaktadır" diye konuştu Höyükte ve çevresinde yaptıkları araştırmalarda Neolitik çağ ile Bizans dönemi arasında kesintisiz iskanı olan höyüğün, bu bölgede en önemli yerleşmelerden birisi olduğunu söyleyen Kazı başkanı Çukurova üniversitesi, Fen-Edebiyat fakültesi Arkeoloji bölüm başkanı yrd. doç.dr. K. Serdar Girginer, "Zaten aşağı kentinin varlığı ve höyük tepesinde yar alan akropolüyle de bu düşüncemiz desteklenir niteliktedir. Önümüzdeki yıllarda Tatarlı Höyük çalışmaları hem Çukurova'nın, hem de tüm Doğu Akdeniz bölgesinin iskan tarihine açıklık getirecek, yeni sonuçlar tüm bilinenleri tekrar gözden geçirmemizi zorunlu kılacak. Tatarlı Höyüğün, Büyük Hitit Kralı 3.Hattusili'nin eşi Hurri kökenli Büyük Kraliçe Puduhepa'nın memleketi Lawazantiya olduğunu düşünüyoruz. Bu yerleşmenin Lawazantiya kenti ile özdeş olup olmadığını önümüzdeki yıllarda yapacağımız kazılar çözüme ulaştıracak" dedi. Girginer, 2008 yılı kazı sezonunun en az 4 ay sürmesinin planlandığını, bu programın gerçekleşebilmesinin de sponsorların desteği ile mümkün olacağını sözlerine ekledi. Kazıda ortaya çıkarılan Geç Tunç Çağı'na ait buluntulardan höyüğün, Kraliçe Puduhepa'nın memleketi Lawazantiya olduğu tahmin ediliyor. Yararlanılan kaynak: www.haberler.com

aslan6641
01-25-2010, 10:41 PM
Tatlıkuyu, Ceyhan

Tatlıkuyu, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Bir rivayete göre, 1920'li yıllarda, yerleşik hayata geçmek isteyen göçebe Yörükler yerleşmek için arazi ararlar. Mercimek kasabasında oturan yaşlı bir Ermeni şu anda köyün kurulmuş olduğu yeri tarif ederek, bir kuyunun olduğunu söyler ve orayı tavsiye eder. Yörükler orayı beğenir ve yerleşir. Çok kısa zamanda çoğalırlar ve çabuk kurulduğu için köyün ilk adını "Çarçabuk" koyarlar. Daha sonra 1930'lu yıllardaki deprem nedeniyle kuyu suları acılaşır. Yeni kuyular açılır fakat sular yine acıdır. Ancak bir tanesinin suyu tatlı çıkar. Kuyuyu kazan köylü, yukarıda bulunanlara seslenir: "Tatlı kuyu, tatlı kuyu..." Bu sebeple köyün adı "Tatlıkuyu" olarak değiştirilir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri :içli köfte,sıkma ,nogay çayı

Coğrafya

Adana iline 50 km, Ceyhan ilçesine 15 Km. uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyümüzde tarım ürünü olarak buğday ve ayçiçeği ekilmektedir. Köyümüze yıllardan beri sulama suyunun geleceği söylenmektedir. Fakat bugüne kadar hiçbir gelişme olmamıştır. Yedigöze barajı inşallah bizleride kapsar. Bunun yanısıra köyde çıkan suyun yanması doğal gaz veya petrol olma ihtimalini akıllara getiriyor. Ekonomik yönden bir atılım olacak ama köyüm çok şanssız.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.2009 seçimlerinde 238 seçmen sayısı vardır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - Hüseyin Karaca
> 2004 - Hüseyin Karaca
> 1999 - Hüseyin Karaca
> 1994 - Hüseyin karaca
> 1989 - İbrahim Tüfekçi
> 1984 - İbrahim Tüfekçi

1950 yıllar: Hüseyin CANBOLAT.

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:42 PM
Toktamış, Ceyhan

Toktamış, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

KÖY, KIRIM YARIMADASINDAN GÖÇ ETMİŞ OLAN NOGAY TÜRKLERİ TARAFINDAN ARAZİ YAPISININ KIRIMDAKİ YAŞADIKLARI YERE BENZEDİĞİ NEDENİYLE BURADA KURULMUŞTUR.KÖYÜN ADINDAKİ "TOKTA" 'BURDA KAL, DUR' ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 50 km, Ceyhan ilçesine 5 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:2009-yüksel akıl.2.kez seçildi

> 2004 - yüksel akıl

> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu Sağlık evi vardır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.güneyde demir yolu otoyol kuzeyde ceyhan nehri bulunmaktadır kanalizasyon yoktur.köy sakinleri kırım,tatar,çeçen,bulgar,yunanistan,yörük,dadaş,da rendeden göç almıştır.

aslan6641
01-25-2010, 10:44 PM
Yalak, Ceyhan

Yalak, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Yalak Köyü'nde bulunan Höyük kazılarında burasının Tunç Devrinden kaldığı kalıntılar sonucu ispatlanmıştır.Daha sonraları buraya Türkmen Cerit Aşireti gelerek yerleşmişlerdir.Ceritler burada hayvanlarını suladıkları için Buraya Yalak Evi demişlerdir.Ceyhan'da bulunan yaklaşık 11 cerit köyünün ilk Ceyhan'da yerleştiği yer burasıdır.Daha sonraları ceritlerden bazıları göç ederek diğer cerit köylerini kurmuşlardır.Şu an Kırıkkale'de bulunan 6 adet Cerit Köyü vardır ve bu köyden gitmiş oraya yerleşmişlerdir.

Kültür

Yalak Köyü'nün yemekleri tipik adana yemekleridir.İçli Köfte,Eye Dolması,Analıkızlı,Çeşitli Kömeç Bitkisi yemekleri

Coğrafya

Adana iline 65 km, Ceyhan ilçesine 20 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Yusuf YALMAN
> 1999 - Erdoğan YALMAN
> 1994 - Yusuf YAĞAN
> 1989 - İsmail CERİT
> 1984 -İsmail CERİT
> 1979 -İsmail CERİT
> 1974 -İsmail CERİT
> 1970 -İsmail CERİT
> 1966 -İsmail CERİT
> 1962 -İsmail CERİT
> 1958 -İsmail CERİT

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.Ayrıca internet bağlantısıda vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:45 PM
Yellibel, Ceyhan

Yellibel, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyümüzün geçmişi bundan 175-180 yılı geriye dayanmaktadır. Ali çavuş,Selim akay,Sayit akay vb... gibi büyüklerimiz tarafından k.kırım yarım adasından geçe zorlanarak adamamıza gelmiş ve daha sonra da şu an kurulu bulunan küçük ve şirin beldemize yerleşmişler köy haline getirmişlerdir.

Kültür

Köyümüzün büyük çoğunluğu tatar ve muacir olduğundan daha çok bu yönlü gelenek ağır basmaktadır. Her Yıl Mayıs Ay'nın 2. veya 3. haftasında TEBREŞ şenlikleri adı altında tarar bayramı kutlanmaktadır. Yemeklerimiz: Kıygaşa,çiğ börek,göbete,kaşık börek,mantı,dızmana,fırın böreği,ayrıca köyümüze has tandırlarınız bulunmakta olup bununla muacir kömbesi yaparlar. Köy düğünlerimiz davul-zurna eşliğinde yapılmakta olup; köy halkı olarak birbirimize tutkun olduğumuzdan bir şenlik havasında geçmektedir. Cuma namazını mütakip yemek,Kur-an'ı kerim ve dualardan sonra Bayrak dikme meresimi ile başlar, cumartesi kına ile davam eder ve pazar günü gelil getirildikten sonra yine yemek ve dualarla düğün sona erer.

Coğrafya

Adana iline 69 km, Ceyhan ilçesine 24 km uzaklıktadır.denize uzaklığımız yaklaşık 15 km dir.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. 1979 yılında orman işletmesi müdürlüğünce başlatılan ağaçlandırma ile köyümüz serin ve yaylalık bir köy olmuştur. yaz mevsiminde çeşitli illerde bulunan köy halkı yaylacı olarak geldiğinden köyün nüfusu artmaktadır. köy de elektrik ve su sorunumuz bulunmamaktadır. ayrıca su teşkilatını yenilediği için köy muhtarımız Ahmet Beye de teşekkür ediyoruz.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - Ahmet Kandemir
> 2004 - Ahmet Kandemir
> 1999 Ahmet Kandemir
> 1994 - Mustafa Yetiz
> 1989 - Abdülmetin Kandemir
> 1984 - Abdülmetin Kandemir

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün [[içme suyu şebekesi]var], kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.okur yazar oranı yüzde 98 dir

aslan6641
01-25-2010, 10:45 PM
Yeniköynazımbey, Ceyhan

Yeniköynazımbey, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Yeniköynazımbey Köyü; Ceyhan’ın 15 km. güneyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 272’dir. Köy nüfusunun tamamına yakınını Yörükler oluşturur. Köy halkının geçimi tarım ve hayvancılığa dayanır. Köyün tarım arazileri toplamı 24 700 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köyün Adı: Nazımbey ismindeki Osmanlı Paşasının köyün Yerleşim yerini verdigi için köyün

ismi paşaya izafeten nazımbeyyeni köy olur.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur. Yemekleri : İçli köfte,Hamur çorbası,Topalak,

Coğrafya

Adana iline 57 km, Ceyhan ilçesine 12 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -Remzi İldeş

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:48 PM
1956 yılı şubat ayının 10. günü gözlerimi dünyaya açtığım yerleşim birimidir. Önceleri bütün dünyam olan bu köyüm şimdi ise okul, meslek-görev derken sadece acil durum, ölüm düğün bayram gibi öçnemli günlerde ancak gidebildiğim köyümdür. Elbistandan doğan, maraş ve osmaniye il sınırlarından sonra selam vererek Akdanize dökülen Ceyhan nehri bu köyün merasını yiyip azaltsa da çocukluğumun güzel günlerinin geçtiği her şeyimdir. Nasip ama ölürsem de herhalde mezarlığına defnedilirim diye düşünüyorum. Ceyhan ilçesinin kuzeyinde Ceyhan -Kadirli asfaltı 20 km. den sağda 2 km içerdedir. Yani Mercimek Tarım İşletmesi arazi sınırlarının bitiminden köye yol ayrılır. Köyümüzde genellikle diğer köylerde olduğu gibi insanlar lakaplarıyla ünlüdür. Örenk olarak Duran ismi çoktu. Gizzik, apo, potuk duran diye anılırdı. Bir başka örnek çerkez kasım, kürt kasım ve kara kasım

Yeşilbahçe, Ceyhan

Yeşilbahçe, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

1898 yılında kafkasyanın adige bölgesinden gelen abzak çerkesleri tarafından kurulmuştur.1900 lü yılların başında Bulgaristan dan Gelen Muhacirlerin de katılması ile köy bugünkü konumuna ulaşmıştır.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 67 km, Ceyhan ilçesine 22 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - Ali rıza SADAK
> 2004 - Ali rıza SADAK
> 1999 - Mehmet GÜNAY
> 1994 - Kadir GÖÇ
> 1989 - Mehmet GÜNAY
> 1984 -Veli GÖÇ

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:49 PM
Yeşildam, Ceyhan

Yeşildam, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün eski adı aslında Akdamdır,daha sonradan Yeşildam olarak değiştirilmiştir.

Kültür

Köyün geneli Selanikgöçmenlerinden oluşmaktadır.Geleneksel yemekleri;erişte,tarhana,muhacır ekmeğidir;kapama,kuru fasulye,eleme,içli köfte,kuskus pilavı,buruşuk pide,pirinç kapamasıdır.

Coğrafya

Adana iline 75 km, Ceyhan ilçesine 30 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - Zülfikar METE
> 2004 - Salih Akgün
> 1999 -Ramazan Manga
> 1994 -Ramazan Manga
> 1989 -Lütfi Çelik
> 1984 -Orhan Oğuz
> 1979-Recep Balkan
> 1974-Recep Balkan
> 1969-Hamit Karatop
> 1964-Hamit Karatop
> 1959-Bayram Mete

Altyapı bilgileri

Köyde lise ve ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır.Ayrıca sağlık evi vardır.tarım kredi kooperatifi vardır . Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:50 PM
Yılankale, Ceyhan

Yılankale, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi 1850 li yıllarda kurulmuştur kurucusu kırım ve nogay türkleridir. ceyhanın işgalınde ve kurtulusunda önemli rol oynar

son zamanlarda yörük akın etmeye başlamıstır köyün kendine ait düğün yemekleri kuru fasulye pirinç pilav döme pilavı dul avrat çorbası vs yemekleri vardır

Coğrafya

Yılankale Köyü; Ceyhan'ın 10 km. batısında kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 350'dir.

Köy, tarihi Yılankale Kalesi'nin eteklerinde kurulduğu için bu ismi almıştır. Köy batıdan kale ile doğudan ve güneyden de Ceyhan nehri ile çevrilidir. Yılankale, Kurtuluş Savaşı'nda da Milli Mücadele'nin önemli merkezlerinden biri olmuştur.

Köyün tarım arazileri toplamı 6 120 dekar olup bu arazinin 1 600 dekarı köylülerce Ceyhan Nehri'nden faydalanılarak sulanmaktadır. Köyde hayvancılık da gelir getiren uğraşlardandır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. bitki örtüsü maki

Nüfus

Ekonomi

köyde tarım ve hayvancılık ile geçim saglanmaktadır genelde bugday mısır yer fıstıgı ayçiçegi ekilmektedir kısa zamandan beri seracılık ve bahçecilik yapılmaya başlanmıstır

Muhtarlık

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - cemal arıcı
> 1999 - ceman arıcı
> 1994 - cemal arıcı
> 1989 - mehmet özkurt
> 1984 -mehmet özkurt

- 2009 -ORHAN TUFEKLI

aslan6641
01-25-2010, 10:52 PM
Akkaya, Feke

Akkaya, Adana ilinin Feke ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adı, köyün doğusunda yer alan 'AKKAYA' isimli sarp kayalıklardan almaktadır.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 110 km, Feke ilçesine 8 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Fakat kışları Akdeniz ikliminden daha sert geçmektedir. Kar yağışı görülür.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Ahmet Aksoy
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır ama kullanılmamaktadır. Öğrenciler taşımalı sistem ile Feke'ye taşınmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi var, kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:53 PM
Bahçecik, Feke

Bahçecik, Adana ilinin Feke ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köy, aslen Kayseri civarından gelen Avşar boyunun Cingöz obasındandır.

Kültür

Köyün en meşhur yemeği fasufyedir köyde el dokuma kilimle yapılmaktadır

Coğrafya

Adana iline 174 km, Feke ilçesine 52 km uzaklıktadır.

İklim

Köyde bozulmuş bir akdeniz iklimi görülüyor. Kışları karyağışlı yazları serin.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Mecit Özçelik
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olmayıp köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Köyde henüz cep telefonuyla iletişim sağlanamamaktadır.

aslan6641
01-25-2010, 10:54 PM
Çondu, Feke

Çondu, Adana ilinin Feke ilçesine bağlı bir köydür.

Köyün adı cok eskiden bir köy varmış hiç bişey bulamıyorlarmış bir kişi gidince herkes oraya conmuşlar yani dolmuş herkes bundan dolayı condu demişlerdir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 172 km, Feke ilçesine 50 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Mehmet Bayrak
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:56 PM
Göbelli, Feke

Göbelli, Adana ilinin Feke ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

köyün adı kesin olarak bilinmemekle beraber göbellioğlu diye halk arasında söylenen bir şahıstan geldiğidir. Zamanında hayvancılık yapan bu şahıs köyün bulunduğu bölgenin sulak alan olması nedeni ile hayvancılık yapmak üzere buraya yerleştiği ve köyün adının da burdan geldiği rivayet edilmektedir. Ayrıca göbel oğul evlat anlamında bir sözcüktür.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.başlıca yemekleri şulardır: 1- tarhana çorbası 2- kirazlı çorba 3- sütlü çorba 4- yaprak sarması 4- pekmez 5-külleme böreği

Coğrafya

Adana iline 139 km, Feke ilçesine 17 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ancak tarım ancak kendilerine yetecek derecede yapılabilmektedir. Arazilerin eğimli olması tarım yapılmasını zorlaştırmaktadır. Hayvancılıkta eskisi kadar yapılamamaktadır. Çünkü mera alanlarının olmayışı sığırcılığın yapılmasına engeldir. Orman arazilerinin yasaklanması da keçi besleme imkanıı ortadan kaldırmaktadır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Ahmet Cankurt
> 1999 - Mehmet DAMDERE
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesivardır.kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol stablize olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Göebelli Köyü Mezarlık yolu 2008 yılında YAKUP TÜRKER VE Köy Muhtarı AHMET CANKURT tarafından kendi imkanları ile yaptırılmıştır.

aslan6641
01-25-2010, 10:57 PM
Görbeyaz, Feke

Görbeyaz, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün ismi sınırları içerisinde yer alan yüksek dağdan almaktadır.Genellikle çevre köylerde köyün ismi köysekisi olarak geçer.....

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 174 km, Feke ilçesine 52 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Mustafa Kor
> 1999 - Muzaffer Koçyiğit
> 1994 - Bekir Kor
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak 5.sınıfa kadar olan öğrenciiler köydeki okulda diğer 3 sınıf taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi yoktur ancak [[. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 10:58 PM
Gürümze, Feke

Gürümze, Adana ilinin Feke ilçesine bağlı bir köydür.

Kültür

Köyün 635 yaşında bir anıt ağacı bulunmaktadır.Ağacın boyu 30 metreyi bulmaktadır.Ayrıca köyde alabalık çiftlikşeri bulunmaktadır.göllerinden en sakin ve serin havalı göl dagın yamacında bulunan sarıpınar alabalık gölüdür.köyün albalık gölünden hariç keven balı meşhurdur. Turizim bakımından değer taşıyan KIZLARKALESİ,KÖROĞLUKALESİ,ermeni evleri, mezarları bulunmaktadır.Doğal nitelik olarak büyük güzellik taşımaktadır.Ayrı köyümüzde bulunan GÜRGÜR şelaleside görülmeye değeryerdir. Köyün KAYHAN ,HEYİK ve köy merkezi olmak üzere üçe ayırabiliriz.Köyde düğünler genellikle yaz mevsiminde yapılmaktadır.insanlara bardaklar la düğüne davet edilir.düğünler perşembe günü damat evine byrak dikilir ve cuma günü düğün başlar pazartesine kadar devam eder.

köy halkını geçimi genellikle hayvancılıktır bunun yanısıra tarımda yapılmaktadır.

Coğrafya

Adana iline 162 km, Feke ilçesine 40 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekoKategori:nomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

2004 yillinda Selahattin ÖZÜBEK

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol [[bozuk yol olup devlet tarafından ihmal edilmektedir bağdatlı köyunden gürümze köyüne kadar yol topraktır

aslan6641
01-25-2010, 10:59 PM
Kaleyüzü, Feke

Kaleyüzü, Adana ilinin Feke ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köy arkasında bulunan kaleden dolayı Kaleyüzü adını almıştır. Bu kale MÖ 2000'li yıllardan kalma bir kaledir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 157 km, Feke ilçesine 35 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 1920'li yıllarda yaşanan yoğun soğuk ve kar yağışı nedeniyle köy nüfusunun büyük çoğunluğu buradan göç etmiş ve köy nüfusu azalmıştır. Eskiden bu köyün merkezi bir yer olduğu ve şimdiki ismiyle kasaba olduğu kayıtlarda geçmektedir. Ancak hem bu göç olayı, hem de köyde tarım ve hayvancılıktan başka geçim kaynağı olmaması nedeniyle yoğun bir göç yaşanmakta, köyde artık genç nüfus yok denecek kadar az bulunmaktadır. Eskiden her tarafı orman olan köy, şimdilerde bilinçsiz kesim ve tarla yapmak için orman yağması nedeniyle çorak arazi görünümündedir.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Muharrem Bayer
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi yoktur ancak kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:00 PM
Kaşaltı, Feke

Kaşaltı, Adana ilinin Feke ilçesine bağlı bir köydür.

TarihiKAŞALTI KÖYÜ adını girinde bulunan ormanların koyün üstüne sanki bir kaş gibi uzanmasından almaktadır.bu kesin bi bilgi deil fakat corafi konumu hala böyledir. köy sanki bir gözmüş gibi bu ormanlar tarafında korunur. tarihini kimse pek bilmez ama bu bölgede cok buyuk bır ınsan toplumunun yaşadığı tartısmasızdır.köyün tam ortasında bulunan ören tepesinin altında bir kapalı carsı olduguda söylentiler arasında fakat bi girisi cıkısı bulunamamış

Kültür

Köyün gelenek, ] düğünleri önemlibir geleneğe sahiptir bunun yanında misafirlere duyulan saygı ve sevgide cok önemlidir.köyde çok önemli kültürler yaşamış ama her geçen gün biraz daha yozlaşılmaktadır

Coğrafya

Adana iline 143 km, Feke ilçesine 21 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -fakat 24.08.2007 yılında vefat ettiği için şu an görevi 1.ağza olarak salim demirbağ üstlenmiş bulunuyor
> 1999 - ismail özcan
> 1994 - ismail özcan
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

köyde ilköğretim okulu bulunmaktadır fakat ögernci yetersizliğinden dolayı öğrenciler ilk üç yıl burada egitim görebilmektedir. sonra daha merkez bir okul olan paşalı pansiyonlu ilköğretim okuluna gitmektedir.aynı yörede olan bu okul daha gelişmiştir ve öğrenciler yatılı olarak kalmaktadır. köyün su sorunu 2007 yılının bahar aylarında büyük oranda çözülmüstur.diğer köylere bağlanan ana yolunun asfalt çalışması 2007 eylul aylarının basında tamamlanmıstır.köyün arazileri tapu-kadastro ekibi tarafından 2004 yılında gözden geçirilmiştir ve halkın tapuları verilmiştir.köy kabristanı;köyün girişindedir ve tamamı kızıl çam ormanından oluşmaktadır 2007 yılında kabrisan büyük bir özenle imc usulüyle temizlenmiş ve daha sonra köye ayrılan ödenekle etrafı örgü tellerle çevrilmiştir.bu işlerin hepsinin yapılması için cok büyük bir çaba gösteren köy muhtarı ne yazık kı tamamını bı arada goremeden acı bı sekılde 24.08.2007 tarihinde vefat etti.kendisini birkez daha saygı ve seygi ile anıyoruz.bunca hizmetin hayrını insallah diger tarafta alır.

aslan6641
01-25-2010, 11:01 PM
Kayadibi, Feke

Kayadibi, Adana ilinin Feke ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Kayadibi Köyü, ismini doğal güzellikleri bakımından ve büyük dağ eteğinde kurulu olmasından dolayı almıştır.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 152 km, Feke ilçesine 30 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Salim Şenoğul
> 1999 - Cumali Demiröz
> 1994 - efe saim şeogul

> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi vardır ancak ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:02 PM
Koçyazı, Feke

Koçyazı, Adana ilinin Feke ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köy eski bir rum köyü olup, eski adı türkçede benim ya da bana anlamına gelen Menge'dir. köy isimlerinin değiştirilmesi sırasında, anlamsız olan koçyazı köyü adı bir şekilde köylüye hiç sorulmaksızın değiştirilmiştir.

Bu dönemde bir çok eski türkçe adı olan ve anlamlar içeren köy adları hiç bir anlam içermeyen isimler ile değiştirilmiştir.Şu an ülkemizde bir çok köyün adı degiştirilerek orda yaşayan vatandaşların geçiş kimlikleri ile ilgili bilgilerde yok edilmektedir.Köy halkı çok yakın tarihe kadar yazlaklara giden türkmen geleneklerine baglı bir yaşam sürmüştür.

Kültür

Köy bir türk boyu olan varsakların yaşam alanıdır. eski türk kültürünün hala yaşatıldıgı köy elektrik ve teknolojinin gelmesi ile yavaş yavaş geleneklerden uzaklaşmaya başlamış ve ormanları koruma amacı ile dağ keçisi yetiştiriciliğinin yasaklanması önemli bir gelir kaynagını kaybetmesine sebep olmuştur.eski ören yerlerini bulundugu köy dogal güzellikleri pınarları ile yaylacılık için çok elverişlidir.ulaşım yolların stabilize olasından dolayı zor ve yorucudur. köy halkı eski dönemlerde yetiştiricilik yaparken yazlaklara göçer kışı bu köyde geçirirlerdi .Bu yüzden yemek kültürü zayıf olmasına rağmen tüm adana yöresi yemekleri sebze ağırlklı yapıldığı gibi teleme ,ekşili köfte,yüzük çorbası, közde patetes,kızılot kavurması ,ebegömeci yemekleri denenmeye degerdir.

dip not: her insanın köyü özeldir. Ama menge ayrı bir güzeldir çocukluguma dair hatırladıgım en güzel hatıralar benim köyüme aittir. İnsanımız ayrı bir güzeldir. Kötülüğü nedir bilmeyen sade insanlar,ama ister moderneşme deyin ister teknoloji çoçuklugumda dedemle harmana gidip bindiğim dögenlerin yerini hiç bir şey tutamaz. Ayrıca ninemle sulamaya gittiğimiz bostanların yerini de. hep dolaşırken yanımızda bir parça tuz olurdu dometes yemek için. Rahmetli babaannemin yaptıgı pestiller kızılcık toplamaya gittiğimiz günler çok güzeldi.

Coğrafya

Adana iline 158 km, Feke ilçesine 36 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

>= YUSUF SERSAN
> 2004 -
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra bölge yatılı okuluna çocuklar gitmektedir. Bu da aileler için ciddi sorun teşkıl etmektedir Köyün içme suyu şebekesi yoktur .Kanavizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol toprak olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:03 PM
Konakkuran, Feke

Konakkuran, Adana ilinin Feke ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün eski adı Puhnu olduğu 1970´yıllarında adınınKonakkuran olarak değiştiği eski tarihi kalıntıların olduğu tesbit edilmiştir.köy yedi mahalleden oluşmaktadır.çok geniş bir alana sahiptir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 157 km, Feke ilçesine 35 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi; tarım,hayvancılık,orman işciliği,doğal katran mantarı toplama ve satıcılığına dayalıdır. Yöresel kiraz çeşitleriyle zengindir.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Cumali Önoğlu
> 1999 - Yunis Dinler
> 1994 - Mehmet Kardeş
> 1989 - Remzi Dinler
> 1984 -Mehmet Kardeş

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün beş tane Camisi vardır.bir kadrolu bir sözleşmeli imamı vardır.üçtane açık imamsız camisi vardır.Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol Stabze olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:04 PM
Ormancık, Feke

Ormancık, Adana ilinin Feke ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Ermenilerden sonra iki sülalenin köye yerleştiği ve eski isminin Godaş olduğu rivayet edilmektedir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 167 km, Feke ilçesine 45 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köy halkı geçimini başka şehirlere çalışmaya giderek de sağlamaktadır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Nevzat Başyiğit
> 1999 - Kani Kartboğa
> 1994 - Osman Erciyas
> 1989 - Cuma Kızıl

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır fakat doktor bulunmamaktadır. Köye ulaşımı sağlayan stabilizedir. Köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:05 PM
Ortaköy, Feke

Ortaköy, Adana ilinin Feke ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köy Halkı Kozanoğlu boyuna bağlı farsaktır. köy Musalar köyüne bağlı iken ayrılarak orta kısımdaki köy olması nedeniyle Ortaköy adını almıştır. Eski adı Musalar - Salam'dır. Köy halkı Varsaktır. Karacoğlan'ın geldiği Farsaklardandır.

Köyde ileri gelen başlıca Sülaleler: Abalılar, Aşıklar, Baykaralar, Cırıklar, Dingişler, Gosturlar, Kaslılar, Körler, Tantılar, Telliler sülalelerinden meydana gelmiştir.

Ortaköy köyü musalar köyünden ayrılmıştır. Ortaköy köyünde kale kalıntısı ve mağaralar vardır. Kale kalıntısı, Salam dere - Geminderesi civarlarındadır. Kalenin ne zaman kim tarafından ne amaçla kurulduğu bilinmemektedir. Kalenin üst tarafında eski çağlarda, Salam derenin suyunu geminderesinin üzerinden geçirerek Kozkoyağı denilen düzlüğe bu suyu taşımak ve Kozkoyağı'nda ürün yetiştirmek için ortası oyulmuş büyük bir dağ vardır. Azim, sabır ve teknolojik imkânlardan yoksun kaba kuvvet ve ilkel malzemelerle çalışarak ortası oyulmuş bu dağ gezilip görülmeye ve araştırmaya değerdir.Gemin deresi ve Şahanlık mevkiide dağ ve kayalıktır özellikle dağcılık amacı ile gezilebilir,ayrıca yamaç paraşütü yapılabilir, paraşütle salam dere mevkiine inilebilir. Bozarmut ve Bestekar civarlarındaki eski harabeler ve kilise kalıntıları ile pınar civarlarındaki dağ üzerine yapılmış merdiven basamakları da gezilebilir.

Salam Dere'nin döküldüğü Dökük denilen yeri özellikle gezilip görülmelidir. Suyun, dağların arasında yok oluşu ile kısmen sele giden Gevur değirmeni de görülmeye değerdir.

Doğal çam, sedir ormanları, asma bağları, çok yaşlı zeytin ağaçları, çınar ağaçları ile Japonya ve dünyaya satılan sedir mantarları incelenmeli ve özellikle araştırılmalıdır.Bol yeşillikler içinde yayla turizmi yapmaya, deresinde rafting yapmaya ve balık tutmaya elverişlidir. Dökük dere yatağı denilen mevkide dağlar birbirine çok yakın olduğu için hidroelektrik santralı yapmaya müsaittir. Ayrıca dere yatağında cam sanayiinde işlemek için çakıllardan silisyum kumu üretmeye elverişlidir.

Kültür

Köy halkı varsakların kozanoğlu boyuna bağlıdır.Gelenek ve göreneklerine bağlıdır. Büyüklerine saygılı, küçüklerine karşı sevgi gösterir. Bayramlaşma, düğün vb. durumlarda ortak hareket edilir. Köyde gerek aile içi gerekse sülaleler arasında anlaşmazlık çıktığında Köy İhtiyar Heyeti ve sülale büyükleri toplanarak, haklı olan kişinin de sonuna kadar arkasında durulur. Başlık parası gibi ilkel uygulamalar yoktur. Diğer köylerle akrabalık ve geçim iyidir. Genelde sorunlar konuşup anlaşılarak çözülme yoluna gidilir. Araya büyükler ve sülalelerin ileri gelenleri girdiği vakit dinlenirler, meclisteki çoğunluğun verdiği kararlara uyulur. Halkı misafirperverdir.

Halı kilim vb. şeyler dokunur. Genel geçim yolu Tarım ve hayvancılıktır. Özellikle kıl keçisi yetiştirilir.

Köyde Hayvancılık ve tarım yapılmaktadır,ormanlarımızdan meşhur sedir mantarı toplanmaktadır ve yurt dışına dünyanın bir çok yerine satılmaktadır.

Son yıllarda ceviz-kiraz-elma-zeytin-fındık-Trabzon Hurması vb. meyve dikimine ağırlık verilmektedir.

- Başlıca yemekler: Kabak yaprağı ve çiçek dolması, topalak çorbası, dövmeli kızılkabak yemeği, menengiç çorbası, etli-nohutlu dövme pilavı, pıtdırıç çorbası, tirşik çorbası, içli köfte, kuru mantar çorbası, mantar kebabı, kuru domates ve biber çorbası, süt yarması çorbası, tarhana çorbası, küflü sert keçi peyniri, mumbar dolması, şırdan ve kırk kat dolması, ebe gömeci yenmeği ile böreği, iğnelik otu ve kuşkuş otu böreği, et yemekleri ile bulgur, sütyarması, övelemeç vb. yemekleri ile derelerindeki doğal ortamda yetişen alabalık, pullu, köşker vb. balıkları ve yufka ekmeği meşhurdur. Köyün peyniri; keçi peyniri, ayrıca doğal ortamda yetişen mantarı, zeytini ve üzüm bağları, meşhur kara kovan dut ile incir da meşhurdur. Her türlü meyve yatiştirilir.

Coğrafya

Adana iline 160 Km., Feke ilçesine 40 Km. uzaklıktadır. Feke ilçesine bağlıdır. Kozan ilçesine bağlanan Görbeyaz köyü ile sınırdır. Ayrıca Yahyalı/Kayseri ilçesine de yakındır.

Köylü, Adana'ya gitmek istediğinde, ya Feke üzerinden ya da Görbeyaz'dan Kozan üzerinden Adana'ya gitmektedir. Bağları ve Bestekar bölgesi gezilebilir. Kale harabesi, Dökük ve Gemin deresindeki kısmen kapanmış mağaraları gezilebilir.

Yayla ve Doğa turizmi için uygundur. Balık tutmak ve kuş sesleri ve nağmeleri içinde kafa dinlemek için uygun bir köydür. Feke üzerinden köye ulaşmak için çam ağaçları ile kaplı ormanlardan geçerek ulaşılır.

Kışın bol miktarda kar yağar. Yüksek olması nedeniyle, yazın Adana, Kozan ve Feke'ye nazaran daha serindir. Bol oksijenlidir. Temiz, havadar, yüksekte ve suyu bol bir köydür. Şehir ve gürültüden uzaklaşmak isteyenler için bulunmaz bir yerdir. Yüksek olmasından dolayı, akşam, uzansanız yıldızları tutacakmışsınız hissi duyarsınız. Köyde Orman İşletme Şefliği vardır; faal değildir. Köyün Etrafı yemyeşildir. Çam, özellikle sarı çam, kızıl çam çoktur. Orman örtüsü mükemmeldir. Yeşilin her rengi mevcuttur. Deresi, yaz kış bol miktarda akar ve serinlik verir. Kar sularının serinliği hissedilir. Son yıllarda ormanlarında çam, ladin, göknar dikimleri artmıştır. Ladin, çam, çınar, meşe, tesbih ağacı, elma, armut, alıç, badem, sakızağacı vb. her türlü ağaç yetişir.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Kısmi karasal iklim de görülmektedir.Yazları serin kışları kar yağışlı ve soğuktur.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Hayvancılıkta ağırlık küçükbaşa aittir. Özellikle kara kıl keçisi çoktur. Aslında kıl keçisi yerine sanen veya Halep keçisi beslense, getirisi daha fazla olur. Özellikle sanenin ortalama süt verimi 4-5 Kg. civarıdır. Büyükbaş hayvan hemen her evde 1-2 tane vardır.

Son yıllarda köyde ceviz, vişne, kiraz, zeytin, hurma, badem, dut vb. dikimine ağırlık verilmeye başlanmıştır. Köyde, Feke'nin diğer köylerinde olduğu gibi mantar toplanıp satılmaktadır.

Yazın gençlerin bir kısmı şehire, diğer kısmı da madenlere çalışmaya gitmektedir. Köy halkının çoğu şehirdedir. Yazın köye yayla amaçlı çıkanlar da azımsanmayacak kadar çoktur.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Abdullah Karkur
> 1999 - İdris Meral
> 1994 - Hamdi Abalı
> 1989 - İsamil Pamuk - -Gazi kocatürk

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol toprak yol olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:06 PM
Paşalı, Feke

Paşalı, Adana ilinin Feke ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Paşalı Köyünün Adı Nereden Gelmiştir : Bu konuda çeşitli rivayetler olmasına rağmen, en güçlüsü Emir Musa BAŞER emmiden dinlemiş olduğumdur. “Bu köyün ilk yerleşimci varsak beylerinin mezarlık civarındaki Hanın Kuyusu yakınındaki çadırına bir su bay misafir olur. O gece evin hamile olan gelini bir oğlan dünyaya getirir. Eskiden üst rütbeli subaylara paşa dendiği için, misafire hürmeten bu “paşanın oğlu” olsun derler. “Paşanın oğlu” ismi zamanla “paşa oğlu”, “paşoğlu” ve “paşalı” olarak değişime uğramış, sonunda köyün adı olarak “Paşalı” olmuştur.” Paşalı köyü ismi muhtemelen böyle doğmuştur.

Köyün Tarihi : Paşalı köyünün tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Bunu Kükürlü, Çorcular, Hacılar ve Topal lı mahallesinin Kapıağzı ören yeri ile Karanı deresindeki kalıntılardan anlamaktayız. Buralarda kaya mezarlar, kilise yerleri, su yolu vs. kalıntılar bulunmaktadır. Köyün yüksek yayla bölgelerinde de orman içlerinde harman yerleri mevcuttur. Mevcut halk Türklerin Anadolu ya gelişi ile birlikte buraya gelmiştir. Bunlardan büyük çoğunluğu teşkil edenlerinin gelişleri rivayetlerle dolu bir aşamadan sonra olmuştur. Bunların secereleri ile ilgili belge ve bilgiler inşaat mühendisi Şükrü IŞIK’ın arşivinden aşağıdaki belgeler şeklinde yansımaktadır.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 125 km, Feke ilçesine 20 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Halk geçimini kendi tarla, bağ ve bahçesinden ihtiyaçlarını karşılayarak sağlar. Hemen hemen her evde, bir veya birkaç inek, keçi, koyun, tavuk, at, eşek vs. vardır. Bunların etinden, sütünden, yününden, gücünden, vb. faydalanırlar. Bunun yanında az da olsa el emeği demircilik, ağaç işleri, dokumacılık gibi sanatlarda yapılmaktadır. Fakir halk gelirini artırmak için Orman işçisi olarak yurdun çeşitli bölge ve illerine birkaç aylığına iş olursa talebe göre işe gider. Orman dikim yeri hazırlarlar veya dikerler. Tapan köylerinin içinde ekonomisi en gelişmiş köydür. Kahvehanesi, kasabı, berberi, değirmeni, manavı, bakkalı, pastanesi, petrol ürünleri, hırdavatcı, dokumacısı hep vardır. Bununla birlikte köyümüz ülke geneline göre fakirdir. Haftada bir gün Cumartesi günleri köyde pazar kurulur. Paşalı köyü her ne kadar Feke ilçesine bağlı olsa da diğer Tapan köyleri gibi ekonomik bağımlılık Kozan ilçesinedir. Tapan bölgesinden her gün Kozan’a en az 10 araba giderken, Feke’ye hafta içi 2-3 araba çalışmaktadır. Feke ekonomisi de Tapan dan çok iyi olmadığından resmi iş ve işlemler için ilçeye gidilmektedir.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Mustafa Işık
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün kanalizasyon yoktur ancak [su şebekesi] şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca Feke ilçesine ulaşımı sağlayan yol stabilize,Kozan ilçesine ulaşımı sağlayan yol ise asfalt fakat bozuk satıhtır.Köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Dış bağlantılar

* Yerelnet
* e-tapan

aslan6641
01-25-2010, 11:07 PM
Şahmuratlı, Feke

Şahmuratlı, Adana ilinin Feke ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Zamanında nereden geldiği henüz netlik kazanmayan bir Şah'ın bu bölgeye gelip yerleşmesi ve ondan olan Mansur, Oruç ve Şahmurat adında oğullarının bölgeye dağılması ile köyün isminin oluştuğu bilinmektedir. Ayrıca komşu köylerin de adları Mansurlu ve Oruçlu'dur.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 184 km, Feke ilçesine 62 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Klasik karasal iklimden biraz farklı bir iklim tipi görülmektedir. Kışları sert ve oldukça soğuk, yazları zaman zaman yağışlı ve sürekli serin bir iklim türü hakim sürmektedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - HALİL DALKIN
> 1999 - CUMA ÇÖREK
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır KULANILMAKTADIR yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesiVARDIRkanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol [[toprak]yol] olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:08 PM
Tokmanaklı, Feke

Tokmanaklı, Adana ilinin Feke ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. kısa boylu biri varmış tamam mı o adam gureşe cıktımı kaldırır vururmus karsısındakini tokmak tokmakla kaldır yere cal demişler sonra zamanla tokmanaklı olmuş işte boyle kılolu bi adammış tam detaylarını bilmiyom

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.etli bamya gıllierik gözleme bazlama sözleme özleme eşkili gıllıerik harman kebabı pilav yoğurt sümüklü bamya,sevdalı böreği.nuhun çorbası,kaymakam tatlısı,muhtar sulusu,agza kurusu,dağ komandosu,şapkalı mantar çorbası,profiterol,suşi,tavuklu gadanıalim,akoluk kozlemesi,pirinç kavurması,sarmısaklı mercimek sarması,framboazlı ezo gelin,ayşe geli,fatma gelini çorbası,dok memmet garçık ibraham salatası,al fadimem gul fadimem uyan sbah oldu namazını kıl fadimem çorbası

Coğrafya

Adana iline 156 km, Feke ilçesine 34 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Hilmi Kaplan
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:10 PM
Uğurlubağ, Feke

Uğurlubağ, Adana ilinin Feke ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

küyün eski adı HEFKERİYEBAKAN dır. Ama daha sonra politik sebeblerle UĞURLUBAĞ olmuştur.

köyde bir adet de kale bulunmaktadır...

Coğrafya

Adana iline 147 km, Feke ilçesine 25 km uzaklıktadır.

dağlık ve engebelidir.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> --2008---- mustafa tatar
> 2004 - adem coşkun
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:13 PM
Camili, İmamoğlu

Camili, Adana ilinin İmamoğlu ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi:Cumhuriyet öncesi dönemde göçebe hayatı yaşayan bölge halkının daimi bir yerleşik hayatı yoktu camili köyü bölgedeki nadir yerleşik hayat yaşayan köylerden birisi ve zamanın en zenginelrinden KARAKOCA soyadlı bir sülalede bu köyde olduğundan ve her köyde cami olmadığından cuma günleri ve diğer özel günlerde cami ibadeti için komşu köylerin bu köye toplanması sonucu bu köyün ismi camili olarak kalmıştır. köyün ileri gelen ailelerinden Ali Kirik Babası Hacı Mustafa Kirik Köyün Bakkalı Esafil Kirik

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 57 km, İmamoğlu ilçesine 12 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. seracılık. arıcılık.gunebakan.....

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:..............

köyün en son muhtarı ESABİL KİRİK atanmıştır. Muhtar Veli Akça Olmuştur.2009 seçimlerinden sonra muhtardır.

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır.6.7.8.sınıf öğrencileri imamoğluna taşınmaktadır.Okulun Lojmanı da bulunmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:14 PM
Danacılı, İmamoğlu

Danacılı, Adana ilinin İmamoğlu ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Kayseri ve Tufanbeyli'dan gelen Çinçik aileleri tarafından kurulmuştur.

Fırka-i İslahiye ile Sırkıntı Türkmenlerinin iskan edildiği köydür. 1800 lü yıllarda sırkıntıoğlu beyleri tarafından kurulan köyde halen sırkıntı türkmenleri oturmaktadır.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur. Okur yazar oranı yüksektir,Bu sebeple büyük kentlere çok göç vermiştir. Büyük aileler ise şöyle sıralanmaktadır.Halil Hocalar,Topallar,Çinçikler,Kocabaşlar,Biberler,Hac ı beyler,Haci kadirler

Osman Kocamaz ve Ufuk Kocamaz adlı avcı ciddi ödül sahibidir.

Coğrafya

Adana iline 47 km, İmamoğlu ilçesine 2 km uzaklıktadır. İçinde iki dere birleşmektedir,Tamamı düz ovadı,Orman ve Dağ yoktur.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Halil Keçeli
> 1999 - Halil Çetin
> 1994 - Halil Çetin
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır

aslan6641
01-25-2010, 11:14 PM
Faydalı, İmamoğlu

Faydalı, Adana ilinin İmamoğlu ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Faydalı köyünün adı, Avşarların bir kolu olan Faydalı obasından gelmektedir. Faydalı Avşarı, 16. yüzyılda Maraş ve çevresinde bulunmaktaydı. Buradan yayılan Faydalı Avşarlarının bir kısmı Adana ve civarı ile Halep, Konya, Larende ve Yeni-İl’de yerleşmiştir. Onlardan bir bölüğün ise Doğu Karadeniz’e giderek Giresun’da yerleştiklerini ve halen varlıklarını devam ettirdiklerini biliyoruz.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 40 km, İmamoğlu ilçesine 7 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Niyazi Bakar
> 1999 - Cumali Göçer
> 1994 - Yakup YILMAZ
> 1989 - Tahsin İNCE
> 1984 - Hacı GÖÇER

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:15 PM
Koyunevi, İmamoğlu

Koyunevi, Adana ilinin İmamoğlu ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Ahmet Cevdet Paşa Yönetiminde düzenlenen Komutanlığını Derviş Paşa'nın Yaptığı Fırka-i İslahiye harekatı İle Sırkıntı türkmenlerinin yerleştirildiği bir köydür. köy kurulduktan bir müddet sonra sırkıntı türkmenleri bu köyle birlikte 22 sırkıntı köyüne akrabaları olan berber türkmenlerini de yerleştirmişlerdir. Köy uzun süre sırkıntı beylerinin oturduğu merkez olmuştur. Kurtuluş savaşı yıllarında Sırkıntı ve Berber Türkmenleri Oluşturdukları güçlü birliklerle çukurovada güçlü bir savunma hattı oluşturmuşlar adana kozan ve ceyhanın kurtuluşunda önemli katkıda bulunmuşlardır. Koyunevi Köyü Kurtuluş savaşı sırasında Sırkıntı Türkmenlerinin oluşturduğu SIRKINTILAR GRUP KOMUTANLIĞI'NIN Karargahı konumundaydı.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 48 km, İmamoğlu ilçesine 3 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. ayrıca okuma oranı 100/100

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 UFUK ERKAL
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:16 PM
Malıhıdırlı, İmamoğlu

Malıhıdırlı, İmamoğlu ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Halk arasında Kaleköyü adıyla bilinir. Köyümüzün sınır komşuları Çörten Köyü,Sayca Köyü, Boztepe ve Maltepe köyüdür.Köyümüzün Cumhuriyet öncesi dönemlerde kurulduğu sanılmaktadır. Köyümüzde Bilal Hoca oğulları ve Mahmut Ağalar adıyla anılan iki kabile olduğu belirtilmektedir. Cumhuriyetten sonra göçerlerin köye gelip yerleşmesi ile birlikte bu kabilelere Berberler adı verilmiştir. Bu kabilelerden Bilal Hoca oğulları soyadı kanunu ile birlikte Çakmak, Köse, Özcan, ATAY ve Yılmaz soyadlarını almışlardır. Mahmut ağalar kabilesi ise Duru soyadını almışlardır. 1929-1951 tarihleri arasında Kızılışıklılar, Cırrıklılar, Zenbilciler,Kurtlar,Cabarlar ve Honamlı aşiretleri ile Darendeliler gelerek köye yerleşmişlerdir.

Kültür

Köyde Yörük-Türkmen kültürü yaşam alanı bulmaktadır. Malıhıdırlı köyünün aşüresi, yüksük çorbası,SÜTLÜ PİRİNÇ ÇORBASI. dövme pilavı, etli yahnisi, susamlı iki saç arası çöreği, sıkması meşhurdur. Bir Yörük-Türkmen köyü olan Malıhıdırlı'da Yörük ayranı çok güzel yapılır

Coğrafya

Adana iline 45 km, Ç.Ü. Balcalı Hastanesi arkasından 30 KM. İmamoğlu ilçesine 25 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarım ürünlerinden daha çok tahıllar, pamuk, yer fıstığı ekimi yapılır.Köyün arazisinin büyük bir kısmı Çatalan Baraj gölünün suları altında kaldığından dolayı köyümüzde balıkçılıkta yapılmaktadır. Küçük baş hayvancılık gelişmiştir.

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyde, içme suyu şebekesi vardır kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:17 PM
Otluk, İmamoğlu

Otluk, Adana ilinin İmamoğlu ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

BU KÖYDE ÇOK OT OLDUĞUNDAN OTLUK KÖYÜ ADINI ALMIŞTIR ayrıca köyün önde gelen isimleri tarafından sunulan köy ismi doğrulanmıştır. koca keha ve mulla mustafa o dönem söz sahipleri olan kişiler tarafından ilan edilmiştir

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 30 km, İmamoğlu ilçesine 23 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Hasan Aydınoğlu
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:18 PM
Sevinçli, İmamoğlu

Sevinçli, Adana ilinin İmamoğlu ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adı daha önce YENİMUSTAFAOĞLU olarak bilinir. Kuzeydeki köy SEVİNÇLİ idi ve bu köyün muhtarlığı diğer köye bağlı idi. Bir süre sonra muhtarlık Yenimustafaoğlu tarafından kazanılınca, köyün adı yukarı köy denen diğer köyün adını aldı ve SEVİNÇLİ KÖYÜ oldu. köyün muhtarlıktan önceki adı YENİMUSTAFAOĞLU idi.

Kültür

Köyde daha çok hamur işleri yapılır. Mantı, topalak yemekleri meşur yemekleridir.

Coğrafya

Adana iline 50 km, İmamoğlu ilçesine 5 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - Abturrahman Bursal
> 2004 - Mustafa Hayatoğlu
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:19 PM
Sokutaş, İmamoğlu

Sokutaş, Adana ilinin İmamoğlu ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adı; içi oyuk, yani soku bir taşta buğday öğütüldüğü için sokutaş olarak konduğu köy halkından rivayet edilir.

Kültür

Köyde herkes okur-yazardır. Ayrıca eğitim seviyesi lise ve üniversite düzeyindedir. Köyde ilk üniversite okuyan köyün ilk muhtarı olan ALİ TIRAŞ'ın oğlu ZEKİ TIRAŞ'tır. Öğretmenlik, uzman çavuşluk, hemşirelik ve memuriyetin çeşitli alanları, gençlerin yeni gözde meslekleridir. En yaygın olanı ise öğretmenliktir.

Köyde, evlerin önündeki hayma denilen üstü kapalı yazlık oturma yerlerinde kahveler, çaylar içilir ve memleket meselelerinden sohbetler edilir. Köy halkı politikaya ve medya takibine başka köylerde görülmeyecek şekilde düşkündür.

Yöreye has bulgur pilavı çeşitleri, tandırda ekmek çeşitleri, içli köfte, sulu köfte ve höllük, bellibaşlı yemekler arasındadır.

Coğrafya

Adana iline 50 Km., İmamoğlu ilçesine 10 Km. uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Çiftcilik gelirlerinin azalması ile büyük şehirlere göç olmuştur.

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde ekseriyetle, ekimi ve hasatı kolay olduğundan, sadece buğday ekilir olmuştur. Köy, ekonomik sıkıntı içindedir. Hayvancılık ise bir zirai endüstri uygulamasından çok evlerin kendi ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Yalçın Hacıkahyaoğlu
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamakta, taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün camisinde hocası vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Köye ulaşım şahsi araçlarla sağlanmaktadır; düzenli çalışan bir toplu taşıma vasıtası yoktur.

aslan6641
01-25-2010, 11:21 PM
Akçalı, Karaisalı

Akçalı, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Tarihi

ROMA dönemine kadar uzanır ki bu aynı zamanda milattan önceye tegabbül etmektedir. Bu günkü AKÇALI'nın olduğu bölge çalıdan ibaretmiş ve büyük ROMA imparatorluğunun bugünkü kilise adı verilen ırmak kenarında küçük bir kasabası bulunmaktaymış.bu kasabanın o dönemdeki ismi ACHILLEUS olarak bilinmektedir.Irmak kenarından bugünkü olduğu bölgeye nasıl taşındığı ise halen bilinmemekle beraber tartışma konusu özlelliğini devam ettirmektedir.Savaşlarda,bir ülkenin bir ülkeyi işgal etmesinde yüksekte ve alçakta bulunma özelliklerinden yüksekte olan daima kazandığı üzere ve bu günkü AKÇALI'nın neden ırmak kenarında değilde 1 kilometre kadar tepelerin yükseğinde bulunması insanların aklında ister istemez böyle derin fikirler yer etmiştir.Bir diğer bilimadamlarının incelemesi sonucuna dayanarak ACHIELLEUS kasabası yine şuan ki AKÇALI bölgesindedir ve ırmak kenarındaki kalıntıların o dönemki ortadox romalıların manzara teşkil etmesi açısından ölülerini koydukları mezarlara ait oldukları söylenmektedir ve bu gün halen bu bölgeye ait araştırmalar devam etmekte ve bu son tezin doğruluğu kısmen doğrulanmak üzeredir.Türklerin buranın ismini nasıl AKÇALI koydukları da bir muallaktır.Bir rivayete göre ADANA bölgesindeki çalılıkların bulunduğu bölgelerden ilk olarak bu bölgeye kar düştüğü ki o zamanlar çalının üzerine kar düşmesi bir olağanüstülük; bir diğeri ise TÜRKLER bu bölgeyi almadan önce kuraklık varmış ve tarım ve hayvancılığa dayanan ekonomi bitmiş durumdayken TÜRKLER bu bölgeye hakim olduktan sonra değil yağmur yağmak kar bile yağmıştır o yüzden isminin AKÇALI olduğu söylenmektedir. Ayrıca KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN bu yörenin ne kadar değerli olduğunu sürekli olarak beyan etmiştir...

Kültür

Düğün yemeklerinde topalak, etli kuru fasulye,tatar,dövme pilavı,ve de et kavurması meşhur olup yanında da yayık ayran ikram edilmektedir.Her ne kadar dinimizce caiz olmamakla beraber içki masası düğünlerde olmazsa olmazlardandır.Her yörede de olduğu gibi eski düğünlerde gelinler ata bindirilir ve üzerine kırmızı yağlık örtülürken; günümüzde gelinler son model arabalara model olmaktadırlar.

Coğrafya

Adana iline 50 km, Karaisalı ilçesine 30 km uzaklıktadır.Her ne kadar şuan itibariyle kendisi küçük ve nüfusu az olsa bile sınır bakımından en büyük toprak parçasına sahip köylerdendir.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - Kemal YILMAZ
> 2004 - Kemal YILMAZ
> 1999 - Kemal YILMAZ
> 1994 - Celil SARAÇOĞLU
> 1989 - Celil SARAÇOĞLU
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu körkun çayından sağlanmaktadır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:22 PM
Bekirli, Karaisalı

Bekirli, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün geçmişi hakkında yeterli bilgi bulunamamasına rağmen Karaisalı ilçesinin en kalabalık köyüdür.
Çatalan barajının yapılması ile köy sınırlarının
doğusu baraj su toplama haznesine sırlanmıştır.
Bu baraj yapımı sonunda ilerisinde bulunan diğer
köylerin yolunun geçiş güzergahı olması ile normalde
büyük nüfusa sahip olmanın yanında hareketlilik kazanmıştır.

Kültür

Karaisalı yöresinde mevcut olan yemek kütürüne sahiptir.Ayrıca Mayalı diye adlandırılan hamur ekmeği çok meşhurdur.Civar köylerde de mayalı yapılmasına rağmen tüm insanlar BEKİRLİ mayalısı başka derler. Bekirli köyü üzümü ile meşhur olup ayrıca köyde buğday,arpa,pamuk,ve ayçiçeği üretimi yapılmaktadır.Köylüler geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlarlar. Bekirli köyünün merkez ile bağlanmasından sonra köyün önde gelen geçim kaynaklarından birisi olan siyah keçi beslenmesinin yasakanmaya başlanmasından sonra köyde beyaz keçi ve zıraat'ın tavsiye ettiği büyük baş hayvanlar beslenmeye başlanmıştır. Ama hiçbirşey bekirli üzümünün yerini tutmaz ve tutamaz. Köyde iki adet kahvehane bulunmaktadır.İşletmecileri köyün girişindeki kahvenin işletmecisi Zekeriye Gönen'in oğlu Hacı Osman Gönen ve oğlu Sedat Gönen'dir. Öbür kahvenin işletmecisi'de Bahri Yılmazve oğullarıdır. Ayrıca köyde iki adet bakkal,bir adet i.ö.okulu bulunmaktadır. Birde yeniden inşa edilen çok güzel camiisi bulunmaktadır.Caminin yapımında emeği olanlardan başta muhtar Kerim Küçükyücel ve herkesten Allah razı olsun.

Coğrafya

Adana iline 40 km, Karaisalı ilçesine 25 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

[[Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - KERİM KÜÇÜKYÜCEL
> 1999 - KERİM KÜÇÜKYÜCEL
> 1994 - ALİ ÖZDE
> 1989]] - GALİP MECLİS
> 1984 -OSMAN TUĞYAN-GALİP MECLİS
>-KERİM KÜÇÜKYÜCEL

DAHA ÖNCEKİ MUHTAR RAHMETLI MUZZAFFER YILMAZ DIR

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:23 PM
Boztahta, Karaisalı

Boztahta, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

tarihi çok eski olmakla birlikte bir çok tarih yatmaktadır. Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 82 km, Karaisalı ilçesine 32 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. turislik yerleri dinlenme alanları olmakla beraber çok hoştur. aileler için uygun olup piknik alanı moderndir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2008 - Duran Ünaldı
> 1999 - bekir dag
> 1994 - ali mert
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesivardır kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık evi vardır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:24 PM
Bucak, Karaisalı

Resim:Sun in X-Ray.png|Güneş Resim:Mona Lisa.jpg|Mona Lisa Resim:Truite arc-en-ciel.jpg|alabalık --78.161.234.228 20:58, 4 Mayıs 2009 |lat_deg = |lat_min = |lat_sec = |lat_hem = K |lon_deg = |lon_min = |lon_sec = |lon_hem = D |rakım = |yüzölçümü = |nüfus = 452 |nüfus yoğunluğu = |nüfus_ref = |nüfus_itibariyle = 2000 |alan kodu =0322 |posta kodu = 01770 |bölge = Akdeniz |il = Adana |ilçe = Karaisalı

|Köy Muhtarı = |websitesi =

Tarihi

Koyun cogunlugu turkmendır, yarısı karakecılı yoruklerınden,dıger yarısı ıc anadoludan goc etmıs yıne turkmenlerdır. koyun tarıhı gecmısı yaklası 250 yıllıktır. koy cıvrında ernmenılerden kalma kalıntılar vardır. kurtulus savasına kadar buralarda ermenıler yasamısır.

Kültür

Köyün gelenekleri turkmen gelenegıdır. Okuma yazma oranı cok yuksektır. ılk okul koyde 1947 yılında yapılmıstır. su anda tasımalı bolge okulu vardır.

Coğrafya

Adana iline 68 km, Karaisalı ilçesine 18 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olup,bağcılık ve zeytin yetiştirilmesine önem verilmektedir.süt ve süt mamülleriyle ilğili kooperatif kurulma aşamasındadır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Mustafa DOĞDU
> 1999 - Mithat ÖZDEMİR
> 1994 - Ersan BULUT
> 1989 - Yakup ÖZENİR
> 1984 -Sami DEMİRDAĞ

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır sağlık kabini ve köyün misafirhanesi bulunmaktadır.Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.tren istasyonu bulunmaktadır.köye bağlı olarak 3 km güneyinde akgedik parçası vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:25 PM
Çorlu, Karaisalı

Çorlu, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Çor kelimesi hastalık, uğursuzluk gibi anlamları vardır. Esasen bir kısım ören yerleri nedeniyle bu ismin takılmış olabileceği tahmin edilmektedir. Kesin bir bilgi mevcut değildir.

Kültür

Yörük-Türkmen köyü olup her kadın boş zamanında mutlaka istarının başına geçer ve çul, savan, çuval dokur. Ekonomik nedenlerle süt, peynir üretimi dayanışma gerektirdiği için yakın akrabaların, komşuların bu üretimde birleştikleri görülür. Erkekler, suyun ısınmasını önlediği için, çam ağacından oyma sürahi ve oyma kaşık yaparlar. Her cuma gecesi ölmüşlerin evlerini ziyaret ettiği ve onları hoş karşılanılması gerektiğine inanıldığı için günlük çalısının kökünden elde edilen yağ yakılarak tütsü yapılır ve Kuran'dan dua ve ayetler okunur. Nazara inanılır. Nazar değmemesi için kara çalı, çaltı dikeni, gök boncuk gibi takılar hayvanlara ve çocuklara takılır.

Coğrafya

Adana iline 65 km, Karaisalı ilçesine 15 km uzaklıktadır. Araplı, Akışlı, Bozukhüsür, Hüsür, Kalaycılar, Kevizli, Konurlu, Sürmeller, Cennetli mahalleleri vardır. Toroslar'ın eteğinde kuruludur.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Orman köyü olup ormancılık da ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - Salih Gülen
> 2004 - Sami Kara
> 1999 - Sami Kara
> 1994 - Halil Akış
> 1989 -
> 1984 - Mahmut KARA

Altyapı bilgileri

Köyün Hüsür ve Kevizli mahallelerinde ilköğretim okulu vardır. Yalnız Hüsür mahallesinde içme suyu şebekesi vardır. Mahallelerin hiçbirinde kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Hüsür mahallesine ulaşımı sağlayan yol asfalt olup, Kevizli-Konurlu-Araplı-Cennetli mahallerinden geçen diğer yol ise stabilize toprak yoldur. Kalaycılar, Akışlı ve Bozukhüsür mahallerine ise orman yoluyla ulaşım sağlanmaktadır. Köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:26 PM
Çukur, Karaisalı

Çukur, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köy çoğrafyasının dağlık olması sebebiyle altı mahalleden oluşmaktadır. İlk olarak ESKİ KÖY diye bilinen mahallenin ne zaman kurulduğu bilinememektedir. Köyün adının nereden geldiği çoğrafi yapı olarak çukur bir olanda olmasından dolayı bu ismi almıştır. Ayrıca köyün diğer adına ÇÖMELEK denilmektedir, bunun sebebi ise köye gelen davulcunun bir düğün sırasında çömelekte mi çalak, yoksa dinelekte mi çalak demesinden geldiği bilinmektedir.

Kültür

Köyünümüz keşfedilmeyi bekleyen kültür miraslarıla doludur.Hem tarihi ve dağlık ,ormanlık ve akarsuyun birleştiği noktadadır.Hem köy halkının misafirperver Anadolu insanını mirascısı olması bunun açık bir göstergesidir.Köyün dağlık ve ormanlık olması sebebiyle her türlü doğa sporuna elverişlidir.

Coğrafya

Adana iline 75 km, Karaisalı ilçesine 15 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Orman gelirleride eskiden beri çukur halkına destek olmuştur.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Ahmet Kantar
> 1999 - Mustafa Kaplan
> 1994 - Mustafa Kaplan
> 1989 - Mustafa Kaplan
> 1984 - Mustafa Kaplan

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:27 PM
Dörtler, Karaisalı

Dörtler, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Dörtler Köyü, adını köye ilk gelen 4 kardeşten almıştır. Bu kardeşler, köydeki ilk ikâmet eden kişiler olduğundan Dörtler denmektedir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur. yüksük çorbası,topalak

Coğrafya

Adana iline 15 km, Karaisalı ilçesine 60 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi yoktur ancak kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:28 PM
Döşekevi, Karaisalı

Döşekevi, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Adana - Karaisalı ,Döşekevi köyü ; TEMEL OLARAK, Selçuklu karaisa bey ,ramazanoğu kara isa bey adına atıfla kurulmuş sayılmakla 2 karaisa bey vardır., sonraları Ramazanoğulları sülalesi döneminde , ermeni, ve osmanlı zümresi iktidarında dağ yerleşkesi olarak merkezden uzak gelişmiş olup,Aydın,izmir,denizli yöresi Tekeli aşireti ve türkmen boylarının kışlakları olmuştur.,Ege ve alaiye ve taşeli yöresi Türkmenleri ile AYNI DİL YAPISINI Yerel köyler halen kullanmaktadır), Bu tariherde, Aydın, Tekeli aşireti kışlak alanı iken "MENEMENCİ sülalesi etkisi ile ADANA İL VE TARSUS YÖNETİMİNE ZORAKİ SİLAHLI ETKİLERLE HAKİMİYET KURMUŞ OLAN, MENEMENCİ AŞİRETİ SAYESİNDE , VERGİ VE ASKERDEN MUAF , VE GÜÇLÜ BİR BEYLİK OLARAK, SON OSMANLI DÖNEMİNDE ADINI VE İZİNİ BIRAKMIŞ BİR SÜLALE OLAN MENEMENCİ ADİL,AHMET,OSMAN,NABİ BEYLER DÖNEMİNDE,..

KETHUDA, GÖK KAHA, GUZACI, ALAYBEYLİ/Alibeyli)-KOCA OSMANLI,VELİLER,İBİŞLİ,(Alibeyli, Hacı ömerli, Sarı mehmetli, gibi dönemin önemli derebeyleri ile "GARSANTI OĞULLARINDAN" TOROS MADENLERİNİ VE DEMİR İŞLETMELERİNİ, NİĞDE BEREKETLİ-MADEN CİVARLARINA KADAR ALARAK, HEM TARSUS, HEM NİĞDE-KARAİSALI MADENLERİNİ ELE GEÇİREREK BÜYÜK BİR EKONOMİK GÜÇ KAZANMIŞLARDIR. BU DÖNEMDE ADANA OSMANLI VALİSİ İLE ARALARI AÇILINCA KONYA VALİLİĞİNE BAĞLANARAK, VERGİDEN BERTARAF OLMUŞLARDIR.,

BUNA RAĞMEN HER ADANA VALİSİ, OĞUZ GELENEKLERİ YÜRÜTEN MENEMENCİ BEYLERİNİ SÜREKLİBASKI ALTINDA TUTMAYA ÇALIŞMIŞLARDIR.

ÇÜNKİ OSMANLI MERKEZİ YÖNETİMİ NİN ÇÖKÜŞÜNDE ANADOLUDA BEYLİKLER YENİDEN HAREKETLENMİŞ, ANCAK MENEMENCİ KADAR ETKİLİ BİR HAREKET ANADOLUDA BAŞLAYAMAMIŞTIR.

1840-1867 , OSMANLI GERİLEMESİ VE TANZİMAT DÖNEMİ DÖNEMİNDE,, MENEMENCİ AŞİRET BEYLERİ, BAĞIMSIZLIK, REAYA YOKSUL KÖYLÜLER "MUHTARİYET" PEŞİNDE İDİLER.

BU GÜNKÜ ARDILLARI, TURUNÇ PAŞA DÖNEMİ KÖYÜ , ALAY BEYLİ MAHALLESİ ,NENE OĞULLARI, LEYLİ DERESİ DEMEKTİR-KOZACIOĞULLARI,, AYRICA ÇATALAN YÖRESİ, SARI MEHHMETLİ VE ÖMERLİ BÖLGESİ, ÖMEROĞULLARI AYNI DÖNEM, MENEMENCİ AŞİRETİ HAKİM BÖLGELERİ OLUP, KAN BAĞI İLE BAĞLI OLUP AKRABADIR. TEMEL KAYNAKÇA OLARAK, Menemencioülu Hacı ahmet Bey in yazdığı 1861 tarihli menemenci oğulları tarihinde, MİLVAN KALE kuşatmasında osmanlı Adana valisi ve tokat emiri 'nin yolladığı askerlerle savaş, ve milvan kale kuşatması uzun uzun anlatılmakta,, savaş sonunda aşiretlerin DERE boylarına , ve silah bıraktırarak ve osmanlıya asker vererek yerleştirilmeleri uzun uzun anlatılmaktadır.., Bu dönemden sonra osmanlı TANZİMAT VE MUHTARİYET REJİMİ VE AYANLIK DEVREYE GİRERKEN, BU DÖNEMDE , AŞİRET İÇERİSİNDE YENİ LİDERLER TÜREMEKTE OLSALARDA,, SON MENEMENCİ hacı ahmet beg ,in istanbula sürgüne gönderilmesinde vicdanlar, hacı ahmet BEG tavsiyesi ile muhtariyette de yetinemeyip menemenci aşiret reisleri söz sahibi olmuşlardır.

Mahaller.; Alibeyli, Turunçlu mahallesi,Leylideresi, Alibeyli ile akraba ve,kestekli(Türkmen - aydınlı aşireti ilk yerleşkesi dir, fakıuşağı ve turunçlu yerleşimi ile aynı dönemde akraba yerleşkesi dir,,, yukarı kestek tekin,ler ,keskinler, de aynı dönem yerleşmekle birlikte akrabalık bağı olmadan aynı soydandeveli-yahyalı yöresi, keskin(denizli-aydın yöresi aşiretlerinden aydınlı aşireti mensubu olup aile olarak yerleştikleri bilinmektedir, eski soyadları "galuşağı",galaağası, sonraları değişiklikle "ağaoğlu" soyadı almalarına rağmen, menemenci-garsantı kavgasında savaşmış, galauşağı namlı münferit ailedir.

Rivayete göre, İbrahim Dönmez, Kara Ömer, Mehmet Ünal "kuvvacıları" tarafından Fransızların cephanelerine el konur ve kaçırılan cephaneler bir döşeğin içerisine saklanır ve bundan sonra köyün adı döşekevi olarak anılır, 2.olarak Türkistan kozası Adana da ilk defa burada ekilerek pamuk üretimiğmi yapılır, sınırlı üretim nedeniyle, orta askya uygur ve özbek oğuz,, boylarının getirdiği dokuma aletleri ile burada pamuklu dokuma ve işleme üretimi kurulur miladi. 3. 1780 li yıllarda, kırım harbi neticesi, kırım hanlığından, karabağ, dağıstan ve nogay lardan 1 er aile olmak üzere büütn çukurova köylerine hane halkı olarak yerleştirilir, (boş arazi olon , misi,ceyhan ,yumurtalık yöresine çoğunluk köy olarak yerleştirilir, ramazanoğlu nahiyelerine de hane halkı olarak yerleştirilir.,,ki bu köyde muhacir, denen sonraki yıllarda köylü den daha çok sevilen çetin ailesi , adana da ticaretle uğraşmaktadır., döneminde eski (arapça-osmanlıca ve yeni yazı yazı bilen ilk ailelerdendir., doğmagrofik yapı olarak, kö çevrede en eski,rum ve ermeni kalıntıları dolaysı ,ile eski bir yerleşim ve tarım köyü olmakla, daha selçuklu ve memluk dönemlerinden itibaren, a-doğal göçler, b- mısır memlük türkmen yerleşkesi yerleşmesi ile türkleşip, 1.meşrutiyet ve tarım-zanaat yerleşkersi olarak ittihat-teraki iktidarlarında mevcut olan türkmen yapısı daha da güçlendirilmiştir.kozanoğlu-mememenci,menemenci-karsantıoğulları savaşlarında, akrabalık bağları dışında kalan aşiretler köyden uzaklaştırılıp, ya da menemenci ye bağlanarak, şimdiki köy, turunçlu merkez olmak üzere, alibeyli ve kestek olarak kurulmuştur, cumhuriyetin ilanı ile muhtariyet alarak çatalan nahiye müdürlüğüne bahlı muhtar bölge olmuştur. Muhtariyetkapsamındabulunan,Turunçlu,alibeyli,nane li,leylideresi,kestek,ağdanlı.-tekdam mahaleleri Ağdanlı Azarbaycan yöresinden halep vilayeti ya dağıtılan ermeni kaçkın muhacirleri, döneminde yerleştirilmiş, zanaatkar karabağ türkmenleridir.bunun dışında 93 harbi, nogay TAŞINARAK MİLLİ MÜCAELEYE BAŞLAMIŞTIR.,,, OSMANLI ISLAHAT DÖNEMİ SONUCU OLARAK, MENEMENCİ AHMET BEY İSTANBUL'A SÜRGÜN GÖNDERİLİRKEN, AKTİF MENEMENCİ AŞİRETİ ŞİMDİKİ "KARAİSALI" seyhan / doğusu na yerleşerek bir süre beylerinin gelişini beklemiş, ancak bu gerçekleşmemiştir, sonraları Fransız ve Ermeni işgali başlayınca, topyekün çete savaşına başlamışlardır.Ancak Atatürkün Erzurum sonrası Sıvas kongresi yıllarında Adanalı işadamları ve yerel ulema , Atatürk'e yerel direnişi subay la takviye ve koordine etme talbinde bulununca deyince,, Tufan bey,kozanoğlu doğan bey ve Tekelioğlu sinan takma adlarla çukurava MENEMENCİ AŞİRETİNE BAĞLANMIŞ, VE asıl yerleşik yaşama geçiş bu dönemde başlamyı, orduya asker ,devlete veri verme ve ayanlık gibi devlet yönetimine katılım bu döneminde başlamıştır. Coğrafi sınırlar, ulaşım ve ticaret kontrolü için, gülek boğazı ve aladağlar-yahyalı geçitleri, toros madenciliği için Adana iline 100 km, Karaisalı ilçesine 50 km uzaklıktadır.Çatalan Barajı'nın yapılmasıyla birlikte köy, temel tarım arazileri sular altında kalmış, yerleşke ve ev yerleri ile bahçe ve küçük parçacıklı tarlalar yarım ada üzerinde kalmıştır.

İklim

Köyün iklimi, akdeniz iklimi olmakla beraber, Hayvancılık ve yayla özelikleri taşımaktadır.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

MUHTARİYET- OLARAK AYANLAR DÖNEMİNDE KURULUP, BÖLGE OTONOMLARINA YETKİ OLARAK 1.MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE, OSMANLI-1.MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE HEM ISLAHAT HEMDE YERLEŞİK DÜZENE GEÇİŞTE İDARİ - SİYASİ VE ÖNEMLİSİ , DOĞAL VE COĞRAFİ OLARAK AŞİRETLERİN YERLEŞTİRİLMESİNDE HEM BÖLGE HEM SİYASİ OTONOMLAR OLARAK KURULMUŞTUR.

İLK MUHTARİYET KURULUMLARINDA, 1., AŞİRET VE SÜLALE OLARAK BÖLGESEL HAKİM AİLELER TAYİN EDİLMİŞ. 2-DÖNEM, NÜFUS VE ASKER VERME DÖNEMİ,, 2,CİL MUHTARİYETLER DOĞMUŞTUR.

3-TEMEL OLARAK HEM BATILI DEVLET ÖRGÜTLENMELERİ, HEMDE DAĞILAN OSMANLI DEVLET DÜZENİNDEN OSMANLIYA VERGİ VE ASKER KAZANMAK İÇİN YEREL DEREBEYLERİNİ DEVRE DIŞI BIRAKIP HALKIN VERGİ VE ASKER DESTEĞİNİ SAĞLAMAK ÜZERE KURULAN - İLK ASKER-OTONOM BÖLGELERDİR MUHTARİYETLER. ŞİMDİKİ GİBİ BASİT DEĞİLDİ, MUHTARLAR. Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği Kurtuluş Savaşı'nı takiben Alibeyli, Turunçlu, Kestek, Naneli, İbişli, Yörükler, Leylideresi mahallelerini kapsayan dağınık yerleşke muhtariyet almıştır, köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - Zekeriye Kestek
> 2004 - Kazım Küçüknane
> 1999 - Kazım Küçüknane
> 1994 - Kazım Küçüknane
> 1989 - Kazım Küçüknane
> 1984 - İbrahim Dönmez
> 1977 - Veli Ağaoğlu
> .... - Musa Küçüknane
> .... - Durmuşali Kadıoğlu
> .... - İbrahim Kestek.
> .... - Mustafa Dönmez

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Dış bağlantılar

*
*
*
*
* Kestek
* Yerelnet

aslan6641
01-25-2010, 11:29 PM
Eğlence, Karaisalı

Eğlence, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Fettahlıoğlu Durmuş KARADAŞ Hele bir düşün bin ah işit, o suyun başında kimler eğlenmiş. Coşkun akardı eskiden suyu,onun için Geçit vermezmiş. Demişler ki hele biraz eğlenelim. Belki çekilir iner sel Suyu. O Zaman Geçilirmiş Eğlencenin Coşkun Suyu. Saygılarımla.....

Kültür

Köyde geçmişten kalma konar-göçer kültürün etkileri görülmekle beraber günümüzde köy hayatından şehir tarzı hayat biçimine bir geçiş söz konusudur.köy halkının geçmişte konar göçer hayvancılık yapan türkmen aşiretleri oldukları bilinmektedir.bölgede tarım son 50-60 yılda gelişim gösterebilmiştir.

Coğrafya

Adana iline 67 km, Karaisalı ilçesine 17 km uzaklıktadır.Köy eğlence çayı sayesine hayat bulmuştur.tarımın ve hayvancılığın kaynağı EĞLENCE ÇAYI'dır.köyde karaisalı ile özdeşleşen murt bitkisi çok yaygındır.ayrıca yöreye özgü olan hambeles bitkisi de köyün özel bitkilerindendir.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. 2008 yılında sağlık evi açılmıştır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:30 PM
Emelcik, Karaisalı

Emelcik, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Emelcik köyünün tarihi tam olarak bilinmesede burada eski bir ermeni uygarlığının kalıntılarına rastlanmakta olup bu uygarlığınbir veba salgını sonucu yok olduğu rivayet edilmektedir.Köyün adının da bir ermeni kökenli kelimeden türediği sanılmaktadır.

Kültür

Köy düğünleri önemli yer tutmakta olup köy insanları bayram ve düğün zamanlarında köylerine gelmektedir. NOT:şuanki köy muhtarımızdan çok şeyler bekliyoruz.inşallah alt yapı sorunumuzu çözecek.osman yılmaz bey inşallah çözersiniz.

Coğrafya

Adana iline 35 km, Karaisalı ilçesine 25 km uzaklıktadır.rakım:169m.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - Osman Yılmaz
> 2004 - Ömer Damaksız
> 1999 - ömer damaksız
> 1994 - musa şirinkaya
> 1989 - ALİ RIZA KUVVETLİ
> 1984 -ALİ RIZA KUVVETLİ

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:31 PM
Gildirli, Karaisalı

Gildirli, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının eski Türkçe'de "parlak, temiz, yeni" anlamında kullanılan 'gildir' den geldiği sanılmaktadır. Köyün bulunduğu mevkide parlak kayalar vardır.

Kültür

Geleneklerine bağlı tipik bir Türkmen köyüdür.

Coğrafya

Adana iline 63 km, Karaisalı ilçesine 13 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyde ekonomi iktisat adına bir kavram yoktur yenirmi içilirmi bilmez insanlar maalesef devlet baba bu köye cok uzaktır köyde tarım yapılmaz çünkü temel ihtiyaçları karşılayacak su yoktur ha su olsa ne yazar köylü tarlasını ekemez neymiş efendim o araziler vakıf malı.köylü hayvancılık yapamaz neden efendim kıl keçisi ormana zararlıköy coğrafyasında kıl keçisinden ve o köyde büyümüş insanlardan başka kimse yaşayamaz. Köyün insanları orman işinde devlet tarafından karın tokluğuna köle olarak çalıştırılır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - Ruhi KILIÇ
> 2004 - Muhammet Gildir
> 1999 - Durmuş Gildir
> 1994 - Durmuş Gildir
> 1989 - Şevki Kandırmaz
> 1984 - Şevki Kandırmaz

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır.Ortaokul yoktur taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

SEYRANİ
01-25-2010, 11:32 PM
aslan bu konu 15 saifeyi bulmuş tavsiyem bunları ayrı başlıklare altında yeni konular açmadır
emegine saglık kolay gelsin

aslan6641
01-25-2010, 11:33 PM
Kaledağı, Karaisalı

Kaledağı, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

kaledağı köyü yerleşimi hayvancılıkla uğraşan aşiretlerin yaylalık olarak kullanmışlardır. zamanla yerleşik hayata geçerek şu anki halini almıştır.köyüm ismi köy sınırı içinde bulunan bir kaleden dolayı bu ismi almıştır .

Kültür

yemekleri: pırasa,kesme, hamur atması ,şepe, bazlama, hamur aşı,

Coğrafya

Adana iline 90 km, Karaisalı ilçesine 40 km uzaklıktadır.dağlıl bir yapısı vardır. bitki örtüsü çamdır belli bölgelerde maki etkilidir .köyün geçim kaynağı ormancılıktır .köyde bir kooparatif bulunmaktadır. kooparatif aracılığı ile orman kesimi yapılmaktadır .hayvancılık çok fazla yaygın değildir. keçilerin ormanlarda otlatılması yasaklandığından küçük baş hayvancılık azalmıştır.köyde büyük akarsulsar yoktur. küçük dereler mevcuttur .tarım işleri çok yaygın değildir sadece buğday ekimi yapılır .

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

nüfusu 800 dür

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - tayyar adıyaman
> 1999 - nazmittin üğücü
> 1994 - tayyar adıyaman
> 1989 - tayar adıyaman
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Dış bağlantılar

* Yerelnet

kaledağı köyü, karaisalı ilçesinin güzel köylerinden birisidir.il ve ilçeye ulaşım çok rahat bir şekilde yapılmaktadır .insanları orman işleri ve hayvancılıkla geçinir.dağlık bir yapısı vardır .köyün yarısından çoğu çam ormanları ile kaplıdır .eski yerleşim yerleri bulunmaktadır .

aslan6641
01-25-2010, 11:34 PM
Karakılıç, Karaisalı

Karakılıç, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün önceki ismi "milvankale" idi.Köy sınırları içerisinde bulunan geçmişi roma dönemine ait olan "milvan kale" den almıştır. daha sonra "Karakılıç" olarak değiştirilmiştir.

MENEMENCİOĞULU HACI AHMET BEY 'İN YAZDIĞI , istanbulda sürgünde iken yazmıştır, kitabının çoğu bu kalede MENEMENCİ askerleri ile OSMANLI askerlerinin çatışmasını ve MENEMENCİLERİN kahramanlıklarını anlatır.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 64 km, Karaisalı ilçesine 14 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım orman ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Osman Öveç
> 1999 - Osman Öveç
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:34 PM
Karakuyu, Karaisalı

Karakuyu, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Orman içi bir köy olan karakuyu köyüiçinde b ulunan derin karanlık kuyudan ismini almıştır. .Günümüzde köyde yaşayanların çoğunluğunu Ramazanoğlu Beyliği'nin dağılması ile Misis yöresinden gelen Türkmen-Yörük ahali oluşturur. osmanlının sınırları koruması maksadıyla yerleştirdiği akıncı beylerinin çocuklarıdır.her nekadar karakuyu adı ile anılsada şu an köyün olduğu bölgeye yılancı göçüp geldikleri bir kaç kilometre ötede ormanla kaplı kalan eski yerleşim yerine karakuyu adı verilir. karakuyu köyünden ayrılan aileler çevrede obalar halinde yerleşip sonradan köy haline gelmiş bir çok yerleşim oluşturmuşlardır. örneğin salbaşta ve naip,pirili,kütüklü,mucurlu,kaşobası.abacı,topalak örcün,kuzgun ve abdilli,çakallı,gibi yerleşim yerleri oluşmuş 50 60 yıl öncesine kadar bir çoğu kütüklerde karakuyu diye geçerken şimdi bağımsız muhtarlıklar haline gelmiştir.ve kütükleri değişmiştir. bölgenin hemen hemen ileri gelen aileleri dedelergümüşay,Özçete,sarıgül,türkmen.kütük,çetin, torun,taşkın,gül,Erdoğan ve diğerleridahil 2 veya 3 kuşak önce kardeş veya amca dayı hala çocuklarıdır.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri tipik yörük gelenekleri ve mutfağını yansıtır.

Coğrafya

Adana iline 30 km, Karaisalı ilçesine 26 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - ŞÜKRAN GÜMÜŞAY
> 2004 - MEHMET ERDOĞAN
> 1994 - MEHMET ERDOĞAN
> 1989 - MEHMET ERDOĞAN
> 1984 -ADNAN GÜMÜŞAY

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:35 PM
Karayusuflu, Karaisalı

KARAYUSUFLU, Adana ilinin YÜREĞİR ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

eski zamanlarda köye gelen milecilerçarık giyerlermiş köyün yerli halkıda bunlara çarıklılar geLdi derlermiş osebeple çarıklı derken zamanla isim şarıklı olarak değişmiş diye rivayet edilmektedir

Kültür

Köyün Yemekleri : sıkma , Topalak , sac altı çörek

en çok bilinen yemekleridir.

Coğrafya

Adana iline 35 km, Karaisalı ilçesine 30 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım , hayvancılığa VE BALIKÇILIĞA dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - MEHMET AVCU
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu yoktur. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:37 PM
Kuşcusofulu, Karaisalı

Kuşcusofulu, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

köyde ramazanogullarından kalan tarıhı yapıt vardır ayrıca köyün cesıtlı yerlerınde mezar cıkmıstır

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 90 km, Karaisalı ilçesine 40 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi yoktur ancak kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Dış bağlantılar

* Yerelnet

O koy 2 ye ayrılmısta bırısıne asagıkı koy bırısıne kurtlar denılmıstır. aslında bu koyle adana arasında 2 yol vardır.1. yol 58 km 2. yol 95 km. camisi tarihi ese olduğu icin yıkılmamıstır.

aslan6641
01-25-2010, 11:38 PM
Kuzgun, Karaisalı

Kuzgun, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün tam kurulum tarihi bilinmemekle beraber üç alilenin kurduğu rivayet olunur kurulum tarihi ramazanoğullarına dayanmaktadır bunlardan birisi hacı kerim sülalesidir,koca sarılıÇok eskiden Köyün karşısındaki dağa kuzgun adındaki kuşlar gelirmiş .Bu kuşların sürekli gelmeleri sonucu gelip kondukları o dağa ve köye kuzgun ismi verilmiş...

Kültür

torosların eteğinde yaşayan eski göçerlerin gelenekleriyle örtüşmektedir.her kırsal kesimdeki gibi insanlar lakaplarıyla anılmaktadır bunlardan bazıları

Coğrafya

Adana iline 35 km, Karaisalı ilçesine 15 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.genelde salçalık biber yetiştiriciliği yapılmaktadır

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - yusuf

> 1999 - Ali DÖNMEZ
> 1994 -
> 1989 - NUSRET ÇAKIT:1984 -SEYFİ AYTUNÇ ?

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:39 PM
Küçükçınar, Karaisalı

Küçükçınar, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

eskiden köyde oturan bir kadının koyunları vardır. kadın bunların kıllarını satıp köye bir cami yaptırmış ve adı ondan berli KILLICAMİ olarak geçmeye başlamıştır.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 90 km, Karaisalı ilçesine 40 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - İmamettin Güven
> 2004 - İmamettin Güven
> 1999 - Merden Çelik
> 1994 - Merden Çelik
> 1989 - Yaşar Güven
> 1984 - Yaşar Güven

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:40 PM
Murtçukuru, Karaisalı

Murtçukuru, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. Köy meydanında bulunan kuyu roma dönemine aittir

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur. genellikle düğünlerde yüzük çorbası ve döğme pilavı yapılır

Coğrafya

Adana iline 67 km, Karaisalı ilçesine 17 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. köyde çeşitli bakla bezelye bamya ve yaz aylarında incir yetişmektedir

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -
> 2004-2008:muhtarı:GALİP GÖK

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır

aslan6641
01-25-2010, 11:40 PM
Nergizlik, Karaisalı

Nergizlik, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adı nergiz çiçeginin çok olmasindan dolayi bu adı almıştır. Karaisalı halkı bu insanları Tahtacılar olarak tanır. Tahtacılar, Ege ve Akdeniz bölgelerinin ormanlık yörelerinde yaşayan ve ağaç işçiliğiyle uğraşan Alevi Türkmenlerdir. Ataları, Oğuz boylarından Ağaçeriler'dir.

Kültür

yemekler:tutmaç çorbası,övelemeç çorbası,keşkek,arabaşı,mantı çorbası,içli köfte dışarıdan çok fazla evlilik olmadığı için kültürleri hala yalındır ve katışıksızdır.Sadece kışları köylerine gelirler yazları orman işi buldukları yerlerde çadır kurarak yaşarlar.nergizlik'in doğa güzelliği eşşizdir.nergiz çiçekleriyle,baraj gölüyle, ormanıyla harikadır.Önceleri eğitime önem verilmemesine rağmen şimdi çok farklıdır. Üniversiteyi bitiren ve belli makamlarda olan birçok tahtacı vardır.

Coğrafya

Adana iline 58 km, Karaisalı ilçesine 8 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım,hayvancılık ve en önemlisi orman işletme şeğliğinde yaptıkları orman işçiliğine dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:45 PM
Sarıkonak, Karaisalı

Sarıkonak, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür

FETTALI KÖYÜ:Fettahlıoğlu Durmuş KARADAŞ Kaleminden.köyün esas adı FETTAHLI olup şu an Türkiyenin büyük aşiretlerinden biri olan Fettahlı aşiretine mensuptur. Dedelerimizin Osmaniye Bahçe yöresinden geldiği yapılan araştırmalar sonucunda ve 2002 yılında köyümüzde yapılan toplantıda konuşan Maraş Bölgesinden Mutlu FETTAHLIOĞLU'nun konuşmalarından anlaşılmıştır. Fettahlı köyü konum itibari ile seyhan nehrine biraz uzak kalması nedeniyle O zamanki muhtar sarıağanın oğlu İbrahim ÖCAL,Namı diyar GÖKKİYA ve ihtiyar heyeti karar alıp seyhan nehrinin kenarına yeni bir köy kurulması ve köylünün su ihtiyacını daha kolay karşılaması amacı ile kurulan köye SARIKONAK adını vermişlerdir.
Muhtarlık olan Fettahlı ismi 1960 larda Karaisalı Kaymakamlığı tarafından sarıkonak olarak değiştirilmiştir.KöyümüzFettahlı,Ataklı ve Çorumlu adları ile 3 mahalleden oluşmakta iken Sarıkonak ve çorumlu 1996 yılında su tutulmaya başlanan ÇATALAN Barajı suyu altında kalarak tarihteki yerlerini almıştır.Köy halkı şu an ana merkez olan FETTAHLI'da SARIKONAK köyü olarak ikamet etmektedir.Köyümüzde şu an kalanlar Mehmet KaradaşNiyazi Karadaş Ayşe NeneElif NeneTeslime Hala(Ecevit Mustafanın Hanımı,Mehli Özer,Mehmet Özer.Mehmet Ekici.Ahmet EkiciErmiye Öcal,Mehmet Yılmaz,Nuri Durmaz,Veli Durmaz,Lütfi ÖzdemirMehmet Atal,Zekeriye Tunçdemir,Adem Tunçdemir ve Muhtarımız Selami YILMAZ ve aileleri Köylülerimizden Adanada yaşayan 2000 lere varan nüfus vardır.Arkadaşlar buluşalım bana Ulaşın Durmuş KARADAŞ 0537 698 33 20-0505 333 71 30 Arkadaşlardan ricam silmeyin eksiklerimiz kusura bakmayın, varsa bildikleriniz eklerseniz sevinirim.Fettahlıoğlu Durmuş KARADAŞ

Huylu Vaz Geçermi Sandın Huyundan Çok Sular İçtim Seyhan Nehri Suyundan Çatalan Nahyesi Fettahlı Köyünden Bir Durmuş Karadaş Gelip Geçti Duydunmu FETTAHOĞUL'LARI Kayıtlı isimler MUSTAFA ÇORUM 1980 Doğumlu , Kaan ÇORUM 2007 Doğumlu ESRA ÇORUM 1985 Doğumlu, ,Durmuş ÇORUM 1951 Doğumlu ,Ali ÇORUM 1981 Doğumlu, Müzeyyen ÇORUM 1957 Doğumlu ,mehmet ÇORUM ,AHMET ÇORUM,ALİ ÇORUM,CUMALİ ÇORUM ,CUMHUR ÇORUM ,MEHMET ÇORUM ,GÜLAY ÇORUM,FADİME ÇORUM ,YASEMİN ÇORUM ,ZEYNEP ÇORUM,BAHAR ÇORUM ,KEZBAN ÇORUM ,GAYE ÇORUM ,GAMZE ÇORUM ,EMİNE ÇORUM ,ELİF ÇORUM , MİNE ÇORUM AİLEMİZİN BÜYÜĞÜ MUSTAFA ÇORUM................ Mensubu olduğumuz sülale ülkemizin en köklü ve geniş sülalelerinden biridir. Ülkenin birçok değişik yörelerine yerleşmiş Fettahlı aile fertleri Fettahoğlu, Alpay, Algan, Aksay,Aktaş,Açıcı, Açar, Açan, Aksu, Aslan, Arslan, Akı, Alan, Aksoy, Alkan, Alpaçin, Aydın, Bayrakoğlu, Bahçeli, Balcı, Balcıoğlu, Can, Candogan, Çanga, Çakmak, Çete,Çorum, Demirhan, Deniz, Denizer, Danışman, Dervişoğlu, Devletlioğlu, Dilipak, Eroğlu, Erdoğan, Ersan, Eray, Fettah, Fettahoğlu, Fettahlı, Fettahlıgil, Fettahlıoğlu, Gelen, Gökçe, Gökçeliler, Gökkaya, Göksu, Güngör, Güre, Güzeltepe, Hacıfettahoglu, Hançer, İnce, İncedal, İmamoğlu, İmirzaoğlu, İlbeyoglu, Kadı, Kadıoğlu, Katı, Kaldırım, Kaldırımoğlu, Kahraman, Karakuş,Karadaş,Kaya, Küpelikılıç, Küpelikılınç, Korkmaz, Kurban, Mete, Metehan, Marangoz, Mirzaoğlu, Öcal,Özdemir, Öztürk, Öztürkmen, Özcan, Özdin,Peker,Sağlam, Sağlamer, Soylu, Şahin, Tarhan, Türker, Türk, Vural, Yaman, Yasar, Yalçın, Yalçındağ, Yener, Yavuzaslan, Yıldırım, Yılmaz, Zengin gibi birbirinden farklı soy isimlerini, bazende oğlu veya oğulları takıları ile birlikte kullanmaktadır. Sülalenin balkanlar ve komşu ülkelerde de akrabaları vardır. Bunun nedeni kökünün Osmanlı İmparatorluğunun başlangıç dönemlerine kadar dayanması ve Osmanlı tarafından sancak beyligi gibi sıfatlarla vs stratejik yerlere yerlestirilmesindende gelmektedir.

Dünya'nın Fransa, Almanya, Belçika gibi bazı Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri gibi uzak ülkelerinde de yaşayan akrabalarımız var.

FETTAHLI AİLESİ'ni tanımak, tanıtmak ve Fettahlı bireylerini birbirleriyle tanıştırarak köklü Fettahlı Soyunu günümüze taşımak için bu siteyi iki yıl önce hizmete açmıştık. Tabiatıyla birçok Fettahlı akrabamızdan yazılar aldık. Üyelerimiz oldu. Sitemizi övenler oldu, yerenler oldu, şöyle olsaydı diyenler oldu. Her uyarı bizim için bir değerdir. Hepsi tek tek değerlendirildi.Türkiyenin halen yaşayan, soy geleneklerini yaşatan, kökenine bağlı en büyük ailelerinden biridir Fettahlılar. Durum böyle olunca elbette ki bu geniş ailenin içerisinde muhtelif siyasal görüşte olanlar, farklı inanışta olanlar olacaktır. Evlilikler nedeniyle diğer ailelerle karışanlar da elbette vardır. Bütün bunlar ailemizin zenginlikleri olarak kabul edilmelidir. Bu tip bazı farklılıkları öne çıkararak birbirimizi dışlamamız ailemizi zayıflatmaktan başka bir hususa hizmet etmez. Oysa zamanımız güçlü olma zamanıdır, birlik olmak, kuvvetli olmak zamanıdır. Sitemizde hiçbir görüş ve inanışın bir diğerine üstünlüğü söz konusu edilmeksizin Fettahlı Soyu baz alınmış, bu soydan olduğunu kabul eden, ister doğrudan Fettahlı olanlar, ister evlilik yoluyla Fettahlı ailesine bağlanmış olanlar bizim için Ailemizin bir ferdidir.

Hizmete başladığımızdan bu yana bazı arkadaşlarımızdan, bir diğerleri için bazı serzenişler olmuştur. Bizim için yukarda da belirttiğimiz gibi esas olan kişinin kendisini Fettahlı Ailesinden olduğunu kabul etmesidir. Görüş, düşünüz ve yaşam tarzı kendisine aittir. Ancak şunu da belirtmekte yarar görmekteyiz. Sitemiz hiçbir siyasi görüş ve inancın propaganda ve tanıtım aracı değildir. O nedenle sitemize yazılcak yazıların da bu doğrultuda olması lazımdır.

Bu siteyi hazırlarken Fettahoğulları sülalesinin tarihi ile ilgili yazilmis bazi çalışmalarından ve aile büyüklerinin bilgilerinden yararlandım. Burada yer alan ve sizlerden gelecek yeni bilgilerle tamamlanacak bu kaynağın internet dediğimiz siber ortamda yerini alıp gelecek asırlarda yeni nesillere kaynak oluşturabileceğini umuyorum.

Bu site ile bir aile ağacı olusturabiliriz. Lütfen kendiniz, aile büyükleriniz veya hayatta olmayan atalarınız için ayrılmış sayfalara konulmak üzere biyografi, resim ve hatıra yazılarını email ile bana gönderin. En kısa sürede gönderdiğiniz bilgilerin ilgili sayfada yer aldığını bildiren bir email alacaksınız. Belirlediğiniz hataları, eksiklikleri veya kopuklukları lütfen email ile bildirin. Ailede meraklı bir veya birkaç kişinin başlattığı araştırmalar ile Türk insanı akrabalarını tanıyor. Tanıyınca da sülale toplantıları yapılıyor.

Fettahoğulları kamuoyunun gündemine ilk kez 1995 haziran ayında, Heleta eski adıyla bugünkü Kahramanmaraş'ın Düzbağ kasabasında yaptıkları bir aile toplantısı ile gelmişlerdi. Böylesine kalabalık bir aile toplantısı belki de ilk defa gerçekleştiriliyordu. Toplantıyı burada yapmalarının sebebi, Düzbağ'ın Fettahlı yurdu olmasıydı.

İkinci toplantı yine bir Fettahoğlu yurdunda, Trabzon Uzungöl'de yapıldı. Binden fazla üyesi bulunan ve Türkiye'nin ilk aile derneğini aynı sene içinde kuran da Fettahoğulları.

Dernek çatısı altında toplanan Fettahoğulları aile dayanışmasının ilginç örneklerini de sergiliyorlar. Aslında dernek çatısı altında birleşmenin 40 yıllık bir geçmişi var. Adana'nın Düziçi ilçesinde yaşayan ailenin üyelerinden Erkan Fettahoğlu 30, Şükrü Fettahoğlu da 20 yıldan beri çalışmalar yapıyor bu konuda. Zamanla Adana, Ankara, Hatay ve Maraş'taki akrabaların birbirlerini karşılıklı ziyaretleri dernek fikrini doğurmuş.

Aile ile irtibata geçme işi aile bağlarını güçlendirme çabaları uzun süredir olan bir şeydi hatta geçen sene kaybettiğimiz aile büyüklerinden Ömer Lutfi Fettahoğlu nun 1980 lerde Adana Düziçinden cıkarak Güneydoğu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdenizi kapsayan bir Türkiye turu bunun örneklerindendir.

İşte bu site ile bu Fettahlı kimliğinin nereden geldiğini araştırıp gözler önüne sermek, ve bu büyük aile mensubu olan kişilerin bir araya gelebilmesine, bilgilerini birbirlerine internet yolu ile aktarabilmesine yardımcı olmak istedim. Umarım ilgilenenlere yardımcı olur... Eğer sizin elinizde olan ve burada anlatılmayan bilgi ve belgeler varsa bu site aracılığıyla ilgilenenlere aktarabiliriz, o takdirde elinizdeki bilgi ve belgeleri bu kanalla bana gönderirseniz buradan yayinlayabilirizFettahoğulları beyliğinin 592 yıllık tarihi genellikle hikaye yoluyla, babadan oğula anlatılarak günümüze kadar gelmiş. Adana Düziçi, Bahçe, Osmaniye, Hasanbeyli, Tabzon Vakfıkebir ile Bayburt'un Yazyurdu köyünde Fettahoğulları ile alakalı tarihi izlere rastlanır. Osmanlı arşivlerinde Fettahoğlu Beyliği ile ilgili dokümanlar olduğu bilinmekte. Osmanli arşiv kaynakli Maras tapu-tahrir defterleri, fermanlar, hüccet i irade, sancak, beylik beratları, tapu nüfus kayıtları, silsilname belgeleriyle Osmaniye vilayeti Bahçe, Hasanbeyli, Düzici, Maraş Helete yörelerinde yaşayan Fettahogulları ailesinin 600 yıla kadar olan bu bölgedeki tarihini incelemek mümkün.

Türk kaynaklari bir yana yabancı kaynaklı eserlerde de ailenin izlerine rastlamak mümkün. Mesela Fransız kaynaklarındaki Türk Beyliklerini anlatan eserde anlatılan bilgilere göre ailenin kökleri Oğuz boyuna dayanıyor. Aynı kaynaklara göre 1337 yılında Maraş Elbistan dolaylarında bir beylik kurmuşlar. Elbistan' dan sonra Maraş başkentleri olmuş. Kuruluşundan itibaren 62 yıl Mısır, Suriye, Memluk İmparatorluğu'na, 117 yıl da Osmanlı'ya bağlı kalmışlar. Fatih'in Trabzon'u alması ile Fettahoğulları'nın ataları buralara yerleştirilmiş. Türk beylikleri olan Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları ile komşu olmuş, Osmanlı İmparatorluğu'na kız vererek akrabalık kurmuşlar. Ailenin şeceresi IS36'ya kadar kayıtlı. Kaynak olarak belirtilen bilgiler arasında tam bağlantı sağlanamamış. Bu durum zaten araştırmayı yapanlar tarafından, "Tarihler ile anlatılan bazı olayların yakıştırıldığı veya tercüme eden tarafindan bağlantı kurulamadığı" notu düşülerek açıklanmış.

20 bin hanenin üzerinde bulunduğu tahmin edilen Fettahoğulları, Adana, Düziçi /Osmaniye, Bahçe, Bayburt, Trabzon, Rize, Malatya, Diyarbakır, Urfa, Van Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Mersin, Antalya, Konya, Kocaeli, Amasya, Ordu ve İstanbul'da yaşıyorlar. Ailenin en kalabalık olduğu yer Adana - Osmaniye. Adana'da 6 bin hane Fettahoğlu kimliğini taşıyor. Onu bin 5OO hane ile Trabzon izliyor. Fettahoğulları sülalesinin 44 ile dağıldığını görmekteyiz. Bunun dısında BatiTrakya türkleri icerisinde olanlarida unutmamak lazim

Geçmişten günümüze kadar Türk tarihinde önemli yere sahip olan Fettahoğulları’nın ibret verici hayat hikayeleri var. Baskınlar, göçler, isyanlar, idamlar serüvenindeki Fettahoğulları.

Biraz Tarih :

Fettahoğulları Aşina soyundan

Fettahoğulları’nın geçmişleri hakkında çok bilgi bulunuyor. Ailenin Göktürk Devleti’ni kuran Aşina ailesinden geldiği ortaya çıkıyor. Fettahoğulları ailesinden Memiş Ağa isimli bir araştırmacı 1834 yılında yazmış olduğu silsilenamesinde şöyle diyor: “Geçmiş ecdadımız Kûfe şehrinden göç etmişlerdir. Asılları Göktürk aşiretindendir.”

Göktürk Devleti’ni kuran Aşina ailesi M.S 552-750 arasinda OrtaAsyada yasamıs olup, 750 yılında Uygurların öncülük yaptığı diğer Türk kabilelerinin saldırıları sonucu Orta Asya’yı Türkmenlerle birlikte terk ederek Irak’ın Kûfe şehrine gelip yerleşiyorlar. Burada İslamiyeti kabul eden Aşina ailesi Abdülfettahoğulları adını alıyor. Aile beylerinin ilk isimleri İslamiyet ve Kûfe şehrinin etkisiyle Hasan olarak değişir.

Fettahoğulları ailesi ile ilgili olarak araştırmalar yapan ve ilginç bulgulara ulaşan araştırmacı–tarihçi Cezmi Yurtsever de ailenin soyunun Göktürk hanedanından geldiğinin kesin olduğunun altını çiziyor. Yurtsever: “Göktürk Devleti’ni kuran Aşina ailesi M.S 750 yılında baskınlar sonucunda Orta Asya’yı terk ederler. Buradan Kûfe’ye gelip İslamiyeti kabul etmişler ve isimleri Abdülfettahoğulları olarak değişmiştir. Daha sonra aile buradan van uzerinden Anadolu'ya gelip yerleşir. Anadolu’dan da değişik yerlere dağılırlar. Trabzon’a yerleşen Hacıfettahoğlu’nun soyundan gelenlere Kurt İbrahim Ağa denilmektedir. Ailenin “Kurt” unvanı taşıması 14. yüzyılda Osmanlı’nın Trabzon’u alması ve o yöreye yerleşen Fettahlıların taşıdığı soy şöhretidir. Yine 14. ve 15. yüzyıllarda Adana ile Maraş arasinda stratejik onemi olan Gavurdağı vadilerine arasinda bulunan yöreye yerleşen Fettahlı beylerinin özellikle Bahçe de bulunan mezar taşları üzerlerindeki süslemeler in Orhun Anıtalrındakine benzerliği dikkat cekicidir. Osmanli Devleti adına Adana valisinin hazırladığı Cukurovanin güvenliğini esas alan fermana imza atan asiret beyleri arsinda Gavur Dağı Ayanı Fettah Bey in de adı geçer. .

Kültür

Yörük Türkmen geleneği ile yoğrulmuş bir köy olan FETTAHLI gelenek ve göreneklerine bağlı bir köydür.Unutmadık "Sıkmayı şepheyi.kesmeyi.Bezirmeyi,küncülü çereği,hamıraşını.topalak.döğme yemeklerini,düğünlerinde çalınan davulları,oynanan oyunları Ne diyordu Durmuş KARADAŞ -Çalardı davul oynardık oyun, Çok güttük davar ile koyun, Büyüklerimizin bize yaptığı oyun, Unutmadım hayellerim şimdi. Arkadaşlar bizlere ulaşın -Durmuş KARADAŞ0537 698 33 20

Coğrafya

Adana iline 90 km, Karaisalı ilçesine 40 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -Selami YILMAZ
> 1999 -Selami YILMAZ
> 1994 -Mehmet KARADAŞ
> 1989 -Mehmet KARADAŞ
> 1984 -Mehmet KARADAŞ

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:47 PM
Tatık, Karaisalı

Tatık, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köy Bizanslılardan kalma ve daha sonra ise Ermenilerin köyde oturduğu ve bunlar ile ilgili olarak ise şu an su içersinde kalan ortatepede yer altı evleri ve eski hamamlar bulunmaktadır. Bir çok yerleri ören yeridir. Köy ismini Eski insanlar şu şekilde isimlendirmişlerdir. Yakın köylerde yaşayan insanlar Köyde yaşayan insanların dillerini anlamadıkları için buradaki yaşayan insanlara =tat= lakabını takmışlar ve insanların dillerinde Tatığa gidiyoruz, Tatıktan geliyoruz diyerekten insanlar bu köyün isminin "TATIK" olmasına karar vermişlerdir.

Tatık köyü eskiden merkez köy olup; Köyde ilçeye bağlı olarak jandarma karakoluda mevcutmuş.Cuma günleri insanlar buradaki büyük eski camiye cuma namazı kılmaya gelirler ve cami etrafında

kurulan çerçilerden çeşitli ürünlerler alıp satarlarmış. 1970 yılından önce köyde birde

nehirden gemi ile taşıma yapılmıştır.

Köy ile ilgili genel bilgileri: "Yılmaz ÜNLÜ" tarafından katkıda bulunmak amacıyla girilmiştir.

Kültür

KÖYÜN GELENEK VE GÖRENEKLERİ: Düğün törenlerinde düğüne davetiye olarak okuntu dağıtılır.perşembe günü ikindi vakti erkek evinde bayrak dikilir.Cuma günü düğün erkek evinde erkek kınası yapılır.Düğünler davul zurna ve orkestra ile yapılır.Cuma günü belli bir saate kadar orkestra eşliğinde gençler eğlenir.Gecenin ilerleyen saatlerinde erkekler davul zurna eşliğinde eğlenirler.Cumartesi günü damat tarafının göndermiş olduğuKına davarı denen ufak baş hayvan kesilir ve gelecek davetliler için çeşit çeşit yemekler yapılır.Akşam kız kınası merasimi yapılır kız evinde kız tarafı için kırkım ve takı merasimi yapılır.Pazar günü kardeş kuşağı merasimi yapıldıktan sonra öğle saatlerinde gelin damat evine getirilir,burada erkek tarafı kırkım ve takı merasimi yapar ve düğün sona erer.Gerdekten sonra damat bayrağı indirir. Bayramlarda bayram namazından sonra cemaat namaz çıkışı herkes birbiriyle bayramlaşır mezarlıklar ziyaret edilir dualar okunur köy halkı birbiriyle bayramlaşır.Hasta olanlar ziyaret edilir. KÖYÜN YEMEKLERİ:

GENEL OLARAK YÜZÜK ÇORBASI, MANTI,TATAR ÇORBASI,

KESME ÇORBASI,MAHLUTA ÇORBASI, DÖVME PİLAVI, DOMETESLİ PİLAV,LEPE ÇORBASI, BAMYA,YEŞİL FASULYE, ACEBEK, KABAK), NOHUT YAHNİSİ, KISACA AKDENİZ YEMEKLERİ YAPILMAKTADIR. GELENEKLERİ:

GENELDE AKDENİZ KÜLTÜRÜNE ÖZGÜ GELENEKLERDİR. ADANA'YA YAKIN OLMASI

NEDENİYLE BÜYÜKŞEHİRDEN ETKİLENMİŞTİR.

Coğrafya

Adana iline 110 km, Karaisalı ilçesine 60 km uzaklıktadır.

TATIK KÖYÜ : ÇATALAN BARAJ GÖLÜ KENARINDA
TÜRKİYE HARİTASINI ANDIRAN BİR GÖRÜNTÜYE SAHİP OLUP

ÜÇ BİR TARAFIBARAJ GÖLÜ İLE ÇEVRİLİDİR.

KÖY ASLINDA BİR DOĞA HARİKASIDIR. ADANA'DAN 30 KM MESAFE İLE KAYIKLAR VASITASIYLA ULAŞIM YAPILABİLMEKTEDİR.

ADANA MERKEZDEN KÖYE KARAYOLU İLE KARAİSALI İLÇESİ ÜZERİNDEN 110 KM. VASITAYLA ULAŞIM YAPILABİLMEKTEDİR. KÖYÜN KUZEY TARAFI DAĞLIK OLUP GENELDE TARIM ALANI OLARAK AYRILMIŞ SON YILLARDA BAhcecilikartmıştır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. TARIM: ------

pamuk,ayçiçeği,yer fıstığı,biber,bugday ekimi yapılmaktadır. zeytin,elma,incir,üzümde yetiştirilmektedir.

HAYVANCILIK:

------------

BÜYÜKBAŞ HAYVAN: İnek KÜÇÜKBAŞ HAYVAN: koyun ve keçi

BALIKÇILIK:

---------------

Köyün üçbir tarafı su ile çevrili olmasından dolayı kayıklar ile balıkçılık yapılmaktadır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - ERTAN ÜNLÜ
> 1999 - HÜSEYİN ALAKÖSE
> 1994 - HÜSEYİN ALAKÖSE
> 1989 - HÜSEYİN ALAKÖSE
> 1984 - YUSUF ALAKÖSE
> 1979 - MUSTAFA KUŞÇU

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Dış bağlantılar

* Yerelnet

Karayolu uluaşım: -----------------

Karaisalı ve Aladağ üzeri imamoğlu ile ADANA'ya kara yolu ile ulaşım yapılmaktadır.

Bir diğer ulaşım ise: ---------------------

Kayıklar ile Karşı köye geçilmekte ve oradan da karayolu ile Balcalı/Sofulu istikametinde ADANA'ya ulaşım yapılmaktadır. bu ulaşım 30 km. civarındadır.

aslan6641
01-25-2010, 11:48 PM
Tümenli, Karaisalı

Tümenli, Adana ilinin Karaisalı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. Ancak köyün mevcut yerleşim yerinin kuzeyinde tarihi kalıntılar vardır. mesela bunlardan birinin adı GAVUR KÖYÜ dür. ayrıca köyden Atatürk ün geçtiğine dair söylentiler vardır. bizans dönemine ait olduğu iddia edilen kalıntılar da geçmiş yıllarda görülmüştür. yine müslüman dışı toplumlara ait mezar kalıntıları da vardır. ancak geçmişte definecilik adına köy dışından gelen kişilerce tahrip edilmiştir. yine güneyinde kilise denen yer vardır. bunların mutlaka araştırılması gerekkir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi kayıtlara geçmemiştir. aslında kapalı bir bölge olması nedeni ile olsa gerek insanları biraz da suskun kalmıştır. halbu ki her yöre gibi bir takım yemekleri, düğün merasimleri, cenaze merasimleri vs. vardır. mesela içli köfteyi en iyi yapan yerlerden biri de bu köydür. bulgur pilavını da güzel yaparlar.

Coğrafya

Adana iline 120 km, Karaisalı ilçesine 40 km uzaklıktadır. kuzeyden güneye uzanan iki adet dağ arasına yerleşmiştir. 3 km güneyinden seyhan nehri geçer. ancak çatalan barajının yapılması ile birlikte baraj köyün 500 metre yakınına kadar gelmiştir. bitki örtüsünü genelde çam ağacı oluşturur. çam ağaçları arasında pıynar, murt, kesme gibi maki türü bitkiler yetişir. su kıyılarında ise söğüt, çınar, ılgın gibi bitkiler vardır. çok nadir kar yağışı olur. yağmur ise genelde ilkbahar, sonbahar ve kışın olur. sıcaklık kışın çok eksi değere düşmez. ancak nemden dolayı aşırı hissedilebilir. mayıs ile ekim arası oldukça sıcak geçer. kö adananın kuzeyindedir. son yıllarda gsm operatörlerinin yayılası ile cep telefonları ile görüşmek de mümkün olmuştur.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım, hayvancılık ve ormancılığa dayalıdır. ancak tarım alanları Çatalan Barajı ile oldukça kısıtlı bir hale gelmiştir. bölge orman müdürlüğünün prensip kararları gereği hayvancılık da yok olmaktadır. çünkü bölge şartlarına en uygun hayvan kıl keçisidir. kıl keçisi ise ormanları tahrip ettiği iddiası ile yasaklanmıştır. Çatalan Barajı'nda amatör balıkçılık ise yapılmaktadır. sebze olarak: domates, biber, kabak, bamya, acur, salatalık, fasülye yetişir. biber salçası katkısız ve güneşte kurutulmuş olduğundan kalitelidir. birkaç çiftçi tarafından küçük manada seralar vardır. eskiden varolan bir kaç üzüm bağı ise ortadan kalkmıştır. inciri ballı ve güzel olur. iki üç kişi arıcılık yapıyor. çam ve püren balının ayrı bir tadı vardır. yerfıstığı, buğday, arpa, pamuk, mısır çok iyi derecede yetişir. ayrıca karpuz ekimi de yapılır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Mehmet Kuşçu
> 1999 - Mustafa Atay
> 1994 - Hasan Kuşcu
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.Köy 3 parçadan oluşmaktadır.tümenli,kahyalar,leylideresi diye adlandırılmaktadır.muhtarlık hizmeti kahyalar köyünde verilmektedir.

aslan6641
01-25-2010, 11:49 PM
Bebeli, Karataş

Bebeli, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.her ne kadar adı ile ilgili bilgi olmasada hemen yanındaki ceyhan nehrinin bir zamanlar romalılıarın liman olarak kullandığı bilinmektedir.nehrin üstündeki şu an ki köy mezarlığı geçmiş asırlarda roma ve yunanlılar tarafından yerleşim alanı olarak kullanılmıştır.Buna kanıt olarak mezarlık içinde yapılan gezilerde ayağınıza her an bir tarihi eser kırığı takılır.

Kültür

köy mutfak bakımından çok zengindir,sıkma,börek yağlı bazlama ve hint inciriyle meşhurdur,köyün hemen hemen bütün gençleri diş laboratuarcılıkla geçimlerini sağlıyorlardır,turislik bakımından köyün 5 km yakınlarında ağyatan ava açık kuş cenneti vardır,buna yakın olan kışın yağmur sularıyla biriken ve doğal göl görüntüsü alan göl yatakları vardır.bunlardan büyük ayrıklı,topuklu ve uzungöl başta olmak üzere av hayvanları için yeterli yerlerdir.

Coğrafya

Adana iline 62 km, Karataş ilçesine 12 km uzaklıktadır.Tepe üzerine kurulmuş olan köy deniz manzaralı olup denizden yüksekliği 21 metredir.Köyden bakıldığında hurmaboğazı dalyan gölü akdeniz ,iskenderun ,yumurtalık rahatça görülür tam bir doğa harikası olup hemen 500 metre yanından ceyhan nehri akmaktadır.Köyün ortasından geçen adana karataş yumurtalık asfaltı ile her yere kolay ulaşım sağlanmaktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köy ekonomisi tarıma dayalı olup; pamuk,buğday,mısır,yer fıstığı,karpuz,soğan,domates,narenciye,nar ve zeytin üretilmektedir. Hayvancılıkta büyük ve küçük baş hayvanlar bulunmaktadır. 5 adet pamuk toplama makinesi bulunmaktadır. Köy gençleri meslek olarak diş teknisyenliği seçmekte Adana'da 15 civarında diş labarotuvarları bulunmaktadır.beş adet pamuk toplama makinasına ek olarak ovada bir ilki daha gerçekleştirerek kendi yürür mısır pamuk ilaçlama makinası da çiftçilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Doğan Atar
> 1999 - Fevzi Koyutürk
> 1994 - Fevzi Koyutürk
> 1989 - Cumali Teber
> 1984 - Ali Hikmet Aksu

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.Köy muhtarlık binası vardır.Voleybol sahası vardır.Köy futbol takımı bulunmaktadır.BJK takım adıdır.5000 dekar merası olup Ağyatan Gölü'ne bitişiktir.Merada göller olup ördek avı yapılmaktadır.

aslan6641
01-25-2010, 11:50 PM
Çakırören, Karataş

Tarihi

köyün eski adı 'SINIRSU' dur. Köyün etrafından ırmak geçtiği için eskiden köye bu adı vermişlerdir.

Coğrafya

Adana iline 45 km, Karataş ilçesine 6 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 -:İSMAİL KAPLAN
> 1994 - ZEKİ ASLAN
> 1989 - ATIF KAPLAN
> 1984 -

aslan6641
01-25-2010, 11:51 PM
Çavuşlu, Karataş

Çavuşlu, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adı, yıllar önce köye yapılan baskında tek bir kişi kaçmamıştır.o da askerliği çavuş olarak yapan birisidir.ÇAVUŞLU ismi burdan gelmektedir. Köyün bir diğer adı da İnneplidir.Ağcakoyunlu oymağına mensup yörüklerce kurulmuştur.Son elli yıldır tarımda modernizasyonun getirdiği zorunluluklarla ekononmik nedenlerle göç yapılmamaktadır.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

KÖY HALKI ÇOK KÖKLÜ BİR KÜLTÜRE VE GELENEĞE SAHİPTİR.KÖYÜMÜZÜN ZENGİN BİR MUTFAK KÜLTÜRÜ VARDIR. İÇLİ KÖFTELERİ,DOLMALARI, DÖVME PİLAVLARI VE YÜKSÜK ÇORBALARININ ÜSTÜNE YOKTUR. BUNLAR AYNI ZAMANDA DÜĞÜNLERDE DE MİSAFİRLERE İKRAM EDİLİR.

Coğrafya

Adana iline 45 km, Karataş ilçesine 44 km uzaklıktadır. Ayrıca hemen hemen 10 km uzağında Tuzla bulunmaktadır Tuzla'dan 1 km sonra da denize ulaşılabilmektedir.Köyün merasından ve tarlalardan sonra Türkiye'deki en zengin doğal hayatlardan birine sahip olan Akyatan lagünü bulunmaktadır.National Geography dergisi Çukurovada uzun bir süre sonra bu lagünde Vaşak resimleyebilmiştir.Çukurovanın verimli topraklarından nasibini almış olduğu için çevresi tarım arazileriyle doludur.Bölgede mısır,buğday,pamuk,karpuz,domates,narenciye,erik başta olmak üzere çok çeşitli tarım ürünü yetiştirilebilmektedir.Tuzla yoluna girdikten sonra 2 minerali tek köydür.Adana ya has yemek olan kebabı köy lokantasında yiyebilirsiniz.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Hakim rüzgar yönü güneydir ancak yılın belirli zamanlarında kuzeyden esen rüzgarda etkili olabilmektedir.Akdeniz ikliminin hakim olduğu köyde derece pek sıfırın altına düşmemektedir ancak son yıllarda küresel bazda yaşanan iklim değişikliği derecenin sıfırın altına düşmesine neden olmuş ve bu dona sebep olarak çitçiye zarar vermiştir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

yeni muhtar= YUSUF KARAASLAN

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:2009-YUSUF KARAASLAN

2004 - Yusuf Karaaslan

> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.tuzla yoluna girdikten sonra 2 minerali tek köydür

aslan6641
01-25-2010, 11:52 PM
Develiören, Karataş

Develiören, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. Fakat Köyde yaşayan GENÇ sülalesinin soy ağacı hakkında Malazgirt Savaşına kadar uzanan bilgiler vardır.GENÇ sülalesinin ÖRTLEK Yörük Aşireti'ne mesnup olduğu başbakanlık arşivinde kayıtlıdır.Örtlek Yörük Aşireti Orta Asyadan çıkıp, Hazar Denizinin kuzey ve güneyinden çıkarak, 1071 yılında Örtlek Oğlu diye tanınan Ömer Aga 300 atlı ile Sultan Alparslan ile beraber Bizansa karşı savaşa katıldı. Malazgirtin fethinden sonra, Örtlek Oğlu aşireti Malazgirt, Muş, Ahlat ve Üleke yerleştiler. Amaçları fetih ve İslamı yaymak olduğu için batıya doğru ilerlediler. Bu amaçları Osmanlı Devletinin İslamı yaymak anlamına gelen Gaza politikasıyla örtüşmektedir. Daha sonra Amid, Diyarbakır, Meyyafarıkin, Silvan, Malatya, Adıyaman, Maraş ve Elbistandan geçerek Adana ve Misis'e geldiler. Sultan Birinci Mahmut'un emriyle Çukurovaya yerleştirildiler. 1750 yılında Devlet-i Aliyi Osmani adına, Örtlek Oğluna; Misis, Belen, Derbend, Kurt kulağı, Karamurtluk bölgesinin Beyliği verildi. Misis ve Adana'da bulunan Örtlek Oğlunun 12 çocuğu vardı. Ahalisinin vergisini toplar, asayişi temin eder ve idarecilik görevini yapardı. Topladığı vergileri İstanbula götürür, Padişaha arz ederdi. Adanada, Misiste, Herekli ve Çaşırlı köylerinde Eker ve Genç soyadı ile Aksoylar olarak bilinen aile ve Konya Cihanbeylide bulunan Torunlar diye tanınan aileler de Örtlek Aşiretindendir. İstanbulda Değirmenciler ailesi de Örtlek Aşiretinden olup, Malatya, Adıyaman ve Gölbaşında Örtlek Aşiretinden ve Örtlek soyadını taşıyan akrabalar mevcuttur. Örtlek kelimesi halen Kırgızistan, Türkmenistan ve Orta Asyanın diğer bölgelerinde kullanılmaktadır. Örtlek; cesur, yiğit, kahraman, ateş, yanmış yer manasına gelmektedir. Sultan Dördüncü Muratın 1650 senesinde Bağdat seferine giderken, Adanadan geçerken yanına aldığı Genç Osman da, Örtlek Yörük Aşiretindendir. Halen Genç Osmanın sülalesi devam etmekte ve bugün Çaşırlı köyünde Genç Osman soyadını taşıyan akrabalar yaşamaktadır. Sultan Dördüncü Muratın 1650 senesinde Bağdat seferine giderken, Adanadan geçerken yanına aldığı Genç Osman da, Örtlek Yörük Aşiretindendir. Halen Genç Osmanın sülalesi devam etmekte ve bugün Çağşırlı ve Develiören köylerinde Genç Osman ve Genç soyadını taşıyan akrabalar yaşamaktadır.Buradan anlaşıldığı üzere Genç ailesinin soyu adına Mehter Marşı yazılan Genç Osman'dan Gelmektedir.

Bu bilgiler Emekli Adana İmam-Hatip Lisesi Müdürü Ömer Örtlek tarafından araştırılmış ve yazılmıştır. Konuyla ilgili detaylı çalışmaları devam etmektedir.

Örtlek Yörük Aşireti için tarihi ve ayrıntılı bilgi

-A. M.K.T.-1164- 1750 tarihli Başbakanlık Arşivinde bulunmaktadır.

Günümüzde Develiören Köyünün nüfusu çok azdır çünkü Genç Ailesi Şehir Merkezine göç etmiştir.Köyden kente göç "Emmi Celal" olarak tanınan Celal Genç zamanında olmuştur."Emmi Celal" eşi Hüsne Genç ve hayatta olan üç çocuğu Bilal, Ayşe ve Faik'le beraber Adana merkeze göç etmiştir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 40 km, Karataş ilçesine 29 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Selçuk Genç
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:53 PM
Eğriağaç, Karataş

Eğriağaç, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adı eski yaşayan kişilerin anlatışına göre köyde yüksek ve eğri biçimde bulunan bir ağacın olduğu köylülerin bu agaca tırmanarak otlayan hayvanlarına baktıkları rivayet edilir köyün ismide bu ağaçtan esinlenerek konmuştur.

Kültür

Köyün gelenek, görenek, herkes şehire yerleşmiş bayramlarda dahi köy ziyaret edilmemektedir. ve yemek,içliköfte,yüksük çorbası,sıkma, mercimek köftesi v.b. hamur işleridir.

Geçim Kaynağı

Köyün geçim,kaynağı genelde diğer köy yaşantılarında olduğu gibi çiftçilik ve hayvancılıktır.bu da zamanla ekonomik sıkıntılar ve şehir hayatına göç ile azalmıştır.

Coğrafya

Adana iline 33 km, Karataş ilçesine 36 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2007 - HAMZA GÜLER
> 2004 - HAMZA GÜLER
> 1999 -
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:54 PM
Gökçeli, Karataş

Gökçeli, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

köye ilk yerleşim cumhuriyet tarihinden önce iranın horosan bölgesinden gelen türkmenler olarak yerleşime başlanmış olup tüm köyün aslı iki ailedir bunlardan Gökçe ailesi ve Çetin aileleridir

Kültür

acem köftesi meşhurdur

Coğrafya

Adana iline 25 km, Karataş ilçesine 22 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - osman gökçe
> 1999 - osman gökçe
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi yoktur ancak kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:55 PM
Gümüşyazı, Karataş

Gümüşyazı, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

köyün ilk adı Kurayşe'dir fakat daha sora Gümüşyazı Köyü olarak değiştirilmiştir.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline33 km, Karataş ilçesine 50km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi [[tarım]buğday, mısır,sebzecilikte karpuz,kavun,domates,turunçgiller] ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

:2009 - Halit İlhan

> 2004 - Sedat Sürekli
> 1999 - Sedat Sürükli
> 1994 - Sedat Sürükli
> 1989 - Sedat Sürükli
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, 8 derslikli bir okul vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ve kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı Solaklı koop sağlamaktadır, yol asfalt olup köyde elektrik ve evlerde sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:56 PM
Hasırağacı, Karataş

Hasırağacı, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

köye ilk yerleştikleri zaman köy halkından birisi hasır örmeyi öğrenir fakat hasır örebilmek için 4 adet kazık diye adlandırılan tahta parçasına ihtiyaç vardır 4 adet ağaç dalını çakıp hasırını örer işi bittikten sonrada "nede olsa gelecek yıl yine örecem kazıklar burda kalsın der",fakat gelen ilk baharda kazıklar yeşerir ve ağaç haline gelir ondan sonra köyün adı hasırağacı olarak kalır. Hasırağacı köyü kurulmuş olan eski köylerden biridir.

Kültür

Hasırağacı köyü halkının tamamı yörüklerden oluşmaktadır.Hasırağacı köyü küçük bir köy olmasına rağmen büyükşehir hızına yetişmiş durumda çünkü; köyümüzdede birçok gelenek ve görenekler artık birbir yok olmakta.Düğünler artık ev yerine şehir merkezindeki müzikhollerde yapılmakta ve buda adetlerimizin yok olmasına neden oluyor. Köyümüzün ünlü yemeleri ise yüzük çorbası,döğme pilavı,tavuk dolması,acebek,sıkma ve bohça böreği'dir.Bu yemekler civar köylerde ve il merkezindede bilinmektedir.

Coğrafya

Adana iline 52 km, Karataş ilçesine 55 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Köyün tamamı kavun,karpuz,domates,mısır ve fıstık ekimi ile geçimini sağlar.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi yoktur ancak kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:57 PM
Helvacı, Karataş

Helvacı, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyü Türkmen aşireti olan Karalar aşireti kurmuştur.17.yüzyılda Yüreğir ovasına yerleşen Karalar aşireti Osmanlı dönemindeki Türkmen aşiretleri ile devlet arasındaki anlaşmazlıklar dolayısıyla bir dönem bölgedeki diğer Türkmen aşiretleriyle birlikte Rakka'ya sürülse de 18.yüzyıl sonlarında tekrar Çukurova'ya dönerek önce Sumbas,sonra da Tarsus üzerinden Yüreğir ovasına tekrar dönmüştür.Sakalıağca köyünü kuram aşiret burda Dadaloğlu'nun da aralarında bulunduğu Avşar aşiretiyle kanlı bir kavgaya girişmiş,Avşarlar mağlup edilmiş,Karalar aşiretinin köyü de harap olduğu için aynı mıntıkada Helvacı,Oymaklı,Çimeli,Terliksiz,Kamışlı ve Yozbaşı adında 6 yeni köy kurulmuştur.Karataş ve Yüreğir ovasının tüm köyleri gibi oldukça verimli arazileri olan Helvacı köyünün 11 milyon metrekare civarında sulu tarım yapılabilen arazisi mevcuttur.Örf adet ve folklorik özellikleri Çukurova Yörük- Türkmen kültürünün özelliklerini yansıtır.Köyde geç Roma dönemine ait kalıntılar mevcut olup,ilköğretim okulu yoktur...

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 35 km, Karataş ilçesine 21 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Nadir Yüce
> 1999 - Nadir Yüce
> 1997 - Nadir Yüce
> 1994 - Hüseyin Yüce
> 1989 - Hüseyin Yüce
> 1984 - Hayri Güngör

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu yoktur. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:58 PM
Kamışlı, Karataş

Kamışlı, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür.

Inallı'lar, Oğuz'ların Boz-Ok koluna mensupturlar ve Inaloğulları adıylada anılmaktadır. Zaman içerisinde Ak-Koyunlu faaliyetine katılmış, bir oymağı Şamlu boyu arasında Iran'a gitmiş, bazı kolları Amasya, Samsun ve Çankırı taraflarında yurt tutmuştur. Inallı'lar 1260 'tan 1407 'ye kadar Suriye bölgesinde oturdular. Sonraları Avşarlar ve Bayat 'larla Ak-Koyunlu ile birleşip yurtlarına döndüler..... 1473 Fatih Sultan Mehmet 'in Uzun Hasan'la mücadelesi esnasında;Inaloglu Ibrahim Bey Osmanlılar tarafına geçmişsede Uzun Hasan tarafından ikna edilmiş ve yeniden Akkoyunlu ülkesine dönmüştür..... Çimeli cemaati günümüzden yaklaşık 200-250 yıl önce konar-göçer aşiret şeklinde hayatlarını sürdürüyordu. Obalar şeklinde çadırlarda yaşıyorlardı;deve,at,koyun ve sığır sürüleri bulunuyordu. Kışı Çukurovada-Adana da geçiriyorlar, bahar aylarında Aksaraya a gelerek sürülerini otlatiyorlardı. Yaza doğru otlar kururken Sivas-Uzunkaya ya göc ediyorlardı ve sonbahara kadar orada kalıyorlardı...... Kış yaklaşırken tekrar Çukurova'ya iniyorlardı, Çukurova-Aksaray-Uzunkaya üçgeni arasında dolaşmaktaydılar..... Sadece bilinen Çimeli Aşireti mensupları 2'si Kırşehir'de, 3'ü Aksaray'da, 6'sı Adana'da olmak üzere toplam 11 köy veya kasabada ikamet ediyorlar.....

Adana karataş ilçesi istikjametinde 29. km de çimeli köyü bulunuyor. Çimeli köyüyle birlikte 7 köy aynı aşirete mensupmuş. Bunların hepsi çok yakın mesafelerde yerleşmişler. Bu köyler: Çimeli, Terliksiz, Helvacı, Yüzbaşı, Kamışlı, Oymaklı ve Sakalıağca....

Bir soylentiye gore köyde yaşayan en büyük ailelerden Doyduk'ların hikâyesi ise; Erkek evladi uzun süre olmadiği icin 7 kiz cocuğu sonrasi erkek doğurduğu için isyan eden babanin "eh artık doyduk kıza, doyduk artık oglum oldu demesi uzerine oluşan bir soyiim.....

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 40 km, Karataş ilçesine 29 km uzaklıktadır.

Koordinatları : 36" 45' 18.30" North - 35" 23' 20.56" East

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Kamışlı Köyü içerisinde 2 aile yaşamaktadır. Bunlar Kamışlı ve Doyduk 'lardır.

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Mahir Kamisli
> 1999 - Mahir Kamisli
> 1994 - Mahir Kamisli
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-25-2010, 11:59 PM
Kapı, Karataş

Kapı, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Akyatan gölü ile akdenizin birleşmesinden dolayı köy bir yarım ada gibi olup giriş ve çıkışı aynı yerden olduğu için kapı köyü denmektedir.köyün kurucusu olan hacı halil hocadır ilk oluşumu huğ olarak adlandırılan ev tipindendir köyün kurucusu hoca olduğundan ilk zamanlar hoca evleri olarak geçmiştir.

Kültür

köyde kimse gece vakti köy dışına çıkamaz. yemekleri:tandır çöreği.

Coğrafya

Adana iline 52 km, Karataş ilçesine 55 km uzaklıktadır.akyatan gölüyle denişz arasında kalan fıstık çamı ormanı vardır

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Başlık yazısı

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.ayrıca köyün ormanı vardır.çam ağacından yetişen kozalak her sene satılmaktadır.bu kozalaktan alınan para köyün ihtiyacına yardımcı olmaktadır.tükiyenin en meşhur karpuzu ve yer fıstığı bu köyümüzde yetiştirilmektedir

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - İsmet Karakuş
> 2004 - İsmet Karakuş
> 1999 - fehmi usta
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.ayrıca cenaze morgu getirilmiştir.geçen sene ise karataşın en güzel camisi köyün geliri ve yardım sever iş adamları sayesinde yaptırılmıştır

aslan6641
01-25-2010, 11:59 PM
Karagöçer, Karataş

Karagöçer, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Oğuzların Kayı boyunun Karakayalı oymağı 18.yüzyılda Aydın-Antalya hattında yaşarken,Mersin ve Adana'nın kuzeyindeki Toros yaylalarına göç etmiştir.Bunda Çukurova'da devletin izlediği iskan politikası nedeniyle bu yaylalardaki Türkmen boylarının Çukurova'ya iskanı sonucunda yaylaların boş kalması etken olmuştur..19.yüzyıla gelindiğinde devlet Karakayalı aşireti gibi bu yaylaların ikinci yerleşimcilerini de iskana tabii tutmuş,Karakayalı aşireti Ceyhan,İmamaoğlu ve Karataş'ın köylerine iskan edilmiştir.Karagöçer köyü de Karakayalı aşiretinin Karagöçer oymağı mensuplarınca kurulmuştur.Köyün folklorik özellikleri Çukurova yörük-Türkmen kültürünü yansıtır..16 bin dönüm civarı sulanabilir tarıma elverişli arazisi vardır.Akyatan kuş cennetikıyısında yer alıp,denize 8 km. mesafededir.

Kültür

Coğrafya

Adana iline 45 km, Karataş ilçesine 46 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2009 - Behcet Gokce

> 2004 -Sebahattin Gökçe
> 1999 - Sebahattin Gökçe
> 1994 -
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-26-2010, 12:03 AM
Kiremitli, Karataş

Kiremitli, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi VARDIR. OĞUZLARIN KAYI BOYUNUN KARAKAYALI OYMAGI 18.YÜZYILDA AYDIN,ANTALYA ETRAFINDA YAŞARKEN .MERSİN VE ADANANIN KUZEYİNDEKİ TOROS YAYLALARINA GÖÇ ETMİŞDİR BURDA ÇUKUROVADA İSKAN POLİTİKASI NEDENİYLEBU YAYLALARDAKİ TÜRKMEN BOYLARININ ÇUKUROVAYA DEVLETİN İZLEDİGİ İSKAN POLİTİKASI NEDENİYLE BU YAYLALARDAKİ TÜRKMEN BOYLARININ ÇUKUROVAYA İSKANI SONUCUNDA YAYLALRIN BOŞ KALMASI ETKEN OLMUŞTUR 19.YÜZYILDA GELİNDİGİNDE DEVLET KARAKAYALI AŞİRETİ GİBİ BU YAYLALARIN İKİNCİ YERLEŞİCİLERİNİ DE İSKANA TABİ TUTMUŞ KARAKAYALI AŞİRETİ CEYHAN .İMAMOGLU VE KARATAŞIN KÖYLERİNE İSKAN ETMİŞDİR ,KİREMİTLİ KÖYÜDE KARAKAYALI AŞİRETİNİN KİREMİTLİ OYMAGIDIR.MENSUPLARINCA KURULMUŞTUR.KÖYÜN ÖZELLİKLERİ ÇUKUROVA YÖRÜK.TÜRKMEN KÜLTÜRÜNÜ YANSITIR.SULU ARZİSİ VARDIR.LAPLARINA DA KİPRİLER DERLER..

aslan6641
01-26-2010, 12:04 AM
Meletmez, Karataş

Meletmez, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

köyü eskiden konar göçer bir aşiret olan gürışık aşireti kurmuştur.köyü ilk kurdukları gün hayvanları anlamadıkları bir hastalıktan bir gecede telef olduğu için çan çekiştirmeden meletlenmeden öldürdü anlamında köyün adı meletmez olmuştur.Gür Bey ile Işık Bey bu olaydan sonra yerleşik hayata geçerek tarımcılığa başlamıştır.Bu saatten sonra bu köy yavaş yavaş oluşmuştur.

aslan6641
01-26-2010, 12:06 AM
Sirkenli, Karataş

Sirkenli, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi: Köyün adının nereden geldiği hakkında bilgi yoktur. Köy halkı Oğuzların Beydilli boyuna mensuptur. köyün tarihi yaklaşık 200 yıla yakındır.ilk gelenler kekilli'lerdir.Yaz mevsiminde MERSİN'DEN hayvanları otlatmak için gelmişlerdir.köyün hemen her yeri suyla kaplıymış ve SİRKEN OTU köyün heryerinde varmış.Bu yüzden köye SİRKENLİ KÖYÜ demişler.

aslan6641
01-26-2010, 12:07 AM
Tabaklar, Karataş

Tabaklar, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adı hayvanlarda oluşan tabak hastalığından gelmiştir.köyün tarihi milattan önceye dayanır.Bazı kaynaklara göre köy eskiden tarsus,a bağlı kumköy olarak denilmiştir ancak 800 yıllık tabaklar köyü ADANA,ya bağlıdır.ancak kumköy tarsus,un dağlık bölgelerinde bir köydür..

Tabaklar köyü türk siyasi hayatına çok kıymetli insanlar kazandırmıştır. bunlardan en önemlisi olarak da recai yıldırımı söyleyebiliriz. recai yıldırım milliyetçi hareket partisi genel sekreter yardımcısı ve adana milletvekili olarak görev yapmakta olup. çok dürüst bir kişiliğe sahiptir.

Tabaklar köyü fiiliyatta aydınlar mahallesi ve tabaklar köyü olarak ikiye ayrılmaktadır. aydınlar mahallesi köyü daha güneyinde 1 km kadar uzaklıkta kurulmuştur.

Karpuz yer fıstığı ve domates diğer illere göre en erken buralarda yetişir. Yalnız çiftçilik le ilgili şu ayrıntıyı da vermek istiyorum. köyün kurulduğu yer itibariyle ya sel baskınlarına yada kum fırtınalarına maruz kalmaktadır.

Coğrafya

Adana iline 60 km, Karataş ilçesine 62 km uzaklıktadır.Köyün Kuzey-Kuzeybatı-batı istikametinden geçen seyhan nehri mersin ili Tarsus ilçesi ilesınır çizer. Güney sınırını Akdeniz oluşturmaktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. EKİNLERİ SU BASTI AŞIRI YAĞIŞ VAR,BARAJ KAPAKLARINI KAPATMALARI LAZIM.

Nüfus

Ekonomi

fıstık ,karpuz bir numaralı tarım ürünleri olmakla beraber ayrıca katkısız hakiki karakovan balı üretimi yapılmaktadırköyümüz güzel adanamızın en zengin köylerindendir. üminimiz turizminde bir an önce ekonomiye katkısının artması için büyük bir çaba gösterilmektedir.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları

> 2009 - Süleyman ŞİMŞEK
> 2004 - Mafik AKDEMİRBEY
> 1999 - mafik AKDEMİRBEY
> 1994 - Aytuna KILCI
> 1989 - AHMET HAMDİ KAHYA
> 1984 - ahmet hamdi kahya

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem [[içme suyu şebekesi] vardır.Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon köyün ayrıca birde köprüsüde vardır seyhan ırmagı üzerindedir

aslan6641
01-26-2010, 12:08 AM
Tabur, Karataş

Tabur, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Daha çok 1. dünya savaşı sonunda işgalden kaçan yörükler tarafından kurulmuş tur ilk zamanlarda Tarsus üzerinden seyhan nehri sal ile geçilerek ulaşım sağlanmış olup daha sonra toprak yol yapılmıştır. Köy kurulduğunda etrafı bataklık olup deniz suyu ile çevrili olduğundan korunmaya müsait bir yerleşim yeriydi ancak şu anda bu bataklık büyük oranda kurutulmuştur .Bu isim ikinci olup şu anda konaklı olarak değiştirilmiştir

Kültür

Köyün, yemekleri arasında içli köfte, tatar, yüzük çorba, erişte, ördek dolma, kaburga dolma ve sıkma sayılabilir.

Coğrafya

Adana iline 52 km, Karataş ilçesine 57 km uzaklıktadır denizden uzaklığı 2 km olup sahiller tabiatı koruma alanı olduğundan günlük kamp yapmaya uygundur önemli oranda karetta kaplumbağalarının yavrulama bölgesidir.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa Daha çok karpuz yetiştirilir Türkiye ilk yetişen karpuzlar bu bölgenindir son zamanlarda yer fıstığı ve buğdayda üretilmektedir .

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - CUMALİ TUYGUN
> 1999 - CUMALİ TUYGUN
> 1994 - CUMALİ TUYGUN
> 1989 - RASİM KESTEK
> 1984 - REMZİ DİNÇER

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi Vardır kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-26-2010, 12:09 AM
Tuzkuyusu, Karataş

Tuzkuyusu, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

KÖYÜN İLK YERLEŞİMCİLERİ GÖÇEBELERDİ.OSMANLINININ İSKAN POLİTİKALARI SEBEBİ İLE TOROSLAR VE ÇUKUROVA ARASINDA GÖÇEBE HAYATI SÜRDÜREN BU TOPLULUK YERLEŞİK DÜZENE GEÇEREK KÖYÜN ŞU AN BULUNDUĞU BÖLGEYİ YURT EDİNMİŞTİR.TÜRKMEN VE AVŞARLARDAN OLUŞAN İLK YERLEŞİMCİLERE DAHA SONRADAN DA YERLEŞİMCİLER KATILMIŞTIR.KÖYÜN ADI BİR RİVAYETE GÖRE; GÖÇEBE YAŞAM SIRASINDA İNSANLARIN TUZ İHTİYACINI BU BÖLGEYE SAKLAMASINDAN İLERİ GELMEKTEDİR.

Kültür

KÖYDE TÜRKMEN KÜLTÜRÜ YAŞANMAKLA BİRLİKTE ZAMAN İÇERİSİNDE DEĞİŞİKLİKLER BAŞ GÖSTERMİŞTİR.YEMEKLER,AKDENİZ ÖZELLİKLERİ TAŞIMAKTADIR.

Coğrafya

Adana iline 55 km, Karataş ilçesine 57 km uzaklıktadır.Akdeniz ve seyhan nehrine oldukça yakındır.Coğrafi konumu nedeni ile göçmen kuşların uğrak yeri olması avcılıksporu potansiyelini artırmaktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Hayvancılığın yok olmaya yüz tutması ve miras nedeni ile toprakların bölünmesi geçimi zorlaşırarak köyden kente göçe sebep olmuştur

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Lütfi CEYHAN
> 1999 - Lütfi CEYHAN
> 1994 - Lütfi CEYHAN
> 1989 -
> 1984 -

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-26-2010, 12:10 AM
Yanlızca, Karataş

Yanlızca, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür. Yalnızca Köyü Adana ili KArataş ilçe sınırlsrı içerinde olan yaklaşık 50 hane ve 300 nüfustan oluşan küçük bi köydür. Köy halkı geçimini hayvancılık ve tarım ile sağlamaktadır. Köyde iki derslikli bi ilkokul bir cami bulunmaktadır. Ulaşım günde üç defa gelen ilçe minibüsleriyle sağlanmaktadır. Köy Muhtarı SEZAİ YÜCEL olup köyde 20 yıldır bu görevi yürütmektedir.

Tarihi

Köy adını 7 kardeşlerden biri olduğuna inanılan yalnız dede den almaktadır.Köy mezarlığında bulunan mezarı defalarca onarılmasına rağmen ziyaret olmak istemediği rivayet olunur.Her perşembe gecesini cumaya bağlayan gecelerde bir ışık topunun mezarın başına inip iki üç dakika sonra kaybolduğuna inanılır.

aslan6641
01-26-2010, 12:11 AM
Yemişli, Karataş

Yemişli, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Yemişli Köyünün tarihi 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başlarına dayanmaktadır. Köyün 1867'de Fırka-i Islahiye tarafından zorunlu iskana tabi tutularak Çukurova'ya yerleştirilen yörükler tarafından kurulduğu düşünülmektedir. Köy halkı yakın zamana kadar kışları Çukurova'da, yazları Toroslar'da yaylada olacak şekilde konar-göçer bir yaşam sürdürmeye devam etmişlerdir.

Coğrafya

Yemişli Köyü, Adana il merkezine 40 km, Karataş ilçesine 10 km uzaklıkta; Adana-Karataş asfaltının üzerindedir. Coğrafi koordinatları 36 Derece 39 Dakika 15 Saniye Kuzey, 35 Derece 21 Dakika 44 Saniye Doğu'dur. Rakımı dörttür.

Akyatan Gölü ile birlikte bölgenin önemli sulak alanlarından birisi olan Yemişli Gölü, köy sınırları içerinde yer alır. Mevsimsel bir göl olan ve yağışlarla beslenen Yemişli Gölü’nün alanı, geçmişte kış aylarında 800 hektara ulaşmaktaydı. Ancak, 1995 yılında Devlet Su İşleri gölü kurutma çalışmalarını yoğunlaştırmış ve göl tümüyle kurutulmuştur.

Yemişli Gölü, kurutulmadan önce sazhorozunun Türkiye’de Göksu Deltası dışında bilinen tek üreme alanıydı. Ancak, gölün geri dönüşü olmayan biçimde tahrip edilmesi sonucu, bu nadir türün geleceği tehlike altına girmiştir. Ayrıca, yakın zamana kadar bahar göçü boyunca bu göl çevresinde çokça görülmekte olan çeltikçi, leylek ve birçok ördek/kıyı kuşu türü de, gölün kurutulmasıyla görülmez olmuştur.

İklim

Köy Akdeniz ikliminin etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca ürünler pamuk, buğday ve son yıllarda mısırdır.

Son Genel Seçim

22 Temmuz 2007'de yapılan XXIII. dönem milletvekilliği seçimlerinde köyde kullanılan geçerli oyların %57,45'ini Milliyetçi Hareket Partisi almıştır.

Muhtarlık

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Mehmet Başeğmez
> 1999 - Mehmet Başeğmez
> 1992 - Mehmet Başeğmez

2009 mehmet başeğmez

Kültür

Yemişli Köyünde "kendin pişir kendin ye" şeklinde bir kahvaltı geleneği vardır, sabah kahvaltısında mangal yapılır. Yörük olduğu için köy halkı yazın yaylaya çıkar; fakat son yıllarda yaylaya gitme oranlarında düşme olmuş, yayla yerine sahiller tercih edilmeye başlanmıştır.

Altyapı bilgileri

Köyde elektrik, içme suyu şebekesi, ADSL ve telefon mevcut olmakla birlikte, kanalizasyon şebekesi yoktur. Köyde bir ilköğretim okulu, bir sağlık ocağı, PTT acentesi ve cami mevcuttur. Taşımalı eğitim nedeniyle çevre köylerden öğrenciler de Yemişli Köyü ilköğretim okuluna devam etmektedirler. Köye ulaşım Adana-Karataş asfaltı kullanılarak sağlanmakta olup, köy söz konusu ana yolun üzerindedir.

aslan6641
01-26-2010, 12:12 AM
Yenice, Karataş

Yenice, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün tarihinin 1800'lü yılların ikinci çeyreğinde başladığı tahmin edilmektedir.

aslan6641
01-26-2010, 12:13 AM
Akarca, Kozan

Akarca, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köy yakalşık 1850'li yıllarda Erzurum-Horasan'dan Ermeni baskısından kaçan Kara Hasan tarafından, oğulları Kara Halil Kara Hasan ve Kara Mehmet tarafından kurulmuştur. Hala köy nufusunun yarıdan fazlası bu sülalenin torun ve çocuklarından oluşmaktadır. Köyün önceki ismi Kayalık olduğundan Takırdaş adıyla anılmıştır. AKARCA Köyü ismini ise ticaret ve yaylacıların geçit yeri olduğundan bu isimle yaklaşık 70 yıldır anılmaktadır. Köyde; Memiceler, Ali çavuşlar, kara mehmetler, çopurlar, mehseler ve bebekler süralelerinden oluşmaktadır

Kültür

Köy gerçekten köklü bir geleneğe sahiptir. Şehir merkezinden uzakta ve dağların yamacında bir yer olduğu için Türk kültür,gelenek ve göreneklerini korumuştur. Halk gelenek ve göreneklerini,adetlerini hala yaşamakta ve yaşatmaktadır. Akarca gerçekten su gibi akmaktadır...

Coğrafya

Adana iline 95 km, Kozan ilçesine 25 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Köyde yaşayanlar hariç Akarca doğumlu olan kişilerin Adana ve yakın çevrede toplam sayısı 3000'in üzerindendir.

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2004 - Hikmet Aslan
> 1999 - Mehmet kurt
> 1994 - mehmet kurt
> 1989 - mehmet kurt
> 1984 - durmuş aslan

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Köyün [[içme suyu şebekesi] bulunmaktadır. kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. En yakın saağlık merkezi Akdam köyündedir. Köye ulaşımı sağlayan yol stabilize olup asfaltlama çalışmaları yapılmaktadır. Köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-26-2010, 12:14 AM
Akçalıuşağı, Kozan

Akçalıuşağı, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Akçalı Ailesi, Ramazanoğulları Beyliğinin Adana, Sis, Ayas ve Payas bölgelerine hakim olduğu 1500-1600 yıllarında Akçalıuşağı bölgesine yerleşmiştir.

Kozan Bölgesinin Tarihi

Bölgenin yönetimi, 19. yüzyılda, bazı Avrupa Devletleri tarafından desteklenmesi neticesinde Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya geçmiştir. 1833-1840 yılları arasında da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa bu bölgeyi yönetmiştir. Osmanlı İmaparatorluğu'nun merkezi yönetimdeki zaafiyeti sebebi ile daha sonra Kozanoğulları bu bölgeyi yönetmeye başlamıştır.

Kendi başına buyruk hareket eden Kozanoğlu Beyliği’ne son vermek ve merkeze bağlamak için 1865 yılında Derviş Paşa komutasında Fırka-i İslahiye adında bir ordu kuruldu. Ahmet Cevdet Paşa da bu orduya danışman olarak katıldı. Bu ordu sayesinde Kozanoğlu Beyliği yıkılıp, aşiretler Anadolu içlerine sürgün edildi ve yörede tekrar Osmanlı hakimiyeti sağlanmış oldu. 1878 yılında bir kez daha Kozanoğlu isyanı çıktıysa da başarılı olamamıştır. Aydınoğulları, Karsantıoğulları, Sırkıntıoğulları gibi Türkmen aşiretleri bu dönemde iskan edilmişlerdir.

BirinciDünya savaşı sonunda 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütakeresi hükümlerine dayanarak güney Anadolu'yu denetimi altında tutacak olan Fransızlar 17 Aralık 1918'de Mersin'e çıkarma yaptılar. Mersin'i işgal ettiler. 18 Aralık 1918'de Tarsus, 20 Aralık 1918'de Adana işgâl edilmiştir. Kozan'da bulunan Ermeniler Adana'nın güç alarak Kozan'ın da işgal edilmesi için Adana işgal kuvvetleri komutanı Bremon'a heyet göndermek suretiyle Kozan'ın işgalini istemişlerdir. 8 Mart 1919'da Fransız işgal heyeti Kozan ilçesini de işgal etmişlerdir. Bir Ermeni devleti kurulacağına sevinen Ermeniler vergi toplamaya başlamışlar ve bu amaçla yerel halka işkence etmek öldürmek suretiyle zalimce güç gösterileri yapmaya başlamışlardır.

Karga Pazarı ve Bozat Gediği olaylarını takiben, Fransız işgal komutanı Tayyarda tarafından sürgün edilen Kozan'ın ileri gelenleri Sivas'a varırlar. Amasya'da Salih Paşa ile görüşüp Sivas'tan dönen Mustafa Kemal Paşa Kozan'dan gelen 4 kişilik heyeti huzuruna kabul eder. Heyet sözcüsü Kozan'daki işgali ve zulmü anlatır ve Atatürk'ten bir komutan talep eder. Atatürk'te heyete "Size istediğiniz komutanı vereceğim, şimdi siz Kayseri'ye hareket edin, komutanlarınız arkanızdan size yetişeceklerdir" der. Mustafa Kemal Paşa, Binbaşı Kemal Bey'i Kilikya Kuvai Milliye Komutanlığına, Yüzbaşı Osman Bey'i de onun yardımcılığına görevlendirir. Daha önce Kayseri'ye hareket eden Kozanlılarla komutanlar, Develi de Belediye Başkanı Kamberli Osman Bey'in evinde buluşurlar. Askeri heyete katılan Ratıp Bey de burada hazır bulunur. Görev bölümü yapılır. Binbaşı Doğan Bey ile Ratıp Bey Batı Kilikya Komutanlığına görevlendirilir.Kanberli Osman Bey'in evindeki toplantıya katılan Gizzik Duran ve çetesi, Osman Tufan Bey'i alıp Tufanbeyli'ye hareket ederler. Tufanbeyli 'den Göksun 'a varırlar. Meyremçil Belini aşarak Osman Bey Andırına iner. Yaycıoğlu İbrahim Ağa'nın evinde karargah kurarak, Doğu Kilikya Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin temelini bu evde atar.Dha sonra Kadirli Müdafai Hukuk Cemiyetini kurarak Kuvayi Milliye Teşkilatını harekete geçirir. Yiğit Kadirli halkı, 7 Mart 1920'de Kadirli'yi işgalden kurtarır. Kadirli 'ye inen Osman Tufan Bey, Kozan'ın kurtuluşunun nasıl yapılacağını, Kozan'dan varan heyetlerle görüşüp Müdafai Hukuk Cemiyetinin kurulmasını ve yönetim kurulu ile başkanının şeçilmesini ister.Ancak bu cemiyetin başkanlığını ulamadan ve okur yazar olanlardan hiç kimse kabul etmek istemeyince, daha sonra, Haçin baskınında şehit düşen Kahraman Ökkeş Bey gönüllü kabul eder. Böylece, Kozan'nın Müdafai Hukuk Cemiyeti kurulur.

İlk iş olarak milis güçler oluşturulup, Grup komutanlarına görev verilir.

Bunlar; Koyunevi Tabur Komutanı Sarıbahçeli Ahmet Ağa, Kırmızı Osman, Ağzıkaraca Köyünden Musa Hoca Berber Bölüğü Komutanı Kurtlu Uşaklı Hacı Efendi. Arslanlı Bölüğü Komutanı Topalzade Halil Efendi. Hamam Köyü Grup Komutanı Bayramoğlu Hacı Mehmet Öztorun Ceritler Grup Komutanı Kurdoğlu Hulusi Bey Mansurlu Bölüğü Komutanı Abdussamed Samimi Karacalar Bölüğü Komutanı Yiğenoğlu Ahmet Efendi Andıl ve havalisi Müfreze Komutanı Hakkı Efendi. Sıralif Grup Komutanı Karabucaklcaklı Deli Hacı Ağa Köreken Müfrezesi Komutanı Bayatoğlu Ahmat Çavuş, Gebenli Ali ve Cücen Ali Hoca,Ferhatlı Hamdi Ağca, Kamalı Hasan, Kamalı Mehmet Döşeme müfrezesi KomutanıYiğit Ağa ve Kadirli'li mücahitler Kuyuluk Bölüğü Komutanı Üzeyir Hocaoğlu Hasan Efendi Kayhan Grup Komutanı Çolak Hacı Ağa Yiğit Ağanın yiğeni olan Mehmetçocukları;Naci, Arif,Selma,Oğuz

Bu grup komutanları emrinde bulunan kahraman Kozanlılar, Kozan'a hücum etmek üzere ilçeyi abluka altına alırlar. Durumu haber alan Fransız işgal kuvvetleri komutanı Tayyarda hazırlık yapar. 1 Haziranı 2 Hazirana bağlayan gece yarısından sonra Kozan' ın yerli Ermenilerini de yanlarına alarak işgal kuvvetleri Kozan'ı boşaltır. 2 Haziran 1920 günü Türk Milis Kuvveleri Kozan' a girdiler. Böylece bir yıl, 2 ay 24 gün işgal altında kalan Kozan ve çevresi düşmandan temizlendi. Her yıl 2 Haziran, Kurtuluş Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi Maddesi: "Akçalıuşağı, Kozan" YerelNET-Yerel Yönetimler Portalı: "Akçalıuşağı Köyü" Akçalıuşaklılar ve Yaşantıları, Atalay Akçalı www.yılmazcetin.com h www.guzelyer.com/kurtulus.html

aslan6641
01-26-2010, 12:15 AM
Akkaya, Kozan

Akkaya, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adını, köyün dogusunda yer alan 'AKKAYA' isimli sarp kayalıklardan almaktadır.

Kültür

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Coğrafya

Adana iline 140 km, Kozan ilçesine 70 km uzaklıktadır.

aslan6641
01-26-2010, 12:16 AM
Alapınar, Kozan

Alapınar, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köy, adını ilk yerleşimcilerinden olan aydın göçmeni Mahmut Ağa tarafından kendine ve köye aynı isim verilmiştir.

aslan6641
01-26-2010, 12:17 AM
Aydın, Kozan

Aydın, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür. Adana iline 80 km, Kozan ilçesine 27 km uzaklıktadır. Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Nüfus

Tarih

köyün asıl ismi çarcabuktur.çarcabuk denilmesinin nedeni çabuk kurulmsından kaynaklanmaktadır.aydın denilmesinin nedeni ise yörüklerden oluşmasıdır

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır Köyün içme suyu şebekesivardır.fakat kanalizasyon şebekesi yoktur. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

aslan6641
01-26-2010, 12:18 AM
Ayşehoca, Kozan

Ayşehoca, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgı yoktur. Tarihi Anavarzos bölgesine komşudur

aslan6641
01-26-2010, 12:19 AM
Bağtepe, Kozan

Tarihi

Köyün eski ismi Kurtluuşağı iken sonradan, köyün batısında bulunan bağ ekili tepeden esinlenilerek Bağtepe denilmiştir. Köyün girişine "Ağılı Geçek" denir.Köyümüzde kalabalık olan sülaleler KÖLELİ,yastılı, kurtlu uşağı ,kütüklerbir de ak yıldızlar vardır. köyümüz güzel bir yerdir ama su sorunu vardır. vatandaş yazları içecek su bulamamaktadır tankerlerle başka yerlerden su getirmktedir.köylüler ve köyün ileri gelenleri bu su sorununa el birliği ile bir çözüm bulabilirler aslında köye gelen sular daha yukardaki sulardan besleme yapılarak su sorunu giderilebilir.bunun içinde elbirliği lazım.

Coğrafya

Bağtepe Kozan köyü, Adana iline 75 Km., Kozan ilçesine 27 Km. uzaklıktadır. Batıda Zerdali köyü, doğusundan Yüksekörenve Kabasakal, kuzeyde Akdam vardır.

İklim

Akdenizin tipik iklimi burda da yaşanır. Kışları bol yağışlıdır. Yazın ise sıcak olur.Yazın Susuzluktan,Sivrisinekten ve sıcaklarından bunalan halk Ulupınar yaylasınan göç eder. Yaklaşık olarak 2 ay burada kalırlar.

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Aynı zamanda küçük sanayisi de gelişmiştir. Okuyan çocukların devlet dairelerinde ve özel sektörlerde kazandığı paralar da ekonomiye katkı sağlar.

Altyapı

Belören, Kurttepe, Akmezar, Yassımurt takip edilerek köye ulaşılır. Köyün yolu asfalttır. Aşağı Kabasakalyolu, daha kısa ve ulaşımı 10 -15 km. kısaltmaktadır. Ancak, bu bir toprak yoldur. Yaya ve traktörler dışında tercih edilmez. Ayrıca köyün batısında ve doğusunda derler mevcut omasına rağmen köy kışın dahi susuzluk çekmektedir. Tekniğine yugun yapılmamış ve yetersiz içme suyu şebekesi, köyü, yazları Kerbela'ya çevirmektedir. Bu kadar kuraklık içerisinde nasıl ürediği anlaşılamayan sivrisinek bulutu akşamları köyü basmakta ve bu nedenle yaz geceleri çekilmezhale gelmektedir.

aslan6641
01-26-2010, 12:19 AM
Boztahta, Kozan

Boztahta, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.Ancak Orta Toroslar'da yer alan Tahtalı Dağları'ndan adını aldığı görüşü hakimdir. rivayetlere göre göç aldığı yer olarak elazığ-palodur. bir başka rivayete göre erzurum-horasan dan göç almıştır.

aslan6641
01-26-2010, 12:20 AM
Bucakköy, Kozan

Bucakköy, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

bucak köyü geniş bir arazisi olan portakalı ile ünlü cenneti andıran doğal güzelliğe sahip bir köydür merkezi yerdedir 5 köy bucak ismi ile anılır çobanpınarı acarmantaş ferhatlı ılıca ve bucak buranın halkı bucaklıyız der dolayısıyla bucak ismi klişeleşmiştir bucak eski yerlileri kalmamış yukarı yayla köylerinden ğöç almıştır türkiyenin en lezzetli portakalı burada yetişmektedir

Kültür

Köyün gelenek, görenekleri karacaoğlan ve dadaloğlu kültürü aşıklar ve şairler taşlamalarıyla ünlüdürler.

yemek kültürü. içli köfte, eşkili höllük, mantı,dolma,bulgur pilavı,paça, kısır ,gâvur aşı ,

nadir şah'tan gelir soyum kabaktepe asıl köyüm gocanarlı büyük dayım avşar'lıktan çıktımı ola

DADALOĞLU

Yer şekilleri ve nüfus durumu Adana iline 85 km, Kozan ilçesine 14 km uzaklıktadır. nüfusu 2007 yılı merkeze dayalı kayıt sistemine göre 1853 kişidir.

aslan6641
01-26-2010, 12:21 AM
Bulduklu, Kozan

Bulduklu, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Bulduklu köyü kuruluş tarihi tam olarak bilinmemektedir. Köyün kurucusu Kasap Hacı Olarak bilinen Hacı Bulduk'tur. Köyün Kasap Ağasıdır. Erkek çocuklarından en büyüğü Necdet,ortancası basri,en küçük oğlu ise sabri Bulduk,tur.En Büyük kızı ise Sultan,ortanca kızı Nafiye,en küçük kızı ise Fatma dır. Necdet Bulduk'un çocukları Sırayla Elif Bulduk,Murat Bulduk, Mahir Bulduk'tur.

Coğrafya

'''Adana iline 80 km, Kozan ilçesine 15 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

aslan6641
01-26-2010, 12:22 AM
Çamdere, Kozan

Tarihi

çamdere ağası isimli bir zamanlar anlatmış dereden karşı yerleşim alanına geçmek için dereye yatırılan çam ağacını kullanırlarmış ondan adını almış.çamdere ağası anlatmıştır

aslan6641
01-26-2010, 12:23 AM
Çamlarca, Kozan

Çamlarca, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adı ADINDAN DA ANLASILACAGI GİBİ ÇAM AĞAÇLARINDAN GELMEKTEDIR. 1964 YILINA KADAR KÖYÜN ADI AŞAĞI TOKMANAKLI OLARAK BİLİNMEKTEYDİ ANCAK TOKMANAKLI KÖYÜYLE KARISTIRILDIGI İCİN ÇAMLARCA OLARAK DEGİŞTİRİLMİSTİR.

Kültür

Çamlarca köyü gelenek ve göreneklerine bağlı emniyet ve asayiş yönünden asayişi düzgün bir yerleşim birilmidir. Köyün önde gelen aileleri arasında KILÇIK'lı ailesidir.Selamlılar ve melekler'de önde gelen ailelerdir.Yetim ve rahmetli olan Selamlı Halil selamlı sülalesinin ilk kurucusudur.Selamlı Halil yetim ve öksüz olmasına rağmen aşırı çalışkanlığı,doğru insan olması, ticaretteki başarısı ile çoğunu zamanın zor şartlarına rağmen yüksek öğretimde de okuttuğu 9 çocuğuna doğru ve düzgün insan olma mirasını bırakmıştır.1980 yılında 67 yaşında iken elim bir trafik kazasında selamlıdaki evinden 100 metre ileride vefat etmiştir. Evlatları selamlı mevkiinde babalarının varlığını yaşatmaktadırlar.Eşi Fatma ATEŞ ile birlikte yan yana köy mezarlığında ki kabrinde yatmaktadır. VERMİŞ OLDUĞUNUZ BİLGİLER DOĞRU OLMAKLA BİRLİKTE EKSİK YANLARIVAR. KÖYÜN İLERİ GELEN HATCALAR AŞİRETİN'DEN BAHSEDİLMEMİŞ. HATCALAR, KÖYÜN İLERİ GELENLERİNDEN OLMAKLA BERABER BULUNDUKLARI MAHALLEYE İSMİNİ VERMİŞTİR. KURUCUSU HATCAOMARESE NAMLI İSA'DIR.KÖYÜN İLERİ GELENLERİNDENDİR. ÇOCUKLARI VELİ, ÖMER, FATIMA, AYŞE, EMİNE, GÜLSAN VE EŞİ SAĞNAK EMİNE'DİR.KÖYÜN DİĞER İLERİ GELENLERİ BAŞBUĞ HALİL AĞA VE AİLESİ, YUKARKİ HALİL VE AİLESİ, ŞERİFLER,KİRİKLERDİR BENİM BİLDİKLERİM KAYNAK SAĞLAM. BUNLAR GÜZELDE YANLIŞLIKLAR VAR, BU KÖYÜN KURUCUSU HATCA OMAR´DIR.BORAN ESE'NİN BABASI. ŞUANDADA KÖYDE TORUNLARI OLAN İSMAİL GÜZEL VE CUMA ALİ GÜZEL İKAMET ETMEKTEDİRLER... SÜLALE İLE KÖY KURUCULUĞU FARKLI ŞEYLER. LUTFEN KURALLARA UYALIM.FİRMA TARAFINDAN CEZALI DURUMA DÜŞMEMEK İÇİN SİYASET YAPMAYALIM.İNSANLARI BİLGİLENDİRELİM. AYRICA GÜL AİLASİ KÖYÜN EN KÖKLÜ AİLESİDİR. LÜTFEN İNSANLARA YANLIŞ BİLGİ VERMEYİN !!! KÖY YÖNETİMİNDE DE HACI ALİ KAHYA BULUNMUŞTUR.OĞLU HASAN GÜL DE AYNI GÖREVDE BULUNMUSTUR..

Coğrafya

Adana iline 96 km, Kozan ilçesine 32 km uzaklıktadır.Köyün arazi yapısı ormanlık ve engebe bir araziye sahiptir.

İklim

Köyün iklimi,Akdeniz iklimi görünmektedir. Ancak kış aylarında zaman zaman kar yağdığı görülmektedir.

aslan6641
01-26-2010, 12:23 AM
Çandık, Kozan

Çandık, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Çandık köyü, adını 16. yüzyılda Halep bölgesindeki Aydoğmuşlu Avşarlarının bir obası olan Çandık cemaatinden almıştır. Çandık Avşarları, anılan yüzyılda Sis bölgesinde bulunuyorlardı. Çandık köyü, bu Avşarların kurduğu bir köydür. Çandıkların bir bölümü daha sonraki dönemlerde bulundukları bölgeden ayrılıp başka yerlere göç etmişlerdir. Mesela Kayseri merkezde, Tarsus'ta, Antep-Araban ve Elazığ-Keban ilçesinde Çandıklara rastlanır.ba aşiretin 20 yüzyılın sonlarına dogru cankırı ya da dagıldıgı ve tarikat şeyhi kemel oglu osman candik in oraya yerleştiyi söylenmekte ve seyehat namesinde soyunu yürütecek torunu soner candik in geleceyi rivayette,

Coğrafya

Adana iline 75 km, Kozan ilçesine 7 km uzaklıktadır. Ulaşım ilçeye traktör taksi ve kamyon ile yapılmaktadır. Köy yerleşim olarak şehire yakın olduğu için dolmuş ya da otobüs işlememektedir. Herkes kendi arabasıyla şehire inmektedir. Olmayanlar ise komşularından isteyip işini görmektedir. Köy ulaşımı 1990 yılına kadar kum yol üzerinde yaparken dönemin muhtarının yoğun çabası ile asfalt olmuş ve 3 farklı dönemde de onarım çalışması yapılarak son derece modernize edilmiştir. Ulaşım yolu üzerinde deliçay adındaki ırmağın yaptığı taşkınlığı önlemek için köy sakinleri ve muhtar Adil ŞAHİN'ın yoğun çabası ile modern bir köprünün yapımı gerçekleşmiş ve şu anda ulaşım o köprü üzerinden yapılmaktadır.

aslan6641
01-26-2010, 12:24 AM
Çobanpınarı, Kozan

Çobanpınarı, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

ÇOBANPINARI KÖYÜ

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.(Köyün Yerleşme alanı dağ eteğinde olduğu için ovadan bakıldığı zaman gözüktüğü için köyün ismi eski yıllarda gözüken olarak anılmış sonraları bu deyim görüken ve köreken olarak anılmaya başlanmış vede 1960 lı yıllarda Çobanpınarı ismini almıştır.Çobanpınarı ismini o zamanlarda bölgede hayvancılık yapıldığından vede tarım yapılmadığından arazide su kaynakları çok olduğundan o bölgenin insanları tarafından çobanların pınarı olarak anılmaya başlayarak son halini almıştır. Köy üç yerleşim bölgesi halindedir.Köreken,Acarköy ve KARAVELİLER Çiftliği.Köy halkının çoğunluğu akraba olmasına rağmen Karaveliler çiftliğinde yaşayan KARAVELİOĞLU ailesinin ağırlığı ve etkileri daha fazladır.Köylüler,Çiftcilik,hayvancılık ve Narenciye yetiştirerek geçimlerini sağlarlar.Topraklar bol ve bereketlidir.Son yıllarda araziler miras ve benzeri nedenlerden küçüldüğünden köy geçnçleri büyük şehirlere gitmektedirler.Bu durum tarımdaki iş gücünü kötü yönde etkilemektedir.

aslan6641
01-26-2010, 12:26 AM
Dikilitaş, Kozan

Dikilitaş, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köy, adını köyün hemen girişinde bulunan dikili taştan almaktadır. Efsaneye göre adamın birisi oğlu ile beraber taş taşır iken bir kalabalık görürler. Herkes ağamaklı ve üzgün oldugunu görünce kalabalığa hitaben "Ben bir taşı tek başıma götürüyorum, ama siz ne taşıyorsunuz da bu kadar insan hem yorgun hem de o kadar insansınız ama taşıyamıyorsunuz nereye gidiyorsunuz?" diye sorar. Kalabalıktan birisi "Filan köyden filan kişi öldü onu taşıyoruz." der ve mezar kazıp gömeceğiz deyince adam bugüne kadar insanların öldüğünü hiç duymamış ve görmemiş olduğundan sırtında taşıdığı taşı yere atarak şöyle söylemiş; "Ben binbeşyüz yaş oğlum beşyüz yaş yüzü ham traş bilseydim dünyada ölüm olduğunu koymazdim taş üstünde taş." demiş.

Köyün adı da buradan gelir, taş daha önce tırmıl istikametinden köye girince dikilitaştan sağa doğru dönüp 50 metre ilerde yolun sağ tarafında bulunan küçük bir mezarlık olan daha önce çocuk mezarı olarak kullanılan mezarlığın hemen önünde bulunmaktaydı. Ancak köyde ileri gelenler bu taşı mezarlıktan köyün meydanına taşımak isterken o zamanda teknoloji bu kadar ileri olmadığı için yarıya yakını kırılmasından dolayı tahribata uğramış ancak son yeri olan köyün meydanına konulmuştur.

aslan6641
01-26-2010, 12:26 AM
Dilekkaya, Kozan

Dilekkaya, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi Köyün halk arasındakı ısmı anavarzadır ısmını ıcınde bulundugu anavarzos antık kentınden alır bırcok krallıga ve ımparatorluga ev sahıplıgı yapmıs bırınce derece sıt alanı olup koruma altındadır cukurova bolgesındekı kale krallıkları arasında en buyuk ve ıhtısamlı bır yere sahıptır bu bolgeden cok degerlı tarıhı eserler ve paralar kazılar suretıyle cıkarılmıs olup adanadakı muzede sergılenmektedır turkıye kurulmus olan bır kac antık darphaneden bırıde burda kurulmustur cok guzel antık kaya mezarları ve tarıhı eserlerle dolu olan bu bolge adananın en guzel ve en ıyı korunmus tarıhı onemı olan bır koyudur

aslan6641
01-26-2010, 12:27 AM
Doğanalanı, Kozan

Doğanalanı, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Doğanalanı Köyü, ormanlık bir alanda yer almaktadır. Çevrede çok bulunan "doğan" kuşu küçük baş hayvanları sürekli yakalayıp almaktadır. Bunun üzerine köye "Doğanalanı" denmiştir. Köy adını, doğan kuşundan almıştır. Köy Hacıkerimli, Koltaklı, Sarıağaç ve Kirizli olmak üzere 4 mahalleden oluşmaktadır.

Köy ormanlarının %50si 1994 te çıkan yangında yok olmuştur. Yerine genç ormanlar yetişmektedir.

Koltaklı mahallesi çok eski yerleşim yeri olan tereli mevkiinden 50-60 yıl önce yazların sıcak geçmesindenden dolayı bu günkü yerine taşınmıştır.Tereli mevkiinde harebe olmuş evler, tarihi bir çeşme, ve elde buğday üğütüp un yapmak için oyulmuş büyük taşlar bulunmaktadır. Sarıağaç mahallesi genelde Kirizli mahallesinde ayrılarak oraya yerleşmişlerdir. Seyhan nehrini gören güzel manzaralı bir yerdedir.

aslan6641
01-26-2010, 12:29 AM
Faydalı, Kozan

Faydalı, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Faydalı köyünün adı, Avşarların bir kolu olan Faydalı obasından gelmektedir. Faydalı Avşarı, 16. yüzyılda Maraş ve çevresinde bulunmaktaydı. Buradan yayılan Faydalı Avşarlarının bir kısmı Adana ve civarı ile Halep, Konya, Larende ve Yeni-İl’de yerleşmiştir. Onlardan bir bölüğün ise Doğu Karadeniz’e giderek Giresun’da yerleştiklerini ve halen varlıklarını devam ettirdiklerini biliyoruz.

aslan6641
01-26-2010, 12:32 AM
Hamamköy, Kozan

Eldeki bulgulara ve rivayetlere göre Hamam köyü ahalisinin kahir ekseriyeti, Çorum kürtleri olarak da anılan Lek Aşiretindendir. Lek Aşireti için Horasanlı Türkmenler de denilmektedir. Osmanlı tarihi vesikalarında Lek Aşiretinden Ekradı-lek diye bahsedildiği görülür. Buradaki Ekrad kelimesi, Arapça menşeili Osmanlıca bir kelime olup, Kürt ve asi Türkmen manalarına gelmektedir.

Şu var ki Osmanlı da milliyet olgusundan ziyade ümmetçilik esası daha güçlü olduğundan ırki mensubiyet çoğu kez gözardı edilmiştir. Ve bu bağlamda birçok konuda olduğu gibi burada da işin milliyet boyutuna bakılmaksızın asi Türkmen ile Kürt çok defa aynı anlamda kullanılıp "Ekrad" ismiyle tabir edilmiş ve kayıtlara geçirilmiştir.

Osmanlı tarihi vesikalarında Lek Aşireti adına çok sık olarak rastlamak mümkündür. Lek Aşiretinin Kürtlüğü ya da Türkmenliği noktasında tatmin edici bir kesinlik yoktur. Bundan başka yine bazı metinlerde Lek Aşireti için Türkmen Kürtleri de denilmektedir.

Lek ya da Lekvanik olarak da adlandırılan bu Aşiretin Anadolu'ya İran'ın Kermanşah bölgesindeki Lekistan ya da Luristan denilen topraklardan geldiği sanılmaktadır. Zaten Lek Aşiretinin efradı bugün dahi İran Horasan'dan geldiklerini söylemektedirler.

Yapılan araştırmalara göre bugün İran Horasan'daki 100'e yakın köy, dil olarak şu anda Ankara Haymana'da meskun bulunan Lek aşireti mensuplarının konuştukları dile Yüzde 80 oranında benzeyen bir dille konuşurlar ve bunlarda kendilerine Lek derler. Kozan Hamam köyü halkı da yüzyıllardır kendilerine Lek demektedirler...

Şimdi burada şu var; Lek olgusu Tarihsel ve bir o kadar da bilimsel bir gerçeklik kazanmış durumdadır. Tarihi vesikalardan yola çıkarsak Lek aşiretinin hem Ekrad ve hem de Etrak olarak tezekkür edildiğini görüyoruz. Öyleki ve mamafih Osmanlı vilayet salnamelerinde Leklerden Bozulus Oğuz aşireti olarak da bahsedilmektedir. Yani Leklerin ırki menşei noktasında tam bir obsesyon sözkonusudur.

Horasan'dan Ebu Müslim Horasani hazretlerinin islam ordularında savaşan aşiret üyeleri mezhep savaşları nedeni ile Osmanlı ile taraf olmuşlardır. Osmanlı ise tarihi rakipleri Reşwanlar ile birlikte hayvancılıkla uğraşan bu İranlı aşiretlere kışlık olarak Rakka, Suriye ve Çukurovayı, yazlık olarak da Ankara, Konya ve Sivas mıntıkalarında vergisiz yaylama izni vermiştir.

Ancak özellikle Osmanlı Devleti ile Türkmen Safevi Devleti arasında 1514 yılında cereyan eden Çaldıran savaşı sonrasında mezhep baskıları sebebiyle Anadolu'dan Şah ülkesine doğru göçler olurken yine bir Türk yurdu olan İran ve Kafkasya'dan da aynı saiklerle Anadolu'ya doğru göçler görülmüştür. Özellikle sunni Türkmen ve Kürt aşiretlerin Anadolu'ya göçleri hız kazanmıştır. Osmanlı-İran savaşlarından sonra Anadolu'ya gelen Lek aşireti Anadolu'nun değişik yerlerine dağılmışlardır. Hatta bu göçler o kadar yoğun olmuştur ki 1700'lü yılların başında Çorum/Yozgat yakınlarında 6-7 bin nüfuslu bir "EKRAD-I LEK İLÇESİ" dahi kurulmuştur. İşte Hamam köyü halkının 1700'lü yılların sonunda Osmanlı devleti tarafından buradan getirilerek Çukurovaya yerleştirildiği sanılmaktadır. Sebebi ise o yıllarda osmanlının çukurova aşiretleriyle başı derttedir. ve bölge aşiretlerine yönelik bir süpürme harekatına girişmiş durumdadır. ve süpürülen aşiretlerin yerine doğudan yeni aşiretler getirilmektedir. Hamam köyü halkının doğudan getirilmesi bu bağlamdadır.

Kesin olmamakla beraber Lek Aşiretinin 1750 - 1800 yılları arasında Hamam köyüne geldikleri tahmin edilmektedir. Hatta bu iskandan hoşnut olmayan yöre halkının dertlerine tercüman olan ve bu dönemde yaşamış olan Dadaloğlu hiddetlenerek şu ağıdı yakmıştır.

Yozgat tarafından çıktı da bir paşa, Avşarınan Kürdü yaktı ataşa, çadırcı emeğin gitmesin boşa, beri gel hasmını gör Mecid paşa...

Dadaloğlu'nun burada kürtler diye andığı ahalinin o dönemde Hamamköyü, Arslanlı, Hacılar, Üçdut ve Gökçeyol köylerine yerleştirilen Kırıntılı ve Lek aşiretlerinin olması kuvvetle muhtemeldir.

Azönce de bahsedildiği üzere, Lek Aşiretinin Kürt ya da Türkmen niteliği tartışmalıdır. Ancak Osmanlı salnamelerine göre Lek aşireti daha çok Kürt anlamına gelen Ekrad kelimesiyle anılmaktadır. Bu kesindir. Ama yine dediğimiz gibi Osmanlı kayıtlarında göçebe ve asi Türkmenler içinde Kürt lafzının kullanıldığı bilinmektedir. Tarihi vesikalardan ve rivayetlerden anlaşıldığı üzere Lek Aşireti mensupları Hamam köyüne ilk yerleştirildiğinde dahi kürtçe konuşmuyorlardı. Bugün dahi konuştukları ve öz türkçe olarak tabir ettikleri dillerinde yeralan bazı kelimelerin İran, Azerbaycan, Horasan ve Irak Türkmenlerince de kullanıldığına şahid olunmuştur.

1800'lü yıllarda Kozan yöresindeki aşiret çatışmaları ve devlete isyanlar had safhaya çıkınca Osmanlı 1700'lü yıllarda yaptığı gibi yeniden Çukurova aşiretlerini sindirme harekatını başlatır. Böylece 1865 yılında Derviş Paşanın askeri komutasında bölge aşiretlerini tedip için kurulan "Fırka-i islahiye ordusu" ile Kozan aşiretleri ezilmiştir. Bu dönemde Fırka-i İslahiye Ordusunun siyasi önderi olan Ahmed Cevdet Paşa'nın anılarında dahi Kozanda iskan edilen Lek aşiretinin varlığına rastlıyoruz.

Burada bir anekdot olarak, birçok kürtçe sitede kozan hamam köyü halkından zorla türkleştirilen kütler olarak bahsedildiğini de not edelim. Ayrıca Konya Cihanbeylide, Kayseri Yahyalıda, Ankara Haymanada, Şanlıurfada, Adıyaman Kahtada, Adana ve Osmaniye il merkezlerinde ve hatta Suriyenin kuzeyinde yaşayan kürtlerden bir kısmı da kendilerini Lek Aşireti mensubu olarak görmektedir. Bunun yanında Şanlıurfa da özellikle bir lekliler mahallesi vardır.

aslan6641
01-26-2010, 12:32 AM
Henüzçakırı, Kozan

Henüzçakırı, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

köy adını eteğinde kurulu oldugu "henüz" dagından almıstır. Çakırı'da köy halkının yapısından dolayı almıştır.

aslan6641
01-26-2010, 12:33 AM
Ilıcaköy, Kozan

Ilıcaköy, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyde anavarza kalesiyle yer altından mağara bağlantısı bulunan yapı dağı mağarası bulunmaktadır.

aslan6641
01-26-2010, 12:34 AM
Işıkkaya, Kozan

Işıkkaya, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Eski adı Tetiridir. Rivayete göre adını bu yörede bol miktarda yetişme olanağı bulunan bir bitkiden almıştır. Ancak daha sonra bu ad ışıkkaya olarak değiştirilmiştir. Köy dağlık bir alanda kurulmuştur. Denilir ki güneş batıp da ay doğduğunda ayın ışıkları bu dağlar arasında bulunan köyün ilk olarak dağlarını aydınlatır ve dağlar aydınlanmış yani ışımış olur. Bu sebeple Işıkkaya isminin verildiği söylenir.

aslan6641
01-26-2010, 12:35 AM
Karacaören, Kozan

Karacaören, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adı eski bir yerleşim yuvası olan ve bir çok medeniyetlerin gelipde yerleştikleri bir örendir.Bu nedenle buranın adı Karacaören köyü olmuştur. Bu köyde bulunan eski okul çevre köyler arasındaki en eski okullardan olup; çevre köylerden Karacaören köyüne okumaya gelirlermiş.Aynı zamanda köyün her iki tarafında dereler bulunmakta olup köy eski çağlarda savaş kalesi olarak anılmaktadır.Eskiden bu köyün adı küçük mısır olarak anılırmış, köyde bulunan cami avlusunda insanlar özellikle cuma günleri namaz kılar yemeklerini yedikten sonra yollarına deva ederlermiş.

aslan6641
01-26-2010, 12:36 AM
Karanebili, Kozan

Karanebili, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

tarihi tarihi çok geniş bir köydür.bu köyü gelip gorenler bilirler nasıl bir güzellik oldugunu.Bu köyde kara nebi birinde biri yasarmıs galiba ismini buradan almıştır.

aslan6641
01-26-2010, 12:37 AM
Kızlarsekisi, Kozan

Kızlarsekisi, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi kesin kanitlara dayanmamakla beraber cok eski bir yerlesim alani oldugu oldugu ve definecilerin cirit attigi yerlerden biridir. Eski bir yerlesim yeri olmasi roma bizans ve ermeni kalintilarinin cok olmasi bunlarin delilidir. Bu kalintilar hakkinda hicbir arastirmanin yapilmamis olmasi bizlerin tarih hakkindaki eksiklerimizden gelmektedir koyun turklesmesi 15ci 16 ci asirlara dayanmaktadir ve sabit bir aileden gelmemektedir. Yerli arap karisimi, Avsarlarin varsak kolundan olan turkler den ve sagdan soldan tek tuk gelmis ailelerin katilimi ile zaman icinde gelismistir.Orta asya turk cumhuriyetlerinnin ortaya cikmasi anlasilan o ki hala bizde canli olan bircok adet asyadsan geldigi gibi taptaze durmaktadir. Zamanin acimasizligina insanlarin ilgisizligine ragmen bizi biz yapan degerlerimizin koyumuzde tum canliligi ile gorulmesi sevindiircidir. köyümüzde halen geleneksel köy düyünleri yapılmaktadır. Önceleri düyünler kemençe ile gerçekleştirilirken şimdi yerini teknolojiye uygun org veya benzeri aletlere bırakmıştır.Düyünler Cuma gunu aksam baslar cumartesi gunboyu devam eder gece yarılarına kadar sürmekte ve köylüler geceyi ateş yakıp yanında oyunlar oynayarak geçirmektedirler, pazar gunu kiz evine gelin almaya gidilir bu gelin alma merasimleri milli ananelerimize uygun olarak olmaktadir.Bilmeyenler bu merasimlerin cin seddine kadar alan icindeki tum turan ulkesinde asagi yukari ayni oldugunu bilsin yarin birgun oralardan nasip olursa demesinki bu is nasil olacak...

aslan6641
01-26-2010, 12:38 AM
Kuytucak, Kozan

Kuytucak, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği köyün dört tarafının dağlarla çevrili olmasıyla köy, kuytu şekilde kaldığı için adı kuytucak kalmıştır. Karapınar mahallesi de adını, mahalle içerisinde bulunan Karasu'dan almıştı . Köyde çok güzel mesire yerleri ve su başları vardır fakat ulaşım yoktur.

aslan6641
01-26-2010, 12:40 AM
Minnetli, Kozan

Minnetli, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köy;adını,köy halkından birinin işi düştüğünde kendisine yalvartmayı seven,onları köle gibi kullanmaya çalışan ve menfaatsiz hiçbir iş yapmayan "Minnetoğlu" lakaplı köy ağasından almıştır.Köy önceleri Hititler'in,daha sonra ise Cenevizler'in hakimiyetnde kalmış,1071 Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun kapıları Türkler'e açılınca da Türk hakimiyetine geçmiştir.

aslan6641
01-26-2010, 12:41 AM
Postkabasakal, Kozan

Postkabasakal, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

ŞİMDİKİ ADI İLE POSTKABASAKAL OLAN: Bozdoğan aşiretine bağlı Kabasakal aşiretindendir bölgeye Aydın ilinin Söke ilçesinden gelmişlerdir, ..Adana bölgesine 1571 kıbrısın fetihinden sonra kıbrısa yerleştirilmek üzere aydın tarafından kalabalık aşiret gurublarıyla birlikte bölgeye getirlmişlerdir. kendilerinden önce kıbrısa giden aşiretlerden kıbrıs da su olmadığını duyarlar ve kıbrısa götürülmek üzere gemiye bindirldiklerinde, içinde Kabasakal aşiretininde bulundugu kalabalık bir aşiret gurubu gemide isyan cıkartarak gemiyi Anamur sahillerine yanaştırtarak hayvanlarıyla birlikte toroslara dağılmışlardır. Post ekini şimdiki yerlerleşkeden önce Aladağ da pos ağaçlarının çok olduğu bir bölgeye yerleşip burdan da göç ederek Kozan'a şimdiki yere yerleşmşlerdir, sorulduğunda kimsiniz diye postan geldiklerini kabasakal aşireti mensubu olduklarını ima etmek istemişler böylece köyün şimdiki adı ortaya cıkmıştır.

aslan6641
01-26-2010, 12:42 AM
Salmanlı, Kozan

Salmanlı, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

1700 lü yılların başlarında kayseri pınarbaşında üç kardeş arasında çıkan bir anlaşmazlık veya üç kardeşi bölge beyi ya da zamanın otoritsei tarafından sürgüne tabii tutarak dağıttıgı bu kardeşlerden biri bugünkü salmanlı köyüne yerleşir rivayete göre diğer iki kardeşten birinin maraş tarafına diğer kardeşin yozgat tarafına gittiği söylensede bu bölgeler kesin olarak bilenmemektedir ancak her biri bir yöne tabiri bir sürgün için daha manidar olsa gerek diye düşünüyorum çünkü büyüklerimizin anlattığına ayrılan bu kardeşlerin çocuklarının ya da torunlarının kavuşmaları ya da karşılaşmaları durumunda biribirlerine sahip çıkmaları öğütlenir burdan da anlıyoruz ki bu üç kardeşin dagıtmı kendi aralarındaki bir husumetten öte bir otoritenin mecburi sürgünü gibi görünmektedir.Köye Kayseri pınarbaşından gelip ilk yerleşen kişinin adı salman olup onunda adını bilmediğimiz yalnız köyde bulunan eski bir değirmene adını vermiş olan salmanoğlu adlı oğlundan Abdullah isminde bir oğlu vardır. Deli Abdullah bugünkü salmanlı köyünün eski sakini olan garagöcekler ailesinin kızıyla evlenir.Deli abdullahın Selim,Halil ve Hacı isminde 3 oğlu olur. Selim adlı oglundan selimler halil isimli oglundan haliller hacı isimli oğlundan ise hacılar ismli sülaleler oluşur bu üç sülale bugün salmanlı köyünün yüzde doksanlık nüfusunu ifade eder.Salmanlı köyünde birbirine dededen akraba olan bu 3 sülale dışında sonradan köye gelen tooşlar fekenin toğşur köyünden geldikleri bilinmekte ve bir diğer aile olan çobanların ise nerden geldikleri tam olarak bilinmemektedir. ---salmanlı köyü tarihçesine düştügüm bu notlar aslında o büyük dedelerimizn birbirinden zorla koparılan diğer parçalarına bir nevi çağrıdır.

aslan6641
01-26-2010, 12:43 AM
Tufanlı, Kozan

Tufanlı, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür. Milli Mücadele kahramanlarından General Osman Tufan'ın adından esinlenerek bu isim verilmiştir.Tufanlının diğer adları Karabük ve Böğrüdelik'tir.Kozan'ın merkez mahallelerinden birinin de adı Tufanpaşa Mahallesidir.

aslan6641
01-26-2010, 12:44 AM
Yanalerik, Kozan

Yanalerik, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Osmanlı kültürü içerisinde yıllar boyunca kendi öz kültürünü muhafaza edebilmiş, örf ve adetlerine bağlı şirin bir köydür.bir rivayete göre arapsoyundan olduğu bir rivayete göre de oğuzlarun soyundan geldiği söylenir.köydeki sahipsiz mezar tasları köyun cok gecmişi olduğu anlasılıyor.

aslan6641
01-26-2010, 12:45 AM
Yassıçalı, Kozan

Yassıçalı, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

ESKİ TÜRKÇEASKERİ HARİTALARINDA KÖYÜN İSMİ - YASSIÇAL ' DIR ...

ÇAL TEPE DEMEKTİR .. YASSIÇAL DA YASSI TEPE ANLAMINDADIR ..Kİ KÖYDEKİ TEPELER DİK DEĞİL BOYDAN BOYA YASSIDIR

aslan6641
01-26-2010, 12:45 AM
Yeniköy, Kozan

Yeniköy, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarih

eski adı cerit olan köyümüzün tarihçesi 1780 lere kadar bulunabilmiş olup daha derin araştırmaları tar ihçiler yapmaktadır. tarihi göç yolları üzerinde olduğundan hamam lar ve dinlenme yerleri varmış.şu anda harap olan bu yapılar gezilesi yerlerdir.

aslan6641
01-26-2010, 12:46 AM
Yüksekören, Kozan

Yüksekören, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün Bölge Coğrafyasına Göre Daha Yüksek Olması Nedeniyle Yüksek, Eski Yerleşim Yerlerinden OLduğu İçin Ören İsmini Almıştır. Yüksekliği Ve Eski Yerleşim Yeri Olduğu için Yüksekören Adını Almıştır.Kuruluş Tarihi Tam Olarak Bilinmemektedir Fakat Eski ve Köklü Yerleşim Yerlerindendir. Zaman içerisinde Bölge ve Bölge Dışı Göçler Almıştır.

aslan6641
01-26-2010, 12:47 AM
Zerdali, Kozan

Zerdali, Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

zerdali köyünün isminin nereden geldiği kesinlikle bilinmemekle birlikte eskiden zerdali ağacının fazla olmasıyla nedeniyle böyle bir ismin verildiği düşünülmektedir. Köyümüz ARAPLAR, VAHAPUŞAĞI, MAZZAKLI, SAKIZTEPESİ diye ayrı ailelerden meydana gelmektedir.şu anda ise ZERDALİ KÖYÜ sülüklü, cumhuriyet, karacaoğlan, dadaloğlu, şahintepe ve sakıztepesi mahalleri olmak üzere zerdali köyü meydana gelmiştir. mehmet ali şahanalan

aslan6641
01-26-2010, 12:48 AM
Belemedik, Pozantı

|harita = |harita boyut =

|Köy Muhtarı =Deniz Kara |websitesi =

Belemedik Yaylası, zengin doğa manzarası ile tamamen bakir durumdadır. Ayrıca I. Dünya Savaşı'nda burada görev yapan Alman personelin kullandığı yapılar ve mezarlık mevcuttur. Çakıt Suyu kıyısında kurulmuş Belemedik'te taş ve ahşaptan yapılmış yayla evlerinde konaklanmaktadır. Yaban hayatı yönünden hayli zengin olan yörede yabankeçisi, yabandomuzu ve yırtıcı kuşlar gözlemlenebilir. Köydeki anıt çınar ağacı 200 yaşındadır.

Tarihi

Köylüler Avşar Türklerindendir. Köyün sakinleri, 1970'li yılların sonunda meydana gelen heyelan nedeniyle Adana-Şehitlik Mahallesi'ne iskân edilmişlerdir. Köylüler Türkmen olup, yörede "Tahtacı" olarak bilinirlerdi ve ana geçim kaynakları ormancılıktı. Tren istasyonunun bulunduğu bölgede hem memurlar hem de köylüler ikâmet etmekteydiler. Aşağıdaki tünelin yakınlarında ise yaylacılar ve demiryolu çalışanları otururlardı.

aslan6641
01-26-2010, 12:48 AM
Çamlıbel, Pozantı

Çamlıbel, Adana ilinin Pozantı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

köyün adı daha önceleri karakuz iken 1997 tarihinde köyün aladağ ilçesinden ayrılarak muhtarlık olması sonucu çamlıbel olarak değiştirilmiştir. köyün tarihi ise fazla ileriye gitmez daha önceleri karaisalı ilçesinin yaylalığı durumundayken bobuş kardeşlerin yerleşmesi sonucu 1911 tarihinden sonra karaisalı ilçesi gildirli köyü karakuz mezrası olarak yerleşim alanı olmuştur.

aslan6641
01-26-2010, 12:49 AM
Dağdibi, Pozantı

Dağdibi, Adana ilinin Pozantı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün bundan 150-200 yıl önce Karaisalı ilçesinin torun solaklı köyünden 7 ailelin yerleşmesi ile kurulduğu bilinmektedir.Ayrıca eski ismi parakende solaklıdır.

aslan6641
01-26-2010, 12:49 AM
Eskikonacık, Pozantı

Eskikonacık, Adana ilinin Pozantı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün eski adı yakınında bulunan Annaşah Kalesiyle aynı olup; 2 defa yer değiştirme ve 1 defa bölünme sonucu, halihazır konumuna ulaşmıştır. Köyün ilk yerleşim mevkii, 1986 yılında yapılan tapu tesciliyle "Kocaköy"; bölünme yaşanan mevkii de, "Manasbat" olarak güncellenmiştir.

aslan6641
01-26-2010, 12:50 AM
Fındıklı, Pozantı

Fındıklı, Adana ilinin Pozantı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köy karaisalı ilçesinden ve ömerli köyünden gelenlen insanların oluşturduğu bir yerdir.köyün adı Köye ilk gelenler arasında Fındık lakabı olan bir ninenin adından geldiği rivayet ediliyor

aslan6641
01-26-2010, 12:51 AM
Hamidiye, Pozantı

Hamidiye, Adana ilinin Pozantı ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının 2.abdulhamid tarafından köye yaptırılan medrese nedeniyle hamidiye olduğu söylenmektedir.Medrese kalıntıları hala köyde olup gürülmeye değer bir tarihtir.

aslan6641
01-26-2010, 12:51 AM
Ömerli, Pozantı

Ömerli, Adana ilinin Pozantı ilçesine bağlı bir köydür.

Pozantının en eski yerleşim merkezlerinden biri olup köyün ne zaman kurulduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak, bugünkü mezarlığın yerinde bir medresenin bulunduğunun bilinmesi ve mezar taşlarının günümüzdekilerden farklı olması köyün tarihinin çok eskilere gittiğinin delilleri olarak kabul edilebilir. Orta Toroslardan, Karınca dağı uzantıları tarafından doğudan güneye doğru çevrilmiş olan köy, Torosların mahalli adlarla anılan diğer yükseltileriyle çepe çevre sarılmış dar bir vadideki tepeciklerin üzerine kurulmuştur. Deniz seviyesinden yüksekliği 1100 metre olan köy, Pozantı'ya 20 km. uzaklıkta olup E-5 karayolunun Pozantı-Çiftehan yonünden Kırkgeçit deresine ayrılan bir yol ile ilçeye bağlanır. Köyün önünden geçen Ömerli deresi, bu dere ile birleşerek Çakıt çayına katılır. Köyün doğusu ve güneyindeki dağlarda ardıç, çam, sedir, köknar ve meşe ormanları görülür. Kuruluşundan 1958 yılma kadar Ulukışla ilcesine bağlı olan köy, bu tarihte yapılan referandum İle ilçemize bağlanmıştır. Geçmişte 150 hane olarak bilinen köyde bugün yaklaşık 70 hanede 381 kişi yaşamaktadır. Nüfusun büyük bir kısmı ekonomik şartların yetersizliğinden dolayı değişik yerlere göç etmiş olup bir çoğunun köyle irtibatı devam etmektedir. Ekonomik bakımdan ilçemizin kaynağı en kıt köylerinden biri olup köy sınırları içerisinde hububat ekilebilecek bir dönüm dahi toprak yoktur. Dağ eteklerinde ve dere kenarlarında bulunabilen her karış toprak, yüzlerce metre uzaktan güçlükle temin edilen su kaynaklarından da yararlanılarak meyve bahçesi olarak değerlendirilmiştir. Bu bahçelerde literatüre "Ömerli kirazı" olarak giren ve büyük miktarı yurt dışına ihraç edilen aroması ve rengiyle iri cins kiraz yetiştirilmektedir. Kiraz köyün en önemli geçim kaynaklarındandır. Bunun yanında son turfanda olarak yetiştirilen sofralık üzümlerin meyveleri ve salamura olarak değerlendirilip satılan yaprakları da önemli geçim kaynaklarındandır. Dağlarındaki "çitemik" diye adlandırılan menengiç ve İlçe merkezinde "Toros Çayı" diye bilinen dağ çayını bile geçim kaynağı olarak değerlendiren Ömerli'de büyük baş hayvan bulunmamakta olup ancak iki hanede kıl keçisi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ömerli, ilçemizin eğitim tarihi açısından önemli bir köyümüzdür. Osmanlılar döneminde bir medresenin bulunduğu ve bu medresenin enkazı ile ilkokul yapıldığı bilinmektedir. Bu ilkokul, Pozantı merkez ve köylerinin en eski ilkokuludur. Kuvayi Milliye çalışmaları sırasında Atatürk'ün yanında bir arkadaşıyla atlı olarak bu köye geldiği, köyde bugün okul yakınında bulunan ve halen kullanılan bir evde misafir olduğu, hane sahibi ile memleket meselelerim görüştüğü, köye bir okulun yapılmasını telkin ve teşvik ettiği ev sahibine kulpsuz bir çini fincan hediye ederek Ulukışla istikametinde köyden ayrıldığı rivayeti çevrede yaygın olarak anlatılmaktadır. Köy sınırları içerisinde Inni ve Muhaden denilen iki büyük mağara ile Kırkgeçit deresinde eski kervan yolu üzerinde bugün hala ayakta duran ve tarihi pek bilinmeyen Elmalı köprüsü de kayda değer yerlerdir.

aslan6641
01-26-2010, 12:53 AM
Avcıpınarı, Saimbeyli

Avcıpınarı, Adana ilinin Saimbeyli ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

85 yıllık bir tarihe sahip olan köyümüzün geçmişi Artvin e dayanmaktadır.Atalarımız 1914 yılında Artvinin Yukarı Maden köyünden Ruslar tarafından göçe zorlanırlar.Göç çok zor şarlarda gerçekleşir göçlere ait birçok dramatik hikâyeler vardır.Göç yolu olarak Erzurum Erzincan Sivas Boğazlıyan Sungurlu Everekyolu kullannılır.Bu göç altı yedi yıl kadar sürer .Göç esnasında çeşitli yerlerde konaklarlar.Hatta bu bölgelere yerleşmeyi bile düşünmüşler.Terk etmek zorunda kaldıkları vatanlarını çok seven atalarımız o bölgeye benzeyen bir yerleşim yeri bulmak üzere göç devam eder sonunda bugünkü yerleşim yerimiz gelirler 1924 yılında Güzelim köyüne bağlı olarak iskan olurlar.Bu topluluğun ilk muhtarıda dolaysıyla güzelim köyü muhtarı Habip ağadır 1926 yılında Mağara nahiyesi Saimbeyli ilçesine bağlı olarak Avcıpınarı köyü kurulur.İlk Muhtarıda Kahraman Ağa dır Bu gün köyün yerleşim yerinin üst tarafında bulunan pınara avcılar evsin yaparak kanatlı kuşları avlarlarmış ve bu pınarın adı avcılar pınarı olarak telafüz edilmeye başlamış.Bundan sonra bu iki kelime birleşerek bu günkü Avcıpınarı köyü adını alır her ne kadar google earth de ismı AVCIPINAR olarak geçsede köyün adı AVCIPINARI dır.

Kültür

Avcıpınarı köyünün tamamı Artvin yukarı maden kökenlı olduğundan Artvın kültürünü de beraberlerinde getirmişler öerneğin köyde ilk düğünler tulum çalarak yapılırken şimdilerde onun yerini davul zurna ve daha da ileri giderek salon orkestrası ile yapılmaktadır .Köyün tamamı birbirlerine yakın akrabadır içine kapanık bir toplumken şimdiki gençler dişarı açılark bu kapanıklığı aşmışlardır.Dilleri halen Doğu Karadeniz Ahıska Türkleri lehçesi ile konuşmaktadırlar.Bu lehçede yörede Gürcü omadıkları halde Gürcüler diye anılmalarına neden olmuştur. Yukarı Maden'de bizzat Rus ve Gürcülere karşı savaştıkları için göçe zorlanmışlrdır. Kıpçak ve Oğuz Türklerine mensopturlar.Artvinden geldiklerinde ataları, bir cümle kuacak kadar bile bu lısanla ilgileri yoktu .Halende bu lisanla bir cümle kuracak hiç kimse bulunmamaktadır. Avcıpınarı köyünde halen Artvin yöresi gelenek ve göreneklerinin yaşatılmasına çalışılmaktadır.Bu maksatla son yıllarda insanları bir araya toplayarak birlik beraberlik ruhunu geliştirci çalışmalar yapılmaktadır bu kapsamda her yıl Ağustos ayında mısır şenliği adı altında şölenler düzenlenmekte,tiyatral oyunlar sergilenmekte,yöresel yemek yarışmaları yapılmakta ve Doğa yürüyüşüEtkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Tabi bir gelişim olarak, yeni neslin gelişmesi ile birlikte gelenek ve göreneklerde Adana bölgesi kültürüde yavaşa yavaş topluma hakim olmaya başlamıştır.

aslan6641
01-26-2010, 12:54 AM
Ayvacık, Saimbeyli

Ayvacık, Adana ilinin Saimbeyli ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

AYVACIK KÖYÜ'NÜN GEÇMİŞİ ÇOK ESKİLERE DAYANIR TARİH İÇERİSİNDE ÇEŞİTLİ MİLLETLER YAŞAMIŞTIR.RUMLAR ERMENİLER...TARİHİ BİR YERLEŞİM YERİ OLMASINDAN DOLAYI KÖYÜN KALE MAHALLESİNDE ÖREN YERLERİ VE TARİHİ KALINTILAR MEVCUTTUR.AKGÖLEK MAHALLESİNDE MUHTŞEM ORMANLIK VE DÜZLÜK ALANLARDA BULUNMAKTADIR AYRICA SU SORUNU İLE UĞRAŞAN KÖYLÜ BİR TÜRLÜ BU SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ.....

aslan6641
01-26-2010, 12:54 AM
Beypınarı, Saimbeyli

Beypınarı, Adana ilinin Saimbeyli ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün en büyük kabilesi olan Oğuzların Karaevli boyu yıllar önce Antalyadan gelerek bu köyü kurmuşlardır.Bu kabile bu yıllarda diğer kabilelere baskındır diğer kabileler ise diğer bölgelerden dönemin oba reisi dolaşıklı kabile başkanı tarafından buraya getirilmiştir.Bu kabilelerden avşarlar bir oğuz boyu olup Kayseri Sarız Çörekdereden getirilmiştir.Yine Oğuzların Salur boyu ve Ceritli avşarları mensupları Kahramanmaraş ilinin Göksun ilçesinden getirilmiştir.Şu anda avşarların nüfusu köyde baskındır.Karaevliler kışın Kozana göç ettiklerinden bir kısmı Kozanda yerleşik hayata geçmiştir.Köyün tamamı oğuz boyudur Bunlar:Karaevli,Avşar,Cerit ve Salur boyundandırlar ve tamamı yörük olan bu köy karma bir Oğuz evi halinde tamamen Türkmendirler.

aslan6641
01-26-2010, 12:56 AM
Değirmenciuşağı, Saimbeyli

, Saimbeyli ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün kuruluş tarihi net olmamakla birlikte osmanlı beylıklerı dönemine dayanmaktadır. osmanlı devletınden daha önce kurulmuş tarıhı bir köydür

aslan6641
01-26-2010, 12:57 AM
Gökmenler, Saimbeyli

Tarihi

Köy eski bir yunan kenti olup eski ismi ile elvan şehir--elpen-- olarak bilinir.tarihi geçmişi hakkında kesin bilgi yoktur.gökmenler çerelan sınırı arasındaki çürük kale kurudere de kilise, ören köy sınırları içerisinde koca harman kulu yeri çırrali köyün önemli tarihi yerleşim birimleridir. Köy cumhuriyetle birlikte gökmenler olarak değişmiştir.Nedeni ise köy coğrafyasının geniş bitki örtüsü ile kaplı olmasından ileri gelir.Görünüm olarak bir karadeniz köyü görüntüsü verir.

aslan6641
01-26-2010, 12:57 AM
Gürleşen, Saimbeyli

Gürleşen, Adana ilinin Saimbeyli ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün eski ismi kumbükü olup bölgedeki en eski yerleşim yerlerinden biridir.Yaşayan insanların kesin olarak nerelerden gelip yerleştikleri bilinmese bile kurtuluş Savaşı ve öncesindeki karmaşık dönemde çevre illerden göç ettikleri düşünülmektedir.Ayrıca köyün kozanoğulları nın merkezi olduğu bilinmektedir.Köyde bu döneme ait vakıf arazileri halen varlığını devam ettirmektedir.

aslan6641
01-26-2010, 12:58 AM
Halilbeyli, Saimbeyli

Halilbeyli, Adana ilinin Saimbeyli ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adı 1977 yılın köyün ileri gelen ailelerinden Halil Avaner isimli vatandaşın hunharca öldürülmesinden dolayı köylüler yıllar sonra bu köye bir vefa örneği olsun diye Halil Avaner ismine istinaden Halilbeyli köyü ismini verilmiştir.

aslan6641
01-26-2010, 12:59 AM
Himmetli, Saimbeyli

Himmetli, Adana ilinin Saimbeyli ilçesine bağlı bir köydür.

köy osmanlı zamanına kurulmus olup 1500 -1550 yıllarında kuruldu soylenmektedır ama kesın degıldır bır rıvayete gorede daha eskı ama tarıhı hakkında bılgı olmasadsa eskı tarıhı yerler eskı bır yerlesım yerı oldugunu gosterıyor

aslan6641
01-26-2010, 01:00 AM
Kapaklıkuyu, Saimbeyli

Köyün merkezinde bulunan ve ne zaman ve kime ait olduğu tespit edilemeyen bir tarihi kuyu vardır ve halen köy halkının içme kullanma suyunu ve hayvanlarının su ihtiyacını karşıladıkları bu kuyunun ismi Kapaklıkuyu'dur. Köy ismini bu kuyudan almaktadır.

ÖRF VE ADETLER

Ellere ve ayaklara kına yakılır. Bayramlarda Bayram namazından sonra köylü toplu olarak bayramlaşır,dargınlar barışır. Bayram dolayısıyla arife günü mezarlıklar ziyaret edilir. Düğünler:Cuma günü öğleden sonra düğün evine bayrak dikilerek başlatılır. Pazar günü gelin damat evine indiğinde biter.İki gün boyunca gelen konuklar ağırlanır. Düğünlerde kuru fasulye,pilav,üzüm komposto temel yemektir.Görücü usulü ile evlilik yaygındır.Yakın zamanlara kadar köyün kızları at üzerinde gelin giderlerdi.Oğlan ve kız evine seğmenler giderek yemek yaparlar,gençlerimiz düğünlerde güreşe tutuşurlar,çeşitli yarışlar düzenlenir oğlan evi tarafından birinci gelen gence koç hediye edilirdi.Ayrıca Aşık Mehmet YEŞİLYURT tarafından türküler söylenir ve köylüler eğlenirdi. Asker Uğurlaması: Askere gidecek tertiplerin gitmeden 15 gün önce her gün ayrı bir evde verilen ziyafetlerle ve ceplerine konan harçlıklarla uğurlaması yapılır. Yöresel Oyunlar: Oyunlar genelde düğünlerde veya uzun kış gecelerinde oynanır. Halay,Cızan Çelikçomak Uzun eşek

Kışın kayak ve avcılık yapılır.

Kapaklıkuyu Köyü Türkmen köyüdür.HORASAN’dan geldikleri söylenir.Köylünün bir kısmı Osmaniye ili Kadirli Sumbas ilçesi Gaffarlı Köyünden gelerek yerleşmişlerdir.Devletine vatanına sıkı bağlı olan bu vatandaşlar güvenlik güçlerine çok saygılıdırlar.Genelde gençler Komando olarak vatani görevlerini yerine getirirler.Köyde içli köfte,tutmaç,tarhana çorbası,tereyağlı bulgur pilavı,bulgur çorbası,döğme,yumurta ekşilisi,mevsimine uygun bahçelerde yetiştirilen çeşitli sebzelerden yemekler,taş üzerinde ve kül içerisinde kömbe ekmeği yapılmaktadır.Ayrıca fırınlı odun sobalarında fedakar hanımlar her sabah sıcak mayalı ekmek pişirirler.

Saimbeyli'nin güney doğusunda,Kozan'ın Göller yaylasının kuzeyinde yeralan doğası oldukça temiz olan bu köyün su sorunu bulunmaktadır. Köyün Akarca Yaylası sınırları içinde bulunan yüksek debili mevcut kaynak suyunu; Kozanlı Akçalı Dede, siyasi baskı kurarak ve muhtarı bir takım elbiseye kandırarak köyün suyunu Kozan ilçesi Akçalıuşağı Köyüne ve Göller Yaylasına götürmüştür.Köyümüzü susuz ve haliyle ekonomik yönden geri bırakmıştır.Arazileri sulandığı takdirde bu köyde yaylacılık hat safhaya ulaşacak kiraz,elma,ceviz vb.organik ürünlerin yetişme imkanı olacaktır...

COĞRAFYA

Adana iline 181 km, Saimbeyli ilçesine 42 km uzaklıktadır.Köylülerimiz yaz mevsimi havalar ısınınca hayvanlarını otlatmak üzere; koyun,kuzu,keçi ve oğlaklarla daha yüksek Karakütük,Kırıkkavak,Yumucak,Akarca ve Sarkıdan Yaylalarına göç etmekte ve kıl çadır altında barınmaktadırlar.Köyün batısında bulunan Dıngır Dere'nin suyu Saimbeyli'nin içinden geçen dereye karışarak Akdeniz'e dökülmektedir.Kapaklıkuyu çevresinde tarihi yapı ve kale harabeleri,bostanlık denilen yerde yıkılmış yapılar,çekkeli kuyu,Kozoluğu olarak bilinen yerde de eski devirlere ait para ve gömüler,Dıngır Dere'de de eski devirlere ait gömüolduğu rivayet edilir.

İKLİM

Köyün iklimi Karasal iklim etki alanı içerisindedir.Yazlar sıcak ve kurak kışlar soğuk ve kar yagışlı geçmektedir.

aslan6641
01-26-2010, 01:01 AM
Kızılağaç, Saimbeyli

Kızılağaç, Adana ilinin Saimbeyli ilçesine bağlı bir köydür.

kızılağaç yani pannik,panik gibi isimleri ile köy eski bir ermeni köyüdür.daha cuumhuriyetin ilk yıllarına kadar bu ismi taşımakta idi.cumhuriyetle beraber bu ismi kızılağaç olarak değişmiş olup şuan bu ismi taşımaktadır.

kızılağaç köyü dağlık ve engebelidir.köy civarda gökmenler,çerelan,gedikli,çorak ve çatak köyleri ile sınır komşusu olup razilerinin büyük bir bölümü beyaz çam ağaçları ile kaplıdır.köyde bağcılık ve kiraz tarımı yapılmakta olup bağlardan pekmez elde edilir.köy köykent projesi kapsamında olup gelişme yolundadır.köyde balıkçılık gelişmiştir.köyde kurulan alabalık tesisleri köy turizmine ve ekonomik gelişimine katkı sağlamaktadır.

aslan6641
01-26-2010, 01:02 AM
Mahmutlu, Saimbeyli

Mahmutlu, Adana ilinin Saimbeyli ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Yöreye ilk yerleşen kişinin adının Mahmut olduğu ve köyün adının da buradan geldiği rivayet edilmektedir.Kardeşi Hacı Ali'nin adı da köyün diğer mahallesinin adıdır.Tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmese de tarihinin Osmanlı'ya kadar uzandığı gerçektir.Kozanoğlu Yusuf Ağa'nın köyü yaylak olarak kullandığı ve Osmanlı askerleriyle yapılan savaşta Kötünbeli denilen mevkide çetesiyle birlikte öldürüldüğü bilinmektedir.Kozanoğlu Yusuf Ağa'nın cansız bedeni daha sonra vurulduğu yerden kaldırılarak Kötün mezarlığına defnedilmiştir.

aslan6641
01-26-2010, 01:02 AM
Naltaş, Saimbeyli

Naltaş, Adana ilinin Saimbeyli ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

Önceleri Ermeniler'in yerleşim bölgesi olan köy, Osmanlı'nın son dönemlerinde Türkler'e geçmiştir. Şu anda köyde yaşayanlar Varsak Türkleri'dir.

aslan6641
01-26-2010, 01:03 AM
Yardibi, Saimbeyli

Yardibi, Adana ilinin Saimbeyli ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Bolgeye gelen iki kardeşin evlerini farklı noktalara yapmak için ayrıldığı, tekrar buluştuklarında kardeşlerden birinin "ben bir yarın dibine yerleştim" demesi üzerine köyün adının yardibi kaldığı rivayet edilmektedir. Güneyde Fransızlara karşı yapılan ilk savaş olan Başnalar Savaşını kazanan Kozanlı Teğmen Mustafa Nail Yardibi köyünden Ömer Kahyanın oğludur.

aslan6641
01-26-2010, 01:04 AM
Yeniköy, Saimbeyli

Yeniköy, Adana ilinin Saimbeyli ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi Geçmişi

Oğuzlar'ın Üçok koluna bağlı bir Türk Boyu.

Ulaş, Elvanlı ve Kusun gibi obalara ayrılırlardı. On üçüncü asırda, Anadolu’ya gelerek, Tarsus-Mersin civarındaki dağlık araziye yerleştiler. Osmanlı-Karamanlı mücadelesinde, Karamanoğulları tarafında yer aldılar. Memlûklar'la da komşu olduklarından, zaman zaman Karamanlılara karşı da tavır aldılar. Varsakların bir kısmı, Çelebi Sultan Mehmed zamanında, Osmanlı idaresi altına alındı. Osmanlı-Akkoyunlu savaşında, bir kısım Varsaklar, Akkoyunlu tarafını tuttu. Savaş sonunda, Uzun Hasan’la birlikte İran’a gittiler. Anadolu’da kalanları, Fatih Sultan Mehmed Han'a tâbiiyetlerini arz ettiler. İkinci Bayezid’e karşı Cem Sultan'ı destekleyen Varsaklar, Yenişehir Savaşından sonra, bu işten vazgeçtiler. Osmanlı-Memlûk mücadelesinde, Memlûklar lehine hareket edip, İçel sancak beyliğini ele geçirdiler. Ancak, Sadrazam Davud Paşa, bunları denetim altına alarak, çoğunluğunu, Karaman, Kırşehir, Antalya, Aydın ve Maraş tarafına sürgün edip yerleştirdi. Bu durum, Varsakların bir daha devlet aleyhine birleşmelerine imkân vermedi.

Yakın Tarihi

1960 yılında kurulmuş olup önceki yıllarda Saimbeyli ilçesine bağlı olup daha sonra K.Maraş ili , Göksun İlçesine bağlanan Kaleboynu köyünden ayrılıp şu anki yere konuşlanarak Yeniköy adını almıştır.

aslan6641
01-26-2010, 01:04 AM
Büyükçıldırım, Seyhan

Büyükçıldırım, Adana ilinin Seyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Osmanlı İmparatorluğu döneminde iki kardeşten büyüğünün tarlalarının olduğu söylenen yerlerdir. İki kardeş hıristiyandır. İngilizce çocuklar lafından söylenegelerek çıldırıma dönüşmüştür. küçük kardeşin tarlalarının olduğu bölümlerede küçük çıldırım denilmiştir.

aslan6641
01-26-2010, 01:05 AM
Camuzcu, Seyhan

Camuzcu, Adana ilinin Seyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Gecmiste bu yöreye yerlesen ve Köyü olusturan insanlar,yasamlarini sigircilikla sürdürlerdi fakat özelliklede bir sigir cinsi ve siyah renkte bir Manda türü olan bu sigir, özellikle cok bulunurdu,ticaretlerini ve gecimlerinin bir kismini böylece bir nevi bu sigir ticareti ile saglarlardi ayni zamanda bu siyah renkte olan,suyu ve camuru cok seven hayvanin öteki adi dilimizde ``CAmuz`` olarakta gecer,iste bu köyün adi kisaca böylelikle buradan kaynaklaniyor.

aslan6641
01-26-2010, 01:06 AM
Dörtağaç, Seyhan

Dörtağaç, Adana ilinin Seyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

köyde kocaman bir höyük bülnmaktadır bu höyük hakkında ileri zamandan beri bircok öyküler anlatılmaktadır.köyün adının nerden geldıgı hakkında kesın bır bılgı yok.

aslan6641
01-26-2010, 01:07 AM
Gölbaşı, Seyhan

Gölbaşı, Adana ilinin Seyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının CUMHURİYET YILLARINDA BATAKLIK OLAN TARLALARIN KURUTULMASI SIRASINDA OLUŞAN VE BUGÜN MEZARLIĞIN KARŞISINDA HALA UFAK BİR BÖLÜMÜ DURAN GÖL NEDENİYLE VERİLDİĞİ BİLİNMEKTEDİR.KÖYLÜLERİNDE GÖÇEBE OLARAK AYDIN DOLAYLARINDAN GELİP ÇUKUROVAYA YERLEŞTİKLERİ TAHMİN EDİLMEKTEDİR.

aslan6641
01-26-2010, 01:08 AM
Karahan, Seyhan

Karahan, Adana ilinin Seyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

18.yy.da Kafkasya'da yaşayan Elbruz Devleti Çerkes Hanlığı yaklaşık 50 çadırdan oluşan bir yörük ailesine develerinin bakımını verdi.Zamanla 5000 çadırlık bir aşiret haline gelen bu topluluk halk arasında develere bakmalarından dolayı Deveciler olarak adlandırılmaya başlanmıştır.Fakat 19.yy.da Kafkasya'da yaşanan kıtlık ve hastalıklar sonucu bu Yörük aşireti Anadoluya göç etmiş ve bir kısmı da liderleri cengaver Kara Halil 'den esinlenerek Karahan köyünü kurmuşlardır.Zamanla çevredeki Bektaşi-Türkmen ahali ile kaynaşan köy halkı günümüzde tipik yörük geleneklerini yansıtmaktadır.

aslan6641
01-26-2010, 01:08 AM
Karakuyu, Seyhan

Karakuyu, Adana ilinin Seyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.Fakat Ramazanoğlu Beyliği 16.yy. da dağıldığında Misis yöresinde ikamet eden Türkmen-Yörük aşiretine mensup aileler bu bölgeye yerleşmiş ve burada bir köy meydana getirmişlerdir.Bu aşiretin diğer akrabaları günümüzde Karahan,Kaşlıca,Kuyumcular,Büyükdikili ve Karakuyuda yaşamaktadırlar.

aslan6641
01-26-2010, 01:09 AM
Kayışlı, Seyhan

Kayışlı, Adana ilinin Seyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Kayışlı köyü bir Arap-Alevi köyüdür. Köyü kuranların kökenleri Mısır'a dayanmaktadır. Bu köy kurulduğundan beri,köy insanları o tarihlerden bu güne kadar Hümanist olma özelliklerini kaybetmemişlerdir. Kurtuluş savaşında Kuvayi Milliye ruhunu Bu köy insanından almıştır,kurtuluş mücadelesinde bu insanlar kanlarının son damlasına kadar savaşmışlardır. Cumhuriyetin kurulmasından bu yana Atatürkçü olan bu halk Atatürk ilke ve inkılaplarına sıkı sıkıya bağlıdırlar.

aslan6641
01-26-2010, 01:10 AM
Köylüoğlu, Seyhan

Köylüoğlu, Adana ilinin Seyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihim.mö 625 köy ilk olarak adananın tam merkezinde oldugu iddaa edilir sonrada heyalan çıktıgında köyü alıp merkezen 20 km öteye fırlatmıştır

aslan6641
01-26-2010, 01:11 AM
Kuyumcular, Seyhan

Kuyumcular, Adana ilinin Seyhan ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köy tarihi oldukça yenidir.Ramazanoğlu beyliğinin dağılması ve Osmanlıların bölgede hakim olmasından sonra Misis yöresinde yaşayan Yörük aşiretine mensup birkaç aile 19. yy. da bölgeye yerleşti.Bunların torunları günümüzde bu köyde yaşamaktadırlar.Öte yandan bu yörük aşiretinin diğer uzantıları Karakuyu,Karahan,Büyükdikili,Kaşlıca ve Adana'da yaşamaktadırlar.Osmanlılar ve Ramazanoğullarının mensubu olduğu Bektaşi-Sufi Türkmen tarikatlarının tipik geleneklerini hala görebilirsiniz.